Hlavní navigace

Jednotná jízdenka pro všechny vlaky. Stát chystá integrovaný systém

23. 9. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Jedna jízdenka, se kterou byste mohli cestovat vlakem napříč různými dopravci? Novela zákona nyní míří do Senátu. Komerčním dopravcům to ale nikdo nařídit nemůže, a tak stejně budete muset porovnávat, co vás vyjde výhodněji nebo levněji.

Cestujete vlakem napříč celou Českou republikou a musíte několikrát přestupovat. Nepodaří se vám chytit navazující spoje tak, abyste jeli jen s jedním dopravcem, nebo by to pro vás znamenalo další časové zdržení na cestě. Využijete proto několika různých vlakových dopravců. Kromě poměrně složité cesty to pro vás znamená nákup několika jízdenek zvlášť, a to u každého dopravce, jehož služeb plánujete využít.

To by se ale brzy mohlo změnit. Do senátu teď totiž míří novela zákona o drahách, která počítá se zavedením jednotné jízdenky pro všechny dopravce.

Jak uvést teorii do praxe

Ministerstvo dopravy v návrhu zákona počítá s tím, že by se zřídil jednotný informační systém jízdních dokladů. Takovou možnost nově umožňuje evropská směrnice. Tento systém by byl součástí systému veřejné správy a správu nad ní by provádělo rovněž ministerstvo dopravy.

Jeho vybudování a pětileté provozování je odhadováno na 254 000 000 Kč. Z toho 109 000 000 Kč bude stát samotné vybudování systému.

Informační systém jízdních dokladů

V informačním systému jednotných jízdních dokladů by byla vedena řada údajů. Například informace o dopravcích, kteří přepravu na základě jednotného dokladu umožňují. Konkrétně pak obchodní název firmy, adresa sídla, identifikační číslo apod.

Dále by v systému byly informace o přepravních službách, které byste vy jakožto zákazníci mohli využít na základě jednotného jízdního dokladu.

Obsahoval by informaci také o výši jízdného a o cenách dalších souvisejících služeb, jakožto i o podmínkách užití těchto přepravních služeb.

Dále pak seznam prodejních míst, kde je možné jednotný jízdní doklad zakoupit. Figurovaly by tam ale i informace o vás jakožto o cestujících, kteří si tuto jednotnou jízdenku zakoupili. A to vaše jméno, příjmení, doručovací adresa, datum narození, fotografie, druh a číslo osobního dokladu a kontaktní údaje. Tyto informace by následně sloužily k ověření, že na danou jízdenku skutečně cestuje osoba, pro kterou byla vystavena.

Co se pro vás změní

Po zavedení jednotného informačního systému by se pro vás systém nákupu jízdného zjednodušil. Koupili byste si jednu jízdenku z bodu A do bodu B, tzv. OneTicket, a k přepravě byste mohli využít jakéhokoli dopravce.

Po skončení vaší cesty by se tito dopravci následně poměrovou částkou podělili o vámi zaplacené jízdné.

To je ovšem teorie za předpokladu ideálního stavu. Tedy za situace, že se do projektu zapojí všichni vlakoví dopravci. V praxi tak tomu ale být nemusí. Podle zákona se do systému jednotného dokladu musí povinně zapojit všechny vlaky v režimu závazku veřejné služby. Nenastane tak situace, že by z některé linky bylo zařazeno jen několik spojů. U vlaků v režimu veřejné služby také nebude omezen rozsah spoje (např. na 50 %), sdělila pro Měšec.cz Lenka Rezková, tisková mluvčí Ministerstva dopravy.

U komerčních spojů a komerčních vlakových dopravců to ale neplatí. Zde zapojení do Systému jednotného tarifu bude dobrovolné. Může tedy docházet k určité děravosti systému, kdy by si cestující museli kupovat jízdenky jen u příslušného dopravce, dodává Lenka Rezková.

Levnější může být paradoxně ta složitější cesta

I když se soukromý dopravce bude účastnit prodeje jízdenek přes zmíněný integrovaný systém, neznamená to, že se vám cestování na jednotný jízdní doklad vždy vyplatí.

Na jedné straně platí, že dopravci, kteří by se do projektu zapojili, by museli nově uznávat cenu, kterou by stanovil národní tarif. Ten by určovalo ministerstvo financí. Pokud byste si tedy koupili skrze tento systém jízdné, bylo by jedno, s jakým dopravcem pojedete, cena by byla totožná.

Na druhou stranu ale nikdo nebude komerčním dopravcům určovat, že do projektu musí zahrnout všechny své poskytované spoje nebo veškerá místa na daných spojích.

Ceny dané národním tarifem musí respektovat jen u spojů a jízdenek, které jsou v rámci systému nabízeny. Ale u spojů či jízdenek, které nebudou do projektu zahrnuty, si komerční dopravci mohou účtovat ceny podle svého uvážení.

Což znamená, že někteří dopravci mohou cenově promovat jiné spoje či jízdenky, které ale není možné využít u jakéhokoli dopravce. Teoreticky vás pak cesta může při nějaké akci vyjít levněji, pokud si jízdenku zajistíte mimo zmíněný projekt.

Systém budou povinně využívat dopravci, kteří jezdí na základě objednávek státu a krajů. Komerční dopravci by se mohli připojit v případě, že budou mít zájem se projektu účastnit.

Údaje by se uchovávaly rok

Údaje, které by o vás informační systém shromáždil, by se za standardních podmínek uchovávaly 12 měsíců. Pouze v případě, že by došlo k uplatňování práv z přepravy, byla by doba uchování delší, a to úměrně dané situaci.

Ministerstvo dopravy by tyto informace zveřejňovalo způsobem, který umožňuje dálkový přístup. K informacím o vaší osobě se ale dostane pouze osoba, která vám jednotný jízdní doklad prodala, a dopravci, kteří vám na základě tohoto dokladu poskytli nebo mají poskytnout uvedené služby.

skoleni_8_6

Od kdy můžete službu využívat?

Od teorie k praxi bude muset ještě nějaký čas uplynout. V současné době prošla novela zákona úspěšným čtením v poslanecké sněmovně a nyní míří do senátu. Ten může novelu buď schválit, nebo ji poslanecké sněmovně vrátit s pozměňovacími návrhy. Poslanecká sněmovna by pak zákon musela projednat znovu a případně senát přehlasovat, než by se zákon dostal k podpisu prezidentovi.

S účinností uvedeného systému se proto počítá až na prosinec roku 2020. V závislosti na legislativním procesu se ale termín spuštění může pochopitelně i posunout.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).