Hlavní navigace

Novinky v srpnu: více bezkontaktních bankomatů, levnější hypotéky a větší digitalizace

3. 9. 2019
Doba čtení: 14 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Prošvihli jste novinky v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví za poslední měsíc? Přinášíme jejich podrobný souhrn. Projděte si, zda vám něco neuniklo.

Pojišťovnictví

Česká pojišťovna: asistenční službu si zavoláte i online

Česká pojišťovna začala nabízet možnost objednat si asistenční službu i online. V takovém případě pak můžete přes internet sledovat přesnou polohu asistenčního vozu a přímo v reálném čase uvidíte, jak se k vám blíží.

K přivolání není potřeba speciální aplikace, stačí mít telefon s přístupem na internet. Služba je dostupná všem, kdo mají asistenční služby sjednané u České pojišťovny v rámci povinného ručení, havarijního pojištění či komplexního pojištění vozu, a najdete ji na webových stránkách pojišťovny.

Při nehodě nebo poruše zadáte do webového formuláře základní informace. Po jeho vyplnění a odeslání obdržíte SMS s odkazem na mapu, kde můžete sledovat pohyb asistenčního vozidla.

Úhrada čoček a brýlí se od srpna změnila

V důsledku změny zákona o veřejném zdravotním pojištění došlo začátkem srpna 2019 ke změně v úhradách zdravotnických prostředků, které jsou určeny ke korekci zraku. To se týká kontaktních čoček, brýlových obrub a brýlových čoček.

Dosud hrazené zdravotnické prostředky, u nichž dodavatelé neprojevili zájem o jejich zařazení do seznamu hrazených zdravotnických prostředků (takzvaným přeohlášením), nebo nejsou již dle novely zákona hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, jsou k 1. srpnu 2019 vyřazeny ze Seznamu cen a úhrad zdravotnických prostředků hrazených na poukaz. Nebudou tedy z veřejného zdravotního pojištění hrazeny a jejich úhrada je plně na pacientech, informuje Oldřich Tichý, tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

V praxi tak od 1. srpna 2019 nejsou u osob nad 15 let hrazeny brýlové obruby a běžné brýlové čočky pro korekci oční vady do 10 dioptrií. Úhrady z veřejného zdravotního pojištění jsou nadále stanoveny u brýlových obrub a čoček pro děti dle zákonem stanovených podmínek.

Nově jsou naopak dětem hrazeny tvrzené silikátové brýlové čočky: sférické dětem do 5 let včetně (1 pár za rok), tórické pak dětem do 5 let včetně v množství 3 páry za rok a dětem od 6 do 14 let včetně 1 pár za rok.

Lentikulární čočky (pro vysoké hodnoty dioptrií) budou hrazeny pojištěncům s oční vadou nad 10 dioptrií, a to dětem do 5 let věku včetně 3 páry za rok, od 6 do 14 let včetně 1 pár za rok, nad 15 let (tedy i dospělým pojištěncům) pak bude hrazen 1 pár za 3 roky.

Plastové brýlové čočky budou při oční vadě nad 3 dioptrie hrazeny dětem do 5 let včetně (sférické 3 páry za rok, tórické 2 páry za rok) a dětem do 14 let včetně 1 pár za rok, pojištěncům nad 15 let pak jen brýlové čočky plastové tórické při vadě nad 10 dioptrií (1 pár za 3 roky).

Prizmatické čočky budou hrazeny obdobně jako dosud pro korekci diplopie (dvojitého vidění) či strabismu (šilhání), a to dětem do 5 let včetně 3 páry za rok, od 5 do 14 let včetně 1 pár za rok, pojištěncům od 15 let 1 pár za 3 roky.

Bifokální čočky mají stanovenou úhradu pro pojištěnce do 17 let včetně, kteří mají sníženou možnost výměny brýlí, strabismus či afakii (stav, kdy v oku chybí čočka v důsledku úrazu, operace apod.).

Vysokoindexové čočky (vytenčené) mohou být hrazeny jen se souhlasem revizního lékaře, a to u pojištěnců s krátkozrakostí nad 10 dioptrií či poruchami centrálního zorného pole.

Brýlové obruby mají stanovenou úhradu z veřejného zdravotního pojištění u dětí – do 5 let včetně 3 ks za rok, od 6 do 14 let včetně 1 ks za rok.
Kontaktní čočky měkké budou hrazeny v případě oční vady nad 10 dioptrií, u dioptrického rozdílu mezi pravým a levým okem 3 dioptrie a více.

