Hlavní navigace

Nesedí vám daně na výplatě? Spoléhat na účetní program se nevyplácí

19. 7. 2010
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Výplatní páska je pro mnoho lidí nesrozumitelná. Proto většina zaměstnanců jen zkontroluje vyplacenou částku a zbytek „proletí“. Jenže takto můžete doplatit na chyby chlebodárce.

Pro většinu zaměstnanců je výplatní páska spíše nesrozumitelným potvrzením plným záhadných čísel. Pracovník obvykle zkontroluje nanejvýš poslední, pochopitelně nejzajímavější, údaj o výši čisté mzdy určené k vyplacení. Starosti s daněmi a dalšími zákonnými odvody ponechává na zaměstnavateli. Co když má ale zaměstnanec důvodné pochybnosti o tom, zda je mu daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků resp. záloha na ni srážena ve správné výši? Nebo se domnívá, že mu bylo nesprávně provedeno roční zúčtování záloh na tuto daň? Rovná daň přinesla pro praxi mnohá zjednodušení, ale chyby, dohady, pochybnosti a rozpory nelze ani tak vyloučit.

Před písemnou žádostí o vysvětlení zkuste raději ještě neformální prosbu

Nejprve svoji mzdovou účtárnu nebo osobu provádějící zúčtování odměny za práci požádejte o vysvětlení, neformálně, přátelsky, ústně. Jestliže v přiměřené době nedostanete uspokojivé odpovědi, měli byste již postupovat podle zákona o správě daní a poplatků: ve smyslu ust. § 51 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jde o to, že obranný-stížnostní mechanismus je upraven daňovým předpisem, nikoliv zákoníkem práce. Ve lhůtě 60 dnů od provedení mzdové srážky písemně vyzvete zaměstnavatele k podání vysvětlení a v žádosti   uvedete důvody svědčící  pro  jeho pochybnosti.

Zaměstnavatel neboli plátce daně má pak 30 dnů na to, aby vám sdělil požadované údaje, tj. jak vypočítal daň, kterou vám strhl ze mzdy, nebo opravil případné chyby. Pokud vám např. neoprávněně strhl vyšší zálohu, pak mu bude vám rozdíl kompenzovat při následujícím zúčtování mzdy. V této fázi probíhá řešení sporu ještě výlučně mezi dvěma daňovými subjekty navzájem na soukromoprávní úrovni, bez vrchnostenského vměšování finančním orgánů.

Stížnost k finančnímu úřadu

Nejste-li ani potom spokojeni s postupem zaměstnavatele, můžete podat stížnost u správce daně, tedy finančního úřadu, v jehož obvodu má zaměstnavatel sídlo, a to do 30 dnů ode dne, kdy jste obdrželi sdělení zaměstnavatele.

Co napsat finančnímu úřadu

Ačkoliv v ustanovení § 51 zákona o správě daní nejsou předepsány povinné náležitosti stížnosti, jako je tomu např. u odvolání, je třeba, abyste ve stížnosti především:

  • Přesně označili plátce daně (zaměstnavatele), jehož postup stížností napadá.
  • Přesně označili stěžovatele (tedy sebe sama).
  • Vylíčili rozhodné skutečnosti.
  • Uvedli případně v rozporu s jakými právními předpisy a jejich ustanoveními spatřuje postup plátce daně.
  • Navrhli znění výroku, který má ve svém rozhodnutí finanční úřad učinit (tzv. petit).

Přílohou stížnosti by měly být především důkazy prokazující vaše tvrzení a samozřejmě i korespondence, která mezi vámi a plátcem daně proběhla před podáním stížnosti.

Spor se zaměstnavatelem (plátcem daně) o správnost sražené daně řeší finanční úřad (správce daně) na základě stížnosti zaměstnance (poplatníka).

Rozhodnou finanční orgány státu

O stížnosti rozhodne finanční úřad, který své rozhodnutí zdůvodní a doručí jak vám, tak zaměstnavateli. Vydaným rozhodnutím správce daně buď stížnost zamítne jako neopodstatněnou, nebo vám vyhoví a plátci daně (zaměstnavateli) přikáže ve stanovené lhůtě zajistit nápravu (většinou v tom smyslu, že přikáže plátci daně vrátit nesprávně sraženou daň). Proti rozhodnutí se mohou obě strany odvolat ve lhůtě 30 dnů.

skoleni_4_3

Účetní program není zárukou správného výpočtu

V této souvislosti je třeba ještě poznamenat, že mzdové (mzdoví) účetní se v praxi až příliš často spoléhají na automatické (automatizované) výpočty v jimi používaném mzdovém softwaru (programu), ten však nemusí být vždy zárukou správnosti výpočtu. Je vhodné pro kontrolu mzdového softwaru i vlastních schopností si občas výpočty provést ručně a porovnat je s výsledkem zjištěným v mzdovém programu.

Použitá a citovaná odborná literatura: Cziegle, M.: publikovaný názor č. 23528, ASPI, ASPI a.s. (Mzdy a personalistika v praxi č. 6/2003); Bulla, M.: Mzdová agenda, chyby při vedení, Práce, mzda a odvody bez chyb pokut a penále č. 1/2006, Poradce s.r.o.

Anketa

Řešili jste někdy s plátcem mzdy nesrovnalosti u daní?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).