Hlavní navigace

Na co myslet, když opouštíte byt? Pamatujte i na pojištění, revize a důvěrníky

25. 8. 2021
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Ať už opouštíte byt na delší dobu, nebo jen na krátko, je vhodné mít různá pojištění. Také se hodí mít domluvu s okolím nebo třeba automatické či zvířecí hlídače.

Vysvětlíme, co je dobré v každém okamžiku života mít nastavené a aktuální, zvláště když opouštíte byt na delší dobu, jako jsou dovolená nebo služební cesta. Ale ne vždy máte čas na přípravu, například když vás odvezou do nemocnice. Živel, poruchy ani zloději s vámi nebudou mít soucit, ani když budete v nemocnici. A počet krádeží už je po koroně, během které klesl, v normě.

Dávám k dispozici takový přehled, náhled, co vše může dávat smysl udržovat pro případ dlouhodobé nepřítomnosti ve vašem bytě. 

Motivační příběh

Síla sociálních sítí je v tom, že se vzájemně můžeme poučit z chyb, opomenutí, nepředvídavosti… jiných. Například se svolením autora poučeného, že i na drobné detaily v inzerátu je dobré si dávat pozor, zveřejňuji tento motivační příběh:

Hledal jsem spolubydlící přes inzerát, takže jsem klasicky napsal, kde byt je, kdo jsem a co dělám. Napsal jsem tam takovou tu klasickou větu většinu dne jsem v práci, tak budete mít soukromí a uvedl nějaký koníčky a aktivity, z nichž jediný, co implikuje, že mám doma nějaký cennosti, bylo focení. Byt je v jednom z mnoha paneláků okolo, ve vysokém patře, zase jeden z více bytů na patře (takže že by ho někdo šel náhodou vykrást, je hodně nepravděpodobný). Inzerát jsem nasdílel na veřejné skupiny a na nějakou takovou tu inzertní stránku. Pak jsem se o pár dní později vracel večer domů, nešly mi otevřít dveře a vedle byly zlámaný kusy nějakého kovového náčiní. Někdo zřejmě cíleně přišel, zničil mi zámek a pak to zkoušel vzít přes futra. Sousedi měli dveře netknutý. Naštěstí to dveře ustály, takže to stálo jenom vyměnění vložky, ale ten pocit nebezpečí ve vlastním bytě těch pár týdnů, než přijela firma na udělání nových bezpečnostních dveří, nebyl hezký. Poučil jsem se, že za to bezpečnostní dveře stojí a že jsou lidi, co na základě informací z internetu vykrádají byty.

Je to těžké. Je třeba hledat kompromis mezi bezpečím a žitím. Ale některé informace stačí přeformulovat, říkat až na vyžádání zájemců, prostě příliš neusnadňovat zlodějům práci.

Proč být pojištěn i minimalizovat rizika současně

Jako pojišťovací poradce považuji za samozřejmé, že máte pojištění vašeho bytu a domu. Základem je dle mě pojištění. Ať se budete snažit jakkoliv, úplně vynulovat riziko zloděje nelze (divili byste se, co všechno lidem stojí za to ukrást, mnohdy pár korun, když prodají železo). A už vůbec nejde vynulovat například riziko živlu, lze ho jen minimalizovat, viz dále. 

Na druhou stranu, i když mám kvalitní pojištění, nechce se mi vyřizovat pojistnou událost, platit spoluúčast, natož ztrácet čas znovupořizováním věcí a opravou bytu. Navíc mnohé věci mají značnou subjektivní hodnotu, hodnotu víceméně jen pro vás, proto má smysl minimalizovat rizika, i když jste skvěle pojištěni. Navíc mnoho lidí, podobně jako v motivačním příběhu, dost těžce nese narušení pocitu soukromí, bezpečí. 

I to poničení bezpečnostních dveří lze zaplatit z pojištění, nejčastěji z rizika vandalismu, popřípadě využít asistenci zámečníka, i když z hlediska možných škod jsou to spíše ty drobnější škody. 

Užitečná pojištění nejen během dovolené

Informace o těch hlavních pojištěních najdete v tomto článku a také v textu o pojištění odpovědnosti. Co všechno pojištění může zaplatit, popisujeme v textu Co vše pojišťovna proplatí a jak využívat pojištění, když už jej platíte?

Zde budu předpokládat, že máte pojištění nemovitosti, domácnosti i pojištění občanské odpovědnost i vlastníka/nájemce nemovitosti a minimálně jste zvážili pojištění právní asistence. 