Kromě toho je však stanoven i limit na brýlové obruby, a to 300,15 Kč za kus. Zbývající částku si musíte doplatit sami.

Bankovnictví

Air Bank: kontokorent sjednáte i přes mobilní banku

V mobilní aplikaci My Air od Air Bank si od srpna můžete sjednat i kontokorent. Doposud banka umožňovala přes aplikaci sjednat pouze spotřebitelský úvěr.

Kontokorent si můžete sjednat ve výši od 5000 Kč do 50 000 Kč. Sjednání i vedení kontokorentu je bezplatné, roční úroková sazba je 18,9 %.

Česká spořitelna: dětské a studentské účty mají SEPA platby bezplatně

Česká spořitelna zrušila poplatky za SEPA platby u dětských a studentských účtů. Zrušení poplatků se týká příchozích i odchozích SEPA plateb v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Nově také držitelé studentských účtů mohou bezplatně vybírat hotovost z bankomatů ze sedmi zemí Evropy, kde Skupina Erste působí (Rakousko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvatsko).

Kromě toho banka od srpna nabízí 90% hypotéku zájemcům o první bydlení. Pokud nevlastníte žádnou nemovitost a máte zájem o koupi bytu do 5 000 000 Kč, můžete si v bance požádat o 90% hypotéku.

Dále došlo i ke snížení úrokových sazeb hypoték a amerických hypoték. U všech fixací došlo k poklesu o maximálně 0,25 procentního bodu.

Úrokové sazby od pondělí 19. srpna 2019.
Autor: Česká spořitelna

Úrokové sazby od pondělí 19. srpna 2019.

ČSOB: půjčka na počkání je nyní i pro neklienty

Československá obchodní banka začala půjčovat peníze online na počkání i neklientům, kteří u ní doposud neměli žádný produkt. Půjčku si mohou plně online vyřídit nově i neklienti. Celý proces od odeslání žádosti až po podepsání smlouvy a načerpání peněz u úspěšných žadatelů trvá do pár minut, uvádí k nové službě Michaela Lhotková, výkonná ředitelka ČSOB pro platební řešení, spotřebitelské financování, otevřené bankopojištění a inovace.

O půjčku zažádáte online přes webové stránky banky. Po načerpání máte 3měsíční zkušební lhůtu, která slouží na to, abyste si půjčku vyzkoušeli. Pokud vám nebude vyhovovat, můžete půjčku „vrátit“ a dostanete zaplacené úroky zpět.

Equa bank: spořicí účet s vklady od 500 000 Kč má vyšší úročení

Equa bank na konci srpna zvýšila úrokovou sazbu na svém spořicím účtu MAX. Z původních 1,3 % ročně došlo ke zvýšení na 1,5 % ročně. Zvýšení se však týká pásma od 500 000 Kč do neomezené výše vkladu.

Freepay změnila vydavatele, nově je jím CashFlows Europe

Společnost Prepaid Solutions a.s., která provozuje v podstatě poslední funkční českou předplacenou kartu Freepay, změnila od srpna 2019 vydavatele karty. Z původního gibraltarského vydavatele IDT Financial Services přešla na CashFlows Europe Ltd. se sídlem ve Spojeném království.

Držitelé předplacenky tak obdrží novou kartu, původní jim přestane platit. Peníze z původní karty mohou bezplatně převést na novou kartu.

Garanční systém finančního trhu: výplata peněz zkrachovalých bank půjde rychleji

Garanční systém finančního trhu navázal v srpnu spolupráci se třemi sousedními státy, a to se Slovenskem, Rakouskem a Polskem. Uzavřel s nimi také dohodu o řešení situace, když zkrachuje některá z bank, která má v sousední zemi své pobočky.

Aktuálně si v České republice můžete uložit peníze ve 23 pobočkách zahraničních bank, které mají sídlo v některé ze zemí EU. Stejně tak platí, že některé pobočky českých bank operují v zahraničí, například na Slovensku. Ze zákona pak máte vklady v těchto pobočkách rovněž pojištěné bez ohledu na hranice mezi státy.

Kromě toho mohou jednotlivé státy, které mezi sebou mají vztah tzv. „domovské“ a „hostitelské“ pozice, multilaterální dohodu dále doplnit o dohodu dvoustrannou (tzv. bilaterální specifikace), která průběh výplaty náhrady vkladů ještě zpřesňuje. My jsme aktuálně takové bilaterální specifikace uzavřeli se Slovenskem, Rakouskem a Polskem, vysvětluje Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Garančního systému.

