Hlavní navigace

Kompenzační bonus prošel několika změnami. Co je nového?

31. 1. 2021
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Pravidla pro čerpání kompenzačního bonusu už se několikrát měnila. V našem přehledu vám proto připomeneme současná pravidla i čerstvé novinky.

V současnosti běží 6. bonusové období, za které můžete požádat o kompenzační bonus ve výši 500 Kč na den. Trvá od 24. ledna do 15. února 2021. Žádost můžete podat maximálně za 23 dní, nejdéle do 16. dubna 2021. Žádost můžete vyplnit na webu Finanční správy. Najdete tu i pokyny k vyplnění pro všechna bonusová období. Máte-li datovku nebo elektronický podpis, můžete ji zaslat elektronicky, jinak musíte na poštu, podatelnu finančního úřadu nebo žádost i s přílohou vhodit do schránky či sběrného boxu před úřadem.

Aktualizace: V současnosti je ve schvalovacím procesu návrh, který by zvýšil kompenzační bonus na 1000 Kč denně. Zároveň by ale byly upraveny podmínky pro vznik nároku tak, že by na něj dosáhli jen podnikatelé, kteří přišli o polovinu příjmů. Změna má být součástí nové koncepce podpory podnikání. Více o ní píše náš sesterský server Podnikatel.cz v článku Vláda manipuluje, varují podnikatelé. Nový systém kompenzací řadu firem poškodí

Bonus pro méně podnikatelů

Oproti jaru se pravidla kompenzačního bonusu výrazně změnila. Dosáhne na něj méně podnikatelů, pravidla se průběžně dále mění.

V současnosti mají na kompenzační bonus nárok OSVČ, pracovníci na dohodu o provedení práce a na dohodu o pracovní činnosti a společníci malých s. r. o. To ale za podmínky, že splňují následující:

  • obor podnikaní byl výrazně omezen či uzavřen v důsledku vládních restrikcí nebo
  • jde o podnikání, které je na postižené obory navázáno nejméně z 80 % dodavatelsko-odběratelským vztahem, nebo jde o činnost přímo navázanou na uzavřenou provozovnu nebo
  • jde o „dohodáře“, kteří pracují pro výše uvedené podnikatele,
  • šlo k 5. říjnu 2020 o s. r. o. nejvýše se dvěma společníky nebo o rodinnou s. r. o.

Pro OSVČ, které vykonávají dle zákona o důchodovém pojištění hlavní či vedlejší činnost, platí, že musí mít aktivní živnostenské oprávnění k 5. říjnu 2020 nebo přerušenou činnost po 12. březnu 2020. Omezená činnost musela být v období od 1. června do 30. září 2020 převažujícím zdrojem obživy s tím, že se posuzují příjmy ze závislé činnosti, podnikání či z nájmu. Toto pravidlo platí i pro dohodáře a společníky s. r. o.

Aktualizace: Finanční správa upozornila, že nárok na bonus vznikne i podnikatelům, kteří nesplňují podmínku existence převažující části příjmů ze zakázané či omezené činnosti v tzv. rozhodném období od 1. června do 30. září 2020. Jde o podnikatele, kterým byla kvůli vyhlášeným opatřením omezena či zakázána činnost s tím, že tato opatření platila nejen během aktuálního nouzového stavu, ale také v letních měsících roku 2020. Více informací najdete na webu Finanční správy.

OSVČ i malé s. r. o., jejichž společníci chtějí čerpat bonus, také nesmí být v bonusovém období, za které žádají příspěvek, nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem z pohledu zákona o DPH.

Podmínka dominantního zdroje obživy v období od června do konce září platí i pro lidi pracující na dohody konané mimo pracovní poměr (dohoda tedy musela být převažujícím příjmem z příjmů ze zaměstnání, podnikání či z nájmu). Dohodáři navíc museli v tomto období být minimálně 3 měsíce účastni nemocenského pojištění.

V případě malých s. r. o. platí ještě podmínka, že firma má v roce předcházejícím bonusovému období obrat nejméně 180 tis. Kč. V období od června do konce září 2020 musí mít tato společnost převažující příjmy z omezené činnosti.

Kombinace bonusu s další podporou

Od listopadu je možné souběžné čerpání kompenzačního bonusu a další podpory v jeden den. Schválili ho poslanci v podobě přílepku na návrh senátora Tomáše Goláně, podle kterého je možné čerpání kompenzačního bonusu kombinovat s:

  • podporou k úhradě nájemného (COVID – Nájemné),
  • podporou poskytovanou zaměstnavatelům (Antivir),
  • Ošetřovným pro OSVČ.

Pokud měli podnikatelé během podzimu nárok na souběh více těchto podpor a nedosáhli na ně právě kvůli zapovězené možnosti je vzájemně kombinovat, mohou o ně požádat zpětně (o Ošetřovné pro OSVČ ale zpětně žádat nelze).

Pro taxikáře kompenzační bonus skončil

Přečtěte si na našem sesterském serveru Podnikatel.cz: Velký přehled platných podpor podnikatelů

Kompenzační bonus byl v minulosti schválen také pro provozovatele taxislužby. Mohli o něj žádat ale pouze za období od 22. října do 18. ledna (první bonusové období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 a druhé od 5. 11. 2020 do 21. 11. 2020) a bylo nutné připojit ještě tzv. žádost o navrácení lhůty v předešlý stav.

