Hlavní navigace

Nutí vás přijmout alimenty pro dítě dopředu? Můžete na tom i vydělat

3. 5. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Rozvod manželství může být poklidný a rychlý, ale také divoký a zdlouhavý. Zvláště ve chvíli, kdy se oba manželé neshodnou na rozdělení majetku nebo na výši výživného pro nezletilé děti.

V dnešním článku se budeme věnovat příběhu paní Katky. Ta se po dlouhodobé nespokojenosti v manželství rozhodla požádat o rozvod. Dceru chtěla do své výhradní péče, s čímž neměl její manžel, otec dcery, problém. Komplikace nastaly až ve chvíli, kdy se domlouvali na výši výživného pro 6letou dceru.

Otec dcery kategoricky odmítal, aby bylo výživné určeno soudem na pravidelné bázi. Tedy na principu, že bude každý měsíc na svou dceru platit předem stanovenou částku, a to až do její zletilosti, případně do doby, než dostuduje a bude schopna se samostatně živit. Což vzhledem k věku dcery mohlo být klidně i dalších 20 let.

Opakovaně proto paní Katce navrhoval, aby se vyrovnali mimosoudně. Jeho návrh zněl jednoduše. Pošle paní Katce na účet 1 milion korun. Tyto peníze budou brány jako výživné pro dceru, a to až do doby, než dostuduje a bude schopna se samostatně živit. Jak s nimi paní Katka ve skutečnosti naloží, už otce nezajímalo. Tímto krokem se chtěl zbavit povinnosti platit na dceru pravidelně výživné.

Paní Katku opakovaně tlačil do řešení, že před soudem vše proběhne tak, jak má, majetek a peníze se rozdělí, určí se výživné, ale otec ho paní Katce platit nebude, na základě jejich interní dohody. Po opakovaném dlouhodobém nátlaku paní Katka dohodu s manželem podepsala. I pro vlastní klid, jelikož neustálý nátlak se začínal podepisovat na jejím psychickém stavu.

Takové dohody jsou ale podle práva většinou neplatné, a tak i když vás někdo nátlakem přinutí je podepsat, nemají žádnou právní váhu.

Výživné dopředu ano, ale ne pro nezletilé děti

V občanském zákoníku skutečně můžeme najít ustanovení o tom, že výživné je možné plnit i na jiné než měsíční bázi, pokud soud rozhodl jinak nebo pokud se osoba výživou povinná dohodla s osobou, které má výživné platit, na jiných podmínkách.

§ 921

Výživné se plní v pravidelných dávkách a je splatné vždy na měsíc dopředu, ledaže soud rozhodl jinak nebo se osoba výživou povinná dohodla s osobou oprávněnou jinak.

Ale toto neplatí vždy a plošně. Toto ustanovení je totiž společné pro více typů výživného, například výživné mezi rozvedenými manžely, výživné neprovdané matce a další. U výživného mezi rozvedenými manžely se mohou bývalí manžele dohodnout, že povinnost hradit výživné bude splněna úhradou jednorázové částky, tzv. odbytného. U výživného na nezletilé dítě však tato dohoda možná není, uvedla pro Měšec.cz advokátka Bohumila Vodičková Krpcová.

Nezletilé děti musí dostávat výživné pravidelně

U výživného na nezletilé děti platí, že musí být posíláno formou měsíčních plateb. Právě tyto pravidelné platby mají totiž zajišťovat dítěti výživu a jeho potřeby. Zmíněná dohoda mezi rodiči o úhradě jednorázového výživného, které by mělo pokrýt potřeby nezletilého až do jeho zletilosti, by byla absolutně neplatná. Rodič se takto nemůže ‚vyplatit‘ ze své povinnosti hradit pravidelné výživné, dodává Bohumila Vodičková Krpcová.

Tuto otázku už řešil v minulosti také Nejvyšší soud, a to v rozsudku R 23/1982.

Zcela pochopitelně by pak soud takovouto dohodu mezi manžely ani neschválil. Dohoda rodičů nezletilého dítěte, podle níž jeden z nich se zavazuje složit ve prospěch nezletilého jednorázově částku k plné úhradě výživného do zletilosti dítěte, neodpovídá ustanovením zákona o rodině týkajícím se výživného, a nemůže být proto soudem schválena, říká Bohumila Vodičková Krpcová.

Peníze z neplatné dohody jsou bezdůvodným obohacením

Co ale teď může ve své situaci dělat paní Katka? Je možné, že po rozvodu se s dcerou odstěhuje a s ex-manželem přestane komunikovat. Po čase se ale oklepe a na celou situaci se podívá střízlivě. Jedno je jisté a platí vždy. Dohoda je absolutně neplatná, takže smluvní strany nezavazuje a pohlíží se na ni, jako by vůbec neexistovala, informuje Bohumila Vodičková Krpcová.

Což znamená, že paní Katka má plné právo chtít po svém ex-manželovi a otci své dcery, aby na dceru platil výživné, které soud určil. Má také právo se toho soudně domáhat. A může se domáhat i doplacení výživného až 3 roky zpětně.

Co ale s oním milionem korun, který dostala při rozvodu na základě dohody? Pokud na základě dohody otec dítěte uhradí finanční prostředky, hradí bez právního důvodu a na straně matky vzniká tzv. bezdůvodné obohacení, jehož vrácení se může otec dožadovat, říká Bohumila Vodičková Krpcová.

Podobnou situaci už řešil Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku 21 Cdo 2926/2016, kde se vyjádřil takto: Plnění na základě absolutně neplatné dohody o jednorázovém vyplacení výživného splatného v budoucnu pro nezletilé dítě (odbytné) je bezdůvodným obohacením.

Paní Katka by tedy měla právo na to, aby otec na dceru pravidelně platil výživné, ale otec má také právo požadovat své peníze zpět. Ovšem jen po omezenou dobu.

školení účto Kučerová

Po 3 letech ale není na vrácení nárok

Pokud by totiž paní Katka začala celou věc řešit po více než 3 letech od získání peněz, už by je vracet nemusela. I když podle zákona došlo k bezdůvodnému obohacení, soud už by věc neprojednával. Nárok otce na vrácení zaplacených finančních prostředků se promlčuje, a to v tříleté promlčecí době, která by v tomto případě začala běžet úhradou finančních prostředků, uvádí Bohumila Vodičková Krpcová.

Snahou vyplatit se z výživného si nakonec ex-manžel paní Katky může paradoxně uškodit. Pokud by totiž paní Katka začala situaci řešit až po 3 letech, nemá už její ex-manžel právo požadovat milion korun zpět. Na druhou stranu ale paní Katka má nárok požadovat pravidelné výživné na dceru tak, jak bylo uvedeno v rozsudku při rozvodu a řešení péče o dítě. A má právo požadovat i dlužné alimenty za 3 roky zpětně.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).