Hlavní navigace

Obchodní spor - na rozsudek si počkáte...

6. 6. 2005
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Konkurz je přirozenou součástí podnikání. Špatně řízené firmy odcházejí, dobré přežívají a rozvíjejí se. Tomu by mělo odpovídat i rozhodování soudů. Jak dlouho trvají obchodní spory a jaká je šance, že ze svých nedobytných pohledávek přeci jen něco dobudete?

Bezpečnost investic je pro zahraniční investory jedno z nejdůležitějších hledisek při hodnocení lokalit k investování. Zajímá je, jak rychle se domůžou svých oprávněných nároků u soudu, kolik je to bude stát a zda samotné soudní rozhodnutí není jenom kouskem papíru, na základě kterého stejně své peníze nikdy neuvidí.

Státy s právním systémem na špičkové úrovni, s nízkou obchodní kriminalitou, s vysokou ochranou hospodářské soutěže, kde nejsou zahraniční investoři poškozovaní a kde jsou obchodní spory řešeny rychle, nemají o zahraniční investory nouzi ani v případě vysokých přímých a nepřímých daní v zemi. Zářným příkladem jsou Dánsko, Norsko a Švédsko.

Obchodní spor v Itálii… raději ne

Obchod je hnacím motorem národního hospodářství a všechny členské země Evropské unie mu věnují patřičnou pozornost. Obchodem se v různých formách živíme všichni. Proto je nutné správné nastavení pravidel hry a rychlého rozhodného soudce pro trestání nepovolených činností.

Dle údajů Světové banky za rok 2004 jsou mezi členskými zeměmi Evropské unie značné rozdíly v délce rozhodnutí soudu v obchodních sporech. Nejrychleji je v průměru obchodní spor rozhodnut v Nizozemí (za 48 dní), Francii (75 dní) a Dánsku (83 dní). Naopak nejpomaleji rozhodují obchodní soudy v Itálii (1390 dní), Slovinsku (1003 dní) a Polsku (1000 dní).

Za délku obchodního sporu se považuje rozdíl mezi podáním návrhu na soud (žalobou, návrhem na výkon rozhodnutí, návrhem na prohlášení konkurzu, …) a rozhodnutím soudu (vydáním platebního rozkazu, exekučního titulu či rozsudku, prohlášení konkurzu, …).

Můžeme říci, že nejméně práce mají soudy ve Skandinávských zemích, kde je podnikatelská etika na velmi vysoké úrovni. Neplnění dohodnutých podmínek ve smlouvě či neplacení za dohodnuté zboží a služby se vyskytuje mnohem méně než v ostatních členských zemích Evropské unie.

V porovnání s ostatními středoevropskými zeměmi si Česko nestojí špatně. Průměrná délka obchodního sporu (300 dní) je kratší než v Maďarsku (365 dní), na Slovensku (565 dní) či v Polsku (1000 dní). Ovšem v Pobaltských zemích rozhodují obchodní soudy v průměru pod 200 dní.

Dlužník je v úpadku… Kolik kde dostaneme nazpět?

Dostane-li se v Česku náš dlužník do konkurzu, přihlašujeme zpravidla naše pohledávky jenom proto, abychom měli podklad pro jejich oprávněný odpis v naší účetní evidenci. V Česku v průměru dostaneme z přihlášené a správcem konkurzní podstaty odsouhlasené pohledávky v hodnotě 100 Kč necelých 17 Kč, což je nejnižší hodnota ze všech členských zemí Evropské unie. Ve Finsku dostanou věřitelé více než 90 % svých investic. V Irsku, Norku či Nizozemí jsou na tom jenom o něco málo hůře.

Délka konkurzního řízení je v Česku oproti ostatním členským zemím Evropské unie podstatně delší. Průměrná délka konkurzního řízení v Irsku, Belgii, Finsku a Norsku je kratší než jeden rok, což je ve střední Evropě jenom těžko představitelné. Současně v těchto zemích se společnost dostane do konkurzního řízení mnohem snáze než u nás.

Právě zmíněná rychlost soudů a správců konkurzní podstaty je hlavním důvodem, proč je výše uhrazených pohledávek z úpadkových společností v těchto zemích tak vysoká.

Ostatní vyspělé státy světa

Z mimoevropských ekonomicky nejvyspělejších zemích světa jsou obchodní spory nejrychleji rozhodnuty na Novém Zélandu (50 dní) a v Japonsku (60 dní). Nejvíce z úpadkové společnosti dostanou investoři v Japonsku (92,4 %) a v Kanadě (89,1 %). V nejvyspělejší zemi světa, USA, trvá v průměru obchodní spor 250 dní a z úpadkové společnosti dostanou investoři nazpátek 68,2 %.

Ochrana investic ve světě v roce 2004
Stát Průměrná délka obchodního sporu (ve dnech) Kolik investoři dostanou v průměru nazpátek z investice v úpadkové společnosti (v %)
Japonsko 60 92,4
Finsko 240 90,2
Kanada 346 89,1
Irsko 217 88,9
Norsko 87 87,9
Belgie 112 86,2
Nizozemí 48 86,2
Velká Británie 288 85,6
Lotyšsko 189 85,0
Španělsko 169 83,4
Jižní Korea 75 81,1
Austrálie 157 80,0
Švédsko 208 73,2
Rakousko 374 72,5
Nový Zéland 50 71,4
Portugalsko 320 69,9
USA 250 68,2
Polsko 1000 68,2
USA 250 68,2
Dánsko 83 59,8
Litva 154 52,4
Německo 184 50,3
Francie 75 46,6
Řecko 151 45,6
Itálie 1390 43,5
Thajsko 170 42,0
Estonsko 150 40,0
Slovensko 565 39,6
Švýcarsko 170 37,0
Maďarsko 365 30,8
Slovinsko 1003 23,6
Česko 300 16,8

Pramen: The Worldbank – Doing Business 2004 „Closing a business“ a „Enforcing a contracts“

Anketa

Rozhodování českých soudců je...

88 %
4 %
0 %
8 %
0 %
Odpovědělo 25 čtenářů.

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).