Hlavní navigace

O kolik se v lednu zvýší důchody? Známe přesné číslo

6. 9. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Důchody se na začátku příštího roku zvýší. Tentokrát vzrostou všem o stejnou částku. Ministerstvo nyní oznámilo, o kolik to bude.

Začátkem roku navýší starobní, invalidní a pozůstalostní důchody pravidelná valorizace. S přesnými čísly se dosud čekalo na data Českého statistického úřadu o růstu mezd za první pololetí letošního roku.

Pro všechny stejně

Podle informací Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) stát navýší důchody v průměru o 360 Kč. O tuto částku automaticky vzrostou začátkem příštího roku všechny druhy penzí. A to tak, že dojde k navýšení základní výměry. To v praxi znamená, že všem se navýší důchody o stejnou částku.

Lednová řádná valorizace tak přijde státní rozpočet na 12,3 mld. Kč. Vláda by měla vydat příslušné nařízení o výši pravidelné valorizace do konce září.

Důchod se skládá ze základní a procentní výměry.

Základní výměra důchodu je pro všechny stejná a činí 10 % průměrné mzdy. V letošním roce je ve výši 4040 Kč.

Procentní výměra důchodu je zásluhovou složkou důchodu a vyplývá z výše výdělků dosažených během života (ze kterých se odvádělo důchodové pojištění) a počtu odpracovaných let. Minimální zákonem zaručená procentní výměra činí 770 Kč měsíčně.

Průměrný starobní důchod tak v lednu dosáhne 20 693 korun. Mírně navíc meziročně vzroste reálná hodnota důchodu, uvedl ministr práce Marian Jurečka s tím, že díky červnové mimořádné valorizaci (navýšila penze průměrně o 750 Kč) a nadcházející pravidelné lednové valorizaci by mělo dojít k růstu reálné hodnoty důchodu o 0,9 % v porovnání s letošním rokem. Poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě v lednu dosáhne úrovně 44,9 %.

Za období posledních dvou let (od ledna 2022 do ledna 2024) se důchody zvýší průměrně celkem o 5240 Kč. Lví podíl na tom mají právě mimořádné valorizace. Zmíněná poslední mimořádná valorizace, která se vyplácela letos v červnu, byla z rozpočtových důvodů stanovena vládou, a nikoli zákonným mechanismem.

Vláda hodila zpátečku, důchody se navýší mnohem méně, než původně měly Přečtěte si také:

Vláda hodila zpátečku, důchody se navýší mnohem méně, než původně měly

Podle Jurečky zhruba 78 % starobních důchodů je nyní vyšších než 18 tis. Kč. Když se podíváme na rozložení důchodů, tak průměr se skoro kryje s mediánem. Je vidět, že naprostá většina důchodů se pohybuje v rozmezí od 18 do 23 tis. Kč, poukázal na tiskové konferenci. (Podle MPSV 70 % příjemců důchodů nyní pobírá penzi ve výši zhruba mezi 18 a 26 tisíci.)

Struktura příjemců starobního důchodu dle jeho výše

Struktura příjemců starobního důchodu dle jeho výše

Autor: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Plánované změny ve valorizacích

Na tomto místě také připomeňme, že mimořádná i pravidelná valorizace se do určité míry změní. 

Příslušnou novelu zákona o důchodovém pojištění, která dále například i zpřísňuje podmínky pro předčasné důchody, už podepsal i prezident, ačkoli později, než se předpokládalo. Účinnost většiny opatření se tak posune z plánovaného letošního září na říjen 2023. Jen zavedení požadavku na minimálně
40 let pojištění pro nárok na předčasný důchod je odloženo o jeden rok z důvodu potřebné přípravy plátců důchodů.

Změny u pravidelné valorizace

Pravidelná valorizace, která navyšuje důchody vždy na začátku roku, bude i nadále odrážet v plné míře růst cen. Nově se ale bude zohledňovat místo jedné poloviny jen jedna třetina růstu reálných mezd tak, jak bylo zvykem do konce roku 2017. Zrovna tato změna se ale bude aplikovat na pravidelnou lednovou valorizaci až od roku 2025.

