Hlavní navigace

Nezabavitelné částky pro dlužníky se snižují, exekutor si vezme více peněz. Kolik zbyde z výplaty?

8. 2. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Od 1. ledna 2024 se nezvyšuje nezabavitelné minimum při exekučních srážkách ze mzdy jako v jiných letech, ale naopak se snižuje. Proč?

Výše životního minima jednotlivce i příslušný normativ nákladů na bydlení, z nichž se odvozují parametry (čísla, limity) srážek ze mzdy, zůstávají na stejné úrovni. Nedochází k jejich valorizaci. Nezabavitelné částky přesto nezůstávají na dosavadní úrovni, ale snižují se, protože odpadlo mimořádné navyšování nákladů na bydlení. Všechno si vysvětlíme.

Aktuální konstrukce nezabavitelných částek a dalších parametrů pro srážky ze mzdy

Základní (celková) nezabavitelná částka, která nesmí být sražena povinnému (dlužníkovi) z měsíční mzdy, je rovna součtu: 

  • Dvou třetin součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu nebo dvě osoby podle zákona o státní sociální podpoře, počítané pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci s alespoň 70 000 obyvateli, které představují nezabavitelnou částku na povinného (dlužníka) a
  • jedné čtvrtiny nezabavitelné částky na povinného, která se započítává na každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné. 

Nezabavitelná částka na dlužníka = 2/3 × (životní minimum jednotlivce + částka normativních nákladů na bydlení pro 1 či 2 osoby v nájemním bytě v obci s aspoň 70 000 obyvateli)

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy (po odečtení základní nezabavitelné částky, tedy nezabavitelné částky na samotného povinného dlužníka a částek na jím vyživované osoby) srazí bez omezení, činí jedenapůlnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a příslušné částky normativních nákladů na bydlení (pro jednu nebo dvě osoby v bytě užívaném na základě nájemní smlouvy v obci s aspoň 70 000 obyvateli).

Uvedený normativ nákladů na bydlení se použije bez ohledu na to, v jaké obci skutečně povinný dlužník bydlí a zda bydlí, nebo nebydlí v nájemním bytě. Životní minimum jednotlivce bylo naposledy zvýšeno od 1. 1. 2023 na 4860 Kč. Výše normativu nákladů na bydlení pro jednu nebo dvě osoby v bytech užívaných na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy v obci s aspoň 70 000 obyvateli je od 1. 1. 2023 stanovena na hodnotě 14 197 Kč, přičemž ta je platná i pro období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024. Již se však nepřičítá mimořádné navýšení 1400 Kč. Vláda však může tuto veličinu upravit, a to s účinností od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení. 

Nezabavitelná částka na dlužníka 

Nezabavitelnou částku na dlužníka spočítáme tedy jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce 4860 Kč a částky normativu nákladů na bydlení v nájemním bytě pro 1 a 2 osoby v obci s aspoň 70 000 obyvateli čili 14 197 Kč (bez navýšení), tedy jako 2/3 z 19 057 Kč čili činí 12 704,67 Kč. 

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu 

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu činí 1/4 nezabavitelné částky na povinného čili 3176,17 Kč.

Na koho lze uplatnit částku na vyživovanou osobu

Na manžela povinného se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem. K zápočtu částky na manžela (manželku) není podmínkou, aby žili ve společné domácnosti s povinným. Na dítě, jež manželé společně vyživují, se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů.

Jedna čtvrtina nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí (exekuce) pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá. Příslušná nezabavitelná částka se tak nezapočítává na osobu, v jejíž prospěch byla nařízena exekuce pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá; je-li však výživné sráženo na základě dohody o srážkách ze mzdy, je třeba příslušnou nezabavitelnou částku na tuto vyživovanou osobu započítat.

Nezabavitelnou základní (celkovou) částku povinného stanovíme jako součet nezabavitelné částky na povinného a všech nezabavitelných částek na vyživované osoby.

Jak počítat a zaokrouhlovat

Nezaokrouhlují se jednotlivé složky celkové nezabavitelné částky (t.j. nezabavitelné částky na povinného a nezabavitelné částky na vyživované osoby), ale až jejich součet u jednotlivého povinného zaměstnance, tedy (až celková základní) nezabavitelná částka, a to na celé koruny nahoru. 

Průběžné – případně v průběhu výpočtu, resp. stanovení (základní) nezabavitelné částky potřebné – zaokrouhlování na dvě desetinná místa je třeba provádět podle obecných matematických pravidel, nikoliv podle zmíněného pravidla.

FIN24

Od jaké částky bez omezení

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, a to ve výši jedenapůlnásobku součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro 1 nebo 2 osoby v nájemním bytě v obci s aspoň 70 000 obyvateli, činí 28 585,50 Kč Jelikož nařízení vlády č. 595/2006 Sb., v platném znění, neupravuje způsob jejího zaokrouhlení, měla by být zaokrouhlena podle běžných matematických pravidel na 28 586 Kč.

Porovnání parametrů srážek ze mzdy za poslední 3 kalendářní roky
Nezabavitelné částky Od 1. 1. 2022, resp. od zúčtování příjmu za leden 2022 do 31. 3. 2022,
resp. do zúčtování příjmu za březen 2022
Od 1. 4. 2022, resp. od zúčtování příjmu za duben 2022 do 30. 6. 2022,
resp. do zúčtování příjmu za červen 2022
Od 1. 7. 2022, resp. od zúčtování příjmu za červenec 2022 do 30. 9. 2022,
resp. do zúčtování příjmu za září 2022
Od 1. 10. 2022, resp. od zúčtování příjmu za říjen 2022 do 31. 12. 2022, resp. do zúčtování příjmu za prosinec 2022 Od 1. 1. 2023, resp. od zúčtování příjmu za leden 2023 do 31. 12. 2023, resp. do zúčtování příjmu za prosinec 2023 Od 1. 1. 2024, resp. od zúčtování příjmu za leden 2024
Nezabavitelná částka na  dlužníka v Kč 8846,25 9138,75 9416,25 11 103,75 13 638 12 704,67
Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu v Kč 2948,75 3046,25 3138,75 3701,25 3409,50 3176,17
Částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy bez omezení čili hranice, nad kterou je mzda již plně zabavitelná v Kč 23 590 24 370 25 110 29 610 30 686 28 586
Vypočtená maximální výše 1/3 zbytku čisté mzdy v Kč 7863 8123 8370 9870 10 228 9528

V některém z následujících článků se budeme zabývat postupem při exekučních srážkách ze mzdy a snížení nezabavitelného minima, které si ukážeme na příkladech.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).