Hlavní navigace

Nízké daně jsou receptem na vysokou životní úroveň. A stát také vydělá

28. 12. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Ve všech zemích světa ovlivňuje daňový systém (výše daní, administrativní a časová náročnost, zákonná úprava) každodenní život občanů. A právě nastavení daňového systému ovlivňuje i podnikatelský život v zemi. Nízké daně motivují, vysoké daně svádí k únikům. Ale neplatí to vždy.

Země s jednoduchým daňovým systémem a rychlou státní administrativou jsou pro zahraniční investory atraktivní i přes vyšší daňové zatížení. Příkladem jsou skandinávské země. V posledních letech se mnoho firem poohlíží po asijských společnostech. Není divu, protože podle studie Světové banky, IFC a Pricewaterhou­seCoopers mají v Asii nejvýhodnější daňový systém.

Maledivy, Singapur a Hong-Kong nejen jako země odpočinku

Světová banka zkoumala jednoduchost daňové soustavy jednotlivých zemí světa a do jejího indexu se promítlo mnoho parametrů. Jde například o:

celkový počet vybíraných daní na území státu (čím více, tím horší umístění),
časovou náročnost na splnění všech daňových povinností (jak pro drobné podnikatele, tak pro velké společnosti),
počet výjimek a rozdílných přístupů k vypočtení daňové povinnosti,
či rozsáhlost jednotlivých právních norem upravujících daňové povinnosti, zda-li se daň odvádí pouze centrálně, nebo i do obecních či místních rozpočtů.

Největší důraz byl potom kladen na daň z příjmů právnických osob a fyzických osob, daň z přidané hodnoty a sociální pojištění, tedy daně a povinné státní odvody, které jsou zavedeny ve všech členských zemích Evropské unie.

Vysoká životní úroveň a nízké daně

Všechny státy na předních místech jsou malinké vyspělé státy, které mají několik podobných znaků. Mají vysokou životní úroveň místních obyvatel a hlavně – vybírají málo daní. A když už daně vybírají, tak v malém finančním rozsahu – především Maledivy. Díky dostatečnému bohatství těchto zemí nejsou příjmy z vybraných daní zásadním finančním zdrojem státního rozpočtu. Struktura daní je nesmírně jednoduchá a přehledná. Všechny úkony se státní správou se vyřizují velice rychle.

Maledivy

Maledivy jsou daňovým rájem, neplatí se zde žádné daně kromě daně z majetku, která je patnáctiprocentní.

Singapur

Daň z příjmu právnických osob má jednotnou sazbu 20 %, daň z příjmu fyzických osob se pohybuje od 0 % do 20 %. Daň z přidané hodnoty má jednotnou sazbu 5 %. Další důležitou daní je daň z nemovitosti. Ta je u průmyslových objektů 10 % a u nemovitostí určených k bydlení jen 4 %.

Hong-Kong

Struktura daní je nesmírně jednoduchá a přehledná. Neexistuje daň z přidané hodnoty a clo. Daň z příjmu fyzických osob se pohybuje od 0 % do 16 %, daň z příjmu společností má sazbu 17,5 %. Velmi důležité je pravidlo, že v Hong-Kongu jsou zdaněny pouze příjmy plynoucí z aktivit konaných na území státu. Je zavedeno velmi málo daní, mezi další patří: dědická daň, daň ze sázek a správní poplatky.

Nejenom výše daní rozhoduje

Přestože v zemích Skandinávie jsou daně nejvyšší, jsou oblíbeným cílem zahraničních investorů. Důvodem je vysoká vzdělanost občanů, legislativní vyspělost a jednoduchá administrativa.

Sociální Evropa

Celkové daňové zatížení v zemi je v členských zemích Evropské unie podstatně vyšší než v ostatních vyspělých zemích světa. Země Evropské unie mají výrazné sociální cítění. Občané nalézající se v složitých životních situacích (zdravotní problémy, dlouhodobá nezaměstnanost atd.) mají zaručené finanční prostředky na obstarání nejzákladnějších lidských potřeb. O těchto vymoženostech si v ostatních zemích světa mohou lidé nechat jenom zdát. V Asii či Jižní Americe jsou občané odkázáni především na sebe a svou rodinu.

