Hlavní navigace

K podpoře v nezaměstnanosti si přece jen někdo může přivydělat. Jaké jsou podmínky?

28. 1. 2011
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Přivydělávat si k podpoře už oficiálně možné není. Pro někoho ale tato možnost prvním lednem neskončila. Kdo může tuto možnost stále využívat?

Od 1. ledna 2011 byla sice zrušena možnost legálního přivýdělku k podpoře v nezaměstnanosti v tzv. nekolidujícím zaměstnání, ale ne úplně pro všechny. Uchazeč o zaměstnání si nemůže vedle podpory v nezaměstnanosti přivydělávat v případě, kdy o podporu požádal po 1. lednu 2011. Dostává-li však podporu na základě žádosti podané před 1. lednem 2011, může si přivydělávat i nadále. Čtěte více: K podpoře v nezaměstnanosti už si legálně nepřivyděláte   

Uchazeči o zaměstnání si dosud mohli k sociálním dávkám přivydělávat v pracovním, popř. služebním poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhl polovinu minimální mzdy. Nebo na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhla polovinu minimální mzdy. Čtěte více: Která smlouva vám umožní pracovat a pobírat podporu? 

Nekolidující zaměstnání se vyplatí i bez podpory

Ani nadále není vyloučeno souběžné vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a výkon uvedené nekolidující výdělečné činnosti, ovšem už nelze pobírat současně podporu v nezaměstnanosti a, byť omezený, příjem z nekolidujícího zaměstnání. Čtěte více: Co dělat, když je dohoda o provedení práce málo a pracovní poměr je moc 

Uchazeč o zaměstnání si dříve směl k podpoře v nezaměstnanosti přivydělat za stanovených podmínek v pracovně-právním vztahu až polovinu minimální mzdy za měsíc, tedy  4000 Kč, a to hrubého příjmu. To už možné není. Uchazeč o zaměstnání si musí vybrat – buďto podporu nebo přivýdělek.  Čtěte také: Co se změnilo v zákoníku práce od 1. ledna?

Nekolidující zaměstnání je tak nadále vhodné především pro ty, kdo nárok na podporu nemají vůbec, protože nesplnili podmínky pro její přiznání, anebo již vyčerpali podpůrčí dobu (v závislosti na věku uchazeče činí 5, 8 nebo 11 měsíců) a výplata podpory jim byla zastavena.

Základní podmínkou pro přiznání podpory v nezaměstnanosti je účast na důchodovém pojištění, tedy výkon práce v zaměstnání (za stanovených podmínek v pracovním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti) nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, po dobu 12 měsíců v posledních 3 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Jako předchozí zaměstnání se ale počítají i některé náhradní doby. Čtěte také: Podpora v nezaměstnanosti se zvyšuje, ale pro některé komplikuje   

Byť tedy uchazeč o zaměstnání vykonávající nekolidující zaměstnání, z něhož může dosáhnout jen omezeného příjmu, nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti, je pro něj výhodné být současně veden v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadu práce, a to z důvodu jeho budoucích nároků v oblasti důchodového pojištění a aktuálně z důvodu účasti na veřejném zdravotním pojištění a splnění povinnosti odvádět na něj příslušné pojištění.

Oznamovací povinnosti uchazeče o zaměstnání

Uchazeč o zaměstnání je povinen úřadu práce výkon této činnosti, bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny, oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti. Ve lhůtě stanovené úřadem práce musí pak také dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. Podmínkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je i nadále, že výkon nekolidujících výdělečných činností není překážkou pro poskytování součinnosti úřadu práce při zprostředkování vhodného zaměstnání a pro přijetí nabídky vhodného zaměstnání.

Myslíte si, že je dobré si přivydělávat když jste nezaměstnaní?

Dobrá zpráva pro ty, co jsou na úřadu práce od loňska

Ovšem pozor na přechodná ustanovení novely. Nové pravidlo zákona o zaměstnanosti zakazující výplatu podpory v nezaměstnanosti uchazeči o zaměstnání po dobu, kdy vykonává nekolidující zaměstnání, účinné od 1. ledna 2011, se podle výslovného znění právního předpisu vztahuje jen na podporu v nezaměstnanosti, o níž uchazeč o zaměstnání požádal po 1. lednu 2011. (Viz ust. čl. IX bodu 7 a čl. X bodu 3 zákona č. 347/2010 Sb. a srovnej ust. § 44 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2010 a od 1. 1. 2011.)

Z toho tedy plyne, že uchazeč o zaměstnání, jenž se zaevidoval na úřadu práce a požádal jej o podporu do konce r. 2010 a v tu dobu vykonával nekolidující zaměstnání nebo do něj vstoupil (nebo teprve vstoupí) až v průběhu podpůrčí doby, a to případně až nyní v r. 2011, může i nadále vykonávat nekolidující zaměstnání a přivydělávat si v něm k podpoře v nezaměstnanosti, aniž by na ni ztratil nárok. Naproti tomu pro uchazeče o zaměstnání, který požádal o podporu v nezaměstnanosti až v r. 2011, platí již nová omezující pravidla.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).