Hlavní navigace

Nová zelená úsporám znovu odstartovala. Přehled, odkud můžete čerpat dotace

29. 9. 2023
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Od tohoto týdne máte mnohem více možností, kde požádat o dotaci na úpravy domu, které mají přispět ke snížení jeho energetické náročnosti. Přinášíme rozcestník, odkud se dají dotace čerpat.

Program Nová zelená úsporám je znovu otevřený. Dotaci na renovaci z něj mohou čerpat majitelé rodinných domů, prostředky získají i zájemci se záměrem postavit pasivní dům.

Současná etapa programu, který spadá pod Státní fond životního prostředí ČR, má být dostupnější pro větší okruh zájemců, více zohledňovat majetkové a sociální poměry a v případě komplexní renovace má umožnit také čerpání finančních prostředků předem. Program i nadále zachovává dotační bonusy za kombinaci úsporných opatření, environmentálně šetrná řešení nebo pro příjemce ze znevýhodněných regionů.

Vylepšená verze přináší navýšení jednotkových dotací u vybraných opatření i zjednodušení administrativy, k doložení žádosti a realizace již nebude nutné předkládat faktury, projektová dokumentace bude požadována pouze u vybraných opatření, vyjmenovala mluvčí Lucie Früblingová s tím, že podpora znevýhodněných regionů bude poskytována (kromě žadatelů z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje) i těm, jejichž nemovitosti leží v obcích a regionech podporovaných státem.

Součástí programu Nová zelená úsporám jsou tři podprogramy:

 • Nová zelená úsporám Standard,
 • Oprav dům po babičce,
 • Nová zelená úsporám Light.

Nová zelená úsporám Standard

Podprogram Nová zelená úsporám Standard podporuje celkové i dílčí renovace stávajících rodinných domů (i památkově chráněných) a výstavbu domů v nejúspornějším energetickém standardu. Z programu mohou čerpat peníze i majitelé řadového domku a příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky. Prostředky jsou vypláceny až po realizaci úsporných opatření. Mohou pokrýt nejvýš polovinu způsobilých výdajů a čerpání není podmíněno nízkými příjmy.

Žádá se elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací od 26. září 2023. Informace o podmínkách a dokumentech najdete na webu SFŽP.

Zateplení

Dotace 30–950 tis. Kč. Můžete získat 600–4900 Kč/m2. Výsledná částka se odvíjí od plochy zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy, takže čím lépe zateplíte, tím větší podpora bude. Dále můžete získat 1500 Kč/m2 na instalaci stínicí techniky s pohyblivými prvky a 25 000 Kč na podporu projektu.

Od příštího roku budete moci k dotaci získat zvýhodněný úvěr od stavebních spořitelen. Dotaci můžete čerpat pro budovy s datem žádosti o stavební povolení před 1. 7. 2013.

Výstavba zelených střech

Dotace 800–1000 Kč/m2 plochy vegetačního souvrství zelené střechy, maximálně ale 100 000 Kč na podporovanou stavbu. I v tomto případě bude možné čerpat od příštího roku zvýhodněný úvěr od stavebních spořitelen.

Výměna kotle, elektrického topení či kamen za tepelné čerpadlo

Dotaci 40–140 tis. Kč můžete čerpat na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, na výměnu kotlů na topné oleje, lokálních topidel, jako jsou kamna, pokud je využíváte jako hlavní zdroj tepla, za kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo. Dále prostředky využijete na výměnu plynových kotlů starších 20 let a elektrické vytápění za tepelné čerpadlo. Zahrnout se dají i výdaje na příslušenství a zapojení otopné soustavy. I na tyto investice bude možné od příštího roku pořídit zvýhodněný úvěr od stavební spořitelny.

Podpora:

 • kotel na biomasu vč. akumulační nádrže s ruční nebo samočinnou dodávkou paliva – 80 000 Kč,
 • kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – 100 000 Kč,
 • kamna – lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem – 45 000 Kč,
 • kamna – individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu – 45 000 Kč, 
 • tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění – 80 000 Kč,
 • tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody – 100 000 Kč,
 • tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění – 60 000 Kč,
 • tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění a přípravu teplé vody – 80 000 Kč, 
 • tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění – 120 000 Kč,
 • tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění a přípravu teplé vody – 140 000 Kč,
 • tepelné čerpadlo pro vytápění a přípravu teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč, 
 • napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 Kč.

Na výměnu plynového vytápění mohou čerpat dotaci jen rodinné domy splňující požadavky na energetickou náročnost budovy (třída A–D). Dotaci nedostane ani vlastník, který už čerpal dotaci na výměnu zdroje po 1. 1. 2009.

