Hlavní navigace

Na elektřině v roce 2024 neušetříte. Co se na vás chystá ve vyúčtování? (příklady)

1. 11. 2023
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Aktualizováno 1. 11. 2023 13:31
Už to vypadalo, že by se účty za elektřinu mohly v roce 2024 snížit. V lepším případě však budou stejné, jako byly letos. Co ušetříme na klesající ceně silové elektřiny, to doženeme na regulovaných složkách.

Energetický regulační úřad (ERÚ) se chystá na změnu regulovaných složek ceny za energie. Zveřejnil návrh cenového rozhodnutí, jak by měly tyto regulované ceny vypadat v příštím roce. Zatím jde jen o návrh, který nakonec může dopadnout jinak, než jak je nyní napsán. Definitivně rozhodnuto bude přibližně koncem listopadu, až návrh projde připomínkovým řízením.

Pokud by změny tak, jak jsou navrženy, prošly, můžeme se přestat těšit, že naše účty za elektřinu budou v součtu nižší než v letošním roce. Ačkoli totiž klesá cena samotné silové elektřiny, zvýší se nejspíš regulované složky energií, takže ve finále budeme v lepším případě tam, kde jsme byli letos.

U ceny plynu budou změny velmi individuální a hodně bude záležet na smlouvách s dodavateli. Zdá se, že domácnostem, které platily ceny na úrovni cenových stropů, klesne celková cena přibližně o 20 %. Jak se změní ceny za regulované složky u plynu, se podíváme v závěru tohoto článku, nejprve se pojďme podívat na ceny za elektřinu.

V letošním roce vláda pokrývala ze státního rozpočtu nárůst nákladů v elektroenergetice na krytí technických ztrát v soustavách, náklady na nákup služeb výkonové rovnováhy a náklady na podporu podporovaných zdrojů energie (POZE). Pro rok 2024 už se však tyto náklady vrátí zpět mezi odběratele, tedy domácnosti a firmy. Částečně bude stát pokrývat jen POZE, ale ve výrazně menším objemu.

Proč regulované ceny vzrostou?

Podle ERÚ je zásadním důvodem několikanásobný nárůst ceny silové elektřiny (komodity) proti předkrizovému období. Právě cena komodity má zásadní vliv na specifické komponenty regulovaných cen pro rok 2024:

 • Nárůst nákladů na podporované zdroje (POZE) hrazených zákazníky o více než cca 26 mld. Kč. Meziroční nárůst těchto nákladů je způsoben snížením dotací a meziročním poklesem ceny silové elektřiny. 
 • Nárůst nákladů na technické ztráty v soustavách hrazených zákazníky o 7,9 mld. Kč. Cena na rok 2024 sice meziročně klesla přibližně o 35 %, nicméně stále je o 138 % vyšší než v roce 2022. 
 • Nárůst nákladů na systémové služby hrazených zákazníky o 7,7 mld. Kč. Odhad nákladů na rok 2024 včetně korekčních faktorů vstupujících do ceny za systémové služby je aktuálně ve výši 14,4 mld. Kč. Do ceny za systémové služby pro rok 2023 vstupovaly náklady ve výši 6,7 mld. Kč, zbývající část byla je v roce 2023 kryta ze státního rozpočtu.

Do hry však vstupují i další důvody, proč regulovaná složka cen elektřiny roste.

Jednak je to vliv státních dotací a kompenzací. V roce 2023 stát hradil celé náklady na POZE, což bylo 22,8 mld. Kč. K tomu navíc stát pokryl nárůst nákladů na systémové služby ve výši 15,5 mld. Kč a také nárůst nákladů na technické ztráty v elektroenergetických soustavách (20,5 mld. Kč). Celková výše státních dotací v roce 2023 tak představuje částku přibližně 59 mld. Kč pro elektroenergetiku. Aby bylo možné  zachovat ceny pro konečné zákazníky v roce 2024 na úrovni roku 2023, stát by musel znovu vydat přibližně stejnou částku jako letos.

