Hlavní navigace

Lhůta pro storno směny peněz, konec poplatků a VIP kurzů. Jak se změní směnárny?

2. 4. 2019
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Od prvního dubna je v platnosti nová právní úprava, která více chrání zákazníky směnáren. Ti získávají například možnost z nevýhodného obchodu vycouvat.

Prvním dubnem nabývá účinnosti novela zákona o směnárenské činnosti (sněmovní tisk 188). Přináší změny, které více posílí ochranu spotřebitele.

V reakci na klesající zájem o hotovostní služby a účinnost novely zákona o směnárenské činnosti ČSOB a Raiffeisenbank ukončují směnárenskou činnost na svých pobočkách. Pro směnu nadále budete moci využít konverzní vklady, výběry z běžných účtů a bezhotovostní převody, informuje o alternativních možnostech na webu ČSOB.

Ošidili vás? Můžete se vrátit zpět

Možná nejvýraznější novinkou je zavedení práva na storno směnárenského obchodu. Pokud směnu shledáte jako nevýhodnou, můžete ji do tří hodin od jejího provedení bez udání důvodu zrušit. Musíte to ale udělat na provozovně, kde transakce proběhla. Je také nutné vždy odstoupit od transakce v plném rozsahu, nedá se vzít zpět pouze část obchodu.

V případě, že chcete směnu stornovat, ale zabrání vám v tom konec pracovní doby, odpočet lhůty pro vaše odstoupení se na konci provozní doby zastaví a pokračuje opět na začátku další provozní doby (rozhoduje provozní doba, kterou směnárna uvádí na dokladu). Zároveň platí, že následující pracovní den musíte mít na provedení storna minimálně půl hodiny, a to i v případě, že vám z odpočtu lhůty z předchozího dne zbývalo méně.

O tomto právu vás směnárník musí informovat na kurzovním lístku i na dokladu o provedení směny. Pro odstoupení od smlouvy zákon stanovuje limit 1000 eur, čímž zabrání spekulacím na vývoj kurzu a zneužití práva odstoupit od smlouvy, upřesnil Michal Žurovec, vedoucí Tiskového oddělení Ministerstva financí.

U směn s ekvivalentní hodnotou nad 1000 eur je možné odstoupit jen od části obchodu, tedy od té, která je právě do hodnoty 1000 eur. Pokud byste tedy směňovali valuty v hodnotě 1200 eur, můžete stornovat směnu v hodnotě 1000 eur. Směnárník může dobrovolně povolit storno v plné hodnotě. Odchýlit se od zákona ve prospěch klienta je povoleno.

Nově také platí, že směnárník musí poskytnout tzv. předsmluvní informace právě jen pro obchody s ekvivalentní hodnotou nad 1000 eur.

Storno do tří dnů, nebo i šesti měsíců

Na storno transakce máte nárok i v případě, že jste peníze směnili ve směnárenském automatu. Pak můžete odstoupit do 3 pracovních dnů v kterékoliv provozovně nebo v sídle směnárníka.

Pokud by vám v odstoupení bránila překážka na straně směnárníka (např. zavřená provozovna z důvodu nemoci apod.), můžete podle novely odstoupit do 6 měsíců ode dne provedení směny, a to i jinde než v provozovně, kde jste obchod uzavřeli. Podle důvodové zprávy sem spadají i situace, kdy by směnárník záměrně bránil odstoupení uzavřením provozovny či obslužného okénka, nebo chtěl zákazníka dokonce z provozovny násilím vyvést. Dokument zároveň připomíná, že úmyslné bránění v odstoupení od smlouvy bude postihováno jako přestupek. Ustanovení platí i v případech, kdy existuje příčinná souvislost mezi uvedením v omyl ze strany provozovatele a skutečností, že zákazník od smlouvy nedostoupil, a také v situaci, kdy směnárna nesplní zákonnou povinnost o možnosti odstoupení informovat.

