Hlavní navigace

Nenechte se jako cestující oškubat

2. 3. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Limity pro odškodnění cestujících od leteckých společností se pro letošní rok zvýšily. Nenechte se kvůli neznalosti ošidit a čtěte, co můžete po dopravci požadovat a kam se obrátit, pokud je na vině cestovní kancelář.

Finanční limity pro odškodnění klientů leteckých společností se na počátku roku zvýšily. Odškodnění můžete po letecké společnosti žádat v případě zpoždění dopravy nebo ztráty zavazadla, opožděné přepravě cestujícího a zranění nebo smrti cestujícího. Podobné téma: Jezdit s vlaky Českých drah je jako loterie. Nikdy nevíte, co přijede

Za zničení, ztrátu či poškození zavazadla nárokujte zvýšený limit

Limit pro odškodnění klienta letecké společnosti, která zavinila zničení, ztrátu nebo poškození zavazadla se zvýšil na 1219 EURU odbavených zavazadel platí tato odpovědnost leteckého přepravce i bez jeho zavinění, u neodbavených zavazadel odpovídá pouze v případě zavinění, uvedl Tomio Okamura, mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA). Dodal také, že v případě poškození odbaveného zavazadla musí cestující podat písemnou stížnost leteckému dopravci do 7 dnů ode dne, kdy bylo zavazadlo cestujícímu předáno.  Přímo na letišti je vždy speciální přepážka pro reklamaci zavazadel, dodal Okamura. Pokud vás tato událost potká, požadujte kromě vyplnění příslušného formuláře po pracovníkovi za přepážkou také potvrzení o reklamaci. To bude totiž sloužit jako podklad pro řízení s leteckou společností. Čtěte také: S miminkem letadlem po Evropě – ano či ne?

Na úroveň 1219 EUR se zvýšil také limit pro odškodnění v případě zpoždění při přepravě zavazadel. Nárokovat ho nemůžete, pokud dopravce dokáže, že učinil všechna přiměřená opatření pro předejití škodě nebo že tato opatření nebylo možné učinit. Svou stížnost dopravci musíte podat nejdéle do 21 dnů ode dne, kdy vám bylo zavazadlo předáno.

Dopravce se odškodnění může většinou zprostit

Maximálně 5062 EUR můžete po dopravci požadovat při zpoždění při přepravě cestujících. Stejně jako ve výše uvedeném případě se může letecká společnost odpovědnosti zprostit, když dokáže snahu učinit přiměřená opatření pro to, aby škodě předešla.

Nařízením EU č. 1371/2007 o právech cestujících v železniční dopravě je řešena například ztráta zavazadel. Toto Nařízení mělo původně vstoupit v platnost již 3.12.2009. Poslanci však odsouhlasili odložení vstupu v platnost o 5 let, což je maximální možná lhůta pro odložení. Čtěte více: Přestane být cestující otloukánkem?

Pro případy úmrtí nebo zranění cestujícího neexistují podle Okamury žádné finanční limity. Nařízení ale stanovuje minimální částku odpovědnosti pro případ, že letecká společnost prokáže, že se nejednalo o její nedbalost nebo jiné její zavinění, zdůraznil Okamura. Nová hranice této minimální částky činí 121 974 EUR.

Pokud k úmrtí nebo zranění cestujícího dojde, musí letecký dopravce poskytnout osobě, která má na odškodnění nárok, zálohu na pokrytí okamžitých hospodářských potřeb. Tu musí vyplatit do 15 dnů ode dne, kdy dojde k určení osoby, která může odškodnění nárokovat.  Záloha nesmí být od letošního roku nižší než 17 255 EUR. Podobné téma: Senzační výlet se zárukou? Pozor na chytáky

Nárok můžete uplatňovat u leteckého dopravce, se kterým jste uzavřeli smlouvu. Pokud let ve skutečnosti provozuje jiná společnost, odškodnění můžete požadovat po ní.

Výše zmíněné limity jsou upraveny v Úmluvě o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké přepravě. O ochranu cestujících se zasazuje také Nařízení EU o právech cestujících v letecké přepravě, která řeší nároky klientů leteckých společností v případě zpoždění nebo zrušení letu. Na dodržování tohoto nařízení dohlíží Úřad pro civilní letectví ČR.

Odpovědnost za zpoždění nebo zrušení letu je na letecké společnosti

Z Nařízení EU vyplývá, že v případě zpoždění nebo zrušení letu nese odpovědnost za odškodnění klientům vždy letecká společnost. To platí i pro zájezdy s cestovní kanceláří, informoval Okamura. Čtěte také: Podivné hry cestovních kanceláří s klienty

Povinnosti dopravce se u zpoždění řídí délkou letu a zpoždění

Dosáhne-li zpoždění letu určité délky, musí se dopravce o čekající klienty postarat. Tato povinnost vzniká v těchto případech:

  • lety do délky 1500 km musí být oproti plánovanému času opožděny o dvě hodiny a více, 
  • lety po EU, které jsou delší než 1500 km a všechny ostatní lety v délce 1500 – 3500 km musí být opožděny o tři hodiny a více,
  • ostatní lety se zpožděním čtyř a více hodin.