V poslední době jsme představili řadu změn, které reformují důchodový systém tak, abychom zajistili důstojné a férové důchody nejen dnešních seniorů, ale i příštích generací. Každoroční navýšení penzí nicméně bude inflaci nadále kompenzovat. Důchody tedy neustále rostou a růst budou také v budoucnu, ubezpečil Jurečka.

Změny u mimořádné valorizace

U mimořádné valorizace budou změny výraznější. Tato valorizace se transformuje v dočasné navýšení procentní výměry (zásluhová část penze) a dočasně vyplácený mimořádný příspěvek.

Na navýšení výměry i dočasný příspěvek má vznikat nárok v případě, že růst cen za sledované období dosáhne aspoň pěti procent. Stejně jako u současné mimořádné valorizace nárok na dočasné navýšení vznikne automaticky, lidé v penzi o něj nebudou muset žádat.

Příjemci více druhů důchodů dostanou dočasný přídavek k té penzi, která se vyplácí v plné výši.

Navýšení důchodu (navýšení procentní výměry i výplatu dočasného příspěvku) stát provede od dávky splatné v červenci, pokud růst cen dosáhl ve sledovaném období 5 % nejpozději v únoru. V případě, že růst cen dosáhne 5% hranice až v období od března do června, navýší se penze až od dávky splatné v pátém měsíci následujícím po měsíci, ve kterém došlo k překročení zmíněné hranice růstu cen. Naposledy se navýšení důchodů vyplatí vždy v prosinci daného roku. Pak už se růst cen promítne do penzí prostřednictvím pravidelné valorizace na začátku dalšího roku.

Úpravy v systému mimořádných valorizací jsme museli udělat hlavně proto, aby se nerozevíraly nůžky mezi bohatšími a chudšími seniory. K tomu v dosavadním nastavení mimořádných valorizací docházelo, vysvětlil Jurečka změny.

Podle novely se dočasný přídavek stanoví jednotnou částkou, která odpovídá zvýšení průměrného starobního důchodu podle § 67a odst. 4 (v novém předpokládaném paragrafovém znění). Ten stanovuje navýšení procentní výměry. Daný odstavec uvádí navýšení procentní výměry důchodů o tolik procent (zaokrouhlených na jedno desetinné místo nahoru), aby u průměrného starobního důchodu toto zvýšení odpovídalo 30% růstu cen.

Souhlasíte, aby se změnila současná podoba valorizace důchodů?

V případě, že dojde k tomuto mimořádnému navýšení procentní výměry, sníží se o stejnou část procentní výměra v rámci následné pravidelné valorizace během ledna.

dan_z_prijmu

Výpočet růstu spotřebitelských cen by se měl v souvislosti s valorizací penzí také nově odvozovat jen od tzv. Indexu životních nákladů domácností důchodců. Nyní se přitom tento údaj při výpočtu mimořádné valorizace poměřuje s indexem spotřebitelských cen domácností a následně se použije ten, který je vyšší. V případě letošní a loňské mimořádné valorizace ale byl vždy vyšší právě růst cen u domácností důchodců.

Jak se počítá mimořádná valorizace, jsme si ukazovali například v článku Důchodcům se navýší penze o další mimořádnou valorizaci.

Na nutnost úpravy konstrukce mimořádné valorizace upozorňovali v období vysoké inflace i ekonomové. Uvedla to například ekonomka Helena Horská, která je členkou Národní ekonomické rady vlády (NERV) i členkou poradního týmu, který připravuje důchodovou reformu. Podle odborníků současná pravidla pro mimořádné navýšení nejsou konstruována pro tak výrazné cenové šoky, jakých jsme byli svědky. Navíc smyslem valorizace má být pomoc s vysokými cenami, která nejvíce dopadá na nízkopříjmovou skupinu lidí, zatímco dosud platná pravidla pro mimořádné valorizace více navyšují vyšší penze.

Přivyděláváte si k mateřské či rodičovské? Brigády vám mohou snížit důchod. Jak se tomu vyhnout? Přečtěte si také:

Přivyděláváte si k mateřské či rodičovské? Brigády vám mohou snížit důchod. Jak se tomu vyhnout?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).