Co to znamená v praxi? Pokud dojde ke krachu nějaké banky se sídlem v zahraničí, například v Rakousku, a tato banka bude mít v České republice své pobočky, tak se o výplatu náhrad vkladů v ČR na náklady rakouského systému pojištění vkladu postará Garanční systém finančního trhu. Výplata bude probíhat na českém území a potřebné písemné náležitosti budou v češtině, doplňuje Renáta Kadlecová.

Hypoteční banka: úvěr na domek i bez popisného čísla

Hypoteční banka začala poskytovat hypotéky i na mobilní domky, které nemají popisné či evidenční číslo. Pokud budete chtít žádat o hypotéku na takový domek, není třeba hledat na webu banky speciální produkt. Mobilní domky bez popisného a evidenčního čísla spadají pod klasickou hypotéku, kterou banka nabízí. Došlo totiž jen k rozšíření objektů, na které je možné si hypoteční úvěr vzít.

Úroková sazba začíná na 2,79 % ročně. Tyto podmínky se ale netýkají maringotek, karavanů, drážních vozidel ani plavidel, a to z důvodu příliš vysoké mobility.

Komerční banka: spouštíme bezkontaktní bankomaty

Komerční banka zařadila do portfolia svých služeb bezkontaktní bankomaty. Tuto službu zatím banka nabízí na 222 bankomatech z celkového počtu 789.

Do konce roku 2019 chce banka tuto službu zpřístupnit na 300 bankomatech. Do budoucna pak připravuje také bezkontaktní výběry pomocí chytrých telefonů nebo hodinek s využitím NFC. Tato služba bude k dispozici již v průběhu září 2019 na všech bankomatech s bezkontaktní čtečkou karet.

MONETA: snižujeme odměny za Smart balíčky

MONETA Money Bank obesílala posledních několik týdnů své klienty s informací, že od září 2019 sníží odměny za Smart balíčky. Místo dosavadních 5 % nově vrací zpět jen 3 %. Celkově za měsíc můžete získat zpět maximálně 500 Kč, tedy stejně jako doposud.

Každé kalendářní čtvrtletí si pak můžete váš Smart balíček změnit. Aktuálně můžete vybírat z pěti nabízených balíčků:

  • elektronika,
  • cestování a sport,
  • restaurace a kultura,
  • dům, hobby a zahrada,
  • mazlíčci.

Kromě toho banka otevřela ve spolupráci s externím partnerem veřejnou nabíjecí stanici pro elektromobily. Ta se nachází v Mladé Boleslavi v prostorách obchodního centra Bondy.

Veřejná nabíjecí stanice pro elektromobily Autor: MONETA Money Bank

Veřejná nabíjecí stanice pro elektromobily

Nabíjecí stanice je první vlaštovkou projektu budování sítě veřejných dobíjecích stanic, který banka odstartovala v loňském roce. Banka hodlá do roku 2024 kompletně vyměnit svůj vozový park a do budoucna vlastnit pouze elektromobily. Ve stejném období pak chce snížit celkový počet firemních aut.

Další veřejné nabíjecí stanice hodlá banka otevřít v Benešově, Strakonicích, Českém Krumlově, Havířově a Svitavách.

Raiffeisen stavební spořitelna: 2000 Kč prémie pro nově uzavřené stavební spoření

Jestliže si u Raiffeisen stavební spořitelny (RSTS) založíte do 31. října 2019 spořicí účet v tarifu S 191 spolu s Felixovým spořením a vložíte na něj minimálně 20 000 Kč, získáte od RSTS bonus ve výši 2000 Kč. Navíc k tomu ještě máte nárok na příspěvek 2000 Kč od státu. Akce je určena pro ty, kteří nemají u RSTS uzavřené stavební spoření nebo poslední smlouvu ukončili ke 30. červnu 2019.

Felixovo spoření je doplňujícím produktem stavebního spoření, u kterého však nemáte nárok na státní podporu. Pokud si jej založíte v kombinaci s klasickým stavebním spořením se zůstatkem 200 000 Kč, RSTS vám garantuje minimálně do konce roku 2019 úrokovou sazbu 1,1 %, vedení bez poplatků a bez výpovědní lhůty. Zmiňovaný bonus 2000 Kč získáte, pokud budete na svém spořícím účtu do 30. listopadu 2019 naspořenou částku v minimální hodnotě 20 000 Kč.

