Hlavní navigace

Kdo vás pojistí proti terorismu?

23. 10. 2015
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Europ Assistance
Nemusíte zrovna jezdit do Afghánistánu. Stačí, když úřady označí nějakou na první pohled nehodu jako teroristický čin. Pokud jste jím poškozeni, máte problém. Vy, ne pojišťovna.

Představte si modelovou situaci. Zaplatíte si cestovní pojištění a vycestujete do zahraničí. Do klidné země, která se neúčastní válek ani se tam nekonají žádné rozbroje. A přesto dojde k nějaké neočekávané události, např. v metru něco vybuchne a zraní vás to, vykolejí vlak, dojde k úniku plynu, začne hořet hotel, někdo začne na ulici jen tak střílet nebo jinak škodit s úmyslem ublížit ostatním lidem… Úřady té země později označí tento útok jako teroristický čin.

Není pak vůbec nereálná situace, kdy vás zraněné dopraví do nemocničního zařízení, tam vás dají dohromady a poté vám přijde účet k zaplacení, protože vaše cestovní pojišťovna vás odkáže na výluku. Dojde-li k tomuto činu v zemích Evropské unie, nějaké finance vám zachrání evropský průkaz pojištění, ale mimo EU vás taková záchrana vašeho života a zdraví může stát celé jmění. Ať se nám to líbí nebo ne, i zdravotnictví je byznys. Bohužel.

Spoléhat na státní pomoc se nemusí vyplatit, proto jsme zjišťovali, které pojišťovny poskytující cestovní pojištění umí pojistit i škody na zdraví způsobené teroristickým aktem.

Tabulka níže ukazuje pojišťovny, které jsou podle pojistných podmínek oprávněny odmítnout pojistné plnění v případě škod následkem teroristického činu.

Rizika teroristických činů mají ve výlukách
AGA International (Mondial Assistance)
AIG Europe
BNP Paribas Cardif Pojišťovna
DIRECT pojišťovna
ERGO pojišťovna
Generali pojišťovna
Hasičská vzájemná pojišťovna
Komerční pojišťovna
MAXIMA pojišťovna
Pojišťovna ADRIA Way družstvo

V těchto pojišťovnách můžete samozřejmě uzavřít cestovní pojištění a odjet na dovolenou. Ale v případě, že se v zemi stane teroristický čin, který vás nějakým způsobem poznamená, a budete potřebovat lékařské ošetření, pojišťovna od toho dává ruce pryč. U všech těchto pojišťoven je teroristický útok zahrnut mezi výluky a ani vás proti němu nepřipojistí zvlášť.

Čistě teoreticky si můžete myslet, že by pojišťovna kvůli své reputaci snad plnění neodmítla, ale jakmile je něco ve výlukách a vy jste je odsouhlasili… Z právního pohledu to totiž funguje takto:

Teroristický akt je samozřejmě trestný čin. Poškozený (případně jeho příbuzní, pokud čin nepřežije) by měl podat trestní oznámení na pachatele tohoto útoku. Jakmile jej policie daného státu vypátrá, měl by, ať už součástí řízení trestního nebo občanskoprávního, požadovat po pachateli činu náhradu škody. K tomu se následně přidá i česká zdravotní pojišťovna, která musela hradit náklady zdravotnickému zařízení. Tolik suché právo, jak nám jej neoficiálně přetlumočil právník jedné významné pojišťovny.

V praxi to ale takto nefunguje. Naštěstí jsou pojišťovny, u kterých se nemusíte tohoto rizika bát.

Pojištění proti terorismu? Ano, máme

Existují i pojišťovny, které vás proti terorismu pojistí, ale musíte pečlivě hledat v pojistných podmínkách, abyste si byli jisti, zda pojištěni jste, či nikoli.

Níže uvádíme seznam pojišťoven, které v rámci cestovního pojištění nabízí i pojištění proti teroristickým útokům.