K podané žádosti o kompenzační bonus za první a druhé bonusové období je nutné připojit žádost o navrácení lhůty v předešlý stav, kterou je vhodné podat spolu s žádostmi o kompenzační bonus za příslušné dny jednotlivých bonusových období v rozmezí od 22. října 2020 do 18. ledna 2021, uvádí na svém webu Finanční správa s tím, že v této druhé žádosti stačí uvést formulaci: „Žádám o navrácení lhůty pro podání žádosti o kompenzační bonus za první bonusové období, která uplynula dne 5. ledna 2021, a druhé bonusové období, která uplynula dne 22. ledna 2021, v předešlý stav, a to z důvodu změny výkladu obsahu opatření orgánu státní správy.“

Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav můžete vytvořit v aplikaci určené pro vytvoření žádosti o kompenzační bonus, kde se automaticky vygeneruje z údajů vyplňovaných pro žádost o kompenzační bonus. Správní poplatek se za ni neplatí.

Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav lze podat nejpozději už jen do 2. února 2021.

Bonus i pro podnikatele vykonávající sezónní činnosti

Do testu převažujících příjmů stejně jako u činností, které jsou vykonávány celoročně, vstupují pouze příjmy ze zaměstnání, z podnikání a nájmu.

Na kompenzační bonus dosáhnou i podnikatelé, kteří vykonávají tzv. sezónní činnost. Z pochopitelných důvodů se na ně nevztahuje podmínka existence převažující části příjmů ze zakázané či omezené činnosti v tzv. rozhodném období, tedy od 1. června do 30. září 2020, protože převažující část příjmů jim může pravidelně plynout v jiném než uvedeném období. Další podmínky týkající se nároku na bonus ale musí být splněné. Jde hlavně o podmínku týkající se převažující činnosti v přímo omezených oblastech ekonomiky nebo činnosti na ně navázané a musí jít o dominantní zdroj obživy.

V případě, že podnikatel nemá převažující část příjmů kvůli sezónní činnosti ve zmíněném rozhodném období, musí naopak splnit podle sdělení Finanční správy následující:

  • podnikatel nedosáhl převažující části příjmů ze zakázané či omezené činnosti nejen v rozhodném období od 1. června do 30. září 2020, ale také v období od 1. června do 30. září 2019 (je tedy potvrzeno, že k poklesu příjmů z této činnosti dochází v letním období pravidelně), a zároveň platí, že
  • tato osoba dosáhla převažující části příjmů ze zakázané či omezené činnosti v náhradním období 4 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci předchozí sezóny; za počátek tohoto náhradního období se stanoví den, který svým označením odpovídá dni spadajícímu do některého z bonusových období (nastal však o rok dříve).

Institut náhradního rozhodného období má zaručit, že míra poklesu příjmů ze zakázané či omezené činnosti se bude kvůli lepší vypovídací hodnotě zjišťovat v rámci srovnatelných období, kdy je daná činnost standardně vykonávána.

Příklad

Pokud například provozovatel vleku či lyžařský instruktor vykonává nyní zakázanou či omezenou činnost obvykle v rozmezí listopadu až února, avšak příjmy z této činnosti nebyly v období od 1. června do 30. září 2020 majoritní, může pro účely porovnání výše příjmů z této činnosti s výší ostatních příjmů využít náhradního rozhodného období od 1. listopadu 2019 do 28. února 2020.

Zároveň musí platit, že v období od 1. června do 30. září roku 2019 jeho příjmy z dané činnosti netvořily převahu, tj. podobně jako v letním období roku 2020 nebyly majoritní (což je vzhledem k povaze činnosti více než pravděpodobné).

Zdroj: Finanční správa

Pokud splňujete podmínky pro získání bonusu podle výše uvedených pravidel a žádost jste dosud nepodali, můžete to udělat dodatečně. A to i v případě, že jste už propásli lhůtu pro podání žádosti za některé z bonusových období. V takovém případě je totiž možné využít institutu navrácení lhůty v předešlý stav podle § 37 daňového řádu. Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav musíte ale podat do 15 dnů ode dne, kdy pominul důvod zmeškání lhůty, a můžete ji i spojit s žádostí o kompenzační bonus. Správní poplatek za tuto žádost se promíjí.

Požádat o kompenzační bonus můžete i v případě, že jste předchozí žádost vzali zpět nebo vám ji finanční úřad zamítl v době před platností těchto pravidel.

Chystaná novinka: Bonus i pro podnikatele v úpadku

O kompenzační bonus mohou nově požádat i podnikatelé v úpadku. A to navzdory tomu, že momentálně změna ještě není definitivně ukotvena v legislativě. Finanční úřad podané žádosti podle informací Ministerstva financí ČR (viz otázku č. 41) vyřídí, až vejde v účinnost novela zákona o kompenzačním bonusu, která změnu právně ukotví. Předloha je schvalována ve zrychleném legislativním procesu. V současnosti se nachází ve Sněmovně, kam ji vrátil Senát.

skoleni_4_3

Přechodné ustanovení obsažené ve zmíněné novele zajistí, že od data platnosti zákona budete mít 2 měsíce na to, abyste si zažádali o kompenzační bonus. Podle ministryně financí Aleny Schillerové i zpětně za všechna předchozí období. Poslanec za Piráty Lukáš Kolařík na Twitteru upozornil, že EU umožňovala vyplácet podporu lidem v oddlužení od počátku, jen Ministerstvo financí toho dosud nevyužilo. Schillerová novinku naopak prezentuje jako výsledek nových vyjednávání s Evropskou komisí.

Žádat o bonus můžete třeba přes online formulář na webu Finanční správy, ve kterém požádáte za všechna bonusová období najednou. V případě, že jste v minulosti žádost o bonus stáhli, je nutné podat novou.

Přehled všech bonusových období najdete na webu Finanční správy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).