Hlavní navigace

Banky potřebují více peněz. Zdražují úvěry a nepustí klienty

12. 3. 2012
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Každá koruna v krizi dobrá. Takové je heslo některých bank, které se rozhodly sáhnout na poplatky u úvěrů. I stávajícím klientům.

Stavební spoření a hypotéky si mohou vzájemně konkurovat. Někdy se vyplatí sáhnout po jednom, jindy po druhém produktu. U dvou bank si noví i stávající klienti budou muset hodně rozmyslet, zda se jim vyplatí jít s bankami do úvěrového vztahu.

Dražší vedení hypotéčního úvěru a dražší předčasné splacení

Od 1. dubna 2012 mění svůj sazebník UniCredit Bank, změna se dotkne zvláště klientů s úvěry. Pokud máte spotřebitelský úvěr, vězte, že zaplatíte víc o stovku měsíčně za jeho vedení a za schválení dáte minimálně tisícovku. To je o pětistovku víc než původně.

Nepříjemná zpráva zazní pro klienty s hypotékou téže banky. Ta jim měsíčně zdraží o 50 Kč, poplatek za její vedení bude 200 Kč měsíčně, pokud máte v bance účet. Pokud se vám nový sazebník UniCredit bank nelíbí, můžete s ním nesouhlasit a běžný účet zrušit. Na to banka pamatuje dalším poplatkem, za hypotéku bez běžného účtu dáte 400 Kč měsíčně, to je o stovku víc. Při dvousetkorunovém rozdílu na měsíčním poplatku za vedení hypotéky raději neuvažujte o tom, že byste běžný účet v UniCredit Bank zrušili. Kdo bude chtít poslat peníze navíc na hypotéční splátku, zaplatí nově 5% poplatek z původně min. 1%. Pro nové klienty je to zpráva, že je potřeba počítat i s vyšším poplatkem za vedení hypotéky a propočítat, zda se tak vyplatí akceptovat jinak slušné úrokové sazby UniCredit Bank.

Změna sazebníku postihne i ty klienty, kterým chodí výpis z účtu poštou. Nově bude stát 20 Kč, kromě nejdražšího konta EXKLUSIVE, kde stále bude součástí měsíčního poplatku. Kdo má konto PARTNERS, bude mít měsíčně o 15 SMS méně. Radost budou mít klienti s nejdražším účtem EXKLUSIVE, protože dostanou možnost vydat až 3 platební karty místo stávajících dvou. Neutrálně pak působí zdražení cestovního pojištění, je vykompenzováno vyššími limity, ale i ty stávající byly dostačující.

Změna sazebníku u běžných účtů v UniCredit Bank
Poplatek Původní nabídka Nový stav
Výpis z běžného účtu poštou v rámci ČR V ceně u všech kont Pouze v ceně Konta EXKLUSIVE, jinak poštou za 20 Kč
Konto EXKLUSIVE – Maximální počet karet zapojených do konta 2 (maximálně 1 Gold) 3 (max. 2 Gold, z toho 1 kreditní a 1 debetní)
Konto PARTNERS – Zaslání SMS zpráv (zůstatek na účtu, pohyby na účtu, kartě apod.) 15 SMS 0 SMS
Změna sazebníku u úvěrů UniCredit Bank
Poplatek Původní poplatek Nový poplatek
Výzva k úhradě pohledávky kontokorentu 1000 Kč 5 % z dlužné částky, min. 1000 Kč
Poskytnutí spotřebitelského úvěru 1 % z objemu úvěru, min. 500 Kč 1000 Kč
Správa a vedení spotřebitelského úvěru 50 Kč měsíčně 150 Kč měsíčně
Vystavení mimořádného potvrzení na žádost klienta u spotřebitel­ského úvěru 0 Kč 500 Kč
Hypotéky sjednané před 14. 3. 2011 – vedení úvěrového účtu pro klienty s běžným účtem 150 Kč měsíčně 200 Kč měsíčně
Hypotéky sjednané před 14. 3. 2011 – vedení úvěrového účtu pro klienty bez běžného účtu 300 Kč 400 Kč
Mimořádná splátka hypotéky s fixní sazbou min. 1 % 5 % z mimořádné splátky

Meziúvěr z Lišky předem nesplatíte

Ke značně nepopulárnímu kroku se rozhodla Českomoravská stavební spořitelna. Ve vší tichosti přestala tolerovat předčasné splacení překlenovacích úvěrů (tzv. meziúvěrů). Slovo tolerovat je na místě, protože její krok je zcela v souladu s jejími podmínkami. V úvěrových obchodních podmínkách platných od 1. července 2011 má tuto větu:

