Hlavní navigace

Která banka nejlépe chrání platební karty?

9. 7. 2002
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Jaké postupy při hlášení ztráty nebo odcizení platební karty používají největší české banky? Kolik jednotlivé úkony klienta stojí? Kupuje si za ně skutečnou jistotu, že jeho karta ani po nahlášení ztráty nebude zneužita?

Jaké základní parametry bychom měli při hodnocení podmínek blokace/stoplistace brát v potaz a co hraje nejdůležitější roli?

Za prvé: pochopitelně cena, kterou za nahlášení ztráty zaplatíme – obecně lze říct, že blokace elektronické karty a stoplistace domácí embossované stojí řádově stokoruny, stoplistace mezinárodní embossované karty tisíce korun.

Za druhé: snadnost tohoto úkonu, tj. co všechno klient potřebuje znát k prokázání toho, že je oprávněn blokaci/stoplistaci provést. Někdy se též požaduje, aby do určité doby klient blokaci/stoplistaci osobně potvrdil přímo na své pobočce, což je zajímavé, když klient ztratí kartu např. v zahraničí…

Za třetí: míra ručení a spoluúčasti, kterou klient má, pokud po nahlášení ztráty přesto dojde k zneužití karty (především při mezinárodní stoplistaci trvá řádově dny, než je všude po celém světě znemožněna neautorizovaná transakce na off – line žehličce).

Všechny tyto náležitosti by měly být jasně a jednoznačně definovány v obchodních podmínkách banky týkajících se platebních karet, na které bývá odkaz ve smlouvě o platební kartě. Každý, kdo tedy smlouvu o platební kartě podepíše, implicitně akceptuje i výše uvedené podmínky. Kdo si je však před podpisem skutečně pečlivě prostuduje…?

Tabulka č. 407
Porovnání vybraných bank:
Banka Blokace elektronické karty Stoplistace tuzemské karty Stoplistace mezinárodní karty Ručení/spoluúčast Tel. číslo pro hlášení ztráty / krádeže Identifikační údaje klienta
eBanka 200 Kč  – 3750 Kč Do 24:00 násl. dne po dni nahlášení ztráty 0800/124200*, ze zahr. +420222115200 Elektronický klíč nebo odpověď na návodnou otázku
Česká spořitelna 500 Kč 300 Kč 3500 Kč Do 24:00 dne nahlášení ztráty +420266703889 Heslo, jméno, RČ, pobočka držitele
Komerční banka 150 Kč 350 Kč 4000 Kč(gold)/2000 Kč (ostatní) 5000 Kč od nahlášení ztráty +420222412230 Jméno, RČ držitele
ČSOB 200 Kč  – 2000 Kč Do 24:00 dne nahlášení ztráty +420261354649 Jméno, RČ držitele
GE Capital Bank 100 Kč  – 2000 Kč Řeší se individuálně +420272771111 (MUZO) Jméno, RČ držitele
Raiffeisenbank 200 Kč  – 2000 Kč Do 24:00 násl. dne po dni nahlášení ztráty +420272771111 (MUZO) Jméno, RČ držitele
Živnostenská banka zdarma  – zdarma Do 24:00 dne nahlášení ztráty 0800/122412 Jméno, RČ držitele, kontrolní otázky

Ceny u většiny bank jsou poměrně podobné, anomálií je Živnostenská banka, kde je hlášení ztráty/krádeže jakékoli karty zdarma. Na můj telefonický dotaz mi bylo sděleno, že mezinárodní stoplist u embossovyných karet je jen fakultativní, na vlastní žádost klienta (stál by 4000 Kč týdně), a že zamezení zneužitelnosti karty spočívá ze strany banky pouze v její blokaci pro on-line autorizované transakce. Karta tedy i po nahlášení ztráty může být zneužita při podlimitní transakci na off–line žehličce.

Nicméně z další podmínky plyne, že klient nese riziko pouze do půlnoci dne nahlášení ztráty. Pokud by tedy karta byla ve statusu „blokováno se zadržením“, případná transakce na žehličce po 24:00 by se klientova účtu vůbec nedotkla a zúčtovala by se na vrub vnitřního účtu banky (ta by potom nezávisle na klientovi vystupovala v reklamačním řízení sama za sebe).

Co se míry ručení týče, obvyklá bývá lhůta neomezeného ručení do půlnoci dne, kdy se ztráta nahlásila (některé banky mají tuto lhůtu prodlouženu o 24 hodin). Zajímavě je tento problém řešen v Komerční bance. Tam totiž klient ručí do částky 5000 Kč (u karet American Express 2000 Kč) ve lhůtě od nahlášení ztráty neomezenou dobu (neboli do konce platnosti ztracené platební karty).

Další zajímavostí je u některých bank nutnost potvrdit po telefonické blokaci karty tuto skutečnost přímo na pobočce banky. Např. v České spořitelně se toto týká tuzemských platebních karet. Do tří dnů po tel. nahlášení blokace je klient povinen dostavit se na pobočku a blokaci potvrdit. Pokud tak neučiní, karta je automaticky odblokována, naštěstí je však první transakce po odblokování podmíněna tím, že musí být na bankomatu po zadání PIN.

Shrnutí:

dan_z_prijmu

Výše uvedený přehled potvrzuje rozmanitost, s jakou mají jednotlivé banky tuto problematiku upravenu. Co tedy doporučit:

  • Mít doma schovanou smlouvu o platební kartě, jsou na ní uvedeny potřebné údaje vč. hesel, odpovědí na návodné otázky apod.
  • Najít si čas k pozornému přečtení několika málo stránek Podmínek pro vydání, používaní platební karty. Nezapomeňte, že jste svým podpisem na smlouvě potvrdili, že jste s nimi srozuměni a že s nimi souhlasíte.
  • Na platební kartě bývají obvykle uvedena telefonní čísla pro hlášení ztráty. Přepište si je třeba do mobilního telefonu tak, aby vám byla k dispozici.* Opraveno 15. 7. 2002 11:28. Omlouváme se tímto bance i čtenářům za chybné uvedení čísla infolinky.

Anketa

Rozhoduje u vás při výběru karty cena za její blokaci/stoplistaci a podmínky ručení/spoluúčasti?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).