Hlavní navigace

Návod na vyplnění daňového přiznání za rok 2011

12. 3. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Jste zaměstnaní a přivyděláváte si jako OSVČ? Pak se na našem modelovém příkladu podívejte, jak přesně vyplnit formulář daňového přiznání řádek po řádku.

Pokračujeme v daňových tématech a dnes si ukážeme, jak konkrétně vyplnit daňové přiznání v případě, že jste zaměstnaní a přivyděláváte si jako OSVČ.

Pro vyplnění použijeme náš chytrý interaktivní formulář, který ušetří čas a daňovou povinnost spočítá za vás.

Modelový příklad

Vyplnění formuláře si ukážeme na příjmech pana Hlávky. Ten pracuje jako zaměstnanec s platem 22 000 Kč měsíčně hrubého. K tomu si přivydělává jako živnostník administrativní činností, která mu měsíčně vynese 10 000 Kč.

Pan Hlávka má dítě, na které uplatňuje slevu a hypotéku na svůj byt. Loni podle potvrzení z banky na úrocích z úvěru na bydlení zaplatil 50 000 Kč. (Daňovou výhodu lze využít také u úvěru ze stavebního spoření, překlenovacího úvěru či předhypotečního úvěru, pokud jsou peníze použity na bytové účely.) 

Platí si také životní a penzijní připojištění. Podle potvrzení od pojišťovny zaplatil u obou druhů pojištění uplatnitelné pojistné ve výši 6000 Kč. Protože u penzijního připojištění je ale možné od základu daně odečíst až prostředky nad rámec prvních 6000 Kč, nepoplyne panu Hlávkovi z penzijka žádná daňová výhoda.

Shrnutí

  • Roční příjem ze zaměstnání: 264 000 Kč (opíše z potvrzení od zaměstnavatele)
  • Úhrn zaplacených záloh na daň z příjmů: 28 620 Kč (opíše z potvrzení od zaměstnavatele)
  • Roční příjem ze živnosti: 120 000 Kč
  • Zaplacené úroky z hypotečního úvěru: 50 000 Kč (opíše z potvrzení od banky)
  • Zaplacené pojistné na životní pojištění: 6000 Kč (opíše z potvrzení od pojišťovny)
  • Uplatnitelná sleva na vyživované dítě: 11 604 Kč

První strana

První stranu byste měli zvládnout levou zadní. Na úvod je nutné vyplnit, pod který finanční úřad váš formulář spadá, vaše rodné číslo a DIČ. To bude mít pan Hlávka snadné, protože u fyzických osob se odvozuje DIČ právě z rodného čísla.

Nezapomeňte také v bodu 3 označit, zda podáváte přiznání řádné, dodatečné či opravné.

Většinou budete označovat první možnost. Opravné přiznání podáte v případě, že si uvědomíte, že v původním formuláři je chyba a vy jste ještě nepropásli termín pro podání přiznání. Pokud jste si chybu uvědomili až po tomto termínu, je nutné podat dodatečné přiznání.

Pak už jenom zaškrtnete, jestli vám formulář zpracoval daňový poradce a zda máte povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem.

V prvním oddílu vás nečekají žádné nástrahy, vyplníte jen osobní údaje. Řádky 29, 29a a 30 pan Hlávka nevyplňuje, protože je daňovým rezidentem a není spojen se zahraničními osobami.

Příloha č. 1

Protože si pan Hlávka přivydělává jako živnostník, budeme při vyplňování formuláře pokračovat rovnou první přílohou. 

V té je hned na úvod nutné označit, zda vedete daňovou evidenci, účetnictví či uplatňujete výdaje procentem z příjmů. Pro pana Hlávku platí třetí zmíněná možnost. Protože má živnostenský list na administrativní a kancelářské činnosti, může si uplatnit 60% výdajový paušál, což se mu vzhledem k reálným nákladům na tuto činnost bohatě vyplatí.

Z příjmů ve výši 120 000 Kč za rok, které zapíšeme na řádek 101, tedy odvodíme výdaje (60 % ze 120 000 Kč = 72 000 Kč, které zapíšeme na řádek 102) a vypočteme rozdíl 48 000 Kč, který zapíšeme na řádek 104. Řádky 105 – 112 se pana Hlávky netýkají, nic tedy nevyplňuje, a proto bude v řádku 113 hodnota 48 000 Kč. Tuto hodnotu interaktivní formulář automaticky přenese na řádek 37. 

Chcete růžovému formuláři porozumět? Přečtěte si Daňové přiznání za rok 2011 krok za krokem, kde vysvětlujeme, kam zapsat který údaj a proč.

Na tomto listu ještě pan Hlávka v části 2B doplní z jakého druhu činnosti má příjmy jako OSVČ (administrativní a kancelářské činnosti), výši paušálu, na který má nárok (60 %) a velikost příjmů a výdajů.

Druhá strana

Na druhé straně, která se věnuje příjmům ze zaměstnání, už bude o poznání více informací. Protože má pan Hlávka příjmy i ze živnosti, podává si přiznání sám. To také oznámil svému zaměstnavateli, který mu následně počátkem roku vystavil „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2011“. Právě z tohoto potvrzení se pan Hlávka dozví své celkové příjmy ze zaměstnání, odvedené pojistné i souhrn zaplacených záloh na daň.

