Hlavní navigace

Předčasně splatit úvěr? Ano, ale...

5. 12. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Úvěr ze stavebního spoření můžete kdykoli předčasně splatit bez jakýchkoli sankcí či poplatků. Mohou se však vyskytnout komplikace, které splacení nejen prodlouží, ale také prodraží. Jak nejlépe postupovat při předčasném splácení úvěru?

Čtenářská zkušenost

V srpnu letošního roku jsem úplně splatil úvěr ze stavebního spoření Raiffeisen stavební spořitelně, přesto mi banka v září prostřednictvím SIPO znovu strhla měsíční splátku. Dodnes mi ji nevrátila. Zpočátku ještě slibovala, že tak učiní, teď už na urgence vůbec nereaguje.

V červnu jsem požádal o předčasné splacení úvěru ze stavebního spoření, banka souhlasila a vypočetla částku, která mi zbývá doplatit, včetně úroků. V polovině července jsem splatil téměř celou předepsanou částku, nechal jsem jen jednu měsíční splátku, protože ze zkušenosti vím, že pro banky bývá problém inkaso zastavit. V polovině srpna si banka opravdu prostřednictvím SIPO strhla zbytek dluhu a 8. září mi poslala „konečné“ vyúčtování s dopisem, v němž mi sděluje, že naše závazky jsou vyrovnány. V polovině září si však prostřednictvím SIPO strhla měsíční splátku znovu.

Od pracovníků banky se mi dostalo zasvěcených rad typu, abych si zrušil inkaso sám, což pochopitelně nejde. Poté mi napsali, že mi dlužnou částku poukázali poštovní poukázkou, ale žádnou jsem nedostal. Z přeplatku si za tuto „službu“ banka již strhla celkem 280 Kč, neoprávněně inkasovanou splátku však stále nevrátila.

Zdůrazňuji, že banka již od poloviny července věděla, že mi zbývá do splacení úvěru jen jediná splátka prostřednictvím SIPO, kterou sám nemohu zastavit. Měla tedy téměř dva měsíce na to, aby zářijové inkaso zrušila. Domnívám se, že v dnešním světě elektronického bankovnictví by to neměl být problém.

Ředitel odboru klientského servisu Ing. Miroslav Huml mě e-mailem opakovaně ujistil, že banka postupovala podle směrnic a opožděnou reakci zdůvodňoval tím, že žádost o ukončení úvěru přišla do centrály 29. září (nevím, kudy putovala, když jsem ji podával v červnu a v červenci mi přišla odpověď) a lhůtami České pošty. Také prý jsem udělal chybu, když jsem hned v žádosti o splacení úvěru neuvedl číslo účtu, kam budu chtít poslat přeplatek. Zřejmě jsem měl už předem předpokládat, že banka bude vesele strhávat dál i po splacení úvěru.

Hned při první urgenci jsem žádal, aby mi byl přeplatek vrácen na můj sporožirový účet. Začátkem listopadu na něj dorazil přeplatek ve výši 140 Kč za srpen. Na 2880 Kč za září stále čekám marně.

Když se dostane klient do prodlení se splátkou, jen hned bombardován upomínkami a výhrůžkami nejrůznějších sankcí. Když je však v prodlení banka, tak je to zřejmě „podle směrnic“.

S Raiffeisen to bylo na dlouhé lokty už při schvalování úvěru, teď mou důvěru ztratila definitivně. Její potenciální klienti si mohou udělat obrázek sami.

JUDr. Ladislav Josef

(text prošel redakční úpravou)

Vyjádření Raiffeisen stavební spořitelny

Vyjádření k dopisu p. JUDr. Josefa

Dopisem ze dne 19.06.2003 (RSTS obdržela 24.06.2003) požádal p. JUDr. Josef o předčasné splacení úvěru ze stavebního spoření. V odpovědi ze dne 30.06.2003 byl klient informován o výši dluhu ke dni 31.07.2003 za předpokladu úhrady řádné splátky za měsíc červenec 2003. Klient ve svém dopise uvedl, že červencovou splátku uhradí „obvyklým způsobem“. Výše dlužné částky, bez červencové splátky, činila XY Kč. Dále byl klient požádán, aby po složení dlužné částky sdělil bankovní spojení, na které je možné vrátit případný přeplatek po vypořádání úvěru.

