Hlavní navigace

Návrh: Používáte internet? Budete hradit rozhlasové a televizní poplatky

7. 9. 2023
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: ČT
Koncesionářské poplatky čeká změna. Nepůjde jen o jejich výši, ale také o to, koho se budou týkat. V budoucnu je bude muset platit každý, kdo používá mobilní telefon, počítač nebo tablet.

Televizní a rozhlasové poplatky zřejmě čekají změny. Po mnoha letech, kdy se nezměnila jejich výše, nyní Ministerstvo kultury připravilo návrh zákona, kterým se mění spolu se zákony o České televizi a Českém rozhlasu také zákon o televizních a rozhlasových poplatcích.

Návrh nyní leží na vládě a v těchto dnech prochází připomínkovým řízením. Pokud navrhovaný zákon uspěje v legislativním procesu, pak se poplatky zvýší a zároveň se významně rozšíří okruh lidí, kteří je budou muset platit. Poplatníkem se bude totiž muset stát každá domácnost, ve které je internet, nebo některý z jejích členů vlastní mobilní telefon.

Výše televizních a rozhlasových poplatků

Současná výše poplatků

 • Televizní poplatek činí 135 Kč měsíčně. Tato výše byla stanovena v roce 2008, jeho reálná výše vlivem inflace po takto dlouhém období odpovídá 61 Kč.
 • Rozhlasový poplatek je 45 Kč, který byl stanoven už v roce 2005. Reálná hodnota poplatku však vlivem inflace klesá a kumulativně se za období let 2005 až 2022 snížila o 20 Kč na 25 Kč.
 • V uplynulé době se zároveň změnily technologické služby i náklady České televize a Českého rozhlasu, které současná výše poplatků zdaleka nepokryje.

Navrhovaná výše poplatků

 • Televizní poplatek zřejmě vzroste o 25 Kč na 160 Kč měsíčně,
 • rozhlasový poplatek se zvýší o 10 Kč na 55 Kč měsíčně.

Současná definice rozhlasového a televizního poplatku

Rozhlasový a televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového nebo televizního vysílání, bez ohledu na způsob příjmu. Toto zařízení se považuje za rozhlasový přijímač či televizní přijímač i v případě, že si je poplatník upraví k jinému účelu.

Od poplatků jsou dosud osvobozena zařízení technicky způsobilá k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového nebo televizního vysílání v případě, je-li šířeno prostřednictvím přenosového systému uvedeného v § 12 odst. 3 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. To je právě případ přenosu pomocí internetu.

Proto jsou doposud podle tohoto ustanovení z působnosti zákona vyjmuty zejména osobní počítače, které vysílání přijímají prostřednictvím internetového připojení.

Soudobá právní úprava také říká, že se stáváte povinnými poplatníky koncesionářských poplatků už v případě, že jste odběrateli elektřiny připojenými k distribuční soustavě. Pokud však České televizi nebo Českému rozhlasu dodáte čestné prohlášení s prohlášením, že žádný z uvedených přijímačů nevlastníte, pak je platit nemusíte.

Souhlasíte s navrženým zvýšením televizních a rozhlasových poplatků?

Připravovaný zákon tedy počítá s úpravou, respektive rozšířením pojmu televizního a rozhlasového přijímače. 

Je nezbytné v zákoně promítnout skutečnost, že rozhlasové i televizní vysílání je v současné době stále více přijímáno prostřednictvím počítačů, notebooků a mobilních zařízení a stále méně ‚klasickými‘ rozhlasovými a televizními přijímači. Počítače a všechna mobilní zařízení přitom dosud zůstávají z působnosti zákona vyjmuty, uvádí důvodová zpráva, která je přílohou navrhovaného zákona.

Nově se mají rozhlasové a televizní přijímače definovat jako „zařízení technicky způsobilá k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového, resp. televizního vysílání, bez ohledu na to, jakým způsobem je takové vysílání přijímáno“. 

Přijímačem tedy bude jakékoli zařízení, které přijímá vysílání šířené prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívající rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos vysílání, dále prostřednictvím družic nebo kabelových systémů, a konečně prostřednictvím internetu

Mezi přijímače tedy budou nově tedy patřit také všechna mobilní zařízení (telefony či tablety) a počítače, které dokážou přijímat rozhlasové a televizní vysílání.