Dalším důvodem je pokles očekávaného odběru elektřiny. Vzhledem k fixní povaze velké části nákladů působí na provoz soustav tzv. vodárenský efekt. To je situace, kdy se při výraznějším snížení spotřeby musí stejný objem nákladů rozpočítat na menší objem spotřeby. Lidé ve finále příliš neušetří a ti, kdo úsporná opatření ignorují, ve výsledku zaplatí víc.

Výrazný meziroční nárůst regulovaných cen na rok 2024 je způsoben i snížením regulovaných cen v roce 2023 kvůli kompenzacím pod úroveň cen předchozího roku. Pokud by se ceny na rok 2024 srovnávaly s rokem 2021, kdy ceny nebyly dotované, pak jsou nárůsty regulovaných cen zhruba poloviční.

Výše státní dotace do regulovaných cen elektřiny v jednotlivých letech

Výše státní dotace do regulovaných cen elektřiny v jednotlivých letech

Autor: Energetický regulační úřad

Jak by se tedy měly změnit ceny regulovaných složek elektřiny?

V této tabulce najdete návrhy ERÚ, které jsou nyní v připomínkovém řízení.

Jak se zřejmě změní regulované složky cen elektřiny podle stávajícího návrhu


Ceny v roce 2023
Ceny v roce 2024
Meziroční změna
2023/2024


VVN
 VN
 NN
VVN
VN
NN
VVN
VN
NN


Kč/MWh
Kč/MWh
 Kč/MWh
Kč/MWh
Kč/MWh
Kč/MWh
%
%
%
Cena za systémové služby
(včetně DPH)
137,4
 137,4
 137,4
311,8
311,8
311,8
127
127
127
Složka ceny na podporu
elektřiny
0
0
0
599
599
599Průměrná cena zajišťování
distribuce elektřiny
291,4
772,4 1834,7 402,3
1026,7
2467,2
38,1
32,9
34,5
Cena za činnosti OTE 0,0
0,04
10,16
0,0
0,05
13,18
32,7
23,0
29,7
Regulované složky elektřiny
celkem
428,7
873,5
1984,4
1313
1937,5
3393,8
206,3
113,0
71,0
Zdroj: Energetický regulační úřad

Dodavatelé energií jsou však k tomuto návrhu poněkud skeptičtí. Domnívají se, že změna přichází příliš rychle a chce dohnat všechno najednou. Nárůst cen by měl být více pozvolný.

Návrat POZE ve výši 100 % původní částky a přenesení 100 % zvýšení regulovaných cen již do roku 2024 pokládáme za riskantní krok. Náš názor je, že růst regulovaných cen měl být rozložen alespoň do dvou let, 2024 a 2025, míní marketingový ředitel společnosti Centropol Jiří Matoušek. Dodává, že jedním z hlavních cílů by mělo být, aby výnosy z emisních povolenek bylo možné použít na alespoň částečnou saturaci POZE a případně i na korekci ostatních regulovaných cen. 

Pokud ERÚ regulované ceny skutečně takto vyhlásí, považujeme tento krok za příliš riskantní, dodává Matoušek.

Zvládáte platit vysoké ceny energií?

Regulované složky cen elektřiny zahrnují:

 • Systémové služby, které by podle návrhu měly vzrůst o více než dvojnásobek. Do systémových služeb patří činnosti, kterými provozovatel přenosové soustavy ČEPS zajišťuje chod trhu s elektřinou. Jedná se například o zajištění stabilního přenosu elektřiny, udržování rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po elektřině nebo obnovení provozu soustavy.
 • POZE,
 • distribuce elektřiny,
 • činnost OTE.

V následujících tabulkách je vidět, že sice porostou ceny za regulované složky, ale oproti tomu klesá cena silové energie. Téměř nulový cenový dopad bude mít růst regulovaných cen na domácnosti, které platily v roce 2023 cenové stropy (tedy 5000 Kč/MWh, s DPH 6050 Kč).

Přehledy cen a vyčíslení pro rok 2024 pro Měšec.cz dodala společnost Centropol. Ceny jsou uvedeny pro distribuční území ČEZ Distribuce.

Příklad spotřeby elektřiny a její ceny pro bytovou jednotku, kde žijí 2 dospělí a 2 děti

Tato domácnost elektřinou svítí a vaří a používá ji pro drobné spotřebiče.

