Hlavní navigace

Kotlíkové dotace pro lidi s nízkými příjmy: Stát uhradí až 95 % výdajů, možná je i záloha předem

14. 4. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Lidé s nízkými příjmy budou moci požádat o dotaci na výměnu starého kotle na tuhá paliva. Stát podpoří i nákupy, které už proběhly, nebo pošle zálohu dopředu.

Stát spouští další kolo kotlíkových dotací. Umožní vyměnit starý neekologický kotel na tuhá paliva nízkopříjmovým domácnostem. Ostatní mohou čerpat dotace z programu Nová zelená úsporám. Zatím Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond životního prostředí (SFŽP ČR) vyhlásily novou výzvu i její finální podmínky. Přímo žádosti začnou některé kraje přijímat už během léta.

Do této výzvy bude z evropských fondů alokováno 1,7 mld. Kč, což by mělo stačit zhruba na 15 tisíc výměn kotlů. Ve čtyřech vlnách vyhlášených dotací už bylo vyměněno 103 016 kotlů.

Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu došlo v průběhu kotlíkových dotací mezi lety 2016 a 2021 ke zmenšení území ČR zasaženého nadlimitními koncentracemi rakovinotvorných částic, které jsou produkovány hlavně sektorem lokálního vytápění (z 25,9 % na 6,1 %). Podíl populace zasažené nadlimitním znečištěním se snížil z 55,7 % na 20 %. Výměnou jednoho kotle se podle MŽP ušetří 40 kg prachu (v určitých případech to ale může být i víc než 180 kg nebezpečných prachových částic) vypuštěných do ovzduší.

Máte starý kotel? Spěchejte

Od září 2024 už nebude možné používat kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy a také kotle, u kterých není emisní třída určena. Pokud kotel nevyměníte, bude vám hrozit pokuta. Navíc už na tyto kotle nebude možné vystavit revizní zprávu.

V současné době je podle hrubých odhadů MŽP třeba vyměnit ještě 150 tisíc neekologických kotlů. Termín zákazu používání těchto neekologických kotlů se přitom o dva roky odložil, a to kvůli rostoucím cenám, drahým energiím a snaze zmenšit závislost ČR na ruském plynu.

Kdo může žádat o dotaci

Nadcházející výzva kotlíkových dotací bude určena pro domácnosti s nižšími příjmy. Přesněji pro stejné domácnosti, jaké mohou využít i dotace z relativně nového programu Nová zelená úsporám Light. Žádosti tedy mohou podávat senioři čerpající starobní důchod, invalidé ve 3. stupni invalidity a domácnosti, které čerpají příspěvek na bydlení.

Nová zelená úsporám Light startuje. Lidé s nižšími příjmy mohou získat peníze za drobnější úpravy i zpětně Přečtěte si také:

Nová zelená úsporám Light startuje. Lidé s nižšími příjmy mohou získat peníze za drobnější úpravy i zpětně

Výše uvedené podmínky musí splňovat všichni členové domácnosti kromě nezletilých dětí nebo zletilých studujících. To znamená, že:

  • žadatel i všichni členové domácnosti musí pobírat ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
  • žadatel nebo některý z členů domácnosti v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

Žadatelé zároveň musí být (spolu)vlastníci rodinných domů, bytové jednotky bytového domu či trvale obývaných rekreačních objektů.V posledním zmíněném případě je nutné doložit trvalý pobyt některého z členů domácnosti (zápisem adresy v OP nebo výpisem z Registru obyvatel) aspoň v délce 24 měsíců před podáním žádosti o podporu.

Ostatní zájemci, kteří se nevejdou do těchto škatulek, mohou na různé investice pro snížení energetické náročnosti využít až poloviční dotaci z programu Nová zelená úsporám, která od září nově nabídne i příspěvek na výměnu starých plynových kotlů za tepelná čerpadla. V rámci tohoto programu není nutné prokazovat příjmy a finanční podporu na výměnu kotle je možné kombinovat s dalšími úspornými opatřeními.

Na co můžete žádat dotaci

Dotaci můžete čerpat na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologičtější zdroj:

  • kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),
  • kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),
  • elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 813/2013, tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch nebudou podporována).

Výdaje, které stát proplatí (tzv. způsobilé výdaje), se dají obecně zařadit pod nálepku nákladů na stavební práce a na dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory.

Informace o tom, co doložit k žádosti, co doložit po výměně kotle a další detaily najdete na webu SFŽP, a to i v sekci častých otázek.

Zejména půjde o stavební práce a dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu (vč. nákladů na úpravu spalinových cest), tepelného čerpadla či realizací nové otopné soustavy či úpravy té stávající (vč. dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění).

Dále se sem dají zahrnout také náklady na projektovou dokumentaci (vč. nákladů souvisejících s administrací žádosti o podporu) a náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním nového zdroje vytápění do užívání nebo sloužící k prokázání splnění technických parametrů (ale jen v období do kolaudace – uvedení do trvalého provozu).

Jak požádat o dotaci

Žádosti o dotaci se budou podávat elektronicky prostřednictvím webové aplikace s tím, že následně ještě musíte poštou či osobně na podatelnu doručit listinné verze žádosti a příloh na krajsky úřad (v Praze Magistrát hl. m. Prahy), kde bude k dispozici i odborné poradenství. Tento krkolomný postup má výhodu aspoň v tom, že do elektronické žádosti nepotřebujete elektronický podpis ani ji nemusíte odeslat z datové schránky. Vlastnoruční podpis bude na listinné žádosti.

Žádost o dotaci bude podávána výhradně elektronicky prostřednictvím webové aplikace s následným doručením listinné verze žádosti a příloh na příslušný krajský úřad – a to buď poštou, anebo osobním předáním na podatelnu.

Kolik můžete získat a jak

Podpora se bude dát využít i zpětně, konkrétně na instalace realizované od 1. 1. 2021. Stát ji vyplatí až na 95 % způsobilých výdajů, ale s následujícími limity:

  • tepelné čerpadlo: max. 180 000 Kč,
  • kotel na biomasu s ruční nebo samočinnou dodávkou paliva: max. 130 000 Kč.

Všechny kraje vyhlásí výzvy do konce června. Příjem žádostí plánují spustit postupně od letošního léta. Některé kraje nám už avizovaly, že s příjmem žádostí nechtějí otálet a žádosti začnou přijímat během léta, aby domácnosti měly co nejvíce času na zrealizování výměny ještě před začátkem topné sezony, potvrdil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Pokud nemáte na pořízení nového kotle dost peněz, kraje mají povinnost umožnit vám čerpání zálohy, a to nejméně ve výši 60 % z dotace. Záloha vám bude uvolněna na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem. Po dokončení a doložení realizace výměny kotle dostanete zbylou částku na základě doložení všech potřebných dokladů.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).