Hlavní navigace

Jste OSVČ a klesl vám zisk? Neplaťte zbytečně vysoké zálohy

27. 5. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Příliš vysoké zálohy na sociální a zdravotní pojištění mohou být pro OSVČ nepříjemnou zátěží. Přitom není tak složité zálohy snížit.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají povinnost hradit každý měsíc zálohy na zdravotním a sociálním pojištění. Zálohy se přitom vypočítávají podle toho, jak se vám dařilo v loňském roce, v tomto případě tedy v roce 2013 a jaké příjmy a výdaje jste vykázali v přiznání k dani z příjmů. Velmi jednoduše se ale může stát, že se vašemu podnikání nedaří tolik, jako v roce předchozím. Přesto ale podle předpisů sociální správy a zdravotní pojišťovny musíte platit zálohu odpovídající loňskému, vyššímu zisku. V případě většího rozdílu to může vést k nepříjemnostem a negativně ovlivnit vlastní cash flow. Nejsou výjimkou OSVČ, kteří jeden rok získají velkou zakázku a jejich zisk tak může činit například milion korun, zatímco další rok podobnou zakázku nezískají a jejich zisk se propadne třeba na tři sta tisíc.

Neplatit zbytečně více

V praxi dochází v některých případech k situaci, že uplynulý rok byl pro živnostníka finančně citelně úspěšnější, než je tomu v aktuálních měsících. Placení vysokých měsíčních záloh na povinném pojistném tak může znamenat finanční brzdu a mít negativní dopad na finanční situaci živnostníka v letošním roce, vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. Existuje však řešení, které je překvapivě jednoduché a pro OSVČ přínosné. Přesto o něm mnohé z nich neví a zálohy se za každou cenu snaží hradit v původní výši, přestože jim to činí problémy. Při podání žádosti o snížení záloh u své zdravotní pojišťovny a na místně příslušné OSSZ může živnostník svoji aktuální měsíční situaci vylepšit, neboť se sníží jeho povinné měsíční platby. Aktivní přístup a komunikace s úřady se vyplatí, dodává Ivanco.

Nejde přitom o žádný výjimečný krok. Je však třeba projevit vlastní aktivitu a nečekat, že vás ke snížení záloh vyzve sama zdravotní pojišťovna nebo sociální správa. Administrativa tohoto úkonu přitom není složitá. Sociální správa i zdravotní pojišťovny s ním počítají a mají proto připraveny formuláře. U ČSSZ je to „Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu“ a u zdravotní pojišťovny „Žádost o snížení záloh na pojistné“.

Jak požádat o snížení záloh

Přeci jen ale nejde o snížení záloh požádat kdykoliv. Aby mohlo být žádosti o snížení měsíční zálohy vyhověno, musí být průměrný měsíční zisk v aktuálním roce alespoň o třetinu nižší než průměrný měsíční zisk za předchozí rok. Průměrný měsíční zisk v aktuálním roce se posuzuje nejméně za tři po sobě jdoucí měsíce. Pokud jste OSVČ a splňujete tyto podmínky pro snížení měsíční zálohy, tak můžete zabránit vzniku přeplatku na povinném pojistném za rok 2014. O správný krok jde i tehdy, pokud prostředky na placení zbytečně vysokých záloh máte. Není totiž důvod, aby vám vznikaly příliš vysoké přeplatky. Ty totiž nejsou žádným způsobem úročeny, nemůžete jimi disponovat a po podání přehledů v dalším roce budete nějakou dobu čekat na jejich vrácení. Z podnikatelského hlediska je tedy správné platit jen odůvodněné zálohy. 

Lepší cash-flow

OSVČ o své peníze nepřijdou, vypočtený přeplatek se zúčtuje při podání Přehledu za rok 2014. Vypočtený přeplatek zdravotní pojišťovny a OSSZ následně vracejí, nebo se použije na úhradu měsíčních záloh na další období. Z finančního hlediska je však výhodnější snížit měsíční zálohy a eliminovat vznik vysokého přeplatku za rok 2014. Snížením měsíčních záloh si OSVČ ihned vylepší své cash-flow a mohou peníze okamžitě využít, což je pro jejich výdělečnou činnost příznivé, vysvětluje Gabriela Ivanco.

skoleni_7_4

Pochopitelně platí, že o snížení záloh můžete požádat pouze do podání nových přehledů. Pokud podáte Přehledy za rok 2013 v květnu 2014 a od června požádáte i o snížení měsíčních záloh na povinném pojistném, potom mohou být měsíční zálohy zdravotní pojišťovnou a OSSZ sníženy až do měsíce, který bude předcházet měsíci, ve kterém bude odevzdán Přehled za rok 2014, například tedy až do dubna 2015.

Hranicí, pod kterou s výší záloh nelze jít, tedy takzvané minimální zálohy, jsou pro rok 2014 stanoveny na 1754 Kč u zdravotního pojištění a na 1894 Kč u sociálního pojištění. Platí to i při velmi nízkém zisku. Měsíční záloha na zdravotním pojištění i sociálním zabezpečení může být tedy na základě vlastní žádosti snížena pouze do minimální výše. Pokud byste z podnikání dlouhodobě měli problém hradit minimální zálohy, stojí za úvahu, zda samostatnou výdělečnou činnost neukončit.

Modelový příklad

Modelová OSVČ vykonávající hlavní činnost měla za rok 2013 příjmy ve výši 987 984 Kč, výdaje činily 432 432 Kč. Za leden až duben 2014 dosáhly příjmy 111 222 Kč a výdaje 45 454 Kč. Lze si v tomto případě požádat o snížení záloh na povinném pojistném?

  • Průměrný měsíční zisk za rok 2013 činí 46 296 Kč (987 984 Kč − 432 432 Kč): 12 měsíců).
  • Průměrný měsíční zisk za rok 2014 činí 16 442 Kč (111 222 Kč − 45 454 Kč): 4 měsíce).
  • Průměrný měsíční zisk v roce 2014 je o více než třetinu nižší než v roce 2013, proto v našem modelovém příkladu zdravotní pojišťovna žádosti o snížení měsíční zálohy vyhoví. Během roku 2014 bude tedy modelová OSVČ moci platit nižší měsíční zálohu na zdravotní pojištění, minimálně však ve výši 1752 Kč. Stejně tak vyhoví žádosti i OSSZ a měsíční záloha na sociální pojištění se sníží, bude však nutné dodržet alespoň minimální výši zálohy, tzn. 1894 Kč.

Autor článku

Spotřebitelské finance i politicko-ekonomická témata jsou vodou na můj mlýn.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).