Porovnání ceny elektřiny v letech 2021–2024, sazba D02d
Porovnání ceny elektřiny za MWh bez fixních plateb za jistič a ostatních fixů Ceny v roce 2021
(před zdražováním)
v Kč/MWh
Cenový strop
od 1. 1. 2023
v Kč/MWh
Ceny pro rok 2024 (odhad)
v Kč/MWh
Silová elektřina 1600 5000 4050
Distribuce (pro rok 2024 Y2Y + 30 %) 1633 1611 2065,48
Systémové služby (2024 Y2Y + 30 %) 113,5 113,5 257,67
Daň z elektřiny 28,3 28,3 28,3
POZE 495 0 495
Celkem bez DPH 3869,8 6752,8 68965,6
Cena s DPH 21 % 4682,5 8170,9 8334,7
Cenový růst jedné MWh v obdobích x 174 % 102,01 %

Průměrná roční spotřeba takovéto domácnosti je 3,5 MWh.

Roční náklady:

 • 2021 – 16 389 Kč
 • 2023 – 28 598 Kč
 • 2024 – 29 206 Kč

Rodinný dům, elektřinou svítí, vaří, používá ji pro drobné spotřebiče a pro ohřev vody

Porovnání ceny elektřiny v letech 2021–2024, sazba D25d
Porovnání ceny elektřiny za MWh bez fixních plateb za jistič a ostatních fixů Ceny v roce 2021
(před zdražováním)
v Kč
Cenový strop
od 1. 1. 2023
v Kč
Ceny pro rok 2024 (odhad)
v Kč
Silová elektřina 1600 5000 4050
Distribuce (pro rok 2024 Y2Y + 30 %) 908 941,6 1287,9
Systémové služby (2024 Y2Y + 30 %) 113,5 113,5 257,67
Daň z elektřiny 28,3 28,3 28,3
POZE 495 0 495
Celkem bez DPH 3145 6083,4 6118,8
Cena s DPH 21 % 3805,5 7361 7403,8
Cenový růst jedné MWh v obdobích x 193 % 100,6 %

Průměrná spotřeba elektřiny v domě je 5,5 MWh ročně.

Roční náklady:

 • 2021 – 20 930 Kč
 • 2023 – 40 485 Kč
 • 2024 – 40 721 Kč

Rodinný dům, který „frčí“ pouze na elektřinu: Svítí, vaří, napájí spotřebiče, ohřívá vodu a vytápí

Porovnání ceny elektřiny v letech 2021–2024, sazba D57d
Porovnání ceny elektřiny za MWh bez fixních plateb za jistič a ostatních fixů Ceny v roce 2021
(před zdražováním)
v Kč
Cenový strop
od 1. 1. 2023
v Kč
Ceny pro rok 2024 (odhad)
v Kč
Silová elektřina 1600 5000 4050
Distribuce (pro rok 2024 Y2Y + 30 %) 183,3 202,3 476,6
Systémové služby (2024 Y2Y + 30 %) 113,5 113,5 257,67
Daň z elektřiny 28,3 28,3 28,3
POZE 495 0 495
Celkem bez DPH 2420,1 5344,1 5307,6
Cena s DPH 21 % 2928,4 6466,4 6422,2
Cenový růst jedné MWh v obdobích x 221 % 99,3%

Průměrná spotřeba elektřiny v domě je 12,5 MWh ročně.

Roční náklady:

 • 2021 – 36 604 Kč
 • 2023 – 80 830 Kč
 • 2024 – 80 277 Kč

Jak se v uvedené kalkulaci projevuje zvažované zvýšení regulovaných cen?

Na tabulce níže přehledně uvidíte procentuální i v korunách vyjádřené zvýšení regulovaných cen, které zahrnují tyto položky:

 • Distribuci,
 • systémové služby,
 • POZE.

Opět se na to podíváme z hlediska různých typů domácností. Kalkulace jsou provedeny pro distribuční území ČEZ Distribuce.

