Hlavní navigace

Který termínovaný vklad se vyplatí?

28. 1. 2011
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Nechávat peníze v slamníku je, jako byste je pomalu rozdávali. Kdy se vám vyplatí termínovaný vklad a s jakým omezením pak ale musíte počítat?

Tak jako chodíme do práce a prodáváme svou duševní nebo fyzickou práci, můžeme vydělávat i díky našemu kapitálu. Naším kapitálem může být krom jiného také aktuálně přebývajících 100 tisíc korun, které se nám už poslední rok válí na našem účtu. Peníze zde zahálí a leží ladem, podobně jako kdyby ležely doma pod matrací nebo pod kobercem. Pokud našich přebývajících 100 tisíc korun budeme potřebovat nejdříve za rok, za dva, jsou naším kapitálem, který nám může pomoci vydělat. Čtěte více: Jdete s davem nebo necháváte své peníze pracovat pro vás? 

Kapitál můžeme investovat a získat tak výnos. Jednou z vhodných forem investic, které jsou pro časově omezené „odložení“ peněz jednoduše dostupné, jsou termínované vklady.

Půjčujete své peníze bance nebo záložně?

Víme-li, že své našich sto tisíc nebudeme až dva roky potřebovat, pak je termínovaný vklad jednou z možností investování. Investujeme-li do termínovaného vkladu, pak své peníze na předem stanovenou dobu půjčujeme bance nebo záložně za předem dohodnutou pevnou úrokovou sazbu.

Stačí najít vybrat tu nejvýhodnější nabídku, zvolit vhodně dobu, a těšit se na výdělek v podobě vyplacených úroků. Podle našeho uvážení volíme termín (dobu splatnosti), po kterou své peníze ponecháme bance k dispozici. Je typické, že je dohodnutá úroková sazba je pevná, a po celou dobu vkladu se nemění. Z jistého pohledu je termínovaný vklad bankovním účtem, na kterém jsou peníze uloženy na dobu určitou. Peníze je možné v podobě termínovaného vkladu investovat na období několika měsíců, popřípadě i několika let.

Výhod termínovaných vkladů je několik. Peníze jsou investovány bezpečně, celý vklad i úroky jsou garantovaně zákonem pojištěny státem zřízeným Fondem pojištění vkladů. V případě krachu banky nebo záložny stát slibuje, že vkladatel své peníze dostane zpět, a to až do ekvivalentu 100 tisíc eur. Většina bank a záložen nabízí termínované vklady bez poplatku, se založením a vedením účtu jsou spjaty žádné nebo jen minimální náklady. Vkladatel si volí podle svých potřeb, obvykle podle doby, po kterou nebude investovanou částku potřebovat, dobu splatnosti. Termínovaný vklad je jednou z nejbezpečnějších forem zhodnocení peněz. Čtěte více: Pojištění vkladu 2011: po krachu banky a záložny peníze do tří týdnu. Teoreticky

Termínovaný vklad má i nevýhody. Během trvání vkladu je klient omezen v nakládání s uloženými penězi. Peníze lze vybrat až po uplynutí vázací lhůty, investice do termínovaného vkladu znamená vzdání se možnosti nakládat s penězi. Je-li umožněn případný předčasný výběr, je spojen s penalizací, sankční poplatek se pohybuje od jednoho do deseti procent z vybírané částky. Penalizace může spočívat i v tom, že není vyplacen úrok.

Úrok jako odměna za půjčení kapitálu

Řekněme, že si založíme termínovaný vklad na dobu jednoho roku. Pro nás to znamená, že po dobu jednoho roku nesmíme s penězi nakládat. Banka, která náš vklad získala, nabyla větší jistoty, že po celou dobu bude mít peníze k dispozici a bude moci je dále půjčovat nebo jinak investovat. Odměnou, kterou nám banka za naši investici poskytuje, je pevná úroková sazba. Čtěte více: Je účtování úroku nemorální?

Úroková sazba bývá tím vyšší, čím vyšší je deponovaná částka a čím delší je termín uložení. V sazebnících obvykle nalezneme roční procentní úrokovou sazbu p. a. Ta určuje, kolik procent z jistiny (vkladu) činí vyplacený hrubý roční úrok. Ve snaze nalákat na zdánlivou výhodnost nejenom finančních produktů bývají používány různé finty. Jedním z častěji používaných klamů bývá uvádění celkového procentního výnosu za celou dobu trvání vkladu. Výnos 6 % z vložené částky za dva roky zní v reklamě lépe než výnos 3 % ročně (p. a.), jak bývá standardně a zvykově uváděn.

Využijte srovnávače termínovaných vkladů, které vám nabízí server Měšec.cz

Rovněž způsob připisování úroků hraje svou roli. Úroky se připisují podle podmínek stanovených bankou, typické je pro vyplácení úroků po uplynutí stanovené doby. Úroky ale také bývají vypláceny pravidelně, třeba každý rok nebo měsíc, a mohou být buď připsány k původnímu vkladu (kapitalizovány) nebo okamžitě vyplaceny. S ohledem na časovou hodnotu peněz je pozdější úhrada výhodnější pro banku.

Časová hodnota peněz říká, že desetikoruna dnes má vyšší hodnotu a kupní sílu, než desetikoruna za pět let. Čím častěji jsou úroky vypláceny nebo připisovány, tím je to pro vkladatele výhodnější. V případě kdy jsou úroky připsány k původnímu vkladu (kapitalizovány), vkladatel získává třešničku na dortu v podobě úroků z úroků. Pokud se úroky připisují mimo vklad (nekapitalizují se), má je vkladatel k dispozici a použití.

