Hlavní navigace

Leasing nebo úvěr?

15. 4. 2002
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Kupujete automobil? Nemáte dostatečné finanční prostředky, přesto nechcete s koupí otálet? Uvažujete o spotřebitelském úvěru nebo leasingu, ale nevíte, který produkt vybrat? Jaké jsou výhody a nevýhody těchto dvou možností?

V poslední době poměrně často probleskne sdělovacími prostředky zpráva o zvětšující se ochotě Čechů kupovat na dluh. Ponechám stranou, co nás ke stále většímu zadlužování vede, a zaměřím svou pozornost na koupi automobilu, ať už nového či staršího, na leasing nebo pomocí spotřebitelského úvěru. Právě koupě automobilu patří k objemově významným položkám dluhového financování. Například v loňském roce byla hodnota uzavřených leasingových smluv na koupi automobilu 45 miliard korun.

V ekonomických učebnicích se dá najít několik neustále omílaných pouček týkajících se srovnání leasingového a úvěrového financování. Důležité upozornění praví, že leasing je fakticky pronájem, nikoli prodej, tzn. že majitelem automobilu (s laskavým svolením čtenáře Měšce jsem omezil leasingové možnosti na koupi automobilu, i když v praxi je paleta produktů pořizovaných na leasing mnohem pestřejší) je po dobu trvání leasingové smlouvy leasingová společnost. Teprve po skončení smlouvy se nájemce stává plnoprávným vlastníkem. Rozhodující pro volbu financování jsou výhody a nevýhody leasingu a úvěru, které se pokusím více rozvést.

Výhody leasingu a porovnání s úvěrem:

 1. Daňová úspora díky zahrnutí splátek do nákladů (pouze u živnostníků). – Je sice pravda, že leasingové splátky snižují daňový základ a tím i výslednou daňovou povinnost, ale pokud pořizujete automobil na úvěr, který byl právě k tomuto účelu poskytnut, můžete si splátky též zahrnout do nákladů formou odpisu automobilu.

  Při úvahách o daňové úspoře by vám nemělo uniknout, že jako nájemci nemůžete do svého účetnictví odpisy automobilu, na který se váže leasingová smlouva, zahrnout. Dalo by se namítnout, že díky obvykle vyšším leasingovým nákladům se tento problém vykompenzuje. Jenže kompenzace není rovnocenná, protože účetní odpisy nevyvolávají potřebu hotovosti (u úvěrového financování) a daňový základ přesto snižují, kdežto odpisy „jakoby zahrnuté“ v leasingové splátce je třeba skutečně zaplatit. Tento fakt hovoří spíše ve prospěch úvěru.

 2. Snadnější dostupnost leasingu a rychlejší vyřízení oproti úvěru. – Banky si své klienty při žádosti o úvěr „proklepávají“ mnohem důkladněji než leasingové společnosti, což úvěrové financování oproti leasingu značně znevýhodňuje. Navíc se stává, že zaplatíte poplatek za žádost o úvěr a žádost bude nakonec zamítnuta.

  Do určité částky (pohybuje se například kolem 500 000 Kč) jsou požadavky leasingových firem na informace o žadateli skutečně velmi skromné a téměř je nelze s požadavky bank při žádosti o úvěr srovnávat.

 3. Potřeba menšího počátečního kapitálu než při koupi v hotovosti. – Zatímco oproti platbě v hotovosti tento fakt představuje nespornou výhodu, v případě úvěru se mění spíše v nevýhodu. Důvodem je akontace. Akontace je první zvýšená splátka. Její výše se obvykle pohybuje kolem 30 % ceny a většinou právě o tuto částku převyšují celkové náklady leasingu případné náklady při hotovostní platbě. U automobilů je však akontace díky konkurenci často nižší a nejsou úplnou výjimkou nabízené smlouvy s nulovou akontací.

  Úvěr nezná nic takového jako akontaci. To znamená, že pokud odhlédneme od o něco vyšších startovních nákladů úvěru (poplatky, čas strávený vyřizováním formalit), je zpočátku leasing finančně náročnější. Akontace způsobuje, že samotné leasingové splátky bývají v absolutních hodnotách nižší než splátky úvěrové. Daňovou úsporu akontace relativně snižuje skutečnost, že se pro daňové účely rozkládá na celou dobu trvání smlouvy (v prvním roce je daňově uznatelnou položku jen z jedné třetiny u 3-leté smlouvy, z jedné čtvrtiny u 4-leté smlouvy,…)

Nevýhody leasingu a porovnání s úvěrem:

 1. Zpravidla větší náklady než u úvěru. – Důvody jsou prosté. Součástí leasingových splátek jsou totiž i odpisy automobilu a služby, které zajišťuje pronajímatel – kupříkladu servis, pojištění, apod.
 2. Výrazně omezená „vlastnická“ práva. – Vlastníkem po dobu trvání smlouvy je leasingová společnost. Pokud smlouvu uzavřete, máte sice v držení předmět smlouvy, ale jakékoli úpravy (technická vylepšení, připojištění atd.) a manipulace ve smyslu převodu, prodeje aj. podléhají souhlasu majitele, tedy leasingové společnosti. Zatímco pořídíte-li automobil na úvěr, je váš.
 3. Přes omezená vlastnická práva nese nájemce některá vlastnická rizika. – Ani leasing vám nezaručí, že nebude automobil zcizen či poškozen a důsledky se dotknou spíše vás než leasingové společnosti. Při koupi na úvěr nesete všechna vlastnická rizika od začátku.
 4. Nemožnost vypovězení smlouvy ze strany nájemce. - Pokud tato možnost existuje, je vykoupena vysokým penále. U úvěru to svým způsobem možné je. Automobil můžete prodat a úvěr splatit – což se dá „leasingovou optikou“ chápat jako vypovězení smlouvy, přitom bez sankcí.
 5. Možnost odebrání předmětu leasingu. – Tato nepříjemná varianta připadá v úvahu, pokud zbankrotuje leasingová společnost nebo pokud významně porušíte podmínky smlouvy (hrubé porušení platebního kalendáře, atd.). Pokud však porušíte úvěrovou smlouvu, zabavení automobilu není tou první možností, po které sáhne banka.
 6. V českém prostředí navíc často neprůhledný způsob stanovení ceny leasingu.– V mnoha případech banky a leasingové společnosti spoléhají na neinformovanost klienta a do smlouvy zakomponují něco jako „náklady pod čarou“, kterých si klient nevšimne. U bank toto řeší novela zákona, leasingové společnosti se však tváří, že se jich netýká.

Jak je vidět, jasnou odpověď na otázku leasing nebo úvěr, vám obecně nemůže dát nikdo. Je na vás, jakou váhu přisoudíte výhodám a nevýhodám jednotlivých produktů. Pokud například nemáte hotovost ani na splacení akontace a získat úvěr by pro vás neměl být problém, pravděpodobné zvolíte úvěr. Pokud naopak již máte část peněz naspořenou, vyřizování žádosti o úvěr představuje noční můru a zrovna se naskytla vhodná nabídka některé z leasingových společností, uzavřete leasing.

Pro oba produkty platí laciná rada – Co nejbedlivěji prostudujte podmínky smlouvy! Věnujte především pozornost akontaci, procentu navýšení, způsobu tvorby splátek nebo úrokové míry (zda jsou v průběhu smlouvy neměnné či na jakých faktorech jsou závislé). Jaké jsou sankce při nedodržení platebního kalendáře, možnosti odstoupení od smlouvy (jeden nikdy neví). Porovnávejte počáteční poplatky atd.

Anketa

Jakým způsobem jste pořídili váš poslední automobil?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).