Hlavní navigace

Jaké bonusy a benefity nabízejí zdravotní pojištovny?

20. 6. 2012
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

Podívali jsme se na jednotlivé benefity a bonusy zdravotních pojišťoven. Vyplatí se kvůli nim změnit zdravotní pojišťovnu?

Úvod

Jak to na trhu pojišťoven vypadá? Pojišťovna AGEL společně se Českou zdravotní pojišťovnou se sloučila do České průmyslové zdravotní pojišťovny. Pojišťovna Média, která získala nechvalnou pověst agresivním přetahováním klientů, také nedokázala získat předepsaný počet klientů (100 000) a sloučila se do Všeobecné zdravotní pojišťovny. Na trhu tak zůstalo celkem 8 zdravotních pojišťoven.

Seznam zdravotních pojišťoven

Oborová zdravotní pojišťovna

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven a stavebnictví je třetí největší zaměstnanec­kou pojišťovnou v České republice. V současnosti má 697 889 pojištěnců. Jejich počet stabilně narůstá, za období 2 let do 1. 1. 2012 jejich počet narostl o 11 251.

Bonusy a benefity

Pojišťovna nabízí pojištěncům od 40 do 60 let příspěvek jednou ročně na komplexní vyšetření lékařem na kardiovaskulární a metabolické onemocnění, včetně laboratorního vyšetření.  Pobyt u moře v Chorvatsku vyjde pro dítě od 6400 – 8210 Kč. 

 • 200 Kč – Úhrada testu na CS (Celiakální sprue - nesnášenlivost lepku – glutenu), 
 • 500 Kč - Příspěvek na ošetření rázovou vlnou jednou ročně 
 • 500 Kč - Příspěvek na genetické vyšetření provedená u renomované laboratoře (GHC Genetics, s.r.o., GENDetective, s.r.o. apod.)
 • 100 Kč – Nákup vitamínů
 • Kredit až 1500 Kč (očkování, bazén, dioptrické pomůcky ad.)

 Pozor, pro využití některých benefitů máte čas jen do konce června 2012.

Revírní bratrská pokladna

Má dlouhodobou historii sahající ještě k 19. století. Založena však byla až v roce 1993 jako jedna z nejmladších pojišťoven. V roce 1996 došlo ke sloučení s Moravskou zdravotní pojišťovnou. V současné době má 415 819 pojištěnců. 

Bonusy a benefity

Nabízí základní preventivní balíček, kde proplácí 1000 Kč. U pojištěnců do 18 let může být navýšen na 1500 Kč za rok.  Proplácení je nejpozději do 13. 12. 2012 na pracovištích a do 31. 12. 2012 poštou (zásadní je razítko pošty). V rámci programu Zdraví 90, které je možné využít na plavání, masáže apod. 500 Kč. Zdravotní pobyt do Černé hory v délce 14 dnů stojí 6000 Kč v případě, že je pojištěno jen dítě. V případě, že jsou pojištěné i oba rodiče nebo se jedná o samoživitelku, je možné pobyt pro dítě získat za 4500 Kč. 

Vojenská zdravotní pojišťovna 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky funguje již od roku 1993. Pojišťovna má k datu 30.4.2012 625 tisíc pojištěnců a zabezpečuje zdravotní péči prostřednictvím 22 000 poskytovatelů. V České republice má celkem 16 poboček.

Bonusy a benefity
 • 500 Kč – Všichni pojištěnci můžou tuto částku čerpat na plavání.
 • 1000 Kč – Příspěvek na odvykací kůru proti kouření.
 • 500 Kč  - Příspěvek na ozdravný pobyt se solnými inhalátory 
 • 200 Kč – Příspěvek pro děti na vitamíny
 • 500 Kč –  Příspěvek pro děti  do 6 let věku na cvičení.
 • 100 Kč – Ženy mohou čerpat na vitamíny.
 • 1000 Kč- Kondiční aktivity. 
 • 500 Kč – Senioři  na nákup mobilního zařízení nouzové signalizace.
 • Ozdravný pobyt v Černé hoře stojí 7100 Kč na jedno dítě.

Pojišťovna proplácí doklady uplatněné nejpozději 31. 1. následující roku. 

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Od 1. 1. 2010 do 1. 1. 2012 klesl celkově počet pojištěnců o 81 042, a to i přes sloučení s pojišťovnou Média. Na počátku roku však měla celkově 6 178 670 pojištěnců, což je více, než součet všech klientů jiných zdravotních pojišťoven.

