Hlavní navigace

Nevyčerpali jste dovolenou? Stále máte šanci

8. 12. 2015
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Možná jste měli mnoho důvodů, proč jste letošní dovolenou nestihli vyčerpat. Ale nebojte, nepřijdete o ni. Co pro to musíte udělat?

Nevyčerpaná dovolená nepropadá, lze ji převést k čerpání do příštího roku. Pokud vám nebude dovolená za rok 2015 určena zaměstnavatelem ani do 30. června 2016, určíte si termín dokonce sami.

Co pro to musíte udělat

Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců (za předpokladu, že u zaměstnavatele působí – pokud nepůsobí, sestavuje rozvrh čerpání dovolené zaměstnavatel sám) tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo.

Zaměstnavatel vám čerpání dovolené určí tak, abyste dovolenou vyčerpali v kalendářním roce, ve kterém vám právo na dovolenou vzniklo (tedy např. dovolenou za rok 2015 v roce 2015), ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na vaší straně nebo naléhavé provozní důvody.

Povinnost zaměstnavatele vám určit vyčerpání celé dovolené v daném kalendářním roce nemusí být splněna pouze ve dvou případech:

  1. Pouze v případě, že jsou zde naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele, nebo
  2. překážky v práci na vaší straně (například dočasná pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená, ošetřování nemocného člena rodiny nebo jiná překážka v práci).

Poté dojde k čerpání dovolené později.

Jestliže je toto splněno, a přitom pod naléhavé provozní důvody se vejde téměř cokoliv, můžete si převést dovolenou z letošního roku 2015 do roku 2016.

Nemoc nebo děti

Jestliže nemůže být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že

  • jste byli uznáni dočasně práce neschopnými nebo
  • z důvodu čerpání mateřské anebo
  • rodičovské dovolené,

je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci. Například dovolenou z rok 2015 je tedy z těchto důvodů možno převést k čerpání nejen do roku 2016, ale i do let dalších.

Právo určit dovolenou máte i vy

Není-li čerpání dovolené určeno (zaměstnavatelem) nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené musíte písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodnete se zaměstnavatelem na jiné době oznámení.

Vznik vašeho práva určit si sám čerpání dovolené však neznamená zánik tohoto práva pro zaměstnavatele, záleží pouze na tom, kdo tohoto práva využije jako první. Ztráta kontroly zaměstnavatele nad určením čerpání dovolené je ve své podstatě sankcí za porušení jeho povinnosti určit čerpání dovolené zásadně v roce, kdy na ni vznikl nárok, nebo výjimečně z naléhavých provozních důvodů nebo pro překážky na straně zaměstnance do konce roku následujícího.

Pokud zaměstnavatel neurčí nástup dovolené za rok 2015 do 30. června 2016, můžete si čerpání této dovolené určit od 1. července 2016 sami.

Jestliže vám tedy zaměstnavatel neurčil čerpání dovolené nebo části dovolené, která nebyla vyčerpána v kalendářním roce, za který přísluší, ani v roce následujícím, a to nejpozději do 30. 6. následujícího kalendářního roku, pak získáváte právo určit nástup dovolené vy.

CHP22

Za určení čerpání dovolené zaměstnavatelem je třeba považovat i to, jestliže zaměstnavatel vám určí čerpání dovolené do 30. 6. následujícího kalendářního roku, i když k čerpání dovolené na základě tohoto určení má dojít až po tomto datu, např. v červenci nebo kolem vánočních svátků atp.

Rozhodující je, zda do 30. 6. následujícího roku vám zaměstnavatel určil čerpání dovolené, nikoliv termín, na který bylo čerpání dovolené určeno. Jestliže však zaměstnavatel o čerpání dovolené do 30. 6. následujícího kalendářního roku nerozhodne, máte právo určit čerpání dovolené rovněž vy. Musíte ale oznámit čerpání dovolené ve stejné lhůtě, ve které oznamuje čerpání dovolené zaměstnavatel vám.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).