Hlavní navigace

Jaká jsou skrytá rizika pojištění u autopůjčoven a carsharingů?

17. 4. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Kdo zaplatí škodu nad limit povinného ručení, který má sjednaný autopůjčovna či carsharing? A není tam nějaké další skryté riziko?

Auto z autopůjčovny nebo carsharingové auto je celkem finančně zajímavá možnost pro různé situace, například když potřebujete jiný typ auta, než máte, třeba dodávku pro převezení nábytku. Firmy si tak pokrývají krátkodobé potřeby více aut pro služební cesty svých zaměstnanců. 

Když se vám porouchá auto, po dobu oprav je to často nejlevnější způsob, jak si zajistit mobilitu. Když se nevejdete do jednoho osobního auta, je možné si půjčit 9místnou dodávku, což vyjde levněji než jet dvěma auty, a je to společenštější a potřebujete poloviční počet řidičů. Místo toho, abyste si do rodiny či firmy koupili druhé či další auto, které bude používáno zřídka, je dle mě vhodnější spolehnout se na autopůjčovnu či carsharing.

Běžné havárie a spoluúčast

Jak je to s riziky, když si půjčíte auto? Každého napadne v první řadě havarijní pojištění a jeho spoluúčast. Ano, to je riziko, záleží, jakou máte smlouvu s půjčovnou (pod tímto pojmem budeme nadále zahrnovat i carsharing), respektive ona s pojišťovnou. Typicky máte na výběr dvě možnosti, jedno standardní pojištění v ceně, nicméně s vyšší spoluúčastí, a pak za příplatek nějakou variantu s nižší spoluúčastí. Možností je více.

Autonapůl má nižší spoluúčast za měsíční poplatek bez ohledu na počet ujetých kilometrů, nicméně poplatek je účtován jen v tom měsíci, kdy vyjedete. AJO účtuje příplatek ke každému kilometru. U HoppyGo si je potřeba dokoupit havarijní pojištění na půjčené auto, informace najdete v pojistných podmínkách (bez havarijního pojištění nemůžete u HoppyGo vyjet, ledaže byste si někde sjednali vlastní).

V každém případě doporučuji zvážit připlacení nižší spoluúčasti, nicméně na druhou stranu jde o škodu, která je typicky shora omezena na desetitisíce. Navíc spoluúčast autopůjčoven v zahraničí si lze dokonce pojistit. Nicméně mnohem důležitější z pohledu možné škody je třeba si pohlídat jiná rizika, která rozebírám dále.

Výše limitů povinného ručení

Stejně jako u vašeho auta povinné ručení kryje škody jen do výše limitů. Například mé aktuální limity 200 milionů Kč by stačily i na škody, které způsobil kamión ve Studénce. Což samozřejmě platí i v případě půjčoven. A možná to bude pro někoho překvapení, škodu nad tento limit platí klient půjčovny. Bohužel výše limitu není přímo na stránkách půjčoven k dispozici. Nezbývalo než se zeptat vybraných půjčoven. 

AJO: Máme limity 150/150 mil. Pokud by škoda byla nad, tak by bylo ve hře pojištění firemní odpovědnosti, které máme taky sjednáno. Pokud by to naše pojistky nepokryly, jde to za klientem. Mají to takto i explicitně ošetřeno ve smluvních podmínkách.

Autonapůl: Povinné ručení máme na vozy sjednané s navýšeným limitem škod 100/100 mil. HoppyGo: Povinné ručení u vozu je výhradně věcí majitele vozu, tudíž, zda Vás zajímají podrobné informace ke konkrétnímu vozidlu, je potřeba se obrátit přímo na majitele.

HoppyGo je víceméně P2P půjčovna, zprostředkovává smluvní vztah mezi majiteli aut a zájemce o půjčení aut. Především u HoppyGo, ale i pokud využijete nabídku jiné autopůjčovny, doporučuji se ptát po výši limitů jimi sjednaného povinného ručení.

Vyjet autem se základním limitem 35/35 mil. se vám lehce nemusí vyplatit. Vím o případu škody na zdraví ve výši 56 milionů Kč, podrobnosti včetně limitů povinného ručení si můžete přečíst v článku Vyplatí se platit povinné ručení?

Nabourání jiného auta stejné půjčovny

Ze zákona je výluka z povinného ručení, která se vás může dotknout.

§ 7 (2) Byla-li újma způsobena vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které v době vzniku újmy řídila jiná osoba, nebo osobě, která s vozidlem, jehož provozem byla této osobě újma způsobena, oprávněně nakládá jako s vlastním nebo se kterým oprávněně vykonává právo pro sebe, a jestliže v době vzniku újmy řídila vozidlo jiná osoba, je pojistitel povinen uhradit tomuto vlastníku nebo této osobě pouze újmu podle § 6 odst. 2 písm. a) včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a regresního nároku podle § 6 odst. 4. (3) V případě střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby, se újma způsobená této osobě hradí pouze tehdy, jestliže jde o různé provozovatele vozidel zúčastněných na vzniku škodné události a jestliže není současně tato osoba provozovatelem vozidla, na němž byla tato újma způsobena. (výjimka, která je důležitá např. pro auto z leasingu.)

Pokud máte více aut, povinné ručení vám neproplatí škodu na vašich vozidlech. U půjčovny se toto riziko přenáší na klienty. Pokud budete mít to neštěstí a způsobíte škodu jinému autu stejné společnosti, od které jste si auto půjčili, můžete zaplatit i škodu na cizím vozidle. AJO: K tomu nedošlo. Pokud by to naše pojistky nepokryly, jde to za klientem. Ve smluvních podmínkách to mají smluvně ošetřeno.

Autonapůl: … jsme nehodu dvou našich aut naštěstí neřešili, a tak na to nemáme zpracovaný proces správného postupu. Z komunikace vyplývá, že to budou řešit, až se to stane. Z praktického hlediska jejich pohled chápu. Pro vás klienty to znamená počítat s horší variantou, že škodu zaplatíte celou, a utěšovat se, že jejich popis spoluúčasti navozuje dojem, že zahrnuje i tento případ, tedy i v případě nabourání druhého auta Autonapůl zaplatíte maximálně jednu spoluúčast.

skoleni_28_3

HoppyGo: Na tuto otázku neodpověděli, protože se jich netýká. Přes ně vám toto riziko hrozí také, pokud si půjčíte auto od vlastníka, který aut vlastní víc. Pokud chcete vyloučit toto riziko, musíte se zeptat vlastníka a případně si vybrat takového, který vlastní jediné vozidlo. Toto riziko není velké, což usuzuji i z toho, že se to zatím nestalo. Navíc je riziko shora omezeno cenou auta. Nicméně se zvyšuje s počtem aut dané půjčovny. Ale pozor, riziko rapidně vzroste, pokud větší rodina či přátelé si půjčí více aut od stejné půjčovny a jedou spolu na dovolenou. 

Shrnutí

Auto z půjčovny má své výhody, ale nezapomeňte si zkontrolovat spoluúčast a buďte o něco víc opatrní, když poznáte auto stejné půjčovny. Možná si raději nepůjčujte více aut ze stejné půjčovny se stejným cílem. A především si zjistěte výši limitů pojistek vámi vybrané půjčovny – zde hrozí pro vás největší riziko, i v řádu milionů.

Autor článku

Autor je finančním poradcem firmy OK Klient a předseda zájmové skupiny SIG Peníze v Mense ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).