Nicméně pokud uvažujeme především přípravu před dovolenou, měli bychom zkontrolovat limity rizika krádeže a loupeže. U pojištění rizika krádeže jsou pojistné limity, které si obvykle nevolíte sami, omezeny (kromě celkové pojistné částky) způsobem zabezpečení vašeho bytu v době pojistné události. Pokud si pořídíte trezorové dveře, máte vyšší limit, než když máte běžné bezpečnostní kování. Ale když nezamknete na oba (všechny) západy všechny zámky dveří nebo necháte otevřenou ventilačku, přes kterou se dostal zloděj do bytu, pojišťovna může pojistné plnění krátit.

Kola, koloběžky, zvláště dnešní moderní elektrokola, elektrostojky (tzv. elektrokoloběžky) jsou pro pojišťovny riziková. Mnohé pojistky je nekryjí, musí na to člověk explicitně myslet při uzavírání. Limity jsou mnohdy nedostatečné − nicméně pojistit je lze, například formou individuálně pojištěných věcí nebo specializovaných připojištění. 

Nicméně každý by měl mít aspoň fotku kola a fotky detailů, specifik, poznávacích znamení. Nebo u dražších kol se vyplatí je zapojit do různých evidenčních systémů jako Protect6. Když už nic jiného, systém vás přesvědčí udělat si popis kola, opsat si číslo rámu, udělat nějaké fotky, takže pak máte jak popsat zmizelé kolo. Nebo třeba zvážit přemístění kol na dobu dovolené dovnitř do bytu, tam jsou často lépe chráněny i pojištěny.

Ohlídejte si pojistné limity

Další věc, kterou je dobré z hlediska delších nepřítomností mít pohlídanou, jsou limity pojištění domácnosti pro pojistné události mimo bydliště. Prostou krádež vám málokdo pojistí (kromě věcí typu invalidní vozík, nebo třeba i kočárek), vždy je třeba, aby zloděj byl nucen překonat nějakou překážku (zámek či ukrást z vašeho těla, z vašich rukou), aby to bylo pojistitelné riziko loupeže. Nicméně i tak standardní limity jsou nízké. Navýšit je lze někdy obecně. Ale někdy je levnější je navýšit spíše konkrétně tím, že některé věci uvedete přímo do smlouvy jako individuálně pojištěné věci. Nejčastěji jednotlivě specifikované věci bývají dražší kola, kočárky, fotoaparáty, kamery… tedy věci, které často máte mimo místo bydliště.

Dále se podívejte na limity krádeže z auta a zařiďte se dle toho. Pozor, často pojišťovny mají různé limity, pokud se pojistná událost stane v noci (nízký či nulový limit), nebo přes den. Nebo vyžadují, aby ukradené věci nebyly v autě či na autě vidět. Tip: i když nejste pojištěni, nebo jste pojištěni na nízké limity, stojí za to si tyhle pojistné podmínky přečíst, nepřímo vám řeknou, kde, kdy a za jakých okolností se nejčastěji krade, a tím vám napoví, jak riziko i řádově snížit. Já je čtu, i když jsem pojištěn, a má pojišťovna by nekrátila plnění.  

Já osobně nevyjíždím do zahraničí bez cestovního pojištění. A mnohdy zvažuji i cestovní pojištění po ČR, především kvůli asistenčním službám (zejména právní pojištění), ale i kvůli úrazovému pojištění. Cestovní pojištění si zlevňuji tím, že mám uzavřené pojištění občanské odpovědnosti s územní platností, která se neomezuje jen na ČR, a tedy v cestovním pojištění si to nepotřebuji dopojistit. Zvažte a důkladně prostudujte podmínky připojištění storna zájezdu, zvláště teď v době covidu.

Někomu může dávat smysl mít uzavřené s povinným ručením či havarijním či cestovním pojištěním kvalitní asistenční služby pro auto. Za pár stovek je lze dodatečně pojistit na konkrétní dovolenou v rámci cestovního pojištění. Nebo si je lze pojistit samostatně na celý měsíc či rok, nebo jen po ČR na rok (několik stovek až pár tisíc). Někdo se místo asistenčních služeb může spolehnout na přátele, které by v případě nutnosti požádal o pomoc.

Při cestování do krajských měst lze částečně spoléhat na služby carsharingu, tedy autpůjčoven. Můžete zvážit i krátkodobé havarijní pojištění. Rozhodně doporučuji se řádně seznámit s odlišnostmi dopravních předpisů ve státech, přes které pojedete (např. nekončí značky křižovatkou nebo značkou obce, ale až jejich explicitní změnou/zrušením).