Složitost daní ve světě za rok 2007
Země Pořadí
Maledivy 1
Singapur 2
Hong-Kong 3
Spojené Arabské Emiráty 4
Omán 5
Irsko 6
Saudská Arábie 7
Kuvajt 8
Nový Zéland 9
Karibiti 10
Velká Británie 12
Dánsko 13
Švýcarsko 15
Norsko 16
Lucembursko 17
Lotyšsko 20
Kanada 25
Island 27
Estonsko 31
Chile 34
Nizozemí 36
Švédsko 41
Chorvatsko 43
Malajsie 56
Slovinsko 63
Belgie 65
Portugalsko 66
Německo 67
Litva 71
USA 76
Rakousko 80
Francie 82
Finsko 83
Řecko 86
Bulharsko 88
Španělsko 93
Japonsko 105
Korea 106
Česko 113
Srbsko 121
Slovensko 122
Itálie 122
Polsko 125
Filipíny 126
Maďarsko 127
Rusko 130
Mexiko 135
Argentina 147
Kostarika 162
Venezuela 174
Bělorusko 178

Zdroj: The Worldbank – Doing Business 2008

Nejvýkonnější jsou Britové

Ze světových velmocí zemí G8+5, tj. USA, Kanady, Itálie, Francie, Německa, Japonska, Ruska, Velké Británie, Číny, Indie, Brazílie, Mexika a JAR má nejvýkonnější daňový systém Velká Británie. Britský daňový systém je založen na tradičním rozdělení na přímé a nepřímé daně. Hlavním výběrčím daní v Británii je finanční úřad. Inkasuje daně z příjmu fyzických a právnických osob a daň z kapitálových zisků. Obdobný význam má Nejvyšší celní úřad, který je zodpovědný za výběr daně z přidané hodnoty a spotřebních daní. Ostatní správa daní a jejich výběr náleží vždy příslušnému resortnímu ministerstvu.

Daň z příjmů fyzických osob

Sazby daně z příjmů fyzických osob jsou rozděleny na nižší, základní a vyšší sazbu. Mají progresivní charakter. Do 2 090 liber za rok má sazbu 10 %, od 2 090 do 32 400 liber má sazbu 22 % a nad 32 400 liber za rok má sazbu 40 %. Zákonem o dani z příjmu jsou zároveň stanoveny odpočitatelné položky před výpočtem daně, základní činí 5 035 liber. Rozlišují se odpočitatelné položky na jednotlivce a manželský pár, zvláštní sazby existují pro osoby starší 65 a 75 let.

Daň z příjmu právnických osob

Je uplatňována na zisky společností. Existují dvě sazby daně z příjmů právnických osob – první (19 %) je určena pro malé firmy, jejichž zisk za zdaňovací období byl menší než 300 tis. liber, a druhá, plná sazba (30 %), je pro společnosti se ziskem vyšším než 1,5 mil. liber. Společnosti se ziskem mezi 300 tis. a 1,5 mil. liber mají zdanění odstupňované mezi 19 % až 30 %.

Daň z přidané hodnoty

Uplatňuje se a vybírá v každém stádiu výroby a distribuce zboží a služeb. Plátcem výsledné daně je konečný spotřebitel. V Británii se uplatňují dvě sazby daně – standardní sazba 17,5 % a snížená sazba ve výši 5 %. Ve Velké Británii je nulová sazba například na základní potraviny, léky, zdravotní a ochranné pomůcky, knihy, noviny a časopisy, dětskou obuv a oblečení. Registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty je živnostník nebo firma, která dosáhla ročního obratu více než 51 000 liber.

Sociální a zdravotní pojištění

Ve Velké Británii se platí sociální a zdravotní pojištění dohromady, jedná se o příspěvky do národního pojištění. Zaměstnavatel odvádí 12,8 % a zaměstnanec 11 % ze své hrubé mzdy. Ve Velké Británii je vysoká spoluúčast při lékařském ošetření, např. stomatologické ošetření: 80 % ceny, max. 348 liber, stomatologická prohlídka: 4,76 liber, léky: 5,90 liber za medikament (existují výjimky).

Ostatní daně

Daň z kapitálových zisků je 10 % až 40 % (fyzické osoby neplatí daň z kapitálových zisků až do příjmové částky 8 500 liber).

Kolkovné je 1 % až 3 %. Vztahuje na majetkové převody kromě převodu akcií, ovšem od kolkovného jsou osvobozeny převody ve prospěch charitativních organizací.

Dědická daň činí 40 % a vlastnictví do výše 285 000 liber je vyňato z daňové povinnosti.

Daň z převodu nemovitostí je 1 % až 4 % a závisí na kupní ceně a lokalitě. Neplatí se, pokud je cena nemovitosti nižší než 125 000 liber.

Tip do článku - účto fakturace duben

Spotřební daň je uvalena např. na alkoholické nápoje, tabák, tabákové výrobky, pohonné hmoty a paliva.

Obecní daň vybírají lokální úřady. Vybírá se hlavně u rezidenčních domů a bytů a její výše závisí na počtu osob a tržní ceny nemovitosti.

Anketa

Byli byste ochotni platit vyšší daně?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).