Hlavní navigace

Nejlepší podmínky k podnikání: Bez regulací!

5. 2. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Podnikání vyžaduje nápad, píli, trpělivost... a minimum zásahů státu. Není proto divu, že nejlepší podmínky k podnikání jsou v zemi, která dává podnikatelům největší volnost. Nikomu ani nevadí, že nenabízí žádné investiční a dotační pobídky. Kde jsou dobré podmínky k podnikání?

Podnikatelé a společnosti mají nejlepší podmínky pro úspěšný rozvoj svého podnikání v Singapuru, tedy v zemi s velmi liberálními podmínkami pro domácí i zahraniční podnikatelské subjekty. Neexistují zde žádné pobídky ani omezení a celá ekonomika je až na drobné výjimky celá privátní.

Podnikatelé všude na světě pomáhají ekonomickému rozvoji, jsou aktivní a vydělané peníze dále investují. Rozvíjením svého podnikání současně podporují technologický rozvoj. Země s pružným podnikatelským prostředím mají i vyšší ekonomickou výkonnost.

Nechte si zaplatit podnikání z dotací Evropské unie!

V Evropě hrají prim země Skandinávie

Nejlepší podmínky k podnikání z evropských zemí mají severské země (Norsko, Finsko, Švédsko, Dánsko a Island). Tyto státy patří podle mnoha mezinárodních posudků renomovaných agentur a institucí k nejvýkonnějším zemím, jejich občané mají velmi vysokou životní úroveň.

Ve všech severských zemích je zaručena dostatečná ochrana práv týkajících se duševního vlastnictví, současně zde takřka neexistuje korupce. Rovněž kriminalita je jedna z nejnižších. Ochrana hospodářské soutěže je zaručena po desetiletí, zákony jsou v těchto zemích pravidelně novelizovány. Severské právní systémy jsou založeny na po staletí trvající kontinuitě. Infrastruktura je v těchto zemích na špičkové úrovni. Občané Skandinávie jsou velmi vzdělaní a kvalifikovaní zaměstnanci.

Máte v bezpečí své pohledávky?

Kritéria hodnocení

V tabulce je uvedeno dvacet pět zemí světa s nejlepšími podmínkami k podnikání, jako další země již pouze členské země Evropské unie.

Česko se celkem umístilo na 52. místě (tj. před Maďarskem, Polskem, Slovinskem, Itálií a Řeckem). Před námi se však umístily i velmi malé země bohaté na nerostné suroviny (Kuvajt) či daňové ráje (Fiji, Mauritius), které mají naprosto odlišné výchozí podmínky. Nejhůře Česko dopadlo v hodnocení úpadkového práva a daní, kde bylo hodnoceno v druhé stovce.

Na posledním místě z hodnocených zemí se umístilo Kongo.

Světová banka při hodnocení jednotlivých zemí světa (bylo celkem hodnoceno 175 zemí) mimo jiné posuzovala:

  • Založení společnosti (počet nutných administrativních úkonů při založení podniku, rychlost splnění všech potřebných úkonů a finanční náročnost na založení nové společnosti).
  • Fungování trhu práce (legislativní úprava pracovně-právních vztahů, možnost propouštění, administrativní složitost zaměstnávání pracovníků, možnost využívání nestandardních pracovních smluv, zákonná pracovní doba či délka výpovědní lhůty).
  • Právní ochrana (průměrná délka obchodních sporů, náklady na soudní řízení, vymahatelnost práva).
  • Úpadkové právo (návratnost investic ze společností v konkurzu, délka konkurzního řízení a administrativní náročnost prokázání dlužné pohledávky).
  • Ochrana majetku (legislativní úprava majetkových vztahů, délka zápisů na jednotlivých úřadech – např. katastrální úřady).
  • Daňové zatížení (počet daní, časová náročnost výpočtu daňové povinnosti, výše daňových sazeb).
  • Úvěrové možnosti (možnosti získání úvěru v dané zemi – bankovního či obchodního a náklady spojené se splácením úvěru).
  • Přístup pro zahraniční investory (právní a legislativní podmínky pro vstup zahraničního kapitálu do země, počet omezení v jednotlivých sektorech národního hospodářství).
  • Běžný obchodní styk (hodnocení neformálního obchodního styku).
  • Licenční politika a výzkum.

Nejdůležitější je lidský kapitál

Světová banka hodnotila výchozí podmínky pro podnikání (tj. především administrativní a finanční překážky), to nejdůležitější – lidský kapitál a podnikatelský duch – však lze objektivně hodnotit velmi těžko. Můžeme říci, že když mají občané patřičné podmínky k podnikání, zažívá hospodářský růst celá země.

Klíčovým faktorem pro ekonomický růst a zvyšování životní úrovně občanů potom zůstává kvalifikace občanů – „lidský kapitál“.

Nejvyšší podpora podnikání je v Singapuru, na Novém Zélandu a v USA. Především Američané mají potřebné podnikatelské „know-how“, často zakládají nové firmy a zdravě riskují. Případný neúspěch je neodradí a zkouší to stále dál. Při případném krachu se otřepou a znovu postaví na nohy. Jestliže je propustí zaměstnavatel, zkusí něco sami vymyslet a podnikat. Američané jsou zvyklí se o sebe sami postarat a na stát se nespoléhat. Drobní podnikatelé jsou v USA zastoupeni ve všech pracovních oborech.

Kde jsou nejlepší podmínky k podnikání
Země Pořadí
Singapur 1
Nový Zéland 2
USA 3
Kanada 4
Hong Kong 5
Velká Británie 6
Dánsko 7
Austrálie 8
Norsko 9
Irsko 10
Japonsko 11
Island 12
Švédsko 13
Finsko 14
Švýcarsko 15
Litva 16
Estonsko 17
Thajsko 18
Portoriko 19
Belgie 20
Německo 21
Nizozemí 22
Jižní Korea 23
Lotyšsko 24
Malajsie 25
Rakousko 30
Francie 35
Slovensko 36
Španělsko 39
Portugalsko 40
Česko 52
Slovinsko 61
Maďarsko 66
Polsko 75
Itálie 82
Řecko 109

Pramen: Worldbank – Doing Business 2007, E-ISBN: 0–8213–6489–8, ISSN: 1729–2638

Anketa

Podmínky k podnikání v ČR považujete za...

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).