Hlavní navigace

Jak "šlapou" evropské ekonomiky?

2. 1. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Hrubý domácí produkt slouží k porovnávání ekonomické úrovně jednotlivých zemí a ukazuje, jak se daří hospodářství daného státu. HDP vyjadřuje hodnotu veškerého vyprodukovaného zboží a služeb v domácí ekonomice během jednoho roku. Jak si stojí evropské ekonomiky?

Nejvyšší HDP na jednoho obyvatele v Evropě s velikým náskokem vykazuje malé Lucembursko. Nejvyšší růst však vykazují pobaltské země: Lotyšsko, Estonsko a Litva.

Nejvyšší HDP ve světě? Bermudy!

Při porovnání všech zemí světa zjistíme, že nejvyšší hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele vykazují Bermudy (69 900 USD) a hned na druhém místě je Lucembursku (55 400 USD). Absolutní špičku ještě tvoří Norsko (42 300 USD) a USA (41 800 USD).

Vůbec nejnižší hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele je v afrických zemích, kde nedosahuje ani osmi set dolarů na osobu v paritě kupní síly (výjimku tvoří Egypt, Alžírsko a Maroko).

Nejvyšší meziroční růst HDP potom zažívají země bývalého Sovětského svazu (Ukrajina, Turkmenistán, Arménie, Ázerbajdžán). Roční růst HDP je v těchto zemích vyšší než 10 % za rok, současně však nedosahuje HDP ani 3500 dolarů na osobu v paritě kupní síly. Tyto země mají špatné ekonomické výsledky, které se mohou samozřejmě lépe zvyšovat než u prosperujících vyspělých zemí světa.

Podívejme se blíže na nejvyspělejší evropské ekonomiky a světovou velmoc číslo jedna – USA.

Lucembursko

Výsledky lucemburské ekonomiky jsou výjimečné. I vzhledem k malému počtu obyvatel (300 tisíc) se na vysokém HDP výrazně podílejí i cizinci. Lucemburská ekonomika je výkonná a vyznačuje se vysokou dynamikou rozvoje a růstu.

Prim v národním hospodářství Lucemburska hrají ocelářství, finanční služby a telekomunikace. Domácí firmy se můžou pochlubit vysokou produktivitou práce, rozvojem nových technologií a vlastním know-how. Ekonomika těží z rozvinuté sítě služeb podnikům.

Lucemburk je sídlem několika evropských institucí. Lucemburčané tvoří vzdělanou a kvalifikovanou pracovní sílu. Téměř všichni hovoří minimálně dvěma světovými jazyky (především německy, francouzsky a anglicky). Lucemburské hospodářství je otevřeno vnějšímu světu a je silně orientováno zejména na spolupráci s ostatními členskými zeměmi Evropské unie (především Nizozemí a Belgie).

Vláda fiskálními opatřeními a investičním programem stimuluje rozvoj odvětví lehkého průmyslu a pokrokových technologií. Lucembursko je domovem významných kontinentálních společností v oblasti multimedií a komunikace. Spousta společností v Lucembursku je aktivních v oblasti filmové produkce, internetových technologií, elektronické publikační činnosti a automatických překladů.

V případě Lucemburska se tradičně jedná o soukromé společnosti, které působí v mezinárodním měřítku. Lucemburská vláda se snaží o získání zahraničních investorů z oblasti biotechnologie a průmyslového inženýrství.

Po USA, Japonsku a Švýcarsku patří zemi čtvrtá příčka ve významnosti finančního sektoru na světě. V bankovnictví, pojišťovnictví a ostatních finančních institucích pracuje více než 26 tisíc občanů (z 280 tisíc všech pracujících), na HDP se podílí více než 60 %.

Norsko

Norsko je stabilní hospodářsky rostoucí země s nízkou inflací, nezaměstnaností a vzdělaným obyvatelstvem. Členství v Evropské unii již občané dvakrát odmítli v referendu (v letech 1972 a 1994).

Nejrychleji se rozvíjející průmyslovou oblastí, která ovlivňuje celou norskou ekonomiku, je těžba ropy a zemního plynu (na HDP se podílí okolo 20 %). Norská vláda vytváří pro zahraniční investory liberální a rovnocenné podmínky s domácími obchodními společnostmi a podnikateli. V současné době v této zemi působí více než 1300 zahraničních společností. Zahraniční investoři se zajímají zejména o ropný sektor, těžbu a zpracování barevných kovů a o oblast služeb (zejména potom finančního sektoru).

