Hlavní navigace

Když vás skolí deprese, které životní pojištění vám pomůže?

20. 10. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: © silent_47 - Fotolia.com
Komerční pojišťovny si všímají nárůstu duševních onemocnění a upozorňují klienty, aby na sebe dávali větší pozor. U koho se pojistit, když se obáváte, že i vás by jednou mohly potkat deprese a paralyzující úzkosti?

V nedávné době se začaly dvě pojišťovny, Kooperativa a Uniqa, více angažovat v otázkách psychických onemocnění. Na svých webových stránkách publikují články, ve kterých si všímají nárůstu počtu duševních onemocnění způsobených stresem, jako například poruchy nálad, úzkosti a deprese. Doporučují tyto potíže včas řešit s odborníky a uvádějí, že pokud se vážnému onemocnění nepodaří předejít, je zde k dispozici životní pojištění.

Pojďme se tedy podívat na to, co vám české pojišťovny aktuálně v rámci životního pojištění skutečně zaplatí, pokud vás zmíněné onemocnění opravdu dostane do kolen a nejste schopni pracovat. Zaměřili jsme se na pracovní neschopnost a invaliditu.

U životního pojištění pracují pojišťovny s diagnózami podle mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Veškeré psychiatrické diagnózy jsou označovány písmenem F, ke kterému se přidávají čísla. Co F a číslo, to přesná diagnóza. Všechny diagnózy se vejdou do řady F00–F99.

Kdy pojišťovny v žádném případě platit za psychické onemocnění nebudou? Pokud si takové onemocnění sami přivodíte nadměrnou a pravidelnou konzumací alkoholu nebo užíváním omamných látek. Anebo pokud zjistí, že vás podobné onemocnění postihlo už před podpisem pojistné smlouvy.

Nejčastěji se u pojišťoven setkáte s ochotou hradit plnění za diagnózy označené v řadě F00–F09 a F20–F29. Mezi ně patří například demence, poruchy s bludy, poruchy nálady, úzkostné poruchy, poruchy osobnosti a schizofrenie. Podmínkou však je, že musí být způsobené poškozením mozku, jde tedy o organické poruchy (poškození orgánu) a musí být doloženy výsledkem ze zobrazovacího zařízení, jako je rentgen nebo CT.

„Naše“ téma, tedy například poruchy nálad, deprese, úzkostné poruchy způsobené přemírou stresu, se pohybují kolem diagnóz označených F40–F48.

Pokud jde o tyto „lehčí“ diagnózy, byť u nich často nejste schopni ani vstát z postele a vyčistit si zuby, až na jedinou Komerční pojišťovnu vám žádná jiná pojišťovna neposkytne pojistné plnění při pracovní neschopnosti. Ostatní pojišťovny toto onemocnění berou v potaz, až když vám lékaři přiznají invaliditu.

V našem přehledu jsme vybrali pouze ty pojišťovny, které nabízejí životní pojištění obsahující pracovní neschopnost a invaliditu.

Allianz pojišťovna

Životní pojištění Allianz Život

Pracovní neschopnost

Pojišťovna vám uhradí v rámci pracovní neschopnosti pouze diagnózy F00–F09 a F20 a dále ta psychická onemocnění, která nastala v důsledku poškození mozku.

Stejné podmínky má pojišťovna také pro invaliditu. Psychická onemocnění, která nejsou způsobená organickou poruchou, jsou z pojištění vyloučena.

Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP)

Životní pojištění NEON RISK

Pracovní neschopnost

Pojišťovna vám pracovní neschopnost pro psychické onemocnění neuhradí.

Invalidita

U 1. stupně pojišťovna vám podle pojistných podmínek uhradí pouze diagnózy F00–F09 a F20–F29. Od 2. stupně už dostanete zaplaceno za všechny diagnózy. Čekací doba se neuplatňuje.

ČSOB Pojišťovna

Životní pojištění Náš život

Pracovní neschopnost

Pojišťovna nebude hradit pracovní neschopnost způsobenou psychickým onemocněním.

Invalidita

Tady uspějete. Všechny psychiatrické diagnózy bude pojišťovna plnit v rámci pojistných podmínek ve všech třech stupních invalidity. Nemoc, ze které vzejde invalidita, nesmí vzniknout dříve než 2 měsíce po vzniku pojistné smlouvy.

Generali Česká pojišťovna

Pojištění Můj Život – investiční i riziková varianta

Pracovní neschopnost

Plnění z žádného psychiatrického onemocnění v rámci pracovního onemocnění vám pojišťovna neuhradí.

Invalidita

Od 2. stupně hradí všechny psychiatrické diagnózy, v 1. stupni pouze diagnózy F00–F09 a F20–29.

Čekací lhůta

U invalidity 1. stupně je to 12 měsíců od vzniku nemoci, která zapříčiní vaši invaliditu. U 2. a 3. stupně je čekací doba 3 měsíce.

Komerční pojišťovna

Mutumutu

Toto je jediná pojišťovna na českém trhu, která vám při depresích a úzkostných stavech potvrzených lékařem bude vyplácet pojistné plnění i při pracovní neschopnosti. Avšak jedině v případě, že si sjednáte rizikové životní pojištění online prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele Mutumutu,který má s Komerční pojišťovnou obchodní smlouvu.

Můžete si nastavit, zda chcete pojistné plnění od 30., nebo 60. dne nemoci. Čekací lhůta od sjednání pojištění do vzniku onemocnění je 3 měsíce. (Podmínky.)

Invalidita

Mutumutu vám bude v případě veškerých psychiatrických diagnóz hradit pojistné plnění za všechny tři stupně invalidity.

