Hlavní navigace

Nová datovka? Jak tedy budete komunikovat s finančákem a jakými způsoby podat přiznání?

13. 3. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed
Řada podnikatelů získala nově datovou schránku. Co to pro ně ale přesně znamená z hlediska komunikace s Finanční správou? A jak přesně tedy nově mohou podat daňové přiznání?

Od letoška se výrazně rozšířil okruh subjektů, jež mají datovku zřizovanou ze zákona. Nově do této skupiny spadají i nepodnikající právnické osoby (např. spolky, nadace) a všechny podnikající fyzické osoby, jež mají IČO.

Stát ji proto všem těmto subjektům postupně založí ve třech vlnách od ledna do března 2023 s tím, že ji nebudou moci deaktivovat – tzv. znepřístupnit. (U nepodnikajících občanů zůstaly datovky na bázi dobrovolnosti.)

Noví uživatelé datovek dostávají po založení své přihlašovací údaje (uživatelské jméno, heslo a návod) doporučenou poštou (nebo do datovky, pokud už jednu mají např. jako občané).

Zpřístupnění, tedy aktivace datové schránky nastane vaším prvním přihlášením, nebo patnáctým dnem po doručení dopisu s přihlašovacími údaji (podle toho, co nastane dříve).

Datové schránky 2023: Komu budou zřízeny automaticky, kdo je může blokovat a jak je chytře používat? Přečtěte si také:

Datové schránky 2023: Komu budou zřízeny automaticky, kdo je může blokovat a jak je chytře používat?

Mám nově datovku. Co to pro mě znamená?

To, zda se vás zřízení datovky ze zákona týká, můžete ověřit na webu Mojedatovaschranka.cz.

Pokud je vám datová schránka zřízena ze zákona, musíte některá formulářová podání – hlavně daňová přiznání, která se aspoň částečně týkají vaší podnikatelské činnosti – provádět elektronicky.

To neznamená, že musíte do budoucna vše posílat přes datovku. Můžete využít i jiné elektronické cesty, např. portál MOJE daně.

Rozhodným okamžikem, od kterého pro vás tyto nové povinnosti platí, je zpřístupnění – tedy aktivace datové schránky (nepleťte si se založením schránky). Jak už jsme uvedli výše, ke zpřístupnění dojde vaším prvním přihlášením, nebo patnáctým dnem po doručení dopisu s přihlašovacími údaji (dle toho, co nastane dřív).

Pokud tedy chcete letos vyřešit daně postaru a datovku ještě nemáte vůbec, nebo byla zatím jen založena, ale není aktivní, musíte stihnout podat přiznání dříve, než dojde ke zmíněnému zpřístupnění.

Daňové přiznání a zúčtování daní 2023: Co bude letos jinak? Přečtěte si také:

Daňové přiznání a zúčtování daní 2023: Co bude letos jinak?

Co znamená „podat přiznání elektronicky“

Povinnost podat daňové přiznání elektronicky neznamená, že musíte podat přiznání pouze přes datovou schránku. Elektronicky podat daňové přiznání můžete:

  • v předepsaném formátu XML datovou schránkou (nikoli tedy např. ve formátu PDF),
  • e-mailem s elektronickým ověřeným podpisem – opět ve formátu XML,
  • přes portál MOJE daně – prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) nebo přes aplikaci Online finanční úřad.

V případě, že jste měli datovku jako občan a nyní máte další jako podnikatel, je jedno, ze které přiznání na finanční úřad zašlete.

Pokud fyzická osoba zasílá podání vůči finančnímu úřadu ze své datové schránky, pak je zcela lhostejné, o jaký konkrétní typ datové schránky se jedná (tj. zda je to její datová schránka fyzické osoby-nepodnikající, či fyzické osoby-podnikající). Každá datová schránka, která byla zřízena právě této konkrétní fyzické osobě, poskytuje plnou autorizaci jejího podání, a může proto své podání zaslat z jakékoliv ze svých vlastních datových schránek, vysvětluje Finanční správa na svém webu.