Další možností, jak získat peníze navíc, je sjednání osobního účtu eKonto SMART od Raiffeisenbank. Pokud si tento účet uzavřete prostřednictvím Raiffeisen stavební spořitelny, můžete od spořitelny získat 1000 Kč na stavebko a druhou tisícikorunu přidá Raiffeisenbank, říká Pavel Chmelík, místopředseda představenstva Raiffeisen stavební spořitelny.

Revolut: uživatelé Metal karty mohou investovat do akcií

Revolut v srpnu 2019 spustil bezplatnou službu pro obchodování s akciemi napříč Evropou. Postupně ji plánuje zpřístupňovat vybranému počtu zákazníků s kartou Metal.

V případě, že vám Revolut službu zpřístupní, budete moci měsíčně provést bezplatně 100 okamžitých obchodů s více než 300 akciemi. Tyto akcie jsou kótované na Newyorské burze cenných papírů a na burze NASDAQ. Aktualizace cen proběhne v reálném čase. Britský fintech navíc časem plánuje přidávat další akcie.

Jestliže vlastníte pouze kartu Standard nebo Premium, dočkáte se spuštění služby také, ale až v následujících týdnech. S účtem Standard navíc budete moci bezplatně provést jen 3 obchody měsíčně a s účtem Premium pak osm obchodů. Obchody nad rámec měsíčního limitu budou zpoplatněny částkou 1 £ za obchod a ročním poplatkem 0,01 %.

Prováděné investice mohou být v jakýchkoliv částkách, Revolut nestanovil minimální částku pro obchod.

Společnost Revolut hodlá svou investiční službu rozvíjet, a to pomocí plánovaných funkcí, jako je přístup na britské a evropské burzy cenných papírů, přístup k fondům obchodovaným na burze (ETF) a možnost investovat prostřednictvím akcií a podílů ISA. V plánu je i rozšíření přístupu v celosvětovém měřítku.

SumUp: nově akceptujeme všechny kartové systémy

Platební terminál britské společnosti SumUp Payments Limited nově umí akceptovat téměř všechny mezinárodní platební systémy. V jednom zařízení tak obchodník získá příjem platebních karet Mastercard, Visa, American Express a nově také Discover, Diners Club a Union Pay. K „dokonalosti“ tak už chybí jen ruský platební systém MIR.

Pro české obchodníky má SumUp jednoduchý ceník:

  • Měsíční paušál: 0 Kč
  • Poplatek: 1,95 % z transakcí (jedno jakou kartou)

K akceptaci potřebujete koupit ještě platební terminál. SumPup nabízí dva typy:

  1. SumUp Air za 1209 Kč – terminál propojíte s aplikací v chytrém mobilu a obratem akceptujete karty.
  2. SumUp 3G za 3024 Kč – jde o samostatný terminál s vestavěnou kartou SIM, nepotřebujete jej propojovat s vlastním mobilem.

Tip: Získejte terminál levněji

Pokud si terminál SumUp objednáte přes tento odkaz, základní platební terminál SumUp Air získáte levněji, tj. za 568,70 Kč místo 1209 Kč. Všechny ceny jsou včetně DPH.

Při stávající konkurenci v oblasti akceptace karet je poplatek z transakcí docela vysoký, na druhé straně absence paušálu tím snižuje skutečnou výši poplatku, který by obchodník platil s jinak běžným měsíčním paušálem. SumUp není vhodný pro platby ve velkém objemu (to konkurence zvládne lépe), ale pro menší obchodníky, kteří chtějí akceptovat karty, je efektivním řešením za dobrou cenu.

TRINITY BANK: vyšší úrok na spořicím účtu

TRINITY BANK začala v srpnu nabízet spořicí účet bez výpovědní lhůty s úrokovou sazbou 2 %. Jde ale o neveřejnou nabídku a banka s ní sama obvolává vybrané klienty. Veřejná nabídka činí 1,58 % p.a.

Podmínky, co se týče částky, do které jsou peníze úročeny 2 %, zde budou pravděpodobně individuální.

UniCredit Bank: při založení investičního produktu dáváme 2% bonus

UniCredit Bank připravila bonusovou nabídku pro ty, kteří si do konce října 2019 sjednají program pravidelného investování U invest Plus.