Pojistit rizika terorismu umí
Allianz pojišťovna
AXA Assistance
Česká podnikatelská pojišťovna
Česká pojišťovna
ERV pojišťovna
Kooperativa
Pojišťovna VZP
Slavia pojišťovna
Union poisťovna
Wüstenrot

Allianz terorismus přímo definuje

Pojišťovna Allianz má ve svých pojistných podmínkách přímo definované „Pojištění pro případ terorismu“. V něm uvádí, co se teroristickým činem myslí.

 • Útok na lidské životy, který může způsobit poškození zdraví nebo smrt.
 • Únosy či braní rukojmích.
 • Destrukce vládních nebo veřejných zařízení, dopravních systémů, infrastrukturních zařízení včetně informačních systémů, veřejných míst nebo soukromého vlastnictví, ohrožující lidské životy a způsobující ekonomické ztráty.
 • Únos letadla, lodi nebo jiného prostředku veřejné dopravy osob nebo prostředků přepravy nákladu.
 • Příprava použití a použití zbraní, výbušnin nebo jaderných, biologických či chemických zbraní s cílem ohrožení lidského zdraví a života.
 • Narušování nebo přerušování dodávek vody, elektřiny nebo jiných základních přírodních zdrojů s cílem ohrožení lidského zdraví a života.

Pojištění rizik souvisejících s terorismem se u této pojišťovny vztahuje pouze na léčebné výlohy v rámci cestovního pojištění. V ostatních případech je zahrnuto do výluk z pojištění.

Abyste mohli uplatit pojistné plnění, nesmíte se žádným způsobem podílet na přípravě, organizování či provedení teroristického útoku.

Nesmíte se v dané zemi účastnit třeba ani demonstrací, náboženských či politických průvodů a podobných akcí.

Ačkoli pojišťovna nabízí pojištění pro případ terorismu, nepojistí vás proti tomuto riziku do jakékoli země. Musíte se vyhnout zemím, které jsou ohrožené teroristickým útokem. V případě, že se situace změní po vašem vycestování a vy v takové oblasti zůstáváte i přes varování státních orgánů nebo mezinárodních institucí, pojišťovna plnění odmítne.

Pojišťovna Allianz se řídí seznamem, který denně aktualizuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Vám tedy bude stačit, když si před sjednáním cestovního pojištění prohlédnete aktuální seznam zemí a oblastí, kam MZV ČR nedoporučuje vycestovat a které jsou označeny jako válečné oblasti. Do všech ostatních míst vás cestovní pojištění kryje.

AXA Assistance kryje, ale pouze u některých typů

Pojišťovna AXA Assistance také nabízí pojištění proti terorismu, a to v rámci pojištění léčebných výloh v cestovním pojištění. Platí to ale pouze v případě, že nastane neočekávaný teroristický útok v oblasti, která je jinak považována za bezpečnou. To znamená, že Ministerstvo zahraničních věcí nevydá žádné doporučení do dané země necestovat, případně se nezdržovat na určitých místech. I v tomto případě vám tedy postačí zkontrolovat aktuální doporučení MZV ČR a tím se řídit. A samozřejmě se takových útoků nesmíte ani sami aktivně zúčastnit.

U léčebných výloh pro případ terorismu se u tohoto pojištění liší limity plnění. AXA Assistance nabízí 3 typy cestovního pojištění, a sice:

 • Pojištění Reference s maximálním krytím 2 500 000 Kč.
 • Pojištění Komfort s maximálním krytím 5 000 000 Kč.
 • Pojištění Excellent, v rámci kterého je pojištění léčebných výloh bez omezení.

U pojištění proti terorismu se ale limity liší. V případě typu Reference vám pojišťovna krytí proti teroristickým útokům nenabídne vůbec. Kryje ho až pojištění Komfort, ale pouze do limitu 2 500 000 Kč. U pojištění typu Excellent je nastaven limit 5 000 000 Kč.

V případě, že byste chtěli cestovní pojištění uzavřít u AXA pojišťovny, odkáží vás také na AXA Assistance.