Co hrozí za porušování nové povinnosti?

Pokud podáte přiznání papírově navzdory tomu, že už vaše datová schránka byla aktivována, koledujete si o pokutu. Nemělo by to ale být tak, že ji dostanete rovnou. Finanční úřad by vás měl nejprve na chybu upozornit a vyzvat vás k elektronickému podání. Jen pokud budete tuto výzvu ignorovat, můžete dostat pokutu do 1000 Kč.

Některá podání ano, ale ne všechna komunikace

Jak upozornila Finanční správa, i když vám byla zřízena datovka, neznamená to, že s vámi už orgány Finanční správy ČR budou komunikovat vždy jen přes datovku: Konkrétní způsob komunikace je volen mj. s ohledem na povahu doručované písemnosti, její obsah a na projevenou vůli adresáta doručované písemnosti.

Obecně platí, že správce daně písemnosti doručuje podle jejich povahy. V souvislosti s datovkou podnikající fyzické osoby tedy typicky podle toho, jestli se daná písemnost vztahuje k podnikatelské činnosti.

Do datovky tedy budou OSVČ dostávat dokumenty související s podnikatelskou činností (např. výzva k podání daňového přiznání k dani z příjmů z podnikatelské činnosti).

Ostatní písemnosti, které s podnikatelskou činností nesouvisí, budou podle Finanční správy i po zřízení datovky zasílány listinnou formou (poštou).

Pouze v případě, že máte kromě podnikatelské datovky dobrovolně zřízenou datovku i jako občan (protože v takovém případě musíte mít datovky dvě), dostanete písemnost vztahující se k soukromé činnosti občana také do datovky. 

V případě, že osoba se zpřístupněnou datovou schránkou preferuje elektronické doručování do datové schránky všech písemností, které to umožňují (tedy obecně písemností, které by jí jinak byly doručovány v listinné podobě), může správci daně sdělit, že žádá, aby jí byly veškeré písemnosti doručovány elektronicky do zpřístupněné datové schránky, informuje Finanční správa s tím, že požádat o doručování do datové schránky je třeba jednotlivě u všech orgánů Finanční správy ČR, které mají písemnosti do datovky doručovat.

Podrobné informace o doručování prostřednictvím datových schránek najdete v pokynu GFŘ-D-50 na webu Finanční správy.

Přiznání k dani z příjmů 2023

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává podle § 136 odst. 1 daňového řádu nejpozději do tří měsíců od uplynutí zdaňovacího období. Základní termín tedy letos končí 3. dubna 2023 (datum se posouvá kvůli víkendu na nejbližší pracovní den).

Pokud chcete nebo musíte podávat daňové přiznání elektronicky, máte tuto lhůtu ještě o měsíc delší a řádný termín vám končí 2. května 2023.

Podnikatelé, již nechávají daňová přiznání na daňových poradcích, mají termín o 3 měsíce delší, a vychází tedy na 3. července 2023. Pro jistotu zopakujme, že už není nutné předem hlásit podání přiznání přes poradce na finanční úřad. Poplatníci tak mohou snadno získat čas navíc a přiznat se bez sankcí v případě, že základní termín nestihnou.

skoleni_7_11

V případě, že byste nestihli podat přiznání do příslušného termínu, bude výše sankce záviset na tom, jak nakonec opožděné podání přiznání proběhne. Podáte-li ho např. až v září a na papíře, budou se sankce načítat už od dubna. Podáte-li ho elektronicky, napočítá vám správce daně sankce od května, a podáte-li ho sice pozdě, ale přes poradce, sankce poběží od července.

Pro úplnost dodejme, že splatnost případného doplatku na dani je shodná se lhůtou, do kdy musíte podat daňové přiznání.

Daně 2023: Jaké lhůty platí pro přiznání a přehledy a komu se vyplatí podat přiznání dřív? Přečtěte si také:

Daně 2023: Jaké lhůty platí pro přiznání a přehledy a komu se vyplatí podat přiznání dřív?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).