Hlavní navigace

Neplatičem smlouvě navzdory

25. 6. 2004
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zástupce pojišťovny s vámi uzavře smlouvu a pojišťovna vás vede jako neplatiče, přestože všechny závazky ze smlouvy platíte včas a úplně. Že to není možné? Je! Stačí chyba obchodního zástupce a místo pojištěného auta mohou zbýt jen oči pro pláč! A co na to pojišťovna?

Čtenářská zkušenost

Navrhuji ČSOB Pojišťovnu na titul Zlámaná grešle za její unikátní způsob jednání s klientem.

V srpnu loňského roku jsem u ČSOB Pojišťovny uzavřel havarijní pojištění. Pojišťovna nabízí možnost zvolit si pojištění pouze pro území ČR a při cestě do zahraničí se krátkodobě připojistit. Zvolil jsem tuto možnost, neboť jsem zjistil, že při jedné zahraniční dovolené ročně je to výhodné. Při dvou cestách ročně už se finanční rozdíl ztrácel, nehledě na nutnost vyřizování připojištění před každou cestou. Připojistil jsem se tedy na 30 dní (nejkratší varianta) a zaplatil jednateli pojišťovny pojistné ve výši 241 Kč.

Za čtyři měsíce jsem obdržel od ČSOB Pojišťovny složenku na částku 241 Kč a dopis, ve kterém mi sděluje, že kontrolou plateb jsme zjistili, že nebylo plně uhrazeno pojistné za krátkodobé připojištění. Výše pojistného činí 482. Ujistil jsem se, že mám smlouvu i doklad o zaplacení na částku 241 Kč a záležitost jsem považoval za omyl.

Za další čtyři měsíce (duben 2004) jsem obdržel složenku na částku 246 Kč a upomínku k nezaplacení pojistného, ve které mi sdělili: Kontrolou plateb jsme zjistili […] Vzhledem k tomu, že se každá platba, kterou obdržíme, přiřadí k prvnímu nezaplacenému období, je pojistné (havarijní) uhrazeno pouze do února 2004. Částka byla zvýšena o 5 Kč za vystavení upomínky.

Zmínka o tom, že pololetní platba pojistného ve výši cca 5 000 Kč byla použita k úhradě údajného nedoplatku ve výši 241 Kč, čímž nemám zaplaceno pojistné na celé pololetí, mne donutila okamžitě reagovat. Sdělil jsem pojišťovně dopisem, že jsem zkontroloval uzavřenou smlouvu a doklad o zaplacení a zjistil, že všechny závazky byly uhrazeny v plné výši. O sazbě připojištění mě informoval zástupce pojišťovny při uzavření smlouvy a neměl jsem možnost ji ověřit. Ve smlouvě i na účtence je uvedena částka 241 Kč a její jednostranné zvýšení o 100 % odmítám akceptovat. Zároveň jsem se ohradil proti zpochybňování úhrady a platnosti havarijního pojištění pro období únor až srpen 2004.

Od odeslání dopisu uplynulo osm týdnů a pojišťovna se s odpovědí zatím neobtěžovala. Právě se blíží termín, ve kterém mohu smlouvu vypovědět. Rozhoduji se, jestli čekat několik měsíců na odpověď a další půlrok se případně s pojišťovnou dohadovat nebo raději smlouvu vypovědět a změnit pojišťovnu. Zpochybněním úhrady pojistného a vyhlídkou na průtahy likvidace případné pojistné události jsem ztratil důvěru v ČSOB Pojišťovnu. Rovněž je zarážející styl dopisů, kde mi oznamují, že mám něco zaplatit, aniž by alespoň uznali svou chybu a omluvili se za ní.

Zdeněk Janovský

(text prošel redakční úpravou)

Vyjádření ČSOB Pojišťovny

Bohužel musím konstatovat, že při prošetření informací uváděných v dopise pana Janovského bylo zjištěno pochybení na straně pracovníků ČSOB Pojišťovny, a. s.

Získatelka pojišťovny s klientem sjednala krátkodobé 30-denní pojištění motorového vozidla pro území Evropy, ve kterém chybně uvedla výši pojistného 241 Kč. Dle platného sazebníku byla správná výše pojistného 482 Kč. Na chybu byla získatelka upozorněna a přislíbila sjednat nápravu osobním projednáním s klientem. K informování klienta, jak vyplývá z jeho vyjádření, však nedošlo. Tuto skutečnost nemůžeme ověřit, protože získatelka ukončila pracovní poměr k 31. 12. 2003. Pracovnicemi oddělení správy pojištění byla zaslána upomínka k úhradě dlužného pojistného ve výši 241 Kč, na kterou klient nereagoval.

Dne 14. 4. 2004 uhradil klient předpis základního havarijního pojištění na období 18. 2. - 18. 8. 04 ve výši 4 816 Kč. Vzhledem k tomu, že jsou platby přiřazovány k nejstarší neuhrazené platbě, byl z částky 4 816 Kč nejdříve uhrazen dluh ve výši 241 Kč. Zbývající část platby ve výši 4 575 Kč nepokryla předepsané pojistné na výše uvedené období a klientovi tak byla zaslána další upomínka na úhradu nedoplatku ve výši 241 Kč a 5 Kč za vystavení upomínky.

Klient na toto reagoval dopisem, který jsme obdrželi dne 26. 4. 2004. Následně opět došlo k chybě na straně ČSOB Pojišťovny a na dopis nebylo ze strany společnosti reagováno.

Klientovi bude dnes odeslán omluvný dopis s podrobným vysvětlením a nabídnuta kompenzace za špatnou komunikaci ze strany pojišťovny.

Jsem přesvědčen, že se jedná o ojedinělý případ pochybení pracovníků naší společnosti. V zájmu poskytování kvalitních služeb našim klientům přijmeme taková opatření, aby se podobná situace neopakovala.

Tip do článku - účto fakturace duben

František Vacek
ředitel divize služeb
neživotního pojištění

Grešle červen 2004

Redakce

Přestože se dle slov ČSOB Pojišťovny jedná o ojedinělý případ, k pochybení ze strany pojišťovny došlo. Proto ČSOB Pojišťovně udělujeme Zlámanou grešli. Na druhou stranu oceňujeme vstřícnost a rychlost, s níž se ČSOB Pojišťovna k případu postavila.

Od pana Janovského jsme obdrželi zprávu, že omluvný dopis skutečně dostal – s několika drobnými přeformulacemi totožný s vyjádřením, které obdržela naše redakce. Z nich nejvýznamnější citujeme: „Větu, že mi bude nabídnuta kompenzace, nahradila věta, že mám považovat upomínku na bezpředmětnou.“ (e-mail pana Janovského z 21. 6. 2004). Věříme, že se jedná pouze o změnu formulace, nikoli o změnu záměru.

Máte také nějakou špatnou zkušenost? Nebo chcete naopak někoho pochválit? Příspěveky můžete zasílat i vy! Tešíme se na ně na adrese redakce@mesec.cz. Autor každého zveřejněného zážitku od nás navíc obdrží tričko s logem Měšce.

Anketa

Uzavřel s vámi zástupce pojišťovny smlouvu neodpovídající podmínkám pojišťovny?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).