Hlavní navigace

Jaké příspěvky od zdravotních pojišťoven se teď hodí? Najděte si ten svůj

25. 5. 2021
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Zdravotní pojišťovny zareagovaly na pandemii a nabízí nové příspěvky. Které se vám teď mohou hodit? Přinášíme přehled za všechny pojišťovny.

Skladba bonusových a preventivních programů zdravotních pojišťoven se kvůli pandemii částečně změnila. Pojišťovny reagují na potřebu se více testovat, kupovat respirátory či oxymetry, nabízejí projekty telemedicíny, ozdravné pobyty pro ty, kteří stále pociťují důsledky onemocnění covid-19, a nově i pomoc psychologů.

Vzhledem k tomu, že část české populace během lockdownu přibrala, hodí se i příspěvky na sportovní aktivity nebo různá preventivní vyšetření, která jste možná v posledních měsících zanedbali. V souvislosti s novým koronavirem se zvýšila i důležitost programů pro odvykání kouření nebo důležitost vyšetření rizika vzniku krevních sraženin.

Co nového najdete v nabídkách zdravotních pojišťoven, co by se vám nyní mohlo hodit?

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Pojišťovna nabízí příspěvky z preventivních programů podle následujících pravidel:

 • děti do 17 let příspěvek do 1500 Kč,
 • muži a ženy od 18 let příspěvek do 1000 Kč,
 • dárci příspěvek do 6000 Kč.

Nabídka je prezentována zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže, přičemž velice často jde o týž příspěvek, jen v jiné části webu. Pokud je příspěvek určen jen pro jedno pohlaví, výslovně to u něj uvádíme.

Příspěvek na test na covid-19, který si pojištěnec platí jako samoplátce, do 600 Kč. Proplácí se pouze PCR testy.

Program Duševní zdraví umožňuje pětkrát čerpat příspěvek do 500 Kč (celkem tedy do 2500 Kč) pro pojištěnce, kteří v souvislosti s pandemií potřebují psychosociální intervenci.

Program onkologické prevence nabízí až 2000 Kč pojištěncům od 35 let na komplexní onkologickou preventivní prohlídku. Dále pojišťovna samostatně nabízí příspěvek v programu:

Program Sportovní lékařská prohlídka přispívá do 500 Kč na úhradu sportovní lékařské prohlídky u poskytovatele zdravotních služeb.

Program Pravidelný pohyb nabízí příspěvek do 700 Kč pro pojištěnce od 18 let na pravidelnou pohybovou aktivitu.

Program Doplňky stravy je určen pro pojištěnce od 65 let, kteří zde mohou získat až 400 Kč na doplňky stravy a vitamíny z lékárny.

Příspěvek na odvykání kouření umožňuje čerpat až 2000 Kč na léčiva a volně prodejné podpůrné prostředky.

Pojišťovna přispívá také do 500 Kč na prevenci zhoršení diabetu, do 500 Kč lidem s vysokým krevním tlakem na nákup pažního tlakoměru a do 200 Kč lidem s vysokým cholesterolem na koupi doplňku omega-3 mastných kyselin.

Na webu zdravotní pojišťovny můžete také zadat dotaz na lékaře.

Dále zdravotní pojišťovna nabízí program slev dle regionu.

Oborová zdravotní pojišťovna

Oborová zdravotní pojišťovna má poměrně komplikovaný systém benefitů. Nabízí dva systémy čerpání a na své stránce o výhodách pro pojištěnce je zobrazuje najednou a bez přílišného rozlišení. Jeden systém je vázaný na tzv. Vitakartu, resp. získané kredity, ze kterých se vypočítává nárok na konkrétní výši příspěvku. Pojišťovna každoročně připisuje na kartu 200 bodů, další body mohou pojištěnci získat za preventivní návštěvu lékaře, za podání přehledu v případě OSVČ apod. Extra kredity získávají dárci krve, čerstvé maminky nebo novorozenci. O příspěvek přes kredity se s účtenkou v tomto případě žádá přímo přes Vitakartu.

Druhý systém umožňuje čerpat příspěvek na tzv. kupony, na které vzniká nárok automaticky z pozice pojištěnce. Zde jsou u programů jasně popsaná pravidla, kdo může čerpat, na co a do jaké částky (tak od sebe mimochodem odlišíte příspěvky na kupony a na kredity – ty na kupony se na webu rozbalí do vysvětlivek, ty na kredity se nerozbalí, informace totiž najdete až ve Vitakartě, pro neklienty je přístupná demoverze). Některé příspěvky se překrývají v obou systémech. Vždy je tedy výhodnější primárně čerpat na tzv. kupony a poté si dočerpat ještě výhody za získané body/kredity. O příspěvek přes kupony se čerpá pomocí účtenky a podaného formuláře.

Všichni pojištěnci mohou čerpat:

Příspěvek na lázeňské procedury pro pojištěnce od 18 let max. do 2000 Kč.

Program stop kouření s příspěvkem do 2000 Kč.

