Hlavní navigace

Jaké je složení komoditních indexů?

Ole Hansen

Podívejme jak si vedly hlavní komoditní indexy v roce 2012 a co způsobilo jejich rozdílnou výkonnost?

Doba čtení: 3 minuty

Investoři do komodit mají za sebou další těžký rok. Výkonnost tří hlavních sektorů, tedy kovů, energetiky a zemědělství, měla totiž velké výkyvy. Podívejme jak si vedly hlavní komoditní indexy v roce 2012 a co způsobilo jejich rozdílnou výkonnost.

Při pohledu na výkon jednotlivých sektorů podle dvou nejsledovanějších komoditních indexů Dow Jones UBS CI a S&P GSCI zjistíme, že se celkové výnosy v tomto roce pohybovaly jen kolem nuly. Když to srovnáme se 14procentním výnosem indexu S&P 500 nebo 14,5procentním výnosem u indexu MSCI World, tak na tom letos byly komoditní indexy dost bídně.

Co je vlastně komoditní index?

Podívejme se krátce, co se vlastně skrývá pod spojením komoditní index a jak vlastně takový index funguje. Komoditní index buď investuje do komodit nebo sleduje výkonnost určité skupiny komodit, a to podle předem určených pravidel. Právě výkonnost těchto indexů je pak často uváděná v médiích, nebo když se porovnává výkonnost komodit s jinými trhy, třeba akciovými nebo dluhopisovými. Velcí investoři se většinou snaží své investice rozložit. Zejména pak u komodit, což je dáno vysokou volatilitou, která je neoddělitelnou součástí investování do jednotlivých druhů. Komoditní indexy pomáhají investorům porovnat výkonnost a výnosnost jejich investic. Díky zvýšené popularitě komodit v posledních letech rostly i komoditní indexové fondy.

Dva hlavní indexy

Jak už jsem říkal, jako standardní ukazatele daného odvětví slouží komoditním investorům dva hlavní indexy: S&P GSCI index a DJ-UBSCI. Investoři sledují tyto dva indexy bedlivě a už do nich vložili miliardy dolarů – buď přímo do fondů, nebo skrze burzovně obchodované fondy (ETF), které kopírují jejich výkonnost. Navíc řada lokálních komoditních fondů sleduje jeden z těchto dvou komoditních fondů.

Odlišná skladba a strategie

Index S&P GSCI byl založen v roce 1991. Vychází především z poměrů celosvětové produkce a skládá se z 24 fyzických komodit, které se obchodují na aktivních a likvidních futures trzích. Váha každé komodity je v tomto indexu dána průměrnou velikostí produkce a je navržena tak, aby odrážela relativní důležitost každé komodity ve světové ekonomice. Vzhledem k této skladbě je v indexu S&P GSC nejvíce zastoupen energetický sektor. Až 70 procent indexu je totiž v současnosti investováno do produktů od ropy po zemní plyn.

Naopak index DJ-UBSCI, který vznikl v roce 1998, je mnohem diverzifikovanější. Index zahrnuje 22 fyzických komodit, přičemž všechny jsou zastoupené na aktivních trzích futures. Žádná z těchto komodit nesmí tvořit méně než dvě nebo více než 15 procent indexu a žádná skupina nebo sektor nesmí tvořit více než 33 procent indexu. Váha každé z komodit se vypočítává v souladu s pravidly, která jsou nastavena tak, aby relativní zastoupení každé z podkladových komodit odráželo její důležitost ve světové ekonomice a likviditu na trhu.

dan_z_prijmu

Rozdílné složení – rozdílná výkonnost

Odlišná struktura obou indexů vysvětluje jejich rozdílné výkonnosti, jak můžete vidět na grafu níže. Například energetický sektor se na výkonnosti indexu GSCI podílí největší měrou. To bylo vidět hlavně během první poloviny roku 2012, kdy geopolitické napětí spojené s íránským jaderným programem poslalo ropu výše, a to předtím než její ceny propadly o 30 procent. Od června do srpna se zájem přesunul ke klíčovým plodinám, jako je kukuřice, pšenice a sójové boby. Stálo za tím sucho, které zasáhlo rozsáhlé oblasti produkce ve Spojených státech, Rusku a na Ukrajině. Indexu DJ-UBS se pak dařilo lépe vzhledem k většímu zastoupení obilovin. Podobný vývoj se opakoval ve čtvrtém kvartálu, tentokrát ovšem díky dobrému výkonu průmyslových kovů.

Investoři, kteří hledají spíše pasivně řízené prostředí, by si tak měli tyto rozdíly uvědomovat. Někdo se může zaměřit spíše na energetiku prostřednictvím indexu S&P GSCI, zatímco jiný zvolí širší přístup, který nabízí index DJ UBS. A samozřejmě existuje i mnoho dalších komoditních indexů, které lze obchodovat skrze burzovně obchodované fondy (ETF). Pravděpodobně nejznámější jsou komoditní indexy Reuters-Jeffries CRB a Rogers International.

Našli jste v článku chybu?