Hlavní navigace

Můžete být na pracáku a přitom pracovat?

25. 4. 2013
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Není pravda, že nemůžete být současně uchazečem o zaměstnání a zaměstnancem, ale také už neplatí, že si k podpoře můžete přivydělávat v nekolidujícím zaměstnání. Jak to tedy je?

¨

Nekolidující zaměstnání je stále možné

Mnozí jsou stále přesvědčeni, že je možné, aby si uchazeč o zaměstnání pobírající podporu v nezaměstnanosti přivydělával v tzv. nekolidujícím zaměstnání. Druhý názor, že není možné, aby jedna a tatáž osoba byla současně uchazečem o zaměstnání evidovaným úřadem práce a zaměstnancem v pracovně-právním vztahu, je vlastně opačným extrémem a také není správný. Úprava tzv. nekolidujícího zaměstnání zrušena nebyla, ale došlo u ní k významným změnám. Čtěte také: K podpoře v nezaměstnanosti už si legálně nepřivyděláte

Ilustrační obrázek

Maximálně 4000 Kč, ale bez podpory

Podle ust. § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti za určitých podmínek není výkon výdělečné činnosti uchazečem o zaměstnání v pracovním poměru nebo na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr překážkou přijetí do evidence nezaměstnaných na úřadu práce nebo jejího trvání.

Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání totiž nebrání výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Základní podmínkou tedy je, že měsíční výdělek zaměstnance a uchazeče o zaměstnání v téže osobě nepřesáhne 4000 Kč měsíčně. V případě výkonu více činností se výdělky sčítají.

Dříve si mohl uchazeč o zaměstnání výkonem činnosti na základě nekolidujícího pracovně-právního vztahu k podpoře v nezaměstnanosti přivydělat, byl tedy možný souběh pobírání příjmu z nekolidujícího zaměstnání a podpory v nezaměstnanosti. To nyní už nepřichází v úvahu! Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání, který ke dni, k němuž má být podpora přiznána, vykonává m.j. činnost v podobě nekolidujícího zaměstnání. Tip: Podpora v nezaměstnanosti 2013: Propuštění s vyššími příjmy si polepší

Nekolidující zaměstnání je výhodné zejména pro ty uchazeče, kterým vůbec nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, nebo jim uplynula podpůrčí doba pro její poskytování a již nárok na podporu nemají.

Aktuální nabídka práce, volná pracovní místa z oboru Finance

Jobs.cz - Inspirujeme k úspěchu
Nabídky práce přinášíme ve spolupráci s pracovním portálem Jobs.cz.

Podmínky

Výkon práce v rámci nekolidujícího zaměstnání nesmí ovšem bránit uchazeči o zaměstnání v poskytování součinnosti úřadu práce při zprostředkování zaměstnání a v přijetí nabídky vhodného zaměstnání od úřadu práce. Uchazeč o zaměstnání má v souvislosti s nekolidujícím zaměstnáním oznamovací povinnost vůči úřadu práce. Bez ohledu na výši měsíčního výdělku je povinen oznámit úřadu práce výkon nekolidující činnosti při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo kdykoliv později v den nástupu k výdělečné činnosti.

Použitá literatura: Bukovjan, P.: Vybrané problémy z předpisů o zaměstnanosti, Průvodce prcovně-právními předpisy č. 4/2013

skoleni11_1

Anketa

Byl/a jste již v evidenci úřadu práce?

38 %
40 %
20 %
2 %
Odpovědělo 279 čtenářů.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).