Pokud do tohoto programu do konce listopadu vložíte první pravidelnou měsíční platbu, získáte odměnu 2 % z hodnoty investice. Investovat pak musíte celý rok. Minimální výše částky, kterou na účet musíte měsíčně odkládat, je 500 Kč. Pak si vyberete mezi třemi investičními strategiemi – konzervativní, balancovanou, dynamickou. Konzervativní investice jsou obecně méně rizikové, ale zároveň přináší menší výnosy, dynamické naopak. Balancovaná strategie oba přístupy kombinuje, říká Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Bank.

Wüstenrot: snižujeme úrokové sazby

Wüstenrot v srpnu zlevnil nabízené hypotéky, a to o 0,15 procentního bodu. Výhodnější úrokové sazby se týkají úvěrů pro fyzické i právnické osoby a bez ohledu na délku fixace.

Změna úrokových sazeb. Autor: Wüstenrot

Změna úrokových sazeb.

Práce a mzdy

Ministerstvo financí pracuje na novele zákona o daních z příjmů, která by změnila systém využívání stravenek. Nově by byl do zákona doplněn tzv. stravenkový paušál, který umožní, abyste místo stravenek dostávali peníze na stravování.

Aktuálně je možné daňové zvýhodnění na stravování čerpat dvojím způsobem. Zaměstnavatel vám buď zajistí stravování, například formou vlastní podnikové jídelny, nebo vám dá stravenky, za které si můžete jídlo koupit.

Oba způsoby zaměstnavateli umožňují odečíst si z daní až 55 % z ceny jídla či poskytnuté stravenky. Zbývajících 45 % si platíte sami ze své výplaty.

Chceme dát možnost milionu lidí, aby i oni mohli využít příspěvky na stravování. Zároveň nevidím žádný důvod pro to, aby naši malí a střední podnikatelé financovali zisky zahraničních korporací, které mají svůj byznys postavený na prodeji a výkupu paralelní měny. A to nemluvím o tom, že stravenka, která propadne, se celá stává čistým příjmem takového stravenkáře, říká Alena Schillerová, ministryně financí.

Spotřebitel

Vozy jezdící na CNG možná budou mít levnější dálniční známku

Navrhovaná novela zákona o pozemních komunikacích by měla přinést výhody majitelům ekologičtějších typů vozidel. O 500 Kč zlevní roční dálniční známky vlastníkům aut na stlačený zemní plyn (CNG). Ti tak za ni zaplatí jen 1000 Kč. A ušetří také na spotřební dani, například v porovnání s benzínem o 11 Kč na m3.

Novela zákona má také zrušit nalepovací dálniční známky. Řidiči budou nově poplatek za užívání dálnice hradit přes internet nebo mobilní aplikaci. Kontrola bude probíhat prostřednictvím videodetekce registračních značek přímo v provozu.

Ceny dálničních poplatků, zdroj: Axigon
Poplatek za rok Poplatek za 30 dnů Poplatek za 10 dnů
Aktuálně pro rok 2019 1500 Kč 440 Kč 310 Kč
Dle nového zákona 1500 Kč 600 Kč 400 Kč
Dle nového zákona pro vozy na CNG 1000 Kč 300 Kč 200 Kč

PayPal spustil službu na sdílení peněz

Společnost PayPal spustila novou službu určenou na sdílení peněz. Nese název Money Pools a funguje bezplatně. Slouží ke shromažďování peněz pro společné výdaje například v rámci rodiny nebo mezi přáteli.

skoleni_29_6

Přátelé nebo členové rodiny se jejím prostřednictvím mohou skládat na společný dar či úhradu v restauraci, a to přes odkaz, který je jim zaslán. Na společný účet mohou přispívat i ti, kteří účet u PayPal nemají, a to pomocí své kreditní či debetní karty.

RegioJet plánuje protáhnout své spoje do Budapešti

RegioJet v srpnu oznámil své plány rozšířit vlakové spojení do Maďarska. Od června 2020 spustí novou linku na trase Praha – Brno – Vídeň – Budapešť. Vlaky budou provozovány ve spolupráci s Central Railway Solution a WESTbahn.

Dva páry vlakových spojů denně by měly jezdit na trati Praha – Brno – Vídeň – Budapešť a zpět jako prodloužení dvou ze čtyř stávajících vlakových spojů na trase Praha – Brno – Vídeň a zpět. Zatím jde však pouze o návrh v rámci připravovaného jízdního řádu pro období roku 2020.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).