Storno platí i na doplňkové služby

Ke směně valut někdy směnárny připojují i tzv. vázaný prodej. Zákazníci si jako součást směnárenského obchodu musí zakoupit například předražené zboží (bývají to mapy či průvodce, upomínkové předměty apod.). V případě odstupování od transakce se možnost storna vztahuje právě i na tyto doplňkové služby.

Konec dvojích kurzů

Novela ve své další části zakazuje v provozovně a jejím bezprostředním okolí zveřejňování dvojích kurzů. Kromě prostoru směnárny a její výlohy tedy nesmí být ani na reklamním poutači před provozovnou nebo několik metrů od ní.

Typicky se jedná o výhodnější VIP kurzy, které matou zákazníky, budí dojem běžně dostupných kurzů, a přitom platí až při směně určitého (většinou dost velkého) objemu valut. Většina lidí na ně tedy ve skutečnosti nedosáhne.

Provozovatel bude mít možnost se se zákazníkem dohodnout na výhodnějším kurzu, ale pouze individuálně. Tuto obecnou informaci může mít v provozovně i uvedenou.

Zrušení poplatků za směnu

Směnárníci také nově nebudou moci účtovat za provedení směnárenského obchodu poplatky. Výjimkou je situace, kdy zákazník přijde s požadavkem směny mincí nebo šeků. Provozovatel může požadovat poplatek také za platbu kartou. To ale jen v případě, že půjde o platbu kartou vydanou mimo EU, kartu k podnikatelskému účtu nebo platbu kartou vydanou tzv. třístranným schématem. Typicky do této skupiny patří karty American Express nebo Diners Club apod. Na ostatní platby u karet, u kterých je evropským nařízením regulován tzv. mezibankovní poplatek (drtivá většina karetních transakcích), se vztahuje zákaz účtování poplatku předepisovaný zákonem o platebním styku.

Zdůraznění směru směny

Od dubna by směnárníci měli jasněji informovat o směru směny, aby zákazníkům bylo jasnější, za jaký kurz se vykupuje a za který prodává. Informace o směru směny musí být uvedeny i v angličtině a výhradně z pozice provozovatele směnárny v první osobě jednotného či množného čísla s tím, že jako první se uvádí kurz, kterým směnárna provádí přepočet při nabytí cizí měny (tedy „nakupujeme“, resp. we buy) a jako druhý kurz pro přepočet při prodeji měny („prodáváme“, resp. we sell)

Pořadí je takto podle důvodové zprávy stanoveno proto, že tento první kurz je pro zákazníka horší, takže se nemůže stát, že se splete a bude tak předpokládat, že obdrží více požadované měny.

dan_z_prijmu

Doklad poradí co a jak

Zákazníci by na dokladu o provedení směnárenského obchodu měli od dubna vždy najít informace o webové stránce ČNB věnované směnárnám a právům jejich klientů. A jak už jsme zmínili, doklad musí obsahovat i upozornění na možnosti storna směny.

Kromě odkazovaného materiálu, který centrální banka zpracovala a umístila na svém webu, zde najdete také desatero pro klienta směnárny s informacemi pro lepší orientaci v problematice směny kurzů ve směnárnách.