Všechny prestižní agentury hodnotí Norsko jako jednu z nejbezpečnějších zemí pro případné investování. V současné době patří země mezi přední světové výrobce hliníku a dalších důležitých kovů. Norská vláda uplatňuje ochranářská opatření u potravin a alkoholu, kde jsou zavedena poměrně vysoká dovozní cla.

USA

Objem průmyslové výroby ve Spojených státech je nejvyšší na světě. Silný růst v posledních letech zaznamenává především zpracovatelský průmysl a vyspělé technologie: počítače, internet, telekomunikace a polovodiče. Americké podniky silně investují (především do vybavení a software) a produktivita práce se neustále zvyšuje.

Největším průmyslovým odvětvím v USA je výroba automobilů, která je vyšší než HDP celé střední Evropy. Ve Spojených státech amerických se vyrobí a prodá nejvíce aut na světě.

Dalším odvětvím, které získává, je energetika. USA jsou největším producentem i spotřebitelem všech forem energie, nejen kvůli síle ekonomiky, ale také spotřebou domácností, které je mimořádně vysoká.

Klíčovou roli v americkém hospodářství hraje rovněž výroba výpočetní techniky. Výrazným znakem odvětví je zkracování inovačního cyklu (zákazníci obnovují či vyměňují vybavení častěji) a klesající ceny hardware. Největším výrobcem počítačů zůstává Dell, těsně před HP.

Hlavním tahounem americké ekonomiky jsou ovšem profesní služby (poradenství, reklama, pojišťovnictví či vzdělání). Tyto firmy jsou pružné, inovativní a jsou zdrojem nových pracovních míst.

Není bez zajímavosti, že nová pracovní místa v dnešním světě vznikají z převážné části v malých firmách, které se dokáží flexibilně adaptovat na nově vzniklé podmínky na trhu. Touha nebýt na nikom závislý, pracovat sám na sebe, být si vlastním pánem – to jsou jenom některé důvody, proč počet drobných podnikatelů je ve Spojených státech amerických nejvyšší na světě a neustále roste.

Růst HDP nejvyšší ve východní Evropě

Hospodářský růst podporují všechny kroky směřující k podpoře podnikání. Dalším důležitým faktorem je vzdělanost obyvatelstva, fungující infrastruktura či podnikavost občanů. Ekonomický rozvoj země je potom souběhem všech dílčích charakteristik dané země.

V Česku je hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele dvojnásobně vyšší, než činí průměr celého světa. Z nových členských zemí Evropské unie dosahuje vyšší HDP na jednoho obyvatele pouze Kypr a Slovinsko. Současně však má nižší HDP na jednoho obyvatele Portugalsko. Nejnižší hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele z členských zemí Evropské unii vykázalo za rok 2005 Polsko a Lotyšsko.

Tip do článku - účto fakturace duben

Česká ekonomika patří (měřeno reálným růstem HDP) mezi nejúspěšnější z členských zemí Evropské unie, za rok 2005 měly lepší výsledky pouze pobaltské země. Dle ekonomických odhadů by měla i v letošním roce růst okolo 6 % a lepší výsledky se předpokládají zase pouze u pobaltských zemí (i když už s menším rozdílem).

HDP na jednoho obyvatele v Evropě(za rok 2005, EU25 = 100)
Země Rok 2005
Lucembursko 251
Norsko 169
USA 150
Irsko 139
Island 129
Švýcarsko 129
Nizozemí 126
Rakousko 123
Dánsko 122
Belgie 118
Velká Británie 117
Švédsko 115
Finsko 111
Německo 110
Japonsko 110
Francie 108
Itálie 100
Španělsko 98
Kypr 89
Řecko 84
Slovinsko 82
Česko 74
Portugalsko 71
Malta 70
Maďarsko 63
Estonsko 60
Slovensko 57
Litva 52
Polsko 50
Lotyšsko 48
Chorvatsko 48
Rumunsko 34
Bulharsko 33
Turecko 28

Pramen: Eurostat: Pressemitteilung Nr. 166/2006 von 18. Dezember 2006

Anketa

Kdy bude česká ekonomika na úrovni průměru EU?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).