Banka nebo záložna naše peníze potřebuje

Prodá-li nám banka nebo záložna termínovaný vklad, má jistotu, že po tuto dobu má k dispozici peníze, které může někomu dále půjčit. Pro nás je termínovaný vklad jednoduchou možností, jak své peníze poskytnout někomu, kdo má peněz aktuálně nedostatek, a potřebuje si půjčit. Nepotřebujeme hledat někoho, kdo by si je od nás na úrok půjčil, neneseme riziko případného nesplácení a vymáhání. Banku zde využíváme jako zprostředkovatele, který dokáže najít důvěryhodné dlužníky. Peníze, které banka nebo záložna z našich vkladů získá, pracují. Banky tyto peníze půjčují na financování investičních nebo na spotřebních výdajů bonitním klientům, kteří si chtějí a potřebují půjčit.

Banka přebírá riziko případného nesplácení a vymáhání, procesy řízení rizik zajišťují krytí půjčených prostředků vhodným zajištěním. Když své peníze uložíme u dobře zvolené banky nebo záložny, získáváme úrok, a nemusíme se starat o to, zda příjemce splácí, zda se musí splátky vymáhat nebo je nutné realizovat zástavu. Naše peníze zde pracují pro nás, vytvářejí další peníze. O to, aby to fungovalo, se stará banka nebo záložna, které jsme naše peníze svěřili. Celý zázrak spočívá v tom, že banka dokáže najít bonitní klienty, kteří dokáží půjčku splatit včetně úroku a marže pro banku.

Který termínovaný vklad se vyplatí?

Mohlo by se zdát, že úroky jsou bezpracným úrokem. Stačí mít jen hodně peněz, tyto na několik let uložit a pak pravidelně inkasovat úroky. Jenže i zdánlivě bezriziková a bezpracná investice v podobě termínovaného vkladu s sebou nese rizika. Snadno se třeba může stát, že úroky z termínovaných vkladů neporazí ani míru inflace, a kupní síla našeho kapitálu bude znehodnocena. Inflace poškozuje všechny, kteří nechají své peníze zahálet, ale může poškodit i ty, kteří své peníze vázali v termínovaném vkladu za pevnou úrokovou sazbu.

V dobách vysoké inflace může být reálný výnos záporný, což vyplývá z rozdílu mezi nominální a reálnou hodnotou peněz. Nominální výnos nic neznamená, důležitý je vždy výnos reálný. Níže uvedený příklad ilustruje situaci, kdy bylo našich 100 tisíc Kč ponecháno ladem na neúročeném účtu a kdy byly prostředky uloženy na termínovaném vkladu. V jednom případě analýza poukazuje na ztrátu reálné hodnoty, v případě druhém na reálný kladný výnos.

Peníze na neúročeném účtu (nebo doma pod polštářem):

  • Hodnota před rokem: 100 000 Kč
  • Na úrocích bylo získáno: 0 Kč
  • Zaplacená srážková daň: 0 Kč
  • Inflace v daném roce ve výši 1 %: – 1000 Kč
  • Hodnota po jednom roce: 99 000 Kč

Peníze na ročním termínovaném vkladu:

  • Hodnota před rokem: 100 000 Kč
  • Na úrocích získáno: 4000 Kč
  • Zaplacená srážková daň: – 600 Kč
  • Inflace v daném roce ve výši 1 %: – 1000 Kč
  • Hodnota po jednom roce:  102 400 Kč.

Čtěte také: V čem spočívá tajemství inflační daně?

Zvýšená inflace věřitele, kteří půjčili na pevný úrok, skrytě okrádá. Překoná-li inflace hranici pěti procent, pak menší než pětiprocentní zhodnocení bude znamenat ztrátu hodnoty. Pro moudrého investora je tak vždy důležité skutečné (reálné) zhodnocení, očištěné o inflaci. Pokud se nabízená úroková sazba pohybuje pod úrovní inflace, pak se termínovaný vklad nevyplatí.

skoleni_8_6

Problém je v tom, že nikdo nikdy dopředu neví, kolik z reálné hodnoty výnosu ukousne inflace. Ve smlouvách, kde k plnění dochází ve střednědobém a dlouhodobém období, se proto dávají inflační doložky. Stejně tak dlužník využívající hypotéku může úrokovou sazbu fixovat jen na určitou dobu, a případné nečekané zvýšení inflace se odrazí po refixaci. Při refixaci pak již nabídnutý úrok bude odpovídat aktuální ceně dlouhodobých peněz na trhu a dopadu zvýšené inflace. Pro dlouhodobé spoření nebo investice je nutné hledat produkty nabízející zhodnocení, u něhož lze předpokládat, že budoucí neznámou inflaci překoná.

Ukládám-li jako moudrý investor své prostředky na dlouhou dobu, nechám si za přijetí inflačního rizika zaplatit. Prostě budu žádat tak vysoký výnos, který pokryje riziko případné inflace. Z tohoto důvodu lze také očekávat, že pro delší časová období bude na termínovaných vkladech nabízené úročení lákavější, než v případě období kratších. Čtěte více: Používat rezervu na investice je hazard, když nemáte plán

Autor článku

Autor se věnuje šíření poznání, uplatňování procesního i finančního řízení podniků, optimalizaci investic, strategickému a manažerskému poradenství včetně lektorské činnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).