Máte raději klasiku? Pak si stáhněte formulář v programu Excel či PDF.

2. oddíl

řádek 31 – součet hrubých příjmů od zaměstnavatelů za rok 2011. Pan Hlávka měl jen jednoho, u kterého si podle potvrzení vydělal 264 000 Kč.

řádek 32 – součet sociálního a zdravotního pojištění, které za pana Hlávku odvedl zaměstnavatel. Hodnotu opět opíše z potvrzení.

řádek 34 – součet řádků 31 a 32.

řádek 36 – opište z řádku 34.

řádek 36a -  protože pan Hlávka neměl zahraniční příjmy, bude v tomto řádku hodnota z pole 36,

řádek 37 – sem se přenáší výše příjmů z řádku 113 přílohy č. 1.

řádek 41 – úhrn dílčích základů z řádků 37 až 40 (stále 48 000 Kč).

řádek 41a – úhrn dílčích základů se zohledněním vyňatých příjmů ze zdrojů ze zahraničí (opět 48 000 Kč).

řádek 42 – základ daně – spočtete jako hodnota z 36a + kladná hodnota z 41a.

řádek 45 – základ daně po odečtení ztráty. Pan Hlávka ztrátu neuplatňuje, proto bude hodnota shodná s tou z řádku 42.

3. oddíl

Zde bude pan Hlávka uplatňovat nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky. Odečítat si bude úroky z hypotéky a pojistné na životní pojištění.

řádek 47 –  uplatnění zaplacených úroků na bytové potřeby. Pan Hlávka zapíše číslo 12, protože hypoteční úvěr splácel během všech 12 měsíců. Druhá kolonka už bude obsahovat výši zaplacených úroků, kterou opíše z potvrzení od banky, tedy 50 000 Kč.

řádek 49 – pojistné, které pan Hlávka zaplatil na životní pojištění. Vyplní tedy 6000 Kč.

řádek 54 – součet odečitatelných položek z řádků 46 až 53. Pan Hlávka vyplní 56 000 Kč.

řádek 55 – základ daně snížený o odčitatelné položky. Hodnotu z řádku 54 odečteme od řádku č. 45 a vyjde 346 000 Kč.

řádek 56 – případné zaokrouhlení částky z řádku 55 na celá sta dolů. Opět opíšeme 346 000 Kč.

řádek 57 – z řádku 56 vypočteme 15% daň, která panu Hlávkovi činí 51 900 Kč.

řádek 58 – opíšeme částku z řádku 57 (51 900 Kč).

řádek 60 – pokud je potřeba, zaokrouhlujeme hodnotu z řádku 58 na celé Kč nahoru (51 900 Kč).

Třetí strana

řádek 64 – roční sleva na poplatníka, která je kvůli povodňové dani za loňský rok o 1200 Kč nižší. Pan Hlávka vyplní tedy 23 640 Kč.

řádek 70 – úhrn slev na dani, tedy součet řádků 64 až 69. Pan Hlávka zde uplatňuje jen tu na poplatníka. 

řádek 71 – nová výše daně po odečtení slev (ř. 60 – ř. 70), pan Hlávka vyplní 28 260 Kč.

Tabulka č. 2

V tabulce č. 2 pan Hlávka uplatní daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Vyplní tedy jméno, rodné číslo a počet měsíců. Protože se mu ratolest nenarodila v průběhu roku 2011 ale dříve, zapíše si celých 12 měsíců.

řádek 72 – daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Pan Hlávka zapíše 11 604 Kč.

řádek 73 – sleva na dani (částka z řádku 72 uplatnitelná do částky z řádku 71).

řádek 74 – daň po uplatnění slev tedy ř. 71 – ř. 73. Pan Hlávka zapíše 16 656 Kč. 

7. oddíl

Dále se pana Hlávky týká až sedmý oddíl, kde uplatní oproti své daňové povinnosti zaplacené zálohy.

řádek 84 – úhrn zaplacených záloh na daň z příjmů za rok 2011. Pan Hlávka z potvrzení opíše částku 28 620 Kč.

řádek 91 – zde pan Hlávka zjistí, jestli bude muset daň doplácet nebo mu finanční úřad vrátí nějaký přeplatek. Hodnotu vypočtete jako ř. 74 – ř. 77 – ř. 84 – ř. 85 – ř. 86 – ř. 87 – ř. 87a – ř. 88 – ř. 89 – ř. 90. Pokud vám vyjde kladná hodnota, budete daň doplácet. V případě záporné hodnoty se jako pan Hlávka budete radovat z přeplatku na dani.

Čtvrtá strana

Na poslední straně pan Hlávka uvede počet listů jednotlivých příloh a připojí datum a vlastnoruční podpis.

skoleni_8_6

Ve vlastním zájmu nesmí zapomenout ještě vyplnit box s názvem „Žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob“. Zde zadá výši přeplatku a adresu v případě, že si nechá vrátit peníze poštovní poukázkou. V opačném případě zadá číslo účtu pro bankovní převod.

.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).