Na dovolenou mám nachystaný tahák, ve více kopiích. Je to seznam pojištění, čísel smluv, i platebních karet, kontaktních telefonů, které bych na dovolené mohl potřebovat. Podobný kratší seznam mám před bytem, kdybych si zabouchl dveře (i pro případ, že mobil zůstane zabouchnutý v bytě), napsaný tak, že nikomu jinému ten papír nic moc neřekne.

Revize a kontroly

Další nutností jsou pravidelně prováděné revize a kontroly. Navíc neuskutečněná revize může mít vliv na pojistné plnění od pojišťovny. Jen letem světem a velmi orientačně: komíny minimálně jednou za dva roky dle typu spotřebičů, elektrorevize minimálně jednou za pět let, revize plynovodů každé tři roky, servis plynového kotle každý rok, výtahy čtyřikrát ročně, požární zařízení ročně.

Pozor, vás se může týkat častější kontrola, například kontroly komínů u atmosférických kotlů jsou ročně. Mírné zpoždění nebude mít vliv, pokud 10 let nikdo u vás nebyl, a navíc už dané zařízení se nějak chybně projevovalo, je to problém, který může být klasifikován i jako hrubá nedbalost s dopadem na pojistná plnění pojištění odpovědnosti.

Důvěryhodný pomocník v bytě

Je dobré, nejen z důvodu nepřítomnosti v bytě, mít navázané vazby s okolím bytu. Ať už na úrovni obeznámeného souseda, kterému bude podezřelé, když se náhle budete stěhovat, a minimálně vám zavolá. (Nějaký otravný zvědavý soused se pak může hodit.) Nebo ke kterému, i vzdálenějšímu, během dovolené přestěhujete kytky či psa. Nebo dokonce tak důvěryhodného souseda, že mu svěříte klíče od bytu, aby zalil kytky, svěřili mu psa či i dítě.

Nájemce dokonce pro případ delší nepřítomnosti než 2 měsíce k tomuto motivuje § 2269 NOZ:

(1) Ví-li nájemce předem o své nepřítomnosti v bytě, která má být delší než dva měsíce, i o tom, že byt mu bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámí to včas pronajímateli. Současně označí osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu v případě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí; nemá-li nájemce takovou osobu po ruce, je takovou osobou pronajímatel. (2) Nesplní-li nájemce svou povinnost podle odstavce 1, považuje se toto jednání za porušení povinností nájemce závažným způsobem; to neplatí, nenastane-li z tohoto důvodu vážná újma.

Pro případ potřebné opravy v bytě ho motivuje i § 2219:

(1) Oznámí-li to pronajímatel předem v přiměřené době, umožní mu nájemce v nezbytném rozsahu prohlídku věci, jakož i přístup k ní nebo do ní za účelem provedení potřebné opravy nebo údržby věci. Předchozí oznámení se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení.

Ale také § 2260:

(1) Nevyžaduje-li se nájemcův souhlas k provedení úpravy, přestavby nebo jiné změny bytu nebo domu vyžadující vyklizení bytu, má pronajímatel právo započít s prováděním prací až poté, co se vůči nájemci zaváže poskytnout přiměřenou náhradu účelných nákladů, které nájemci vzniknou v souvislosti s vyklizením bytu, a zaplatí nájemci na tyto náklady přiměřenou zálohu.

Policie či hasiči

Pro tyto případy je vhodné mít důvěryhodného souseda, známého s klíči od vašeho bytu, nebo aby pronajímatel měl od vašeho bytu klíče a v této situaci je použil.

Důvěryhodný pomocník se hodí i pro případ, že sice máte chytrou domácnost, ale přestala vám fungovat nebo jste ji zapomněli nastavit a vzpomenete si až na dovolené.

skoleni_28_3

Pokud žádnou takovou osobu nemáte, buďte aspoň nachystáni ji nouzově z někoho udělat. Nachystejte si náhradní klíče a v případě potřeby aktuálně nejdůvěryhodnější a současně dostupné osobě sdělíte umístění. A poté nezapomeňte umístění změnit, a to včetně typu, ne, že předtím byly klíče pod pátým kamenem a pak je dáte pod sedmý kámen.

Tou osobou může být i policie či hasiči, můžete jim tímto jednoduchým krokem ušetřit čas (zvláště pokud máte bezpečnostní dveře) a sobě rozbité dveře. Pokud jste často pryč, možná se vám vyplatí investovat do schránky na klíče, díky Airbnb existuje spousta různých řešení a jsou i celkem levná. Současně vám schránka pomůže, když si zabouchnete klíče doma, zapomenete klíče v práci…

Autor článku

Autor je finančním poradcem firmy OK Klient a předseda zájmové skupiny SIG Peníze v Mense ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).