Hlavní navigace

Kolik stojí pes na poplatcích? Obec může naúčtovat i přes dva tisíce ročně

17. 4. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Invalidní důchodci za psa platit musí, majitelé průkazu ZTP, ZTP/P jsou ale od placení poplatku osvobození. Platit za psa v některých městech nemusí ani lidé, kteří si pořídí psa z útulku.

Od 1. ledna 2020 došlo ke změně okruhu osob, které jsou zcela osvobozené od placení poplatku za psy.

Nově podle novely zákona o místních poplatcích nemusí taxu za vlastnictví psa platit:

  • nevidomí majitelé,
  • osoby, které jsou závislé na pomoci jiného člověka,
  • majitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P,
  • osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu nevidomých a zdravotně postižených osob,
  • provozovatelé útulku pro psy,
  • osoby, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (do této kategorie patří například myslivci).

Výši poplatků za vlastnictví psa a další okolnosti jeho placení si upravují obce obecně závaznou vyhláškou, ve které také mohou stanovit osvobození od poplatku či úlevy pro další osoby.

Poplatek za vlastnictví psa musí odvádět každý, kdo má pobyt nebo sídlo na území ČR, pokud se na něj nevztahuje osvobození, a to za každého psa staršího tří měsíců. Povinnosti zaplatit poplatek za psa musíte správci poplatku (obec) nahlásit do 15 dnů ode dne, kdy vám tato povinnost nastala. Do 15 dnů musí majitel psa rovněž oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.

Jestliže povinnost platit poplatek za psa netrvá celý kalendářní rok (například kvůli tomu, že se majitel psa přestěhuje do jiné obce, pes uhyne nebo z dalších důvodů) musí zaplatit poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu daných kalendářních měsíců včetně těch započatých. Pokud se majitel psa přestěhuje, platí poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se přestěhoval, obci, kde nyní žije nebo má sídlo.

Ve velkých městech zaplatíte za jednoho psa i 1500 Kč

Další změna vyplývající z novely zákona spočívá v úpravě nároku na sníženou sazbu poplatku ze psů. V § 2 odst. 3 se píše: Sazba poplatku ze psů činí až 1500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psů za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, činí až 200 Kč za kalendářní rok. U druhého a každého dalšího psa může sazba poplatku ze psů činit až o 50 % více, než činí horní hranice poplatku podle věty první nebo druhé.

Jinými slovy od 1. ledna 2020 nemají invalidní důchodci mladší 65 let nárok na osvobození od poplatku ze psů. Pokud tedy nejsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. Ti jsou od placení poplatků osvobození.

Senioři nad 65 let zaplatí maximálně 200 Kč

Maximální výše poplatku za vlastnictví jednoho psa může být 1500 Kč za rok. (U druhého a každého dalšího psa obec může zvýšit cenu poplatku až o 50 %.) To znamená, že za každého dalšího psa 2250 Kč. Konkrétní sazbu si stanovuje každá obec sama.

Senioři, kteří dosáhnou věku 65, mají ze zákona o místních poplatcích (§ 14a odst. 1) nárok na snížení poplatku za vlastnictví psa. Maximální výše poplatku, kterou od nich může obec za jednoho psa požadovat, je 200 Kč za rok. U druhého a každého dalšího psa obec může zvýšit cenu poplatku až o 50 %. To znamená, že za každého dalšího psa senioři zaplatí nejvíce 300 Kč ročně. Platí ale, že od 1. ledna 2020 o svém věku musí informovat správce poplatku, tedy příslušnou obec.  

Současně novela uvádí situace, kdy tuto povinnost vlastník psa nemá. Jednou z nich je, že obecní vyhláška stanoví, že jí senior dosažení věku 65 let oznamovat nemusí. Stejně tak podle odstavce 5 výše zmíněného § 14 nemáte povinnost informovat správce poplatku v případě, že si váš věk může zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků nebo evidencí, do kterých má přístup. Když ale správce poplatku o svém věku informujete sami, chybu neuděláte a dost možná vám to přinese několik stovek do rodinného rozpočtu navíc.

Na snížení poplatku má senior nárok až v následujícím roce poté, co dosáhl věku 65 let, protože sazba poplatku za psa je pevně stanovena na celý kalendářní rok. Možnost zaplatit poplatek v poměrné výši je možné jen v případě, když je poplatková povinnost kratší než jeden rok a při změně místa přihlášení fyzické osoby nebo případně změně sídla právnické osoby, která je vlastníkem psa.

Praha

Současná roční sazba poplatků v Praze závisí na několika různých kritériích. Jeho výši určuje třeba to, v jaké místní části žijete, nebo zda žijete v domě, či bytě. 

Za jednoho psa žijícího s vámi v bytovém domě zaplatíte 1500 Kč a za každého dalšího 2250 Kč.

Za psa chovaného v rodinném domě zaplatíte:

  • v městských částech Praha 1 až Praha 15 a Praha 17 zaplatíte za jednoho psa a 600 Kč a 900 Kč za druhého a každého dalšího psa,
  • v ostatních městských částech zaplatíte 300 Kč za jednoho psa a 600 Kč za druhého a každého dalšího psa.

Pokud pobíráte invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod, který je vašim jediným zdrojem příjmu, anebo pobíráte sirotčí důchod, činí sazba poplatku 200 Kč ročně za jednoho psa a 300 Kč ročně za druhého a každého dalšího psa. To samé platí pro seniory starší 65 let. Jestliže se ujmete psa z útulku, nemusíte za něj 2 roky platit městu žádný poplatek. Když necháte svého psa očipovat a přihlásíte jej do evidence chovatelů psů, máte nárok dva roky na slevu z poplatku o 350 Kč

V případě, že nezaplatíte poplatek ze psů včas, to znamená ve lhůtě splatnosti, nebo ve správné výši, může jej správce poplatku navýšit až na trojnásobek.

Brno

Poplatky za vlastnictví psů v Brně se taktéž liší v jednotlivých městských částech a podle typu stavby. Město na svých stránkách zveřejňuje tabulku s poplatky pro všechny městské části.

Konkrétně třeba majitelé psů spadající pod Brno-střed, kteří žijí v bytových domech, zaplatí za prvního psa 1500 Kč a za každého dalšího psa 2250 Kč, majitelé žijící v rodinných domech zaplatí za psa 600  a za každého dalšího 900 Kč. V okrajových částech města většinou zaplatíte nižší poplatek. 

Ostrava

V Ostravě se poplatek za psy liší podle jednotlivých městských částí. Kompletní tabulku sazeb najdete v excelové příloze umístěné pod vyhláškou města.

Za prvního psa v rodinném domě zaplatíte kolem 120 až 300 Kč, za druhého 180 až 600 Kč. Obyvatelé bytových domů si připlatí také v Ostravě. Poplatek se zde pohybuje v rozmezí 200 až 1500 Kč za prvního psa, za každého dalšího 300 až 2250 Kč.

dan_z_prijmu

Senioři nad 65 let platí 100 až 200 Kč za prvního psa a 150  300 Kč za každého dalšího. Když si pořídíte psa z útulku a máte trvalý pobyt na katastrálním území Slezské Ostravy, nemusíte první rok platit žádný poplatek.

Kromě poplatku za psa, který se platí každoročně, musí mít váš pes od 1. ledna 2020 také mikročip.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).