V těchto situacích musí letecká společnost cestujícím bezplatně nabídnout stravu a občerstvení v rozsahu, který odpovídá době zpoždění. Cestující má také nárok na dva bezplatné telefonní hovory nebo dvě zprávy telefaxem či faxem nebo elektronickou poštou.

Pokud je zpoždění letu delší než 5 hodin, můžete jako cestující odstoupit od záměru svou cestu uskutečnit. Letecká společnost pak musí cestujícímu do sedmi dnů proplatit  pořizovací cenu letenky, a to za část neuskutečněné cesty a za část již uskutečněné cesty, jestliže let nadále neslouží účelu vztahujícímu se k původnímu cestovnímu plánu cestujícího, doplnil Tomio Okamura. Dopravce musí klientovi také nabídnout proplacení ceny letenky případně i bezplatný let zpět do místa původního odletu, dodal pro server Měšec.cz Michal Veber, tajemník Asociace cestovních kanceláří. Čtěte také: Mnoho kohoutů na jednom dvorku? Aneb když máme hned dvě asociace

Pro otrlé cestující, kteří se svého záměru nevzdají, ale jejich čekací doba se protáhne minimálně na den, musí dopravce zajistit také ubytování v hotelu a dopravu do něj.

Zrušený let nárok cestujícího zvyšuje

Dojde-li přímo ke zrušení letu, rozšiřují se stávající nároky cestujících ještě o právo na přesměrování letu jinou trasou nebo na jinou leteckou společnost za srovnatelných podmínek, při nejbližší příležitosti na cílové místo určení.

Cestující by měl také obdržet kompenzaci ve výši 250 EUR u všech letů do 1500 km. Náhrada 400 EUR by měla náležet cestujícímu u letů po EU delších 1500 km a ostatních letů v délce od 1500 do 3500 km. U všech ostatních letů můžete jako klient letecké společnosti nárokovat 600 EUR.

Pokud budete akceptovat nabízené přesměrování letu, počítejte s tím, že dopravce využije možnosti snížit vám o 50 % nárok na odškodné. Má na to právo v případě, že nový let nepřekročí plánovaný čas příletu o více než 2 hodiny (pokud je let do 1500 km) nebo 3 hodiny v případě letů po EU, delších než 1500 km a všech ostatních letů v délce 1500 – 3500 km. Pro ostatní lety nesmí být plánovaný čas příletu delší než 4 hodiny.

Nenechat se podvést

O všech těchto nárocích by  vás měla letecká společnost informovat. Jak ale Tomio Okamura prozradil, někdy se letecké společnosti snaží vyplacení náhrad zabránit. Z těchto příčin také před časem vzešlo precedentní rozhodnutí Evropského soudního dvora, které povoluje postiženým cestujícím obracet se se svou stížností na soud jak v místě odletu, tak v místě příletu. Zároveň má vždy možnost obrátit se na soud v místě, kde má letecká společnost své statutární sídlo, hlavní sídlo nebo administrativní centrálu, doplnil Okamura. Podobné téma: Když jde o odškodnění, aerolinky hrají o slovíčka

Když je na vině cestovní kancelář

Pro případy, kdy nese vinu přímo cestovní kancelář, která například neobjednala u dopravce let, zatím v legislativě hranice pro náhradu určena není. Pokud nejsou poskytnuté služby v souladu s uzavřenou cestovní smlouvou, má zákazník možnost uplatnění reklamace a to nejpozději do 90 dnů od ukončení čerpání poslední služby. Řešením reklamace při podobných sporech je pak dosažení kompromisu.

Anketa

Jaký podfuk na vás připravila cestovní kancelář?

Pokud kompromis dosažen není, je jediným oprávněným k rozhodnutí o výši případné náhrady a její výše pouze soud, sdělil serveru Měšec.cz Michal Veber. Klient může uplatnit i nárok na další újmu způsobenou zrušením letu, doplnil pro server Měšec.cz Tomio Okamura.

školení účto Kučerová

Pokud na letišti čekáte proto, že cestovní kancelář zkrachovala, obraťte se rovnou na její pojišťovnu. Kontakt na pojišťovnu je povinnou součástí každé cestovní smlouvy, proto byste této položce měli věnovat dostatek pozornosti. Odškodnění lze u pojišťovny nárokovat pouze při doložení cestovní smlouvy, dokladu o zaplacení a vyplnění příslušného formuláře. Podobné téma: Dovolená s ručením omezeným

V případě, že má klient zakoupení zájezd a ještě neodjel, tak mu pojišťovna vyplatí jeho peníze v zákonné lhůtě 6 měsíců, informoval server Měšec.cz Okamura s tím, že pokud už je klient v zahraničí, má pojišťovna na své náklady ze zákona povinnost zajistit klientovi dopravu zpět do ČR včetně stravy, ubytování a transferů do doby návratu.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).