Hlavní navigace

Na příspěvek na auto od příštího roku nejspíš dosáhne více lidí

27. 1. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Díky připravované novele zákona by na státní příspěvek na motorové vozidlo a zvláštní pomůcku mohlo nově každoročně dosáhnout až 1000 lidí, kterým za současných podmínek není přiznán.

Osoby se závažnými poruchami autistického spektra, které však netrpí mentálním postižením, budou mít patrně nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla a osoby s mentálním postižením, jež u nich vzniklo až v průběhu života, na příspěvek na zvláštní pomůcku. Úpravu zákona, která to má umožnit, schválila v pondělí 25. ledna 2021 vláda. Ještě ji však musí podpořit Poslanecká sněmovna a Senát. V případě, že se tak stane, začne platit od 1. 1. 2022.

Peníze od státu mají usnadnit život nepohyblivým seniorům

Na příspěvek pořízení zvláštní pomůcky mají teď nárok osoby s těžkou mentální retardací, což je stav, který vzniká do dvou let věku dítěte. Jestliže tento stav vzniká až po druhém roce života dítěte či osoby, je považován za demenci. Demence jako degenerativní onemocnění spojené s poruchami intelektu, paměti a osobnosti se objevuje mimo jiné v návaznosti na Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu u seniorů. Procento nemocných narůstá s věkem, v 65 letech trpí demencí zhruba 5 % populace.

U seniorů v pokročilém stádiu nemoci se projevují také těžké poruchy chůze a obecně mobility. Osoby s demencí by pak, pokud změna projde, měly získat nárok na příspěvek až do výše 350 tisíc korun určený například na bezbariérovou úpravu bytu, schodolez a podobně. Popřípadě také příspěvek až do výše 400 tisíc korun, pokud potřebují schodišťovou plošinu. Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena přesahuje 10 000 korun, se podle § 10 (zákona č. 329/2011 Sb) stanoví tak, aby spoluúčast žadatele činila 10 % z předpokládané nebo už zaplacené ceny pomůcky.

Osoby trpící demencí, respektive jejich blízcí, kteří o ně pečují, na příspěvek nedosáhnou, přestože se, pokud jde o pohyblivost osob, o něž pečují, potýkají se stejnými obtížemi jako lidé, již se starají o jedince s těžkou mentální retardací. Na tuto nespravedlnost v minulosti upozorňovala například veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, která prostřednictvím dopisu z 28. srpna 2019 žádala Ministerstvo práce a sociálních věcí o to, aby příspěvek mohli pobírat také lidé trpící demencí. Podle nové právní úpravy by příspěvek měl být přiznán osobám s těžkou demencí, odkázaným na invalidní vozík nebo upoutaným na lůžko.

Bez auta se neobejdou, stát jim na něj ale nepřispěje

Nyní zákon přiznává osobám s poruchou autistického spektra příspěvek na pořízení motorového vozidla a speciálního zádržného systému jakožto zvláštní pomůcky (jde o příspěvek poskytovaný v rozmezí od 100 000 do 200 000 korun) jen v případě, že současně trpí mentální retardací.

Nově by měl být přiznán i osobám s poruchou autistického spektra, která není provázena mentální retardací, protože tyto osoby nemohou z důvodu těžké poruchy chování, která v sobě může zahrnovat také projevy agrese, využívat prostředky hromadné dopravy. Současně však musí dojíždět za vzděláváním, k lékaři a podobně. Potřebují proto individuální přepravu motorovým vozidlem. Důvodová zpráva k navrhované úpravě zákona nicméně upozorňuje, že má jít o nejtěžší poruchy chování při závažných projevech autoagrese nebo heteroagrese, které musí přetrvávat i přes zavedenou léčbu. Protože poskytovat příspěvek na pořízení motorového vozidla všem osobám s poruchou autistického spektra by bylo neopodstatněné a finančně neodpovědné.

Výše příspěvku se odvíjí od příjmu žadatele

Podmínkou poskytnutí příspěvku na pořízení motorového vozidla je podle § 9 odstavce 6 Zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (č. 329/2011 Sb), že osoba musí během kalendářního měsíce opakovaně dojíždět například na lékařské vyšetření. Dále musí být schopná řídit motorové vozidlo, nebo alespoň být schopná převozu motorovým vozidlem. Splnění podmínky opakovaného dopravování prokazuje žadatel čestným prohlášením.

Výše příspěvku činí podle výše zmíněného Zákona o poskytování dávek osobám zdravotně postiženým:

  1. 200 000 Kč, jestliže je příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší nebo roven šestnáctinásobku částky životního minima jednotlivce (to v roce 2021 představuje 3860 Kč) nebo životního minima společně posuzovaných osob, případně je tento příspěvek poskytován nezletilé osobě,
  2. 180 000 Kč, pokud je příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než šestnáctinásobek částky životního minima uvedeného v odstavci 1), avšak nižší nebo roven sedmnáctinásobku této částky,
  3. 160 000 , když je příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než sedmnáctinásobek částky životního minima uvedeného v odstavci 1), avšak nižší nebo roven osmnáctinásobku této částky,
  4. 140 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než osmnáctinásobek částky životního minima uvedeného v odstavci 1), avšak nižší nebo roven devatenáctinásobku této částky,
  5. 120 000 Kč, pokud je příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než devatenáctinásobek částky životního minima uvedeného v odstavci 1), avšak nižší nebo roven dvacetinásobku této částky,
  6. 100 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než dvacetinásobek částky životního minima uvedeného v odstavci 1.

Na kolik to vyjde státní rozpočet?

Podle důvodové zprávy může podmínky nároku na příspěvek na pořízení motorového vozidla v případě osob s poruchami autistického spektra nově splnit každoročně zhruba 500 osob. V prvním roce účinnosti právní úpravy lze očekávat poněkud větší zájem žadatelů o příspěvek, maximálně ale půjde o 1000 lidí. Což by mohlo státní rozpočet každoročně přijít na 100 až 200 miliónů korun. S tím, že v prvním roce účinnosti se dá očekávat spíše horní hranice tohoto odhadu. 

Významnější finanční dopady bude mít do budoucna přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku osobám s demencí. Dá se předpokládat, že z cca 149 000 osob s demencí se nachází ve stadiu těžké demence 10 % z nich. Což je cca 15 000 lidí. U zhruba 1500 osob připadá v úvahu, že se kromě těžké demence potýkají s těžkou poruchou mobility až imobilitou. V prvním roce se očekává přiznání asi 350 dávek. Fiskální dopady lze prozatím odhadovat kolem 44 miliónů korun. V budoucnu však v souvislosti s demografickým vývojem počet žádostí poroste.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).