Česká podnikatelská pojišťovna

Cestovní pojištění u České podnikatelské pojišťovny kryje rizika spojená s teroristickými činy, pokud se jich sami neúčastníte. I ČPP se řídí tím, do kterých zemí a oblastí MZV ČR nedoporučuje vycestovat. V nich toto riziko nekryje, ve všech ostatních případech ano.

U České pojišťovny musíte hledat podrobně

Česká pojišťovna proti tomuto riziku kryje, ale musíte pozorně hledat. Ve všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění je uvedeno, že se pojištění nevztahuje na škodu vzniklou teroristickým aktem včetně kontaminace v jeho důsledku. V doplňkových pojistných podmínkách pro cestovní pojištění se ale uvádí, že v případě léčebných výloh poskytne pojišťovna plnění i v případě, kdy událost vznikla v důsledku teroristického aktu. Nesmíte se však na něm žádným způsobem podílet. Pojišťovna tedy poskytuje krytí jen u léčebných výloh, nikoli například u úrazového pojištění.

Česká pojišťovna se také řídí pouze tím, co na svých stránkách uvede MZV ČR. Aby vás pojištění krylo, stačí se vyhnout zemím, do kterých ministerstvo i jen nedoporučuje vycestovat.

Odkud pojišťovny čerpají informace o rizicích v zemích

 1. Web Ministerstva zahraničních věcí, sekce varování před cestami.
 2. Web britské vlády, sekce cestovní poradce.
 3. Vlastní seznamy (jen ERV pojišťovna).

Obdobné výluky jako pro terorismus platí i pro ozbrojené konflikty.

ERV pojišťovna má vlastní seznam

Pokud si budete cestovní pojištění sjednávat u ERV pojišťovny, nebude pro vás seznam na MZV ČR směrodatný. Pojišťovna totiž disponuje vlastním seznamem, který uvádí ve formátu PDF na svých webových stránkách. Aby vás proti terorismu pojistila, musíte se vyhnout oblastem, které jsou označené jako „válečná zóna“. Pokud si vyberete oblasti označené jako „rizikové oblasti“, cestovní pojištění vás proti terorismu kryje.

A i zde platí, že se nesmíte účastnit například protivládních demonstrací nebo být přímo pachatel útoku. V těchto případech bude pojištění kráceno či zcela zamítnuto.

U Kooperativy musíte projít i zahraniční zdroje

Pojišťovna Kooperativa sice vlastním seznamem s nedoporučenými zeměmi nedisponuje, ale ani zde vám doporučení MZV ČR nebude stačit. Aby vás pojištění krylo, musíte se ujistit, že jakékoli státní orgány ČR nebo státní orgány jiných států či významné mezinárodní instituce neohlásily, že se v dané zemi očekává teroristický útok nebo že do dané země či oblasti nedoporučují cestovat.

Pokud neohlásily, kryje vás pojištění léčebných výloh v rámci cestovního pojištění. Někdy ale může být docela oříšek zkontrolovat veškeré webové stránky státních orgánů jiných zemí včetně mezinárodních organizací.

Tip do článku - účto fakturace duben

Po vydání článku přišla s pojištěním proti terorismu i Česká podnikatelská pojišťovna. Produkt je zaměřený čistě na krytí rizik a neobsahuje žádnou investiční složku. Na jedné smlouvě je možné pojistit dvě dospělé osoby a až čtyři děti a zkombinovat vícero rizik. O tomto pojištění jsme vás informovali v listopadové aktualitě.

Doporučení MZV ČR většinou stačí

Sjednáte-li si cestovní pojištění u Pojišťovny VZP, Union, Slavia či Wüstenrot, bude vám stačit projít aktuální seznam na Ministerstvu zahraničních věcí ČR a vyhnout se oblastem, do kterých nebylo doporučeno cestovat a které byly označeny za válečnou zónu.

V případě pojištění proti terorismu pojišťovny buď mají toto riziko zahrnuté v léčebných výlohách automaticky, nebo jej mají rovnou ve výlukách. U žádné z pojišťoven se nelze proti tomuto riziku připojistit nebo sjednat pojistku navíc, která by proti tomuto riziku kryla.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).