Hlavní navigace

Které stavební spoření je nejvýhodnější?

5. 9. 2019
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Stavební spořitelny stále více usilují o nové klienty a jsou za to ochotny i něco zaplatit. Přibývají akční nabídky, které zpravidla snižují vstupní poplatek za uzavření smlouvy. Díky tomu můžeme ušetřit až dva tisíce korun.

Stavební spoření si získalo vysokou oblibu především díky státní podpoře, která činí až 2000 Kč ročně. K tomu přidávají stavební spořitelny úroky a naopak si odečítají poplatky. Proto není vůbec jednoduché zjistit, kolik budeme mít po určité době naspořeno. Proto se na aktuální nabídky podíváme metodikou, kterou pro vzájemné porovnání stavebních spořitelen používá web stavebky.cz.

Pro každý tarif je vypočtena částka, kterou si naspoříme za šest let, pokud na účet stavebního spoření pravidelně vkládáme 1700 Kč měsíčně. To jsou obvyklé parametry pro optimální využití státní podpory. Do výpočtu je zahrnuta nejen státní podpora, ale také úroky, veškeré poplatky a daně. Z takto vypočítané naspořené částky je možno zjistit čistou úrokovou sazbu a srovnatelnou sazbu spořicího účtu. Ta nám říká, jakou úrokovou sazbou by musel být úročen spořicí účet, abychom na něm po zdanění dosáhli stejného výnosu.

Poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření

Velkou bolestí stavebního spoření je poplatek za uzavření smlouvy. Ten je u všech stavebních spořitelen jedno procento z cílové částky a citelně snižuje zhodnocení vkladů. Stavební spořitelny však stále častěji sahají ke snížení tohoto poplatku v rámci různých akčních nabídek.

Podstatou akční nabídky bývá sleva na poplatku za uzavření smlouvy až do určité výše. Stavební spořitelna si pak buď rovnou účtuje nižší poplatek, nebo poplatek nejprve inkasuje a poté, co splníme předepsané podmínky, poplatek nebo jeho část vrátí zpět na účet. Podmínkami bývá nejčastěji zahájení spoření, tedy vložení určité částky, ale objevují se již i nabídky, kdy je poplatek snížen bez dalších podmínek.

Která stavební spořitelna nabízí nejvíce?

Podívejme se tedy, co nám dnes stavební spořitelny nabízejí. Výsledky jsou rozděleny do dvou kategorií – tarify pro všechny zájemce bez ohledu na jejich věk a speciální nabídka pro mladé. V přehledu nejsou uvedeny tarify, které vyžadují jednorázový vklad větší částky. Některé stavební spořitelny mají podobné produkty ve svém portfoliu a konkurují tím termínovaným vkladům. Jejich speciální podmínky však neumožňují pravidelné spoření, a proto nejsou v přehledu uvedeny.

Nejlepší nabídku má dnes Raiffeisen stavební spořitelna. Ta od září nabízí kromě výhodného úročení také možnost uzavření smlouvy o stavebním spoření zdarma a díky tomu dosahuje nejlepšího zhodnocení vkladů jak pro mladé, tak i v segmentu stavebního spoření pro všechny věkové kategorie.

Kolik naspoříme se stavebním spořením
Spořitelna Tarif Celkem naspořeno Čistá úroková sazba Srovnatelná sazba spořicího účtu
RSTS SPOŘENÍ S 191 akce 136 898 Kč 3,71 % p.a. 4,36 % p.a.
ČMSS AktivPlus Spořicí akce 1500 Kč 136 379 Kč 3,59 % p.a. 4,22 % p.a.
SSČS Akce 2000 Kč 136 112 Kč 3,52 % p.a. 4,14 % p.a.
MPSS POHODA 136 093 Kč 3,52 % p.a. 4,14 % p.a.
WÜST ProSpoření eOF-S online 136 012 Kč 3,50 % p.a. 4,12 % p.a.
WÜST ProSpoření eOF-S 135 190 Kč 3,30 % p.a. 3,88 % p.a.
MPSS Moudré spoření 134 468 Kč 3,13 % p.a. 3,88 % p.a.

Popis tabulky: Tabulka ukazuje, kolik si naspoříme u jednotlivých stavebních spořitelen, pokud ukládáme 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let. Výpočet zohledňuje státní podporu, poplatky, úroky a daně. Čistá úroková sazba uvádí zhodnocení vkladů po zdanění. Srovnatelná sazba spořicího účtu ukazuje, jakou úrokovou sazbou by musel být úročen spořicí účet, abychom po zdanění dosáhli stejného výnosu jako stavebním spořením. Výpočet: stavebky.cz 

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS)

Nejvýhodnější nabídku v kategorii stavebního spoření pro všechny věkové kategorie má Raiffeisen stavební spořitelna. Kromě zajímavé základní úrokové sazby 1,2 % p.a. nabízí od září do konce října slevu na poplatku za uzavření smlouvy ve výši 2000 Kč. Velmi příjemnou vlastností této akční nabídky je její jednoduchost. Jedinou podmínkou pro získání slevy je uzavření smlouvy s cílovou částkou nejméně 200 000 Kč. Pokud si zvolíme tuto nejnižší povolenou cílovou částku, máme uzavření smlouvy bez poplatku.