Dlužník může před sjednanou dobou splatnosti poskytnutý meziúvěr splatit, a to i částečně, avšak jen s předchozím písemným souhlasem věřitele, není-li dále stanoveno jinak. Věřitel má právo na náhradu nákladů spojených s předčasným splacením meziúvěru ve výši rovnající se úrokům z provedené mimořádné splátky, vypočteným na základě úrokové sazby sjednané ve Smlouvě pro příslušný meziúvěrový účet za dobu 60 dnů. Zašle-li dlužník věřiteli bez jeho předchozího souhlasu mimořádnou splátku, může ji věřitel na náklady dlužníka vrátit zpět; pokud ji nevrátí, je oprávněn úročit zůstatek poskytnutého meziúvěru bez zohlednění provedené mimořádné splátky dalších 90 dnů od příchodu platby do ČMSS. Smluvní strany se mohou dohodnout jinak.

A právě tento písemný souhlas už jednoduše od Lišky nedostanete. To znamená, že překlenovací úvěr je nutné splácet až do jeho úplného konce bez ohledu na to, kdy vám skončí.

Jsou tu jen tyto výjimky:

 1. Pokud máte meziúvěr v režimu spotřebitelského úvěru, vztahuje se na vás zákon o spotřebitelském úvěru a nadále jej můžete předčasně splatit s poplatkem max. 1 % z částky. Připomeňme si, že spotřebitelský úvěr je úvěr do 1 880 000 Kč. Jestli máte meziúvěr od Lišky nad tuto částku, anebo i nižší, ale byl určený na bydlení a je zajištěný nemovitostí, pak meziúvěr v režimu spotřebitelského úvěru nemáte a jste, lidově řečeno, „v háji“. Předčasně nesplatíte.
 2. Další výjimkou je neočekávaná situace, např. rozvod, úmrtí v rodině apod., v těchto případech Liška svolí úvěr splatit předčasně, ale s poplatkem 5 % z cílové částky.

Tato pastička je tak připravena hlavně na klienty, kteří se rozhodli financovat nové bydlení stavebním spořením oproti hypotéce a chytli se na nízké úrokové sazby meziúvěrů. Tím, že sazby hypoték stále klesají a jsou nižší než sazby meziúvěrů, si to klienti spočítali a začali Lišce utíkat. Postoj Lišky proto lze nazvat jako zábrana stávajícím úvěrovým klientům k odchodu. Pro nové klienty je to varování, aby si předem rozmysleli brát meziúvěr u Lišky.

Obchodní zástupce ČMSS nám poskytl přesné znění dopisu, který jim Liška zaslala 29. února 2012, tedy den před platností změny. Není bez povšimnutí, že současně se změnou přístupu k předčasnému splácení Liška změnila i sazebník, a to hned dvakrát. Ani v jednom případě nestihla o změně informovat dva měsíce předem, jak jí ukládá zákon, ale klientům tato zákonná absence stejně nijak nepomůže, pouze by se odložil počátek vyšších poplatků.

skoleni_26_4

Změna sazebníků během tří měsíců – najděte tři rozdíly
Poplatek Sazebník platný od 1.1.2012 Sazebník platný od 10.3.2012 Sazebník platný od 24.3.2012
Za vypovězení smlouvy do 6 let 0,5 % z cílové částky 5 % z cílové částky
Za vypovězení smlouvy do 6 let bez souvisejícího meziúvěrového účtu 0,5 % z cílové částky
Za vypovězení smlouvy do 6 let se souvisejícím úvěrovým účtem 5 % z cílové částky

Oficiální dokument ČMSS pro obchodní zástupce

S ohledem na současnou situaci na trhu financování přistupuje ČMSS k úpravě, kterou definují obecné úvěrové podmínky (dále jen „OÚP“) a nebude umožňovat předčasné ani částečné splacení MÚ. V části G odst. 2) OÚP je uvedeno „Dlužník nemůže před sjednanou dobou splatnosti bez předchozího písemného souhlasu věřitele splatit, a to ani částečně, poskytnutý meziúvěr.“

a) Předčasné splacení MÚ – úprava podmínek od 1. 3. 2012

S platností od 1. 3. 2012 (termín doručení žádosti o předčasné splacení MÚ na centrálu ČMSS) nebude možné předčasné ani částečné splacení MÚ. Předčasné splacení bude akceptováno u kompletně vyplněných žádostí o předčasné splacení MÚ doručených do podatelny na ústředí ČMSS do 29. 2. 2012 18:00 hodin včetně.

