Hlavní navigace

Můžete fotky od profi fotografa dát na sociální sítě? A prodávat je dál?

21. 10. 2020
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Ne každý je umělecky nadaný a co se týče fotografování, někdo je vyložený antitalent. Tzv. uříznuté nohy nebo hlava je pak na denním pořádku. Když pak lidé zatouží po hezky stylizovaných snímcích, ze kterých je třeba patrný i nějaký příběh, často osloví profesionálního fotografa. To, že zaplatíte, ale neznamená, že s fotografiemi můžete nakládat jakkoli.

Paní Dagmar oslovila profesionálního fotografa, aby pořídil pěkné snímky jejího psa. Na ceně, místě, času a provedení se domluvili ústně. Když celá akce proběhla, paní Dagmar zaplatila fotografovi domluvenou částku a podle domluvy také obdržela fotografie svého psa. V elektronické i papírové verzi.

K problému došlo ve chvíli, kdy se paní Dagmar rozhodla fotografie různým způsobem využít. Nejdříve si nechala fotku natisknout na hrneček. Když jí pak různé návštěvy hrneček chválily, rozhodla se nechat vyrobit více kusů a zařadit je do prodeje ve svém malém obchodě s domácími potřebami. Toho už si ale všiml i onen fotograf, který snímek pořídil, a ostře se ohradil. Nelíbilo se mu, jak paní Dagmar s fotografiemi nakládá.

Vyvstává tedy otázka, jakým způsobem můžete nakládat s fotografiemi, které si necháte zhotovit od profesionála?

Pro osobní potřebu neomezeně

Při domlouvání focení uzavíráte s fotografem tzv. provedení díla, přičemž v tomto případě jde o dílo autorské. Dle autorského zákona v sobě dílo na objednávku obsahuje i licenci k užití díla. Zákaznice je tedy oprávněna dílo, tj. fotografii, užívat, mimo jiné tedy vyhotovovat rozmnoženiny pro svou vlastní potřebu, uvedla pro Měšec.cz advokátka Bohumila Vodičková Krpcová.

To znamená, že pro osobní potřebu si můžete z fotografií nechat vyrobit prakticky cokoli a v neomezeném množství. Fotografii si můžete nechat natisknout na deku, polštář, hrneček, triko, můžete si z fotografie nechat vyrobit puzzle atd. Pokud to budou předměty jen pro vaši osobní potřebu, může jich být libovolné množství. Proti tomu nemůže fotograf namítat vůbec nic. Pokud totiž zhotovíte rozmnoženinu nebo napodobeninu pro svou osobní potřebu, nezasahujete tím nijak do autorského práva. V tomto tedy paní Dagmar neporušila vůbec nic.

Rozdáváte? I to se může

Autorský zákon dále upravuje licenci pro fotografickou podobiznu. Osoba zobrazená na fotografii může zhotovovat rozmnoženiny fotografie, která byla úplatně objednaná, a může tyto rozmnoženiny nevýdělečně užít – například zveřejňovat na sociálních sítích nebo fotografie rozdávat, dodává Bohumila Vodičková Krpcová.

Pokud se tedy hrneček s oblíbeným domácím mazlíčkem v rodině líbí, můžete nechat vyrobit i 10 hrnečků a rodinu podarovat. I to je v pořádku.

Ale komerčně ani ťuk

Zádrhel nastává ve chvíli, kdy byste, stejně jako paní Dagmar, chtěli předměty s touto podobiznou prodávat. V tomto případě byste totiž museli mít výslovný souhlas fotografa, který danou fotku pořídil. Fotografie je v tomto případě autorským dílem, s jehož použitím pro komerční účely je nutný souhlas autora, dodává Bohumila Vodičková Krpcová.

Pokud výslovný souhlas fotografa nemáte, je to problém. A nespoléhejte na to, že „si toho nevšimne“, protože to se vám může pořádně prodražit. 

Fotograf může zaprvé požadovat tzv. zákaz neoprávněného zásahu do svého práva. To znamená zákaz výroby, obchodního odbytu atd. A má právo i na to, abyste mu sdělili informace o tom, kolik produktů jste za účelem komerčního prodeje nechali vyrobit, kolik jste utržili atd.

Může po vás ale žádat i peníze. Autor může požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, zejména omluvu nebo zadostiučinění v penězích (výši stanoví soud), říká Bohumila Vodičková Krpcová. Má ale nárok také na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení. Tedy částky, kterou jste za prodej utržili.

A nakonec vás taková akce může vyjít mnohem dráž, než kdybyste si s fotografem domluvili, že mu zaplatíte licenci pro komerční prodej. Místo skutečně ušlého zisku se autor může domáhat náhrady ušlého zisku ve výši odměny, která by byla obvyklá za získání takové licence. Výše bezdůvodného obohacení vzniklého na straně toho, kdo neoprávněně nakládal s dílem, činí dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá, říká Bohumila Vodičková Krpcová.

Označit fotografa? Má na to právo

Licence, která je obsažená při vytvoření díla na objednávku, vám poskytuje tzv. právo k výkonu duševního vlastnictví. To znamená, že zákazník je oprávněn autorské dílo užít, mimo jiné tedy zveřejnit na sociálních sítích, informuje Bohumila Vodičková Krpcová. K tomu souhlas fotografa mít nemusíte a do jeho autorských práv tím nijak nezasahujete.

Na druhou stranu ale fotograf může požadovat po vás, abyste jej jako autora fotografie označila. Nebo zveřejnila fotografie pouze s vodoznakem. Zveřejněním je totiž fotografie vystavena riziku, že si ji kdokoli může bez souhlasu stáhnout a bez vědomí autora použít. Jestliže vás o to ale nepožádá, nemáte povinnost jej označovat, je to jen vaše volba.