Životní pojištění Moje Jistota a Vital Invest

Kmenové životní pojištění Komerční pojišťovny však výhody Mutumutu už nemá. Podle pojistných podmínek pracovní neschopnost při psychických onemocněních nehradí v žádném případě.

Invalidita

Všechna psychiatrická onemocnění jsou ve výlukách u všech stupňů invalidity.

Kooperativa pojišťovna

Životní pojištění FLEXI

Pracovní neschopnost

Podle pojistných podmínek vám Koopka za pracovní neschopnost nezaplatí.

Invalidita

1. stupeň pouze za invaliditu spojenou s diagnózami F00–F09 a dále F20. Od 2. stupně už Kooperativa plní za všechna psychiatrická onemocnění.

Pro invaliditu si pojišťovna nestanovuje žádnou čekací dobu.

MAXIMA pojišťovna

Životní pojištění MaxEfekt

Pracovní neschopnost

Pojišťovna vám pracovní neschopnost v případě jakéhokoli psychického onemocnění neuhradí.

Invalidita

Všechna psychiatrická onemocnění od 2. stupně. Podmínkou je, že nemoc musí vzniknout nejdříve 2 měsíce po sjednání pojištění.

MetLife Europe

Pojištění OneLife 2.0, Garde 6.0 a Vision

Tato pojištění vám plnění z pracovní neschopnosti nezajistí, viz pojistné podmínky.

Invalidita

U 1. stupně pouze organické diagnózy F00–F09 a F20–F29. Vyšší stupně invalidity už pojišťovna zaplatí. Čekací lhůta je 2 měsíce.

NN Životní pojišťovna

U NN pojišťovny si můžete sjednat dvě životní pojištění.

NN Život

Pracovní neschopnost

Plnění za pracovní neschopnost způsobenou psychickým onemocněním nedostanete.

Invalidita

Zato však tato pojišťovna nemá problém s hrazením pojistného plnění v případě invalidity už od 1. stupně. Pojistné podmínky žádné výluky na psychické onemocnění neobsahují. Invalidita nesmí nastat dříve než 18 měsíců před vznikem pojištění.

NN Orange Risk

Pracovní neschopnost

Toto pojištění podle pojistných podmínek kryje pracovní neschopnost vzniklou v příčinné souvislosti s organickou duševní poruchou (včetně symptomatických, F00–F09 podle MKN-10, pokud nevznikla v příčinné souvislosti s opakovaným požíváním alkoholu nebo omamných látek).

Invalidita 1. stupně kryje pouze diagnózy F00–F09 a dále F20–F29.

Invalidita 2. a 3. stupně už kryje všechna psychická onemocnění.

Čekací doba je 3 měsíce.

Pillow pojišťovna

Pojištění úrazu a nemoci

Pracovní neschopnost

U Pillow pojistné plnění nedostanete.

Invalidita

1. stupeň dostanete podle pojistných podmínek zaplacený pouze u poruch způsobených organickým poškozením mozku. U 2. a 3. stupně už jsou psychické nemoci bez omezení. Čekací doba je 2 měsíce od vzniku pojištění.

Pojišťovna VZP (PVZP)

Pojišťovna nabízí Zdravotní pojištění Patron, ve kterém je možné sjednat pojištění pracovní neschopnosti. Veškeré psychické poruchy, psychologická vyšetření a psychoterapie jsou však ve společných výlukách. Pojištění invalidity z důvodu nemoci tato pojišťovna vůbec nenabízí.

Slavia pojišťovna

Životní pojištění PRO Zdraví

Pracovní neschopnost

Slavia bude plnit z pojištění pracovní neschopnosti organické duševní poruchy s diagnózami F00–F09.

Invalidita

I zde uspějete. Pojišťovna nemá v pojistných podmínkách žádné výluky na psychiatrická onemocnění u žádného stupně invalidity. Čekací doba je u 1. stupně 12 měsíců, u 2. a 3. stupně 2 měsíce.

UNIQA pojišťovna

Životní pojištění DOMINO Invest a DOMINO Risk

Pracovní neschopnost

Pojišťovna nehradí u žádného ze svých produktů.

Invalidita

1. stupeň invalidity kryje pouze organické choroby s diagnózou F00–F09 a F20–F29. Všechna ostatní psychická onemocnění (tedy F00–F99) pojišťovna vyplatí až od invalidity 2. a 3. stupně (pojistné podmínky).

Čekací doba je 18 měsíců od vzniku pojištění.

Rizikové životní pojištění ActiveLife

U tohoto pojištění Uniqa vyplatí pojistné plnění podle pojistných podmínek za všechny psychiatrické diagnózy u 1.,. 2. a 3. stupně invalidity.

Čekací doba je 18 měsíců od vzniku pojištění u 1. stupně, 12 měsíců od vzniku pojištění u vyšších stupňů.

YOUPLUS Životní pojišťovna

U této pojišťovny nedostanete pojistné plnění z pracovní neschopnosti u všech psychiatrických diagnóz kromě F00–F9 a F20.

Invalidita

Podle pojistných podmínek pojišťovna hradí všechny psychiatrické diagnózy ve všech stupních invalidity. Pouze u 1. stupně u diagnóz F10–F19 a F21–F99 pojišťovna vyplatí v případě pojistné události 50 % aktuální pojistné částky. Zbývajících 50 % této pojistné částky vyplatí pouze tehdy, pokud prokážete novým posudkem o invaliditě nebo lékařskými zprávami (v případě, že posudek nemůže být nebo nebyl pojištěnému vystaven), že pokles jeho pracovní schopnosti na úroveň alespoň invalidity 1. stupně trvá i 18 měsíců po dni vzniku pojistné události. Čekací lhůta je 2 měsíce.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).