Hlavní navigace

Jak přijít o peníze

3. 5. 2002
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Přijít o peníze je snadné. Stačí si nevyzvednout stvrzenku z bankomatu ČSOB a domnívat se, že transakce byla odmítnuta stejně, jako mnohé před ní. A že peníze vyjedou v tichosti, když už jsou všichni pryč, nikoho nezajímá. Proč také - transakce byla úspěšně dokončena.

Čtenářská zkušenost:

Rozhodli jsme se pro ČSOB ještě v době, kdy poplatky nebyly tak vysoké, čímž se tato banka velmi odlišovala od ostatních. ČSOB začíná se sítí vlastních bankomatů, které jsou podle mého názoru nevyhovující. Nechápu, stejně jako paní v článku U bankomatu řádí zloděj!, proč se po ukončení transakce mohou vydat peníze.

Jednoho dne jsme šli vybrat peníze z bankomatu, transakce byla odmítnuta, poté jsme zkusili jinou částku, a opět byla transakce odmítnuta. Za okamžik jsme již vybírali u přepážky, kde jsme se dozvěděli, že 14 tis. Kč je zablokováno. Bylo nám sděleno, že je to možná tím, že jsme požadovali výběr této částky a že se to někdy stává. Čekali jsme týden napjatí, co bude dál. Pak jsme podali reklamaci na tuto transakci, a bylo nám řečeno, že zřejmě tento spor nevyhrajeme, protože transakce prý byla dokončena a peníze v bankomatu nepřebývají.

Naší chybou jsme si nevyžádali lístek od zmíněné transakce, ten je posledním článkem ve výběru a tudíž bychom u bankomatu čekali až do doby, kdy by lístek vyšel.

Po dvou měsících jsme dostali odpověď, že reklamace nebyla uznána. Můžeme se jenom domnívat, že se celá příhoda stala asi takto: Zažádali jsme o výběr, nepožadovali doklad, transakce podle nás byla odmítnuta, vyšla platební karta a my odešli. Z jejich pohledu za chvíli vyšly peníze a kolemjdoucí je vzal. Podle mého názoru v bankomatech ČS vydávání peněz provází zvuk, po kterém peníze očekáváte. Dále by platební karta měla vycházet až po dokončené operaci, po výdeji peněz. Tím bychom předcházeli této ztrátě.

Cítili jsme se podvedeni, ale máme novou zkušenost: Vždy budeme žádat doklad o výběru nebo zůstatku, protože ten vyjde z bankomatu ČSOB až na posledním místě.

Radka Mazancová
(text prošel redakční úpravou)

Vyjádření ČSOB:

* Klient se 23.1. v 16:07 pokusil vybrat na bankomatu ČSOB v Rokycanech částku 15 000,– Kč. Pokus o výběr této částky byl neúspěšný. Důvodem odmítnutí bylo, že touto kartou s týdenním limitem 15 000,– Kč bylo již předchozí den (tj. v rámci jednoho týdne) placeno na obchodním místě TESCO 466,80 Kč tzn., že v rámci týdenního limitu karty zbývalo jen 14 533,20 Kč.

* Další pokus – v 16:08 o výběr částky 14 000,– Kč byl již úspěšný. Jak ve zprávě pí. Mazancové, tak v Protokolu o reklamaci, který byl podán držitelem karty p. Mazancem v této záležitosti, je uvedeno, že tato částka byla rovněž odmítnuta. S tímto tvrzením nelze souhlasit, neboť z tzv. autorizačního logu (soubor, který obsahuje informaci z Autorizačního systému), žádná taková skutečnost nevyplývá. Naopak tato informace a údaj z tzv. bankomatového žurnálu (papírový výpis z bankomatu), tj. ze dvou zdrojů, jsou ve tvaru, který je jednoznačným potvrzením jednak úspěšnosti autorizace a jednak tomu odpovídající následné reakci bankomatu, tj. vydání hotovosti. Navíc v bankomatu nebyl při inventuře (provádí se při každém dotování – plnění bankomatu penězi) zjištěn žádný přebytek. Na základě těchto tří na sobě nezávislých argumentů lze konstatovat jediné – hotovost byla vydána.

* Pro potvrzení opodstatněnosti tvrzení klienta by skutečně velkou roli měl výpis z bankomatu, který však bohužel klient nemá (při provádění výběru jej od bankomatu nepožadoval).

Obecně k tomuto případu:
* Výběr, který klient provedl o několik dní později a o kterém tvrdí, že… peníze vypadly z bankomatu bezprostředně… nebyl proveden na stejném zařízení, ale na bankomatu Komerční banky, tj. nelze porovnávat rychlost vyplacení částky na dvou různých zařízeních.

* O všech výše uvedenách skutečnostech byl již klient vyrozuměn v rámci odpovědi na reklamaci, kterou v této záležitosti podal. Vzhledem k tomu, že s jejím výsledkem nesouhlasil, proběhlo s klientem osobní jednání za přítomnosti ředitelky pobočky.

Obecné doporučení pro všechny klienty by mělo být následující:
1. při výběru sledovat obrazovku, kde bankomat radí, co se má dělat (odeberte kartu, hotovost atd.).
2. odcházet od bankomatu až ve chvíli, kdy se objeví reklamní obrazovky.
3. nechat si vytisknout a uschovat stvrzenku pro kontrolu s výpisem z účtu.

Redakce

Tabulka č. 332
Paní Mazancová přišla o nemalou částku při výběru hotovosti z bankomatu ČSOB. Důvodem byla přílišná prodleva mezi vydáním karty a hotovosti, která způsobila domněnku, že transakce byla opět odmítnuta. Za své bankomaty nese zodpovědnost banka, proto ČSOB udělujeme na návrh paní Mazancové zlámanou grešli. Zároveň všach chápeme důvody neuznání reklamace jako opodstatněné.

Zajímá vás, kdo již získal naše ocenění? Podívejte se na Zlámaná grešle / Zlatý dukát.

Máte také nějakou špatnou zkušenost? Nebo chcete naopak někoho pochválit? Příspěvek do nové rubriky Měšce můžete zasílat i vy! Tešíme se na ně na adrese redakce@mesec.cz, autor každého zveřejněného zážitku od nás navíc obdrží tričko s logem Měšce. Ti z vás, kteří do konce roku pošlou nejvíce zkušeností, případně nejzajímavější příspěvek, se kromě toho mohou těšit na zajímavé dárky.

skoleni_13_10

Pro finanční instituci, jíž se ohlas týká, bude mít vaše zkušenost trvalé následky. Za kladný ohlas jí totiž redakce jménem čtenářů udělí „zlatý dukát“, záporný ohlas bude oceněn „zlámanou grešlí“.

Každá instituce, které se čtenářská zkušenost týká, přitom přímo v článku dostane prostor pro vyjádření. Jakým způsobem jej využije – zda k omluvě, poděkování, osvětlení situace či jinak – je plně na jejím uvážení. Takže – vzhůru do toho!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).