Hlavní navigace

Jak požádat o nabídku úvěru bez vlivu na vaši bonitu?

22. 10. 2015
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Chcete výhodný úvěr, tak si necháte zpracovat několik nabídek. Problém je, že každá nabídka znamená záznam v úvěrovém registru. Minimálně u bank.

Registr dlužníků vám může pomoci budovat pozitivní úvěrovou historii, nebo vám zazdít další naděje na nový úvěr od solidních věřitelů. Jak dlouho zde informace o vašich úvěrech zůstávají, v jaké fázi vašeho zájmu o úvěr se sem data zapisují a jak ovlivní vaši bonitu?

V registrech najdete prohřešky i poctivé splácení

Registry jsou pozitivní a negativní. Ty negativní obsahují informace o prohřešcích dlužníků, kteří mají potíže s platební morálkou. Pozitivní registry obsahují kromě těchto i data o půjčkách, které se řádně splácí.

Právě pozitivní registr vám může pomoci, žádáte-li o úvěr. Pokud jste bez poskvrnky, můžete od banky dostat lepší úrok, najde-li v registru informace o tom, že předchozí úvěr jste spláceli bez problémů. Máte větší šanci na lepší sazbu než člověk, který si nikdy žádnou půjčku nevzal a je tak pro banku velkou neznámou.

Registry BRKI a NRKI

Společnost CBCB Czech Banking Credit Bureau (CBCB) provozuje bankovní registr klientských informací (BRKI) a Czech Non-banking Credit Bureau (CNCB) zase nebankovní registr klientských informací (NRKI). Ačkoli jde o oddělené databáze, informace si mezi sebou vyměňují. Jak už napovídá název, s BRKI spolupracují banky působící na českém trhu. Reportují se sem pozitivní i negativní informace, takže se nejedná vyloženě o databázi neplatičů. Zatímco v NRKI jsou členy jen nebankovní společnosti, tedy nebankovní věřitelé, leasingové společnosti nebo třeba platforma Zonky. Čerpat informace z těchto databází mohou jen ti, kteří je sem také zasílají.

Pokud úvěr přestanete splácet, může se informace objevit v těchto databázích už při první neuhrazené splátce, protože k aktualizaci údajů dochází každý měsíc. Délka prodlení se samozřejmě aktualizuje také.

Všechny informace včetně případného prodlení posíláme do registru jednou za měsíc, a to vždy zpětně na začátku následujícího měsíce. Údaj o nesplácení klienta se tedy v registru objeví jen v případě, že má klient nějakou splátku neuhrazenou ke konci uplynulého měsíce, řekl serveru například Vladimír Komjati, mluvčí Air Bank. Pokud tedy svůj malý hřích stihnete napravit do konce měsíce, vůbec se v registru neobjevíte.

Pokud váš věřitel svou pohledávku prodá například vymáhací agentuře, objeví se to i v registrech ještě na dobu čtyř let od té doby, co úvěrový závazek mezi vámi a finanční institucí skončí.

BRKI

V BRKI se o vás vedou kromě identifikačních údajů i informace o tom, zda jste uzavřeli smlouvu či ne, jaká je výše vašich úvěrů, jak se vám je daří splácet nebo jak jsou zajištěné. Záznam zde budete mít tedy i v případě, že o úvěr jen žádáte (to, že dosud ale smlouva nebyla skutečně sjednána, zde ale bude vidět). Data se tu uchovávají po celou dobu vašeho závazku a ještě čtyři roky poté v případě, že došlo k uzavření smlouvy. Pokud požadovaná smlouva mezi klientem a bankou nebyla uzavřena, je tato informace uchována v BRKI po dobu 1 roku ode dne podání žádosti o uzavření příslušné smlouvy, informovala server Měšec.cz Zuzana Pečená, výkonná ředitelka společnosti CBCB.

Minimální částka, od které sdělujeme informace do úvěrových registrů, závisí na jednotlivých produktech. U běžného účtu se jedná o 500 Kč, u úvěrových produktů je tato částka nižší, v řádu desítek korun. Vždy sdělujeme přesnou výši dluhu po splatnosti ke konci kalendářního měsíce, řekla serveru Měšec.cz Pavla Kozáková z Tiskového oddělení České spořitelny. (Do SOLUSu se reportují částky od 500 Kč.)

