Hlavní navigace

Jaká je nabídka firemních platebních karet?

26. 1. 2006
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Platební karty pro placení za zboží a služby mohou samozřejmě využívat nejen soukromé fyzické osoby, ale i živnostníci, svobodná povolání a v neposlední řadě i podniky. Jak to v současné době vypadá s nabídkou firemních karet? A za kolik si vyberete z bankomatu?

Platební karty, které banky nabízejí podnikatelům, ať už fyzickým nebo právnickým osobám, jsou většinou identické produkty s kartami, jež jsou nabízeny soukromým osobám. Některé karty jsou ale finanční instituce ochotné vydat pouze podnikatelům.

Platební karty můžeme rozdělit na dvě hlavní skupiny. Do jedné patří karty neembosované, někdy nazývané elektronické, a do druhé jejich embosované „kolegyně“.

Elektronické karty

S kartami elektronickými je možno platit za služby a zboží u obchodníků pouze tehdy, pokud obchodníci využívají online platební terminál. Pokud tomu tak není, což je zejména u menších subjektů kvůli nákladnosti online připojení časté, lze platit pouze pomocí karty embosované, kterou obchodník protáhne zařízením slangově často nazývaným „žehlička“.

Roční poplatky za vedení u elektronických karet
Banka VISA Electron Maestro
Citibank 500,00 Kč neposkytuje se
Česká Spořitelna 0,00 Kč1) neposkytuje se
ČSOB 200,00 Kč2) 200,00 Kč
eBanka 370,00 Kč 370,00 Kč
Fio, družstevní záložna 200,00 Kč 200,00 Kč
GE Money Bank neposkytuje se 360,00 Kč3)
HVB Bank neposkytuje se 300,00 Kč
Komerční banka 200,00 Kč4) 200,00 Kč
Raiffeisenbank 0,00 Kč neposkytuje se
Waldviertler Sparkasse 150,00 Kč 150,00 Kč
Živnostenská banka 280,00 Kč5) neposkytuje se

1) Poplatek za vedení karty sice banka nestanovuje, ale zpoplatňuje její vydání částkou 200 Kč, platnost této karty je 1 rok.
2) K účtu ČSOB Obchodní konto je vedení 2 těchto karet zdarma.
3) K účtu Genius Business je vedení zdarma.
4) Vedení 1 této karty (jako vedlejší, hlavní je Silver Business Card) je k účtu Excelent zdarma.
5) Vydání a vedení jedné karty VISA Electron ke všem účtům BUSINESS MENU je zdarma.

Ačkoliv některé finanční instituce vydávají i platební karty jiných kartových společností, v drtivé většině případů se jedná o karty VISA Electron a Maestro. Roční poplatky za vedení těchto karet se zpravidla vejdou do 400 Kč, přičemž jejich vydání nebývá zpoplatněno. Někdy jdou banky opačnou cestou a neúčtují žádný poplatek za vedení karty, avšak zpoplatňují její vydání. To je případ např. České spořitelny u karty VISA Electron, jejíž vydání stojí 200 Kč. Zvyšte pozornost zejména u Raiffeisenbank, kde vydání těchto karet stojí 900 Kč!

Je třeba ještě upozornit na to, že elektronickými kartami nelze zpravidla uskutečňovat platby po internetu. V některých zemích je ale i toto možné, jedná se třeba o Japonsko.

Karty VISA Electron a Maestro bývají nabízeny ve stejné podobě a zpravidla i s totožnými poplatky a ostatními parametry také soukromým osobám. Tabulka tedy může sloužit pro orientaci i nepodnikatelům.

Embosované karty

Za lepší služby se více platí, a tak se roční poplatky za embosované karty pohybují v několikanásobné výši oproti kartám elektronickým. Citibank si tak u karty VISA Gold Business účtuje 5 900 Kč jako roční poplatek, ale i za její samotné vydání. Jen za první rok používání této karty tak zaplatíte více než 10 000 Kč, i kdybyste s ní neprovedli jedinou transakci.

Denní limity pro transakce bývají u embosovaných karet znatelně vyšší než u jejich elektronických protějšků. Jejich výhodou je možnost realizovat úhrady za služby u obchodníka, který není připojen na online terminál nebo platit zboží nebo služby objednané přes internet.

Embosované karty MasterCard a VISA jsou zpravidla ty s označením Classic, Standard, Business a Gold. Posledně zmíněné jsou značně nákladné a banky stanovují tvrdé podmínky pro jejich vydání, jsou však nabízeny většinou i soukromým osobám. Naproti tomu karty s označením Business si může pořídit pouze podnikatelský subjekt, jak název ostatně napovídá.

Roční poplatky za vedení u standardních embosovaných karet
Banka VISA Classic MasterCard Standard
Citibank 1 900,00 