Hlavní navigace

E-shop levneELEKTRO.cz je v úpadku. Máte 2 měsíce na přihlášení pohledávek

14. 11. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Soud vyhlásil úpadek známého e-shopu levneELEKTRO.cz. Věřitelé teď mají dva měsíce na to, aby přihlásili své pohledávky.

Krajský soud v Českých Budějovicích před několika dny vyhlásil úpadek společnosti ELEKTRA PV, která provozovala e-shop levneELEKTRO.cz. Zároveň vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili nejpozději do dvou měsíců. Za insolvenčního správce soud ustanovil Dagmar Mixovou. Do 8. listopadu se zatím s pohledávkou přihlásilo 110 věřitelů.

Jak přihlásit pohledávku?

Věřitelé musí své pohledávky za e-shopem levneELEKTRO.cz, potažmo společností ELEKTRA PV, která ho provozovala, nejprve řádně přihlásit. Přihlášky se včetně příloh podávají dvojmo u Krajského soudu v Českých Budějovicích (Zátkovo nábřeží 2, České Budějovice) na formuláři (PDF k tisku nebo PDF k vyplnění v počítači) podle pokynů pro vyplnění a případně i vzoru a na webu Ministerstva spravedlnosti.

Přihlašují se i pohledávky již uplatněné u soudu, pohledávky vykonatelné vč. těch, které vymáháte výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Vykonatelnou pohledávku musíte prokázat veřejnou listinou. Přihlásit můžete i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. Podstatné je, abyste připojili všechny přílohy, kterých se v přihlášce dovoláváte.

Krajský soud také upozorňuje, že pohledávka, kterou můžete po zahájení insolvenčního řízení vůči dlužníkovi uplatnit přihláškou, dál nemůžete uplatňovat žalobou.

Pokud jste věřitelem firmy ELEKTRA PV, měli byste se ozvat Dagmar Mixové a sdělit jí, jaká chcete uplatnit zajišťovací práva na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách. Pokud tak neučiní, má se za to, že právo na uspokojení přihlašované pohledávky ze zajištění v insolvenčním řízení uplatněno nebylo. Zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkurzu zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky, upozorňuje ve svém usnesení krajský soud.

V případě, že máte vůči společnosti ELEKTRA PV naopak nějaké závazky, měli byste je poskytnout místo ní rovnou insolvenčnímu správci.

Rozhodne se v únoru

Jednání, na kterém dojde k přezkoumání přihlášených pohledávek, by mělo proběhnout 16. února 2017 ve 13 hodin v budově Krajského soudu v Českých Budějovicích (I. poschodí).

Na témže místě hned po tom proběhne také schůze věřitelů, kde se bude jednat o hlasovacích právech věřitelů a ustaví se věřitelský výbor, popř. zástupce věřitelů. Kromě toho zde bude insolvenční správce (pí. Mixová) informovat o své činnosti v této věci. Věřitelé následně mohou odhlasovat její odvolání a ustanovení správce nového. Rozhodne se zde také o způsobu řešení úpadku. Na setkání by měl být přítomen i zástupce společnosti ELEKTRA PV.

Krajský soud by měl definitivní seznam přihlášených pohledávek zveřejnit nejpozději 15 dnů před tímto jednáním.

Podvodník, nebo podvedený?

Problémy s provozem e-shopu levneELEKTRO.cz začaly ke konci letošního června, kdy internetový obchod pozastavil svou činnost. Podle šéfa Petra Václava se jednalo o řízený zásah Finanční správy z Českých Budějovic, která obstavila provozovateli účty a zajistila hotovost, movité věci i nemovitost. Václav problémy vysvětloval účastí společnosti v obchodním řetězci firem, kterými byla údajně podvedena a za jejichž protiprávní jednání při (ne)odvodu DPH nese díky přenesené daňové povinnosti odpovědnost (tzv. reverse charge).

Proti tomuto prohlášení se ale úředníci českobudějovické finanční správy ohradili s tím, že reverse charge je opatření proti nejčastějšímu způsobu úniku na DPH, což je situace, kdy dodavatel z transakce neodvede státu DPH, ale odběratel si na druhou stranu nárokuje odpočet daně ze státní kasy. Stát je pak nucen vyplatit odběrateli daň, kterou neobdržel, a dostává se tím do mínusu.

Problém by podle Finanční správy mohl nastat tím, že dodavatel neoprávněně nezatížil prodej zboží v tomto režimu daní při prodeji osobám, které nejsou plátci DPH. Tato druhá varianta by připadala v úvahu obecně při prodeji konečným zákazníkům, tedy zejména občanům, a tato chyba by musela být konána v extrémních četnostech, aby vznikly firmě tak závažné daňové nedoplatky, které by jí mohly způsobit problém, vysvětlila v prohlášení Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství, a zdůraznila, že je zcela nemožné, aby se jakýkoliv plátce dostal do tak vážných problémů právě kvůli reverse charge.

Podle Hospodářských novin se ve skutečnosti jednalo o daňový podvod, kdy se e-shop vědomě zapojoval do účelových obchodů a odkupoval elektroniku dovezenou firmou ze zahraničí, která za ně nezaplatila DPH. Internetový obchod i přes to u finančního úřadu uplatňoval odpočet daně.

Finanční správa je v konkrétních kauzách vázána zákonnou mlčenlivostí, proto se nemohla k případu vyjádřit podrobněji. Provozovatele e-shopu ale několikrát vyzývala, aby ji mlčenlivosti zbavil: Místně příslušný finanční úřad je připraven po skončení daňového řízení, případně dle charakteru řízení částečně i v jeho průběhu, vysvětlit v jakékoliv kauze svůj postup a vyvrátit veškeré pochybnosti a zpřístupnit veřejnosti všechny podrobnosti případu. Jedině tak je možné objektivně posoudit oprávněnost či neoprávněnost příslušných kroků správce daně, případně dopad režimu přenesení daňové povinnosti na podnikatelskou činnost.

skoleni_26_4

S reklamací už nepochodíte

Na webu e-shopu levneELEKTRO.cz je „rada nad zlato“, že by své reklamace měli spotřebitelé řešit se správcem daně. To je samozřejmě nesmysl, jak uvádí na pravou míru i Finanční správa. Dokud ještě provozovatel e-shopu, společnost ELEKTRA PV, fungovala, bylo možné se na ni v souvislosti s uplatněním reklamace obracet. O možnostech jsme informovali v článku Velký e-shop pozastavil činnost. Co si počít s reklamací? (MANUÁL)

Od 3. srpna 2016 však bylo zahájeno insolvenční řízení a 3. listopadu 2016 úpadek, takže se prakticky nemáte na koho obrátit. Jediným řešením, které zbývá, je přihlášení pohledávky během 2měsíční lhůty. Otázka zůstává viset nad tím, zda se vám to úsilí s papírováním vyplatí vzhledem k malé pravděpodobnosti, že bude váš nárok alespoň částečně uspokojen.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Pravidelně píše pro Deník N, příležitostně pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).