Domácnosti s nižšími příjmy mohou na výměnu starého kotle čerpat tzv. kotlíkové dotace, které umožňují získat na výměnu kotle dotaci až do 95 % způsobilých výdajů.

Využití tepla z odpadní vody

Můžete získat 50 000 Kč na centrální systém pro využití tepla z odpadní vody nebo 5000 Kč za odběrné místo na decentrální systém (max. 15 000 Kč).

Na decentrální systém není možné podávat samostatnou žádost. Opatření je podporované jen v kombinaci s jiným, samostatně podporovatelným opatřením.

Fotovoltaické systémy

Dotaci můžete čerpat na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou, pokud se vyrobená energie přednostně využívá v daném domě.

Získat můžete 60 tis. Kč na minimální instalaci o výkonu 2 kWp nebo 100 tis. Kč na minimální instalace o výkonu 2 kWp s využitím tepelného čerpadla s tím, že za každý další 1 kWp instalovaného výkonu je možné čerpat dalších 10 tis. Kč a za 1 kWh el. akumulačního systému dalších 10 tis. Kč. Maximálně je možné čerpat 200 tis. Kč.

Novostavby

Dotaci ve formě jednorázové částky ve výši 535 tis. Kč můžete čerpat na  výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s nízkou energetickou náročností využívající obnovitelné zdroje. Kromě prvních vlastníků nebo stavebníků mohou dotaci čerpat i nabyvatelé domu, kteří ho koupili od prvního vlastníka či stavebníka do 2 let od dokončení stavby.

Dešťová a odpadní voda

Dotaci 27–105 tis. Kč můžete získat na opatření pro záchyt a využití dešťové a odpadní vody. Čerpá se pouze v kombinaci se zateplením, novostavbou nebo s výměnou a instalací zdrojů energie. Čerpat můžete na:

 • dešťovou vodu pro zálivku zahrady – do 55 tis. Kč,
 • dešťovou vodu využívanou jako užitkovou (splachování) i pro zálivku – do 65 tis. Kč,
 • odpadní (šedou) vodu v kombinaci s dešťovou vodou využívanou jako užitkovou vodu či zálivku – do 105 tis. Kč.

Celková částka závisí na typu podporovaného opatření a objemu nádrže. K záchytu dešťové vody lze použít novou nádrž nebo vyčištěnou podzemní jímku (např. žumpu, která původně sloužila pro záchyt odpadní vody) nebo speciálně upravenou studni. U záchytu odpadní vody dotaci použijete na využití šedé vody (např. z umyvadel, sprch či dřezů) i vyčištěné odpadní vody (např. vody z domovních čistíren odpadních vod).

Příprava teplé vody, solární ohřev

Dotaci 45–60 tis. Kč můžete čerpat na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů nebo tepelného čerpadla.

Čerpat můžete na:

 • solární termický ohřev teplé vody s přitápěním – 60 000 Kč,
 • solární termický ohřev teplé vody – 45 000 Kč,
 • fotovoltaický ohřev teplé vody – 45 000 Kč,
 • tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody – 45 000 Kč.

Dobíjecí stanice (elektromobilita)

Dotaci ve výši 15 tis. Kč můžete čerpat také na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Podporovány jsou ale jen dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě podle sjednaného maximálního příkonu a jsou umístěné spolu s daným parkovacím místem na pozemku, jenž patří k podporované stavbě. Dotaci tedy nemůžete získat na komerční provoz nebo stanici pro veřejnost.

Řízené větrání s rekuperací

Dotaci 105 tis. Kč můžete čerpat na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

Dotační bonusy

Bonusy se mohou vyšplhat na částku od 10 do 121 tis. Kč. Vyplácí se za kombinace úsporných opatření, žadatelům ze znevýhodněných regionů a na environmentálně šetrná řešení.

Můžete získat:

 • 10 tis. Kč za vybrané kombinace opatření (např. zateplení + fotovoltaika = 10 000 Kč, zateplení + fotovoltaika + dešťovka = 20 000 Kč),
 • bonus 10 % z celkové výše dotace pro žadatele z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem,
 • nejvýše 30 000 Kč za environmentální řešení projektu (dle bodů získaných přes environmentální kalkulační nástroj SFŽP ČR (1 bod = 300 Kč).

Budeme stavět z hub?

Zní to, jako bychom si při psaní článku řádně přihýbali, ale opak je pravdou. Mycelium (tedy podhoubí) může za nějaký čas významně přispět k větší udržitelnosti v oboru stavitelství. První důkazy už máme.