Program stop infarktu pro pojištěnce od 30 do 50 let (vyšetření hradí pojišťovna, nemá stanovené maximum příspěvku).

Program pro dárce krve, kostní dřeně a pro dárce orgánů.

Příspěvek pro děti s obezitou pro pojištěnce do 18 let s diagnózou obezita, otylost do 1000 Kč.

Pojišťovna přispívá onkologicky nemocným a dále podporuje prevenci programy:

Přes Vitakartu a kredity mohou pojištěnci získat dále:

Dále je pro pojištěnce dostupná Asistenční služba OZP – konzultace je dostupná pojištěncům v aplikaci Vitakarta, dále na e-mailu asozp@ozp.cz, čísle 261 105 205 nebo nonstop modré lince 844 111 000. Na medicínský dotaz odpovídá do 6 hodin obvodní lékař, do 48 hodin specialista.

Pojišťovna nabízí i slevový program u konkrétních e-shopů nebo dle regionu.

RBP, zdravotní pojišťovna

Zdravotní pojišťovna dělí své bonusové programy podle skupin pojištěnců. Pokud výslovně neuvádíme, pro které, jde o společný program pro ženy i muže.

Děti do 18 let zde mohou získat příspěvek například na:

Pojištěnci od 19 let mohou čerpat:

Pojištěncům zapojeným do programu Bonus Zdraví 90 vyplácí pojišťovna každý rok ještě příspěvek do 500 Kč např. na vitamínové doplňky nebo permanentky.

Pojištěnci mohou využít službu Lékař na telefonu na čísle 840 111 245, kde mohou s lékařem konzultovat příznaky nemoci, žádat vysvětlení lékařského nálezu nebo výsledků laboratorního vyšetření, ověřit správnost léčby nebo zjistit složení léků a jejich účinnost.

Pojišťovna je také zapojena do projektu Šance pro srdce, který na dálku monitoruje zapojené pojištěnce se srdečně-cévními obtížemi.

Pojištěnci mohou využít také slevový program u konkrétních e-shopů nebo dle regionu.

Vojenská zdravotní pojišťovna

Vojenská zdravotní pojišťovna umožňuje čerpat tři příspěvky z preventivních programů ročně:

 • Příspěvek na vitamíny z lékárny do 300 Kč (program Zdraví),
 • Příspěvek na plavání do 400 Kč (program Pohyb),
 • Příspěvek na pohybové a regenerační aktivity do 500 Kč (program Pohyb),
 • Příspěvek na sportovní a ozdravné pobyty pro děti do 18 let do 500 Kč (program Pohyb),
 • Příspěvek na sportovní prohlídku k členství ve sportovním klubu či kroužku do 250 Kč (program Pohyb),
 • Prevence karcinomu prsu pro ženy od 30 let do 800 Kč (program Prevence),
 • Příspěvek na vyšetření kožních znamének do 400 Kč (program Prevence),
 • Prevence karcinomu prostaty pro muže od 40 let do 300 Kč (program Prevence),
 • Prevence kolorektálního karcinomu do 150 Kč (program Prevence),
 • Odvykání kouření pro pojištěnce od 16 let do 400 Kč (program Prevence),
 • Příspěvek na paruku při chemoterapii do 1000 Kč (program Prevence).

Příspěvek na dezinfekci rukou ve výši do 200 Kč se nepočítá do limitu tří čerpaných příspěvků.

Odměny pro bezpříspěvkové dárce krve a kostní dřeně (nepočítá se do limitu tří příspěvků). Za každý třetí odběr 300 Kč, za 20 odběrů 500 Kč, za 40 odběrů 1000 Kč, 80–250 odběrů 2000 Kč a za odběr kostní dřeně 3000 Kč ve formě poukázek.

Pojišťovna nabízí pojištěncům registrovaným na Klientském portálu také službu uLékaře.cz po tři měsíce bez poplatku a poté se zvýhodněným předplatným.

Dále mohou klienti čerpat slevy u vybraných obchodníků (seznam na konci stránky) nebo u partnerů BeneFit klubu.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Všeobecná zdravotní pojišťovna dělí příspěvky do několika skupin dle příjemců. Dospělí pojištěnci mohou čerpat z programů:

Na děti je zde možné čerpat:

Pro dárce krve jsou určené příspěvky na:

Dárci orgánů mohou získat příspěvek na lázeňskou péči, na nákup sportovního vybavení nebo na nákup vitaminů, doplňků stravy a zdravotnických prostředků do 10 000 Kč.

Pojištěnci mohou čerpat slevy v rámci slevového programu Klub pevného zdraví.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zdravotní pojišťovna přispívá na:

 • ozdravný pobyt pro děti (s onkologickým onemocněním nebo kvůli obezitě) do 19 let do 1000 Kč,
 • ozdravný pobyt pro děti (s chronickým onemocněním dýchacích cest) od 4 do 19 let do 1000 Kč,
 • ozdravný pobyt pro dárce kostní dřeně do 10 000 Kč,
 • paruku po aktivní onkologické léčbě do 4000 Kč,
 • genetické vyšetření pro trombotické stavy na vlastní žádost do 1000 Kč,
 • vyšetření digitálním dermatoskopem do 1000 Kč,
 • na odvykání kouření do 1000 Kč.