Při vyšší cílové částce pak zaplatíme jedno procento z cílové částky snížené o 200 000 Kč. Po šesti letech pravidelného spoření 1700 Kč měsíčně si naspoříme 136 898 Kč, což odpovídá čisté úrokové sazbě 3,709 % p.a. Kdybychom chtěli stejného výsledku dosáhnout na spořicím účtu, musel by být úročen sazbou 4,364 %.

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška)

Také Českomoravská stavební spořitelna (Liška) nabízí slevu na poplatku za uzavření, a to až do výše 1500 Kč. Smlouvu s cílovou částkou do 150 000 Kč je tedy možné uzavřít zdarma a nutno poznamenat, že pro pravidelné spoření 1700 Kč měsíčně je taková cílová částka postačující. I zde jsou podmínky pro získání slevy velmi jednoduché, smlouva nesmí být ukončena výpovědí během šestileté vázací lhůty. To lze splnit snadno, protože při spoření je šestiletá doba spoření nezbytná také pro získání státní podpory.

O něco složitější je to s úročením. Liška má základní úrokovou sazbu 0,6 %, ale při pravidelném spoření můžeme získat úrokový bonus ve výši dalších 0,6 % na dobu prvních šesti let. Výsledek je tedy 1,2 % p.a. podobně jako u Raiffeisen stavební spořitelny. Díky tomu je i zhodnocení vkladů u ČMSS podobné jako u RSTS. Liška však vychází o něco hůře díky vyšším poplatkům.

Další zvýhodnění můžeme získat, pokud si s uzavřením nové smlouvy o stavebním spoření současně zřídíme nový běžný účet u ČSOB. Pak se sleva na poplatku za uzavření zvýší na 2000 Kč a navíc nám ČSOB na nový účet přidá 1000 Kč. Tato nabídka by byla ještě výhodnější, ale nutnou podmínkou je sjednání dalšího finančního produktu. Proto není do našeho srovnání zařazena.

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka)

Třetí stavební spořitelnou, která nabízí slevu na poplatku za uzavření smlouvy, je Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka). Oproti předchozím dvěma má však o něco nižší úrokovou sazbu z vkladů, která je 1,0 % p.a. Sleva na poplatku za uzavření je až do výše 2000 Kč, což umožňuje uzavřít zdarma smlouvu o stavebním spoření s cílovou částkou až 200 000 Kč.

Při uzavření smlouvy přes internet je bez poplatku dokonce smlouva s cílovou částkou až 400 000 Kč. To je díky tomu, že při uzavření smlouvy přes internet je standardní poplatek nižší. Podmínkou pro získání slevy je vložit do čtyř měsíců od uzavření smlouvy na účet alespoň 3000 Kč, což je opět požadavek, který lze dobře splnit.

Modrá pyramida

Modrá pyramida má ze všech stavebních spořitelen nejsložitější způsob úročení vkladů. Základní úroková sazba je 0,5 %, ke které je možno získat úrokový bonus dalších 0,5 %. Tento bonus však zvyšuje úrok pouze pro částky do 300 000 Kč a pouze po dobu prvních šesti let spoření. Úrokový bonus tedy platí pouze v prvních šesti letech a nezvýší ani úročení vyšších částek. Pro získání bonusu je navíc nutno pravidelně spořit.

Pro klienty od 55 let věku (včetně) má Modrá pyramida speciální tarif POHODA, který zajišťuje slevu na poplatku za uzavření smlouvy až do výše 2000 Kč. Podmínkou pro získání této slevy je kromě věku také skutečnost, že klient nesmí mít jinou smlouvu o stavebním spoření ve fázi spoření s Modrou pyramidou. Může však může mít smlouvu stavebním spoření, která je vázána na smlouvu o překlenovacím úvěru.

Standardní produkt pro všechny klienty bez omezení věkem je Moudré spoření, které se umístilo na posledním místě.

Wüstenrot stavební spořitelna (WÜST)

Wüstenrot má stejně jako Raiffeisen stavební spořitelna základní úrokovou sazbu 1,2 % p.a. bez jakýchkoli dalších podmínek. Při uzavření smlouvy prostřednictvím internetu navíc nabízí poloviční poplatek za uzavření smlouvy. Uzavření smlouvy „přes internet“ probíhá tak, že vyplníme formulář, vytiskneme návrh smlouvy a s ním musíme osobně dojít za obchodním zástupcem Wüstenrotu, kde teprve dojde k podpisu smlouvy.

Fakticky se tedy nejedná o online uzavření smlouvy, ale výhodou je, že při tomto způsobu sjednání smluvního vztahu je poloviční poplatek pro libovolnou cílovou částku. To je oproti jiným stavebním spořitelnám výhoda, protože ostatní mají stanovenu maximální cílovou částku, kterou je možno přes internet sjednat.

Anketa

U které spořitelny jste si založili stavební spoření?