Stále však zůstane zachován princip, že jedna domácnost platí jeden rozhlasový nebo televizní poplatek, a to bez ohledu na to, kolik přístrojů doma ve skutečnosti máte.

Kdo bude od poplatků osvobozen?

 • Zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a osoby, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,
 • cizinci, kterým nebylo na území České republiky uděleno povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu
 • provozovatel vysílání ze zákona, 
 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, 
 • držitelé licence opravňující k rozhlasovému vysílání, jde-li o rozhlasový či televizní poplatek,
 • osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti, 
 • školy zapsané ve školském rejstříku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Zákon počítá souvislosti s technologickým pokrokem v průmyslu s novou výjimkou, a to pro televizní přijímače, které jsou užívány výlučně ve výrobních procesech a výhradně pro účely zobrazování informací souvisejících s těmito procesy.

Koncesionářské poplatky a podnikání

Navrhovatel zákona uvádí, že se dá jen velmi těžko zjistit, kolik právnických osob a fyzických podnikajících osob vlastní alespoň jedno zařízení, které splňuje novou definici přijímače. Proto vychází z předpokladu, že každá taková osoba alespoň jeden přijímač má.

Nově by zákon počítal nikoli s počtem zařízení, od kterého by se odvíjela výše poplatku, ale s počtem zaměstnanců, které firma nebo podnikatel zaměstnává. A poté by se výše poplatků vypočítávala jako násobek základního poplatku 55 Kč (rozhlas) a 160 Kč (televize).

Právnické a podnikající fyzické osoby, které zaměstnávají nejvýše 5 osob, rozhlasový a televizní poplatek z přijímačů, které používají k podnikání nebo v souvislosti s ním, platit nebudou. Bude se jich týkat pouze povinnost hradit tyto poplatky jako soukromá osoba za domácnost.

Návrh výše koncesionářských poplatků pro podnikatele a právnické osoby
Počet zaměstnanců Násobek stanoveného měsíčního poplatku  Výše měsíčního poplatku za rozhlas
v Kč
 Výše měsíčního poplatku za televizi
v Kč
1–5 0  0  0
6–19 3  165  480
20–49 7  385  1120
50–249 20  1100  3200
250–999 45  2475  7200
1000 a více 100  5500  16 000

Poplatky u dopravních prostředků

S výše uvedeným principem stanovení poplatků by nastala změna u provozovatelů dopravních prostředků, jejichž příslušenstvím je rozhlasový nebo televizní přijímač. Typicky jde například o auta taxislužby nebo autobusy. Fyzické ani právnické osoby už nebudou platit poplatky za každý přijímač, který mají v autě nebo v autobusu, ale jak jsme výše popsali, vypočítají se podle počtu zaměstnanců.

Jedné skupiny podnikatelů se však nová úprava týkat nebude, a to podnikatelů, kteří dopravní prostředky pronajímají. Těm zůstane povinnost hradit koncesionářské poplatky za každý jednotlivý přijímač. To se týká například leasingových společností.

Jak se mají poplatky hradit?

 • Pokud máte povinnost platit koncesionářské poplatky jako fyzická osoba, pak tak musíte učinit vždy do 15. dne v měsíci.  
 • První platba rozhlasového nebo televizního poplatku je splatná nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž jste se stali poplatníky. 
 • Jestliže jste podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, rozhlasový nebo televizní poplatek se platí čtvrtletně nejpozději do 15. dne prvního měsíce každého kalendářního čtvrtletí. 
 • Poprvé se rozhlasový nebo televizní poplatek platí počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, kdy jste se stali poplatníky, až do konce příslušného kalendářního čtvrtletí v měsíční výši a je splatný nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Jak se zaregistrujete jako plátce poplatků?

Televizní poplatky

K platbě televizních poplatků se jako fyzická osoba jednoduše přihlásíte na webových stránkách České televize. Zaregistrujete se jako nový poplatník, čímž si vytvoříte účet, vyplníte své osobní údaje a zvolíte frekvenci plateb a platební metodu.

účto říjen 23 - tip do článku

Podnikatelé a firmy se mohu přihlásit na této webové stránce, dále je postup stejný.

Rozhlasové poplatky

K platbě rozhlasových poplatků se přihlásíte na webových stránkách Českého rozhlasu a jako nový poplatník se přihlásíte do odkazu Přihlášení k platbě. Podnikatelé a firmy budou postupovat stejným způsobem na odkazu pro podnikatele a právnické osoby.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).