Bytová jednotka, elektřinou svítí, vaří a napájí spotřebiče

Nárůst ceny v důsledku růstu regulovaných cen, sazba D02d
O kolik vzroste cena elektřiny kvůli růstu regulovaných cen Meziroční cenový růst
2023/2024
Regulované ceny
2023
v Kč
Regulované ceny
2024
v Kč
Distribuce (pro rok 2024 Y2Y 28,21 až 135,59 %) 28 % 1611 2065,5
Systémové služby (2024 Y2Y + 30 %) 127 % 113,5 257,7
POZE x 0 495
Celkem za MWh včetně DPH 21 % 63 % 2086,7 3410

Celkem za rok při modelové spotřebě vzroste cena o 4361 Kč, což činí zvýšení 1323 Kč za 1 MWh.

Rodinný domek, svítí, vaří, napájí spotřebiče a ohřívá vodu elektřinou

Nárůst ceny v důsledku růstu regulovaných cen, sazba D25d
O kolik vzroste cena elektřiny kvůli růstu regulovaných cen Meziroční cenový růst
2023/2024
Regulované ceny
2023
v Kč
Regulované ceny
2024
v Kč
Distribuce (pro rok 2024 Y2Y 28,21 až 135,59 %) 37 % 941,6 1287,9
Systémové služby (2024 Y2Y + 30 %) 127 % 113,5 257,7
POZE x 0 495
Celkem za MWh včetně DPH 21 % 93 % 1276,7 2469

Celkem za rok při modelové spotřebě vzroste cena o 6558 Kč, což činí zvýšení 1192 Kč za 1 MWh.

Rodinný domek komplet na elektřinu

Nárůst ceny v důsledku růstu regulovaných cen, sazba D57d
O kolik vzroste cena elektřiny kvůli růstu regulovaných cen Meziroční cenový růst
2023/2024
Regulované ceny
2023
v Kč
Regulované ceny
2024
v Kč
Distribuce (pro rok 2024 Y2Y 28,21 až 135,59 %) 136 % 202,3 476,6
Systémové služby (2024 Y2Y + 30 %) 127 % 113,5 257,7
POZE x 0 495
Celkem za MWh včetně DPH 21 % 289 % 382,2 1487,4

Celkem za rok při modelové spotřebě vzroste cena o 13 816 Kč, což činí zvýšení 1105 Kč za 1 MWh.

Jak to bude s regulovanými cenami u plynu

Regulované ceny u plynu se skládají z těchto položek:

 • Z ceny za služby distribuční soustavy, která zahrnuje také cenu služby přepravy plynu pro domácí zákazníky, umožňuje provozovat rozvod plynu v ČR (plynovody, kompresní a regulační stanice atd.). Patří do ní jak stálé náklady, např. opravy a údržba soustav, tak i proměnné náklady, tedy náklady na technické ztráty v soustavách. 
 • Z ceny za činnosti operátora trhu, která obsahuje především náklady na činnosti související se zúčtováním odchylek. Výše této ceny je v porovnání s ostatními zanedbatelná.

Jak už jsme uvedli v úvodu článku, ceny plynu budou v příštím roce přibližně o 20 % nižší, což se bude týkat zejména domácností, které hradily částky na úrovni vládního stropu 3025 Kč/MWh.

Rok
2023
2024
Meziroční změna
Ceník
MODOM
VOSO
MODOM
VOSO
MODOM
VOSO
Průměrné regulované ceny plynu v ČR Kč/MWh
Kč/MWh
Kč/MWh
Kč/MWh
%
%
Cena za službu distribuční soustavy vč. přepravy plynu 387,6
174,5
538,24
247,37
38,9
41,8
Cena za činnost operátora trhu v plynárenství 2,21
2,21
3,42
3,42
54,6
54,6
Regulované složky plynu celkem 389,83
176,72
541,66
250,79
38,9
41,9

Zdroj: Energetický regulační úřad

Nové ceníky energií jsou o polovinu nižší než loňské „vražedné“ ceny. Vyplatí se delší fixace? Přečtěte si také:

Nové ceníky energií jsou o polovinu nižší než loňské „vražedné“ ceny. Vyplatí se delší fixace?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).