Pro úplnost dodejme, že fotograf má právo si osobovat autorství fotografie kdykoli. I kdyby tak ve smlouvě (ústní i písemné) nebylo výslovně ujednáno, že musíte na fotografiích autora označit, může s touto podmínkou fotograf přijít kdykoli později. I ve chvíli, kdy už jsou fotografie na sociální síti uveřejněny. A vy máte povinnost mu vyhovět. Dokonce pokud byste se ve smlouvě dohodli na tom, že fotograf nebude požadovat označení autorství u svého díla, je toto ujednání neplatné.

Fotografie s filtrem? U těch od fotografa možná ne

Zveřejnění na sociálních sítích má ale i další pravidla. Řada lidí nedá dopustit na nejrůznější filtry, které fotografii barevně upraví. Typicky například na Instagramu. Tady je však situace poměrně složitá. Dle občanského zákoníku může zákazník dílo upravit či jinak měnit, jen bylo-li to ujednáno s autorem, nebo pokud se jedná o takovou úpravu nebo jinou změnu, u níž lze spravedlivě očekávat, že by k ní autor vzhledem k okolnostem užití svolil (jednalo by se zřejmě o drobnou úpravu nesnižující hodnotu fotografie), říká Bohumila Vodičková Krpcová.

A u filtrů panuje pravidlo, že co člověk, to názor. Někdo je miluje, jiný je nesnáší. A snad každý profesionální fotograf navíc výsledné fotky upravuje sám, a to do podoby, která se líbí jemu a odráží jeho styl a portfolio. Toto si tedy musíte s fotografem výslovně domluvit dopředu. Pokud zapomenete, fotografie proženete filtrem, umístíte na internet a fotograf se ozve s tím, že se mu to nelíbí, mohlo tím dojít k zásahu do jeho osobnostních práv.

A pokud vám dokonce fotograf dopředu výslovně řekne, že s úpravami nesouhlasí, pak nesmíte na fotografii nic měnit.

Mějte všechno písemně

Smlouva o dílo, kterou s fotografem uzavřete, nemusí být písemná, zákon připouští i ústní formu. Stará dobrá rada však zní, že nejlepší je mít takové věci podložené písemně. Než proto přikročíte s fotografem k tomu, že začnete něco fotit, uzavřete smlouvu písemně. A v ní si nechte vše specifikovat.

Domluvte se na tom, jestli bude mezi vámi sjednána licence výhradní, či nevýhradní, zda a jak smíte s fotografiemi nakládat, například co se týče následných úprav a filtrů, když přidáváte fotografie na Facebook či Instagram atd. Zda bude fotograf vyžadovat, abyste ho označili při zveřejnění fotek, a jakou formou má toto označení proběhnout atd.

Licence výhradní znamená, že fotograf nesmí pořízené fotky použít, například pro sebeprezentaci do svého portfolia. To si ale musíte dopředu výslovně říct. Pokud si tuhle otázku nevyjasníte, pak platí, že jde o nevýhradní licenci.

Obecně platí, že pokud smlouvu uzavřete ústně, jste oprávněni použít fotografii bez souhlasu fotografa k účelu, který nesměřuje k hospodářskému prospěchu. To znamená pro vaši osobní potřebu. Víc to ale zákon nespecifikuje, a sporných míst je dost, viz výše.

Nemůžu fotku prodávat? Nechám si ji překreslit

Češi jsou národ vynalézavý, to se potvrdilo už mnohokrát. Objevily se proto i snahy, jak vyzrát na autorská práva. Jednou z nich je případ, kdy si klientka nechala fotografii od fotografa překreslit, a následně nechala na různé předměty za účelem komerčního prodeje natisknout onu kresbu.

Ani tohle ale není právně v pořádku. Popisovanou situaci chápu jako vytvoření napodobeniny fotografie. Pokud by napodobenina byla použita pro komerční prodej, který by nebyl s autorem dohodnut, jednalo by se o zásah do autorských práv, upozorňuje Bohumila Vodičková Krpcová.

Napodobeninu si samozřejmě můžete nechat vyhotovit, ale používat ji můžete opět pouze pro osobní potřebu. Pouze dodejme, že napodobenina může být vyhotovena ručně, může být přesná, tj. otrocká, nebo i odlišná (i nepovedená), záleží na schopnostech napodobitele.

skoleni_4_3

A co smí fotograf?

Pro úplnost ještě dodejme, co smí s pořízenými fotografiemi udělat fotograf. Obecně je autor oprávněn své autorské dílo použít. Fotograf je však omezen oprávněnými osobními nebo majetkovými zájmy zákazníka. Oprávněnost zájmů je otázkou právní, která musí být posouzena s ohledem na konkrétní okolnosti věci, jelikož zákon blíže neurčuje, jaké jsou osobní a majetkové zájmy zákazníka. Nicméně jako příklad uvedu, že fotografie osoby je jejím osobním údajem, se kterým by mělo být nakládáno v souladu s ochranou osobních údajů. Bez souhlasu fotografovaného by tedy neměl fotograf fotografii s podobiznou zákazníka užít, např. zveřejnit na svém webu jako součást prezentace, uzavírá Bohumila Vodičková Krpcová.  

To znamená, že u tzv. nevýhradní licence může fotograf použít dané fotografie do svého portfolia a pro svou sebeprezentaci. Pokud je ale na fotografii nějaká konkrétní osoba, musí mít fotograf její souhlas. Podobizna osoby je totiž osobní údaj, k jehož nakládání je vyžadován souhlas.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).