Desatero pro klienta směnárny

  1. Směnu provádějte pouze v označených směnárnách a před provedením samotné směny si nejprve pozorně přečtěte veškeré informace na kurzovním lístku.
  2. Pojmy „Nákup a prodej cizí měny“ a jim odpovídající kurzy, tj. informace o směru směny, se uvádí z pozice směnárny, a to v první osobě jednotného nebo množného čísla. Za nákupní kurz získáte výměnou za cizí měnu české koruny. Za prodejní kurz získáte výměnou za českou korunu cizí měnu. Směnárna je povinna uvádět jako první informaci o nákupním kurzu (v daném případě skládáte cizí měnu) a až poté informaci o kurzu při prodeji cizí měny (v daném případě skládáte české koruny).
  3. Směnné kurzy se u jednotlivých směnáren mohou lišit. Směnárny je stanovují samostatně, nezávisle na kurzech vyhlašovaných ČNB. Účtovat úplatu za provedení směnárenského obchodu je zakázáno s výjimkou např. směny mincí nebo šeků.
  4. Směnárna je povinna na kurzovním lístku zveřejnit pouze nejméně výhodný směnný kurz, který nabízí. Pokud směnárna nabízí možnost výhodnějšího kurzu (VIP kurz), může být ve směnárně a jejím bezprostředním okolí uveřejněna pouze obecná informace o této možnosti, nikoliv samotný výhodnější kurz (konkrétní kurz sdělí obsluha).
  5. V případě, že vámi složená částka k provedení směny převyšuje částku odpovídající 1000 eur, je směnárna povinna s dostatečným předstihem před uskutečněním samotné směny poskytnout, zpravidla na listu papíru, informace o své osobě (jméno a identifikační číslo); směnárenském obchodu (tj. názvy nebo jiná označení měn, mezi nimiž byla směna provedena; částka, která byla složena k provedení směny; směnný kurz; částka, která odpovídá částce složené k provedení směny po přepočtu směnným kurzem; případná úplata za provedení směnárenského obchodu – viz bod 3); vašem právu odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu (storno obchodu) a popisu, jak od smlouvy o směnárenském obchodu odstoupit; vašich dalších právech (bod 10 níže). Tyto informace si pozorně pročtěte a zkontrolujte, zda v nich uvedený kurz a další podmínky směny odpovídají kurzovnímu lístku a dalším informacím vyvěšeným ve směnárně, nebo jsou pro vás výhodnější. Je-li vyžadován váš podpis na jednom výtisku těchto informací, podepisujte pouze, souhlasíte-li s podmínkami v nich uvedenými. Jeden výtisk informace si uschovejte pro další případné potřeby, včetně možných reklamací.
  6. V případě, že směňujete částku vyšší, než je ekvivalent 1000 eur, nikdy nepředávejte hotovost ke směně dříve, než jste obdrželi informace dle bodu 5 a tyto posléze odsouhlasili.
  7. Po provedení směny trvejte na vydání dokladu o poskytnutí služby, směnárna je povinna vám jej vydat.
  8. V případě nespokojenosti máte právo bezplatně a bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do tří hodin od jeho provedení v provozovně, ve které byl směnárenský obchod proveden. Stornovat lze obchody do výše v přepočtu 1000 eur (převyšuje-li směňovaná částka danou hodnotu, lze stornovat pouze část obchodu, která odpovídá hodnotě 1000 eur). Směnárna vám v uplatnění tohoto práva na storno obchodu nesmí žádným způsobem bránit a je povinna přijmout vracené peněžní prostředky a vyplatit vaše peněžní prostředky, případně doplatit vyplacenou částku dle kurzu vyhlašovaného ČNB k předchozímu dni. Zároveň je směnárna povinna vám o provedeném stornu obchodu vydat doklad. 
  9. Pokud jste nebyli spokojeni s poskytnutými službami nebo vám nebylo umožněno ve lhůtě do tří hodin od provedení obchodu provést jeho storno a nebyly vám vráceny peníze, uplatněte ve směnárně ihned reklamaci.
  10. Pokud směnárna reklamaci neuzná, můžete: podat písemnou stížnost ČNB, která v případě oprávněnosti stížnosti může zahájit se směnárnou sankční správní řízení a uložit jí sankci. ČNB ovšem nemá pravomoc přikázat směnárně náhradu vám způsobené škody ani jinak rozhodovat soukromoprávní spor mezi vámi a směnárnou; podat návrh Finančnímu arbitrovi jako orgánu mimosoudního řešení sporů mezi vámi a směnárnou, který může rozhodovat i o náhradě škody.

Zdroj: Česká národní banka

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).