NRKI

V NRKI se údaje zpracovávají tak jako v BRKI. V NRKI jsou zpracovávány informace nejen o fyzických osobách a podnikatelích, ale také i o právnických osobách, upřesnil pro server Měšec.cz Jiří Rajl, výkonný ředitel CNCB. Uvedl také, že kromě toho se také liší  lhůta, po kterou se zde uchovávají informace o žádosti o úvěr. Zde je to, na rozdíl od BRKI, půl roku.

Neprávem v registru jako neplatič? I to se občas děje. Podle aktuálního vyjádření bank by špatný zápis měl být vymazán během několika dní. Ve složitějších případech do měsíce, což je klasická lhůta pro vyřízení reklamace. Pokud v současnosti řešíte stejný problém a řešení se protahuje, budeme rádi, když nám svůj příběh napíšete na redakce@mesec.cz.

SOLUS

SOLUS je sdružení, jehož členy jsou nebankovní i bankovní finanční instituce, které si  vzájemně vyměňují informace o platební morálce dlužníků. Pozitivní a negativní registr je veden zvlášť. Registr FO obsahuje jen negativní informace o spotřebitelích (jde tedy o registr neplatičů), kteří mají dluhy po splatnosti. Pozitivní registr pak zpracovává pozitivní i negativní údaje o klientech členských společností a to včetně žádostí.

Zápis do Registru FO provede členská společnost zpravidla po neuhrazení tří po sobě jdoucích splátek (u telekomunikačních operátorů při prodlení trvajícím minimálně tři měsíce od data splatnosti faktury), prozradil rychlost, s jakou se zde úvěroví hříšníci objeví, tajemník sdružení Jan Stopka. Výjimku podle něj tvoří začátek smluvního vztahu, kde se do registru dostanete už po dvou neuhrazených splátkách, a konec smluvního vztahu, kdy se dlouhodobě nemáte k zaplacení poslední splátky. Podle Stopky byste se ale do negativního registru neměli dostat u prodlení do 30 dnů. V tom pozitivním se naopak objevíte už při žádosti. U neúvěrových produktů, tedy například u telekomunikačních služeb, se do registru uvádí až sjednaná smlouva.

Informace o vašem splácení se uchovávají v registru ještě tři roky po splacení úvěru, u ostatních služeb pak jeden rok. Z pozitivního registru podle Stopky uživatelé získají informace maximálně za posledních 13 měsíců. V případě, že jste se o úvěr pouze zajímali, ale doopravdy si smlouvu nakonec nesjednali (ať už proto, že jste ztratili zájem, vybrali si jinde nebo vám půjčka nebyla poskytnuta), bude z pozitivního registru záznam odstraněn po půlroce.

Centrální registru úvěrů

Centrální registr úvěrů (CRÚ) vede přímo Česká národní banka. Databáze ale obsahuje jen informace o bankovních úvěrech právnických osob a fyzických osob podnikatelů. Zapisují se sem čerpané úvěry včetně kontokorentů, debety na běžných účtech (pouze nad 2000 Kč), nečerpané úvěrové rámce a přísliby i poskytnuté záruky a ručení. Informace se každý měsíc aktualizují. Pouhé žádosti o úvěr se sem nezapisují. Pokud byl úvěr poskytnut, ale nebyl čerpán, ukončuje ho v CRÚ banka jako úvěr ukončený bez čerpání, vysvětlila serveru Měšec.cz Kateřina Bartůšková z tiskového oddělení centrální banky.

Pokud si jako podnikatel berete úvěr, ocitnou se v registru identifikační údaje, celková výše úvěru, jeho aktuální zůstatek, případné splátky po splatnosti včetně délky prodlení, měna, ve které je úvěr poskytován, i jeho zajištění.