Dále poskytuje příspěvky na pohybové aktivity na:

 • program Sport Junior pro děti od 4 do 18 let do 700 Kč,
 • program Sport pro dospělé od 19 do 64 let do 500 Kč,
 • program Senior pro pojištěnce od 65 let do 500 Kč.

Pojištěnci mohou čerpat také příspěvky na prevenci závažných onemocnění na:

 • prevenci karcinomu prsu pro ženy od 20 do 45 let (mamograf) do 800 Kč,
 • prevenci karcinomu prsu pro ženy do 45 let (sono) do 600 Kč,
 • prevenci karcinomu prostaty pro muže (bez limitu),
 • prevenci karcinomu tlustého střeva a konečníku pro pojištěnce do 50 let (bez limitu),
 • program pro zjišťování nádorů v oblasti dutiny břišní a ledvin (bez limitu),
 • prevenci melanomu (bez limitu),
 • podporu péče o duševní zdraví do 500 Kč,
 • podporu nutričního poradenství pro pojištěnce s BMI nad 30 nebo pod 18,5 do 500 Kč.

Pojišťovna přispívá dárcům krve na:

 • pohybové aktivity, vitamíny apod. pro bezpříspěvkové dárce krve do 1000 Kč,
 • pohybové aktivity, vitamíny apod. pro držitele Zlatého kříže a vyššího ocenění do 4000 Kč,
 • příspěvek na ozdravný pobyt pro dárce kostní dřeně do 10 000 Kč,
 • cestovní pojištění od Vitalitis na 30 dnů bez poplatku.

Pojištěnci mají dále bezplatné plavání ve vybraných bazénech či slevu na cvičení. Další slevy mohou získat u smluvních partnerů.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Mimořádný příspěvek na respirátory ve výši 100 Kč. Avšak pouze proti dokladu o zaplacení z března s tím, že žádost je nutné podat nejpozději do dvou měsíců od úhrady.

Zdravotnické prostředky nehrazené z pojištění ve výši do 1500 Kč pro děti (do 18 let) a do 500 Kč pro dospělé (od 19 let) nad rámec ostatních programů. Příspěvek můžete čerpat např. na pomůcky spojené s diabetem, respiračním onemocněním, onemocněním trávicího, močového, neurologického systému, onemocnění kůže apod. Aktuálně vypichujeme například příspěvek na dezinfekční prostředky na kůži, pulzní oxymetr, proužky na měření srážlivosti krve.

Program podpory darování protilátek proti covidu-19 umožňuje dárcům plazmy s protilátkami čerpat až 1000 Kč nad rámec ostatních preventivních programů. Například na:

 • nákup volně prodejných léků a doplňků stravy,
 • nákup zdravotnických prostředků nebo výrobků na podporu zdraví,
 • úhradu sportovních pohybových aktivit,
 • úhradu ambulantní rehabilitační péče,
 • úhradu nácviku správné techniky čištění zubů.

Rekondice po onemocnění po covidu-19 přispívá na rekondiční pobyt v lázních v případě, že jste prodělali onemocnění covid a stále pociťujete následky. Příspěvek lze čerpat maximálně do 3500 Kč.

Program Telemedicína umožňuje čerpat příspěvek do 1500 Kč dětem a do 500 Kč dospělým nad rámec ostatních programů na zapojení do různých programů telemonitoringu.

Program podpory duševního zdraví nabízí příspěvek do 1500 Kč dětem a do 500 Kč dospělým na vyšetření klinické psychologie a klinické logopedie.

Program podpory zdravého životního stylu s příspěvky do 1500 Kč pro děti a do 500 Kč pro dospělé, zejména na pohybové aktivity.

Program Sportovní preventivní prohlídka pojištěncům od 19 let umožňuje čerpat až 500 Kč na úhradu sportovní prohlídky, kterou vyžadují sportovní kluby a svazy.

Program prevence civilizačních onemocnění umožňuje čerpat příspěvky do 1500 Kč pro děti a do 500 Kč dospělým na preventivní vyšetření a preventivní aktivity.

Program podpory odvykání kouření nabízí čerpání příspěvku do 500 Kč nad rámec ostatních programů.

Program prevence onkologických onemocnění umožňuje čerpat příspěvek do 1500 Kč dětem a do 500 Kč dospělým na onkologické vyšetření.

Nonstop službu Lékař na telefonu poskytuje zdravotní pojišťovna bezplatně (platíte jen hovor na pevnou linku) na čísle  +420 283 002 772. Zavolat můžete, například pokud se nevyznáte v lékařské zprávě, výsledcích z laboratoře nebo si třeba nejste jistí, zda můžete užít nějaký lék. Služba nenahrazuje funkci rychlé záchranné služby při akutních obtížích.

Dále pojišťovna nabízí Program slev a výhod dle regionu.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).