Hlavní navigace

Jste bez peněz a v nouzi? Můžete zkusit mimořádnou okamžitou pomoc

8. 4. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Mimořádná okamžitá pomoc bude vzhledem k současné situaci dostupná všem, kteří kvůli vládním omezením přišli o významnou část svých příjmů.

Na úřady práce se poslední dobou stále častěji obracejí lidé žádající o mimořádnou okamžitou pomoc (MOP). Připravili jsme pro vás proto stručný přehled toho, co k žádosti potřebujete doložit a kdy si o příspěvek můžete požádat.

O příspěvek si můžete zažádat, pokud vám kvůli vládním opatřením souvisejícím šířením epidemie koronaviru klesl příjem, ale ne o tolik, aby vám vznikl nárok na opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi (jako je příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení) a současně máte finanční problémy a potřebujete bezprostřední pomoc.

Jde o jednorázovou dávku, o níž si mohou zažádat i rodiče, kteří jsou doma s dětmi na tzv. ošetřovném, podnikatelé, kteří museli omezit svoji činnost, nebo zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce, dále zaměstnanci, vykonávající činnosti, kterým byl vládními nařízeními omezen výkon zaměstnání. Jak se píše v prohlášení na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV): Pomoc bude připravena pro všechny, kteří vlivem omezení přišli o významnou část svých příjmů.

Není přitom nutné, aby vaše domácnost měla příjmy pod hranicí životního minima, jestliže máte aktuálně problém se zaplacením základních životních potřeb (jako je bydlení, živobytí, nebo vám vznikly jiné neočekávané nutné výdaje, které nejste nyní schopní uhradit). MOP však není možné poskytnout na zaplacení léků, dluhů, exekucí, hypotéky, leasingu nebo na pokrytí nákladů spojených s podnikáním či jiných pohledávek.

K žádosti musíte doložit prohlášení o svých příjmech

Po dobu trvání mimořádných opatření nebudou úřady práce pro posouzení nároku a výše MOP detailně zkoumat sociální a majetkové poměry. Budou ale hodnotit příjem a dostupné finanční prostředky, které máte vy a vaše rodina k dispozici na úhradu nezbytných výdajů. K žádosti o MOP proto musíte přiložit prohlášení o aktuálních příjmech a výpisy ze svých bankovních účtů a výpisy z bankovních účtů členů vaší rodiny. Dále je potřeba doložit náklady na bydlení (zvláště v situaci, kdy budete žádat o pomoc s úhradou nákladů na bydlení, případně dalších souvisejících nákladů, jako je třeba internet a služby spojené s telefonováním).

K příjmům, ke kterým se při posuzování nároku a výši MOP přihlíží, patří mzda, případné úspory, nemocenské dávky včetně ošetřovného, důchody, podpora v nezaměstnanosti a další opakující se dávky (jako je třeba rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení).

Na peníze můžete mít nárok i opakovaně

Mimořádná okamžitá pomoc vám může být poskytnuta po dobu vyhlášeného nouzového stavu i vícekrát, ale musíte se o ni každý měsíc písemně požádat na předepsaném formuláři. Pokud si s vyplněním nevíte rady, najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí i předvyplněný vzor formuláře. Na stejné stránce jsou dostupné i všechny povinné přílohy.

Při žádost je potřeba přiložit níže uvedené náležitosti:

 • žádost o mimořádnou okamžitou pomoc (do žádosti je nutné uvést všechny kontaktní údaje, jako je telefonní číslo, e-mail a číslo občanského průkazu),
 • souhlas s předáváním rodného čísla České poště s. p. (jestliže chcete, aby dávka byla vyplácena poštovní poukázkou),
 • doklad o výši vašich měsíčních příjmů a všech osob žijících ve společné domácnosti,
 • prohlášení o vašich celkových sociálních a majetkových poměrech a všech osob žijících ve společné domácnosti,
 • další doklady, které jsou nutné pro vyhodnocení nároku a výše mimořádné okamžité pomoci.

Mimořádnou okamžitou pomoc mohou využít i lidé, kteří pobírají dávky státní sociální podpory (příspěvek na bydlení, přídavek na dítě), a to v průběhu druhého kalendářního čtvrtletí (1. 4. až 30. 6. 2020) v případě, že se jim výrazně sníží jejich příjem. Nárok bude v takovém případě posuzován zpětně až ve třetím čtvrtletí, tedy po 1. červenci 2020.

Tip do článku - účto fakturace duben

Žádost o MOP můžete zaslat elektronicky

Žádost o MOP se podává na úřadu práce a nemusíte ji odevzdávat osobně. Můžete jí podat elektronicky na formuláři a bez zaručeného elektronického podpisu. Lze ji poslat i elektronicky s elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Stejně tak ji můžete poslat v příloze e-mailu naskenovanou nebo ofotografovanou s vlastnoručním podpisem. Dále je možné poslat formulář s žádostí poštou nebo jej vhodit do schránky umístěné při vstupu na úřad práce. Do žádosti musíte uvést svůj telefonický nebo e-mailový kontakt. Jednak proto, aby úředníci mohli ověřit vaši totožnost, a také pro případ, že by pracovníci úřadu práce potřebovali v žádosti cokoli doplnit nebo upravit.

Mimořádná okamžitá pomoc je určená:

 1. osobám s nedostatečnými finančními prostředky, kterým hrozí vážná újma na zdraví,
 2. osobám, které postihla vážná mimořádná událost a jejich sociální a majetkové poměry jim neumožňují tuto situaci překonat,
 3. osobám, které nemají s ohledem na své příjmy a své celkové sociální a majetkové poměry dostačující finanční prostředky na zaplacení nutného jednorázového výdaje,
 4. osobám, které nemají kvůli svým příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostačující finanční prostředky na pořízení nebo opravu nezbytného předmětu dlouhodobé potřeby,
 5. osobám, které nemají s ohledem na své příjmy a své celkové sociální a majetkové poměry dostatek peněz na zaplacení nezbytného jednorázového výdaje souvisejícího se sociálně právní ochranou dětí (například školní pomůcky),
 6. osobám, kterým hrozí sociální vyloučení (např. osobě propuštěné z výkonu trestu).

Výše příspěvku není stanovena, záleží vždy na konkrétních potřebách. Bližší informace můžete zjistit v našem přehledu na Měšci.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).