U mycelia se dá totiž využít systému propletených vláken, která mohou spolu s organickým odpadem vytvořit nový, zdravotně nezávadný a recyklovatelný materiál s nečekanými vlastnostmi. Když mycelium rozdrtíte, zůstane živé a opět sroste dohromady. Dá se tedy touto cestou formovat do požadovaných tvarů. Když ho pak zahřejete, zastaví svůj růst a vy můžete výrobek z formy např. impregnovat nebo barvit.

Stavitelství může materiál z mycelia využívat díky jeho pevnosti a dobrým tepelně izolačním vlastnostem. V tomto ohledu předčí v určitém směru např. hojně využívaný sádrokarton.

Využití mycelia lesklokorky lesklé ve stavebnictví podporuje v rámci projektu Samorost Stavební spořitelna České spořitelny. Na porovnání s běžnými materiály nebo vlastnosti mycelia se můžete podívat na webu Buřinky nebo můžete navštívit Zážitkovou výstavu projektu Samorost na letošním Designbloku, který bude probíhat od 4. do 14. října v prostoru Pop up holešovického Vnitroblocku.

Oprav dům po babičce

Dalším podprogramem, ze kterého můžete od 26. září čerpat prostředky, je Oprav dům po babičce. Z toho můžete získat peníze předem, pokud plánujete komplexní zateplení domu. Dotace může dosáhnout maximálně 50 % způsobilých výdajů. Na komplexní zateplení můžete čerpat až 1 mil. Kč.

Realizaci zateplení pak mohou doplnit o další podporovaná opatření, i na ně získají dotační prostředky zálohově, upřesnila Früblingová s tím, že podprogram má pomoci s obnovou starších domů a omezit tím zabírání úrodné půdy na další výstavbu. Součástí je také možnost čerpat bonus ve výši 50 tisíc korun na každé nezaopatřené dítě a další bonusy (kombinační a na podporované lokality).

Oprav dům (nejen) po rodičích s dotací až 1 milion Kč. Jaké jsou podmínky, abyste ji získali? Přečtěte si také:

Oprav dům (nejen) po rodičích s dotací až 1 milion Kč. Jaké jsou podmínky, abyste ji získali?

Nová zelená úsporám Light

Už od ledna běží také program pro domácnosti s nižšími příjmy s názvem Nová zelená úsporám Light. I v tomto případě je možné čerpat prostředky předem, například na jednoduché zateplení, výměnu oken a vchodových dveří či instalaci solárního ohřevu vody. 

Program je ale určený jen žadatelům s nízkými příjmy, přesněji příjemcům starobního či invalidního důchodu nebo příspěvku na bydlení. Peníze se dají čerpat i na opatření, která plánujete dělat svépomocí.

Nová zelená úsporám Light startuje. Lidé s nižšími příjmy mohou získat peníze za drobnější úpravy i zpětně Přečtěte si také:

Nová zelená úsporám Light startuje. Lidé s nižšími příjmy mohou získat peníze za drobnější úpravy i zpětně

Dotace pro bytové domy

O týden dříve, tedy 19. září, se otevřel příjem žádostí také pro vlastníky bytových domů. I v tomto případě jsou cílem energetické úspory. O prostředky z dotace, která může dosáhnout pouze poloviny nákladů, můžete požádat i zpětně na projekty realizované a uhrazené od roku 2021.

skoleni_11_12

Podrobněji jsme se o podmínkách rozepsali v článku Od září startuje další kolo dotací Nová zelená úsporám. Dosáhnete na ně tentokrát i vy?

Podrobnější informace najdete také na webu zateplujemecesko.cz.

Bydlení nestačí? A co půda?

Skoro třetina českých domácností počítá s tím, že do budoucna bude hledat větší bydlení. Možná přitom zapomínají na nevyužitou půdu. Podle analýzy společnosti Velux jen 2 obyvatelé ze 100 v ČR bydlí v půdním prostoru. Nevyužitou půdu má přitom podle průzkumu 35 % respondentů (25 % půdní prostory nijak nevyužívá, 10 % je má upravené k bydlení, ale nebydlí v nich). Kromě nákladů na přestavbu obydlení půdy brání hlavně obavy z nekomfortní teploty.

Dobré zateplení nebo kvalitní střešní okna pomohou výrazně snížit náklady na vytápění. Existuje-li dnes prokazatelně chytrá investice, pak je to investice do úspor energií domácností. A využití volného půdního prostoru je ideální cestou, myslí si Michal Čejka z Centra pasivního domu.

Na tyto úpravy by bylo navíc možné čerpat právě dotaci z programu Oprav dům po babičce.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).