Na úvěrový účet klienta byla s valutou 28.07.2003 připsána mimořádná splátka ve výši o 1 440 Kč méně (výše řádné splátky), než mu bylo oznámeno (částka XY Kč). S valutou dne 29.07.2003 byla připsána řádná splátka 1 440 Kč. Vzhledem k tomu, že bylo uhrazeno méně, než bylo klientovi sděleno, nemohl být úvěr vypořádán, neboť stále vykazoval dluh. Po připsání splátky za měsíc srpen 2003 bylo na základě návrhu ze dne 05.09.2003 pro­vedeno 09.09.2003 řádné vypořádání. Jelikož klient nesdělil bankovní spojení pro vrácení přeplatku, byla částka vyplacena šekem na adresu trvalého bydliště.

Pokud jde o provádění splátek prostřednictvím SIPO, je toto rušeno automaticky pro následující měsíc. Pokud však dojde k vypořádání počátkem měsíce, ještě jedna platba na úvěrový účet dojde. Tato platba je vrácena klientovi obratem dle posledního výplatního vzoru, což bylo v tomto případě opět šekem na adresu trvalého bydliště dne 24.09.2003. Oz­námení o bankovním spojení obdržela RSTS dne 29.09.2003 (razítko podatelny, dopis klienta datován 18.09.2003). K vyzvednutí přeplatku však nedošlo a platba byla vrácena do RSTS. Po obdržení soupisu vrácených plateb dne 21.09.2003 byl přeplatek, snížený o 70,00 Kč (úhrada za šek dle sazebníku RSTS), zaslán na bankovní účet klienta.

Stejný postup byl i při vypořádání úvěru manželky p. Josefa.

Ukončování splacených úvěrů v RSTS

Ukončením úvěru se rozumí řádné úplné splacení úvěru klientem při splnění všech podmínek.

  • Po každé měsíční závěrce jsou automaticky vyhodnocovány splacené úvěry – OKS obdrží cca do 7. dne v měsíci.
  • Příslušný referent zkontroluje, zda jsou splněny všechny podmínky smlouvy o úvěru, zejména specifické podmínky.
  • Pokud je vše v pořádku, připraví referent OKS návrh na vypořádání úvěru. Výplata přeplatku se provede na účet klienta (pokud ho klient oznámí) nebo šekem na adresu trvalého bydliště.

V případech, kdy klient pravidelně splácí, vyčká referent OKS s vypořádáním po připsání splátky, aby po zrušení úvěrového účtu nemusely být platby vraceny zvlášť. Především při výplatě šekem, kdy je účtováno 70 Kč za vystavení šeku.

V případě mimořádného, jednorázového splacení úvěru je klientovi nejprve sdělena dlužná částka a je požádán o sdělení bankovního spojení pro zaslání přeplatku. Pokud jsou všechny podmínky splněny, je provedeno vypořádání, zpravidla na počátku následujícího měsíce. Pokud klient sdělí, i telefonicky, že úhrada dlužné částky byla provedena, je vypořádání provedeno okamžitě po přípisu na úvěrový účet.

Tip do článku - účto fakturace duben

Pokud jde o výplaty šekem, obdrží tento klient, cca do 10 dnů od vystavení.

Redakce

Předčasné splacení úvěru bez sankcí je velkou výhodou stavebního spoření oproti hypotečnímu úvěru. Přesné stanovení dlužné částky je trochu problematické, neboť závisí na výši úroků, která je závislá na délce vkladu, tedy na dni splacení úvěru. Proto může snadno dojít k přeplatku či nedoplatku úvěru a s tím spojenými komunikačními komplikacemi. Je proto dobré se co nejpřesněji držet instrukcí stavební spořitelny.

Raiffeisen stavební spořitelna se nedopustila žádného prohřešku proti svým pravidlům, proto jí Zlámanou grešli neudělujeme.

Máte také nějakou špatnou zkušenost? Nebo chcete naopak někoho pochválit? Příspěvky můžete zasílat i vy! Těšíme se na ně na adrese redakce@mesec.cz. Autor každého zveřejněného zážitku od nás navíc obdrží tričko s logem Měšce.

Anketa

Jaké jsou vaše zkušenosti s předčasným splacením úvěru ze stavebního spoření?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).