Co lze klientovi nabídnout:

 • Zkrácení doby trvání MÚ – mimořádný vklad na spořicí smlouvu související s MÚ.
 • Přeúvěrování MÚ novým MÚ od ČMSS dle nových podmínek, viz INFO 10/2012.
 • Situaci lze také řešit výpovědí smlouvy o stavebním spoření se splacením zbývajícího závazku (tzn. doplacení rozdílu mezi výší MÚ a naspořenými prostředky na stavebním spoření). V tomto případě bude klientovi účtován poplatek dle sazebníku (poplatek za vypovězení smlouvy do 6 let od jejího uzavření se souvisejícím MÚ účtem ve výši 5 % z CČ).

Opatření se netýká, tzn., předčasné i částečné splacení bude umožněno:

 • U MÚ v tarifu Perspektiv v čase dosažení 6leté fixační doby (včetně všech účtů v ÚP).
 • U MÚ spadajících do režimu spotřebitelských úvěru (definice viz IS kapitola 04 Zásady a podmínky …).
 • Při splacení řádných úvěrů.
 • V situacích řešících „výjimečné případy“, tzn., při rozvodu, rozchodu, úmrtí a při prodeji nemovitosti (předložení rozsudku soudu, čestného prohlášení, úmrtního listu, kupní smlouvy, případě budoucí kupní smlouvy).

V případě zaslání žádosti o předčasné splacení MÚ bez vypovězení smlouvy o stavebním spoření bude žádost odmítnuta (klienta o tom budeme informovat dopisem). OZ obdrží v rámci e-Lišky informaci, že klient požádal o předčasné splacení (Modul „Následná péče“, záložka „Úkoly“ označení „REFINANC“. V případě zaslání mimořádné platby na meziúvěrový účet bude tato platba vrácena zpět odesilateli.

V příloze a v e-Dokumentech naleznete aktualizovanou verzi formuláře „žádost o předčasné splacení MÚ/Ú“ a vzor dopisu klientovi o neumožnění předčasného splacení.

b) Úprava sazebníku

V sazebníku úhrad přistupujeme s platnosti od 24. 3. 2012 (datum doručení výpovědi) k úpravě úhrady za vypovězení smlouvy o SS do 6 let. V případě, že k vypovídané smlouvě o SS do 6 let bude existovat MÚ účet, bude klientovi zasláno vyčíslení a účtována úhrada ve výši 5 % z CČ. V případě výpovědi smlouvy o SS bez souvisejícího MÚ do 6 let zůstává poplatek ve výši 0,5 % z CČ, min. 1000 Kč.

Nový sazebník úhrad bude k dispozici na skladě k objednání, viz příloha a také bude k 24. 2. 2011 zobrazen v e-Lišce v sekci Produktová oblast, část Stavební spoření. Ke stejnému datu naleznou klienti nový sazebník na internetu (www.cmss.cz).

Vážení spolupracovníci, jsme si vědomi toho, že se jedná o nepopulární opatření, které však z hlediska srovnání s ostatními produkty na trhu není ničím výjimečným. Jedná se o opatření, jehož hlavním cílem je stabilizace klientské základny ČMSS s přímým dopadem na udržení silné finanční pozice ČMSS a tím zajištění i Vaší budoucnosti. Z tohoto pohledu věříme, že toto opatření pochopíte a budete ho podporovat.

Praha, 28. 2. 2012

Jde o trend, říká obchodní zástupce ČMSS, který nám tento dokument poskytl. Mne to sice překvapilo, ale osobně očekávám, že se tak zachovají i další stavební spořitelny, obhajuje krok Lišky. Rozhodně nic podobného nechystáme, kontruje jeho slova Renata Zikmundová, tisková mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny. Podobně se vyjadřují i zástupci Stavební spořitelny České spořitelny a Wüstenrot stavební spořitelny, které jsme oslovili. 

Zapamatujte si:

 1. Předčasně lze splatit překlenovací úvěr u všech stavebních spořitelen s výjimkou Českomoravské stavební spořitelny (Lišky).
 2. Předčasné splacení překlenovacího úvěru (meziúvěru) mají bez poplatku jen Raiffeisen stavební spořitelna a Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka). Ostatní spořitelny si účtují poplatek do 5 % z částky předčasné splátky.
 3. Předčasně lze vždy splatit překlenovací úvěr vedený v režimu spotřebitelského úvěru. Nesmí být zajištěný nemovitostí a nesmí převýšit částku 1 880 000 Kč.

Pokud by přesto stavební spořitelny začaly měnit do té doby jednu z výhod stavebního spoření, tedy že lze bez sankcí a předčasně splatit i překlenovací úvěry, pro klienty nebude důvod volit stavební spoření a raději půjdou pro hypotéku. Anebo si dají pozor, aby překlenovací úvěr splnil všechny podmínky pro to, aby byl úvěrem spotřebitelským. To znamená nepřekročit 1,8 milionu a nezajistit jej nemovitostí, pak budou mít nadále vyhráno.

Autor článku

Autor pracuje jako pojišťovací poradce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).