V případě, že banka eviduje u klienta k ultimu měsíce údaj po splatnosti, předá tuto informaci v rámci měsíční uzávěrky, tj. do 18. dne následujícího měsíce po tomto ultimu, vysvětlila Bartůšková pravidlo, jak rychle se do registru dostane údaj o nesplácení.

Údaje se v registru uchovávají deset let od vašeho splacení závazku. Pokud byste se o svůj dluh přestali zajímat a banka ho předala inkasní společnosti, bude v registru poznámka, že byla pohledávka vyvedena mimo bankovní sektor. Stejně ale platí, že se budou údaje archivovat další dekádu (platí i pro nedobytné pohledávky).

V registrech SOLUS jen některé banky

S registry BRKI a NRKI spolupracují všechny banky (údaje reportují do BRKI, ale sdílejí se – pokud klient souhlasí – i do NRKI). Stejně jako s CRÚ, kam musí data reportovat všechny banky, které působí na území ČR, a další subjekty, jimž to nařizuje zákon.

Naproti tomu nejsou všechny banky členy sdružení SOLUS nebo reportují například jen do negativního registru.

Vůbec není členem Česká spořitelna, Fio banka a Hypoteční banka. Pouze negativní registr v rámci sdružení SOLUS používá například ČSOB, Expobank či Komerční banka. Do negativního i pozitivního registru reportuje například Equa bank.

Poškodí vám bonitu i jen žádost o půjčku?

Tím, že se do úvěrových registrů zanáší i žádosti o půjčku, se z hlediska posuzování bonity bankou trochu diskvalifikuje ten, kdo si chce nabídky porovnat napříč trhem. Do registru se dostane pouze předběžná informace, kterou banka zájemci poskytne. Ta ale zase nemusí obsahovat závazné podmínky, s jakými nakonec úvěr poskytne.

Ačkoli banky ujišťují, že záznamy v registrech nejsou jediným měřítkem při skórování klientů, přece jen k nim přihlíží. A přestože se dušují, že více rozjednaných žádostí v registru nemusí znamenat zamítnutí úvěru, na některé banky (nebo jednotlivé pracovníky v nich) může působit více otevřených žádostí v registru nepříznivým dojmem.

Nelze obecně říci, od jakého počtu žádostí je klient považovaný za rizikového. Lze však usuzovat, že klient s vysokou frekvencí žádostí v krátkém období bude představovat vyšší riziko než klient, který má jednu nebo dvě žádosti za rok, myslí si Tomáš Zavoral, mluvčí Raiffeisenbank.

Přesto existuje cesta. Ve více bankách si požádat můžete, pak byste ale měli zrušit všechny žádosti krom té, kterou jste zvolili za tu pravou. Například UniCredit Bank v této situaci právě tento krok po zájemci o úvěr požaduje. Výměnou za to ale tyto žádosti nijak neovlivní bonitu a žadatel může dosáhnout na lepší sazbu.

Pokud má klient o úvěr u nás skutečně zájem, je úvěr schválen s podmínkou pro čerpání, že žádosti u jiných bank budou odvolány. Banka po klientovi v rámci úvěrového procesu pro schválení úvěru vyžaduje, aby žádosti v jiných bankách odvolal, právě proto, aby nedošlo k tomu, že více bank klientovi schválí stejný úvěr, vysvětlil serveru mluvčí Petr Plocek.

Úvěr ve stavu žádosti vstupuje do výpočtu bonity klienta, tyto úvěry je možné vyjmout z kalkulace a klient následně doloží potvrzení o zrušení žádosti, uvedl za Expobank také Martin Kosek.

skoleni_7_4

Možnost doložit potvrzení o ukončení žádostí u jiných bank tak, aby neovlivnily bonitu, potvrdili také mluvčí Pavel VlčekmBank a Zdeněk Kovář z Fio banky.

Je ale dost možné, že se na tomto postupu bude možné domluvit i u jiných bank. Jde přece „o kšeft“. Než proto začnete zkusmo žádat banky o úvěr, abyste dostali do ruky konkrétní nabídku pro porovnání, aktivně si zjišťujte, zda budou ochotny při zrušení ostatních žádostí posuzovat bonitu, jako byste se nikde jinde o úvěr nezajímali.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).