Stavební spoření pro mladé

Děti a mladí klienti jsou pro stavební spořitelny zajímaví, a proto se často objevují speciální produkty zaměřené právě na ně. Většinou se jedná o zvýhodnění formou slevy na poplatku za uzavření smlouvy, ale i zde se najdou výjimky. Dnes nejvýhodnější stavební spoření pro mladé nabízí Raiffeisen stavební spořitelna, která dává navíc výhodnější úrokovou sazbu.

Kolik naspoříme se stavebním spořením pro mladé
Spořitelna Tarif Celkem naspořeno Čistá úroková sazba Srovnatelná sazba spořicího účtu
RSTS JUNIOR S 181 akce 138 011 Kč 3,97 % p.a. 4,67 % p.a.
WÜST ProSpoření eOF-S Kamarád 136 833 Kč 3,69 % p.a. 4,35 % p.a.
MPSS START 136 093 Kč 3,52 % p.a. 4,14 % p.a.

Popis tabulky: Tabulka ukazuje, kolik si naspoříme u jednotlivých stavebních spořitelen, pokud ukládáme 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let. Výpočet zohledňuje státní podporu, poplatky, úroky a daně. Čistá úroková sazba uvádí zhodnocení vkladů po zdanění. Srovnatelná sazba spořicího účtu ukazuje, jakou úrokovou sazbou by musel být úročen spořicí účet, abychom po zdanění dosáhli stejného výnosu jako stavebním spořením. Výpočet: stavebky.cz

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS)

Nejvýhodnější stavební spoření pro mladé má dnes Raiffeisen stavební spořitelna. Je určeno pro zájemce, kteří v den uzavření smlouvy dosáhli věku nejvýše 25 let (včetně). Jedná se o tarif JUNIOR, který má ze všech produktů stavebních spořitelen nejvyšší úročení vkladů, a to 1,50 % p.a., a to bez dalších podmínek či omezení. Další zvýhodnění je sleva na poplatku za uzavření až do výše 2000 Kč, jedinou podmínkou je cílová částka nejméně 200 000 Kč.

Při spoření 1700 Kč měsíčně si můžeme za šest let naspořit 138 011 Kč, což znamená čistou úrokovou sazbu 3,972 %. Abychom stejného výsledku dosáhli běžným spořicím účtem, musel by být úročen sazbou 4,673 %.

Wüstenrot stavební spořitelna (WÜST)

Na druhém místě v nabídkách pro mladé je Wüstenrot a jeho tarif Kamarád. Ten je pro mladé, kteří v den uzavření smlouvy nedovršili 24 let věku. Základní úroková sazba je 1,20 % p.a. a poplatek za uzavření smlouvy je nulový. Tento produkt má omezenou cílovou částku, je možno volit pouze mezi dvěma hodnotami – 150 000 Kč nebo 300 000 Kč. Přitom pro získání výhod je nutno během prvních čtyř měsíců na účet vložit alespoň jedno procento z cílové částky, tedy 1500 nebo 3000 Kč.

Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS)

Posledním zvýhodněným tarifem pro mladé je START od Modré pyramidy. Ten je pro mladé do 21 let (včetně) a sleva na poplatku je až do výše 1500 Kč. Ostatní podmínky jsou stejné jako u tarifů pro dospělé – základní úroková sazba 0,60 % p.a. může být zvýšena o úrokový bonus 0,60 % p.a., pokud budeme pravidelně spořit, přičemž úrokový bonus se vztahuje pouze na vklady do 300 000 Kč a je časově omezen pouze na prvních šest let spoření.

Co bychom ještě měli vědět

Stavební spoření patří mezi výhodné a zároveň bezpečné formy spoření. Podmínky spoření jsou na dobu prvních šesti let stanoveny jako pevné. Po tuto dobu nesmí stavební spořitelna měnit úrokovou sazbu a výši poplatků smí upravovat pouze způsobem uvedeným ve smlouvě. Vklady na účtech stavebního spoření jsou ze zákona pojištěné stejně jako jiné bankovní vklady, a to až do výše ekvivalentu 100 000 eur (tj. něco přes 2,5 milionu Kč).

skoleni9_11

Za svou popularitu vděčí stavební spoření státní podpoře, která dnes činí 10 % z ročně uspořené částky, nejvýše však 2000 Kč ročně. O státní podporu se stará stavební spořitelna. Ta kontroluje, zda na ni máme nárok, žádá o státní podporu ministerstvo financí a připisuje ji na jednotlivé účty klientů.

Pro získání státní podpory je nutné spořit alespoň šest let, nebo čerpat úvěr na bytové potřeby. Pokud spoříme alespoň šest let, můžeme smlouvu kdykoli ukončit výpovědí a naspořené vklady použít libovolným způsobem. Státní podpora nám zůstane, protože jsme na určitou dobu poskytli své prostředky stavební spořitelně, která z nich mohla dávat úvěry na bydlení.

Autor článku

Fyzik, který se řízením osudu dostal do sféry bankovnictví. Je autorem učebnice matematiky stavebního spoření, tento předmět také externě přednáší na VŠE. Zároveň i konzultant a provozovatel serveru stavebky.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).