Bonusy a benefity

I přes počet vysoký počet pojištěnců a vysoké úspory z rozsahu nemůže Všeobecná zdravotní pojišťovna nabídnout příliš atraktivní slevy a bonusy. VZP například přestala hradit příspěvky na rovnátka u dětí, což je výrazný zásah do peněženek. 

Pokud jste členem Klubu pevného zdraví, můžete získat až 1500 Kč ročně na pohybové nebo relaxační aktivity a jakékoliv očkování, které není hrazeno z veřejného pojištění. Příspěvek na bezlepkovou dietu ve výši 3600 Kč je možné čerpat čtvrtletně po 900 Kč, u většiny dalších příspěvků si stačí požádat až do konce roku. 

VZP také nabízí procentuální slevy do partnerských obchodů. Pobyty pro děti (Mořský koník) se konají do Řecka a Chorvatska, jsou třítýdenní a stojí od 7200 – 18 000 Kč. 

Aktualizace: VZP nabízí mimořádný červnový bonus platný od 1. června do 30. června 2012, a to do 500 Kč (až 1000 Kč v případě, že nečerpal z programu Zdravá rodina) na jakékoliv očkování nehrazené z veřejného zdravotního nebo pevné fixní ortodontické aparátky nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek je také možné čerpat na plavání pro děti nebo na letní tábor zaměřený na pohybovou aktivitu. 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

Byla zřízena roku 1992 společnosti ŠKODA, automobilová akciová společnost (nyní Škoda Auto, a. s.) Mladá Boleslav. Je nejmenší pojišťovnou na našem trhu a má 137 363 pojištěnců. Působí především v regionu Mladé Boleslavi. 

Bonusy a benefity

Těhotné ženy mohou čerpat balíčky ve výši 600 Kč na rekreační aktivity. Balíček pro držitele Zlatého kříže (dárcům krve) dosahuje 1500 Kč, senioři nad 60 let můžou získat příspěvek 500 Kč ročně. Benefity pro všechny pojištěnce jsou následující:

 • 1200 Kč – na zlepšenou péči o matku a novorozence*
 • 800 Kč  - na odstranění vad chrupu do 18 let
 • 1000 Kč  - ozdravný pobyt pro pojištěnce s neurologickým a onkologickým onemocněním do 19 let 
 • ozdravný pobyt pro pojištěnce s chronickým onemocněním kůže, dýchacích cest a obezitou od 4 – 15 let
 • 10 000 Kč – za ozdravný pobyt v ČR pro aktivní dárce kostní dřeně
 • 200 Kč – na podporu preventivních prohlídek pro pojištěnce registrovaných ve sportovních klubech a organizacích do 26 let věku ** 
 • 2500 Kč -  na paruku pro ženy po aktivní onkologické léčbě
 • 300 Kč – na plastovou  sádru
 • 1500 Kč – na moderní léčebné metody
 • do 1 500 Kč – pojištěncům trpícím celiakií a fenylketonurií

* příspěvek lze čerpat po porodu v okamžiku přidělení rodného čísla novorozence, pokud se dítě narodí v prosinci roku 2012, prodlužuje se proplacení tohoto příspěvku do 31. 1. 2013

** podmínkou u sportovců je registrace ve sportovní organizaci na rok 2012

Pojišťovna také nabízí různé preventivní programy (prevence onemocnění štítné žlázy, prevence kardiovaskulárního onemocnění, prevence u těhotných – balíček zvýšeného dohledu, prvotrimestrální screening na specializovaném akreditovaném pracovišti, prevence melanomu…)

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE

Vznikla v roce 1993. Zatímco v roce 2010 měla 401 881 pojištěnců, v tomto roce jich hlásí už 429 403. 

Bonusy a benefity

Pojišťovna také nabízí plavání zdarma ve vybraných bazénech. V některých případech je však nutné si na určité adrese vyzvednout lístky. Souhrnně je možní získat 600 Kč, které lze využít na pohybové aktivity, rehabilitační plavání nebo 2× ročně přiděl 1 balení vitamínů Marťánku pro děti. Další skupiny (mládež, muži, ženy a senioři) můžou také čerpat 600 Kč na vybrané zdravotní programy. Zvýhodněné jsou těhotné ženy (300 Kč) a lidé trpící celiakií (1000 Kč), 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Zřízena byla zřízena ke dni 1. 10. 1992 rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. V roce 1997 se sloučila s pojišťovnou Grál a v roce 1998 s Regionální zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou. V současnosti má 1 182 442 členů.

Bonusy a benefity

Pojišťovna nabízí tyto benefity: 

 • 400 Kč – Program preventivních onkologických vyšetření
 • 3000 Kč – Program pro dárce krve a kostní dřeně
 • 500 Kč – Program očkování
 • 1500 Kč – Program očkování proti HPV
 • Program léčebně ozdravných pobytů pro děti (LOP)
 • 2000 Kč – Program zdravé dítě
 • 800 Kč – Program pro těhotné a kojící ženy
 • 800 Kč – Program – student do 26 let věku
 • Program podpory zdravého životního stylu

Realizace a čerpání musí být provedeno do 2 měsíců od vystavení účtů (nevztahuje se však na očkování).

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Česká průmyslová zdravotní (dříve Hutnická zaměstnanecká pojišťovna) byla zřízena 1. prosince 1992 rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí. Pojišťovna získala sloučením klienty pojišťovny Agel a Českou zdravotní pojišťovnou. Zatímco v roce 2010 měla 714 774 pojištěnců, v roce 2012 jich už bylo 736 897.

Bonusy a benefity

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna má jednotlivé položky rozdělené do různých balíčků. Mládež do 18 let může například čerpat balíček „Aqua“ do výše 500 Kč ročně, který obsahuje plavání nebo saunování pro děti. Děti také dostanou roční příděl 60 tablet vitamínů Marťánci. V balíčku škola je možné získat 1000 Kč na školu (školku) v přírodě nebo lyžařský výcvik. V balíčku mix lze získat až 1500 na kontaktní čočky, zdravotní prohlídky nebo na výživu celiakiků.

U dospělých a žen je také možné získat balíček mix. Ženy od 19 let mohou čerpat z programu „manažerka v mateřství“ na speciální vitamíny nebo na nadstandardní zdravotnické vyšetření z důvodů těhotenství, které není hrazeno z peněz veřejného zdravotního pojištění.

skoleni_8_6

Pojišťovna také nabízí program Bonus Plus, kde pojištěnec získává body, které může čerpat na (lázeňské programy, pohybové aktivity, účast otce při porodu, dioptrické brýle a další). Zajímavá je také program „prevence“ kde pojištěnec, který se přihlásí, může získat až 500 Kč. Musí být ale vybrán počítačem.

Pro dárce kostní dřeně je připraven ozdravný pobyt v celkové hodnotě maximálně 10 000 Kč. Pojišťovna přispívá 1000 Kč na moderní operace, kam mimo jiné patří  laserové operace očí, ale i jiné. 

Běžné benefity Dítě do 15 let
Příspěvky VZP (111) VOZP (201) ČPZP (205) ZP M-A (217) ZP MV ČR (211) RBP  (213) OZP (207) ZPŠ (209)
Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě viz: web http://www.vzp.cz/klienti/programy-prevence/klistova-encefalitida-1-davka-zdarma 1/3 prokázaných nákladů za očkovací látky * 1000 Kč * 600 Kč * 500 Kč * 1000 Kč * 500 –1000 Kč 300 Kč
příspěvek na očkování proti žloutence A+B Nefunkční odkaz 500 Kč * 1000 Kč * 600 Kč * 500 Kč * 1000 Kč * 500 – 1000 Kč po 3 dávce1000 Kč
příspěvek na očkování proti rotavirům 500 Kč NE * 1000 Kč * 600 Kč * 500 Kč * 1000 Kč * 500–1000 Kč po 2 dávce1000 Kč
příspěvek na očkování proti chřipce NE 350 Kč * 1000 Kč * 600 Kč * 500 Kč 300 Kč * 300 Kč 300 Kč
příspěvek na očkování proti rakovině děložního čípku Věk 13–18 dávka zdarma Věk 13–19 2500 Kč Věk 13–18 1000,– Věk 12–17 4000,– + 3 dávka zdarma Věk 12–25 3 dávka zdarma Věk 12–26 3 dávka zdarma Věk 12–25 příspěvek na 3 dávku Věk 12–18 500 Kč
příspěvek na očkování proti meningokokovým nákazám 500 Kč 500 Kč 1000 Kč 600 Kč 500 Kč 300 Kč 500 –1000 Kč 300 Kč
příspěvek na ortodoncii (rovnátka) NE 1200 Kč Věk do 18 1000Kč 2000 Kč 2000 Kč 1000 Kč NE Vek do 18 let 800 Kč
příspěvek na preventivní prohlídky sportovců NE 200 Kč 500 Kč 600 Kč Ne 500 Kč NE 200 Kč
příspěvek na autosedačky NE NE NE 300 Kč NE NE NE NE
příspěvek na plavecké kurzy NE Příspěvek na cvičení s dětmi do 6 let ve výši 500 Kč,do 3 let plavání 1000 Kč Věk do 8 500 Kč Věk do 15 600 Kč NE Věk do 5 300 Kč Věk do 6 1000 Kč NE

Junior 16–26
Příspěvky VZP
(111)
VOZP (201) ČPZP (205) ZP M-A (217) ZP MV ČR (211) RBP  (213) OZP (207) ZPŠ (209)
příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě viz: web http://www.vzp.cz/klienti/programy-prevence/klistova-encefalitida-1-davka-zdarma 500 Kč * 1000 Kč * 600 Kč * 500 Kč * 1000 Kč * 500–1000 Kč 300 Kč
příspěvek na očkování proti žloutence A+B 500 Kč do 18 let 500 Kč * 1000 Kč * 600 Kč * 500 Kč * 1000 Kč * 500 – 1000 Kč po 3 dávce1000 Kč
příspěvek na očkování proti chřipce NE 350 Kč * 1000 Kč 600 Kč * 500 Kč * 300 Kč * 500–1000 Kč po 2 dávce 100 Kč
příspěvek na očkování proti rakovině děložního čípku Věk 14–25
3 dávka sleva 1000 Kč
Věk 14–19 2500Kč Věk 13–18 1000Kč Věk 12–17 4000Kč + 3 dávka zdarma Věk 12–25 3 dávka zdarma Věk 12–26 3 dávka zdarma Věk 12–25 příspěvek na 3 dávku Věk 12–18 500 Kč
příspěvek na očkování proti meningokokovým nákazám 500 Kč 500 Kč 1000 Kč 600 Kč NE 300 Kč 500 –1000 Kč 300 Kč
prevence vzniku onkologického onemocnění NE NE NE 2500 Kč 400 Kč NE vyšetření zdarma NE
příspěvek na ortodoncii (rovnátka) NE 1200 Kč Věk do 18 1000 Kč Věk 8–16 2000 Kč Věk do 15 let 2000 Kč Věk do 18 1000 Kč NE NE
příspěvek na preventivní prohlídky sportovců NE 200 Kč 500 Kč 600 Kč 800 Kč vyšetření zdarma NE 200 Kč
podpora dárcovství krve sleva na cest.poj. 2000 Kč 4500 Kč 4000 Kč 3000 Kč 3000 Kč 2500 Kč 600 Kč + 30denní cestovní pojištěn
příspěvek pro dárce kostní dřeně NE 2000 Kč 4500 Kč 6000 Kč 3000 Kč 3000 Kč 3000 Kč ozdravný pobyt + 30denní cestovní pojištěn
příspěvek pro těhotné NE 1000 Kč 1500 Kč 300 Kč 800 Kč 200 Kč 1500 Kč NE
příspěvek na laserové oční operace NE NE Věk od 19 1500 Kč NE 1000 Kč 1000 Kč NE 1000 Kč

Muž 27–54 let
Příspěvky

VZP
(111)


VOZP (201)


ČPZP (205)


ZP M-A (217) ZP MV ČR (211) RBP  (213) OZP (207) ZPŠ (209)
příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě


viz: web http://www.vzp.cz/klienti/programy-prevence/klistova-encefalitida-1-davka-zdarma * 500 Kč* 1000 Kč

* 600 Kč * 300 Kč * 300 Kč * 500 –1000 Kč 300 Kč
příspěvek na očkování proti žloutence A+B 500 Kč * 500 Kč * 1000 Kč * 600 Kč * 300 Kč * 300 Kč * 500– 1000 Kč po 3 dávce 1000 Kč
příspěvek na očkování proti chřipce NE 350 Kč * 1000 Kč 600 Kč 300 Kč * 300 Kč * 500–1000 Kč po 2 dávce 100 Kč
prevence vzniku onkologického onemocnění NE NE NE 2500 Kč 400 Kč NE vyšetření zdarma NE
preventivní programy proti karcinomu prostaty NE NE Věk 40–55 200 Kč NE NE Věk od 45 vyšetření zdarma Věk40–65 let 500 Kč NE
prevence osteoporóza NE NE Věk 40–55 500 Kč Věk od 50
600 Kč
NE NE Věk od 40 500 Kč NE
prevence onemocnění oběhového systému NE NE NE 5000 Kč NE NE NE NE
podpora dárcovství krve sleva na cest.poj.
2000 Kč
4500 Kč
4000 Kč
3000 Kč
1200 Kč
2500 Kč
600 Kč +  30denní cestovní pojištěn
příspěvek pro dárce kostní dřeně NE
2000 Kč
4500 Kč
6000 Kč
3000 Kč
3000 Kč
3000 Kč
ozdravný pobyt + 30denní cestovní pojištěn

Žena 27 –54 let
Příspěvky

VZP (111)


VOZP (201)


ČPZP (205)


ZP M-A (217) ZP MV ČR (211) RBP  (213) OZP (207) ZPŠ (209)
příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě viz: web http://www.vzp.cz/klienti/programy-prevence/klistova-encefalitida-1-davka-zdarma 500 Kč * 1000 Kč * 600 Kč * 300 Kč * 300 Kč * 500 – 1000 Kč 300 Kč
příspěvek na očkování proti žloutence A+B 500 Kč 500 Kč * 1000 Kč * 600 Kč * 300 Kč * 300 Kč * 500–1000 Kč po 3 dávce 1000 Kč
příspěvek na očkování proti chřipce NE 350 Kč * 1000 Kč * 600 Kč * 300 Kč * 300 Kč * 500 – 1000 Kč po 2 dávce 200 Kč
prevence vzniku onkologického onemocnění NE NE NE 2500 Kč 300 Kč NE zpětně se proplácí * NE
prevence onemocnění oběhového systému NE NE NE 5000 Kč NE NE NE NE
prevence proti karcinomu prsu, mamograf, sonograf NE Věk 40–45 300 Kč Věk 30–44 500 Kč Věk 35–45 600 Kč Věk 40–45 let 400 Kč NE 500 Kč 800 Kč + 250 Kč (ultrasonické vyšetření prsu)
podpora dárcovství krve sleva na cest.poj.
max 2000 Kč
max 4500 Kč
max 4000 Kč
max 3000 Kč
max 3000 Kč
max 2500 Kč
max 600
Kč + 30denní cestovní pojištěn
příspěvek pro dárce kostní dřeně NE
2000 Kč
4500 Kč
6000 Kč
3000 Kč
3000 Kč
3000 Kč
ozdravný pobyt + 30denní cestovní pojištěn
příspěvek pro těhotné NE 1000 Kč 2000 Kč 300 Kč 600 Kč 1000
1500 Kč 1200 Kč
příspěvek na laserové oční operace NE NE Věk od 19 1000 Kč NE NE 1000 Kč NE 1000 Kč

Senior* 
Příspěvky

VZP (111)


VOZP (201)


ČPZP (205)


ZP M-A (217) ZP MV ČR (211) RBP  (213) OZP (207) ZPŠ (209)
příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě viz: web http://www.vzp.cz/klienti/programy-prevence/klistova-encefalitida-1-davka-zdarma  500 Kč * 1000 Kč * 600 Kč * 300 Kč * 1000 Kč * 500 –1000 Kč 300 Kč
příspěvek na očkování proti žloutence A+B 500 Kč 500 Kč * 1000 Kč * 600 Kč * 300 Kč * 1000 Kč * 500 – 1000 Kč po 3 dávce 1000 Kč
příspěvek na očkování proti chřipce NE 350 Kč * 1000 Kč * 600 Kč * 300 Kč * 300 Kč * 500 – 1000 Kč po 2 dávce 100 Kč
prevence vzniku onkologického onemocnění NE NE NE 2500 Kč 400 Kč NE NE
preventivní programy proti karcinomu prostaty NE NE Věk 40–55 200 Kč NE NE 500 Kč 500 Kč NE
prevence osteoporóza NE NE Věk 40–55 500 Kč Věk od 50
600 Kč
NE Věk od 40 500 Kč Věk od 50 vyšetření zdarma NE
prevence onemocnění oběhového systému NE NE NE 5000 Kč NE NE NE NE
podpora dárcovství krve sleva na cest.poj.
2000 Kč
4500 Kč
4000 Kč
3000 Kč
3000 Kč
2500 Kč
600 Kč + 30denní cestovní pojištěn
příspěvek pro dárce kostní dřeně NE
2000 Kč
4500 Kč
6000 Kč
3000 Kč
3000 Kč
3000 Kč
ozdravný pobyt

* souhrnná částka, možnost využít jen na jedno očkování 

** Srovnávací tabulka je orientační. Není dost možné umístit tam všechny bonusy a benefity. Z tohoto důvodů jsou uvedené v samotném textu u jednotlivých zdravotních pojišťoven. 

Závěr

Situace na trhu benefitů a bonusů od zdravotních pojišťoven je značně nepřehledná. Bohužel žádná zdravotní pojišťovna nenabízí takové bonusy, díky kterým bychom mohli prohlásit, že jsou skutečně nejlepší. Spousta lidí není také dostatečně informována o různých zdravotních programech, ze kterých mohou čerpat. Přicházejí tak zbytečně o peníze.

Autor článku

Nejčastěji se věnuje tématům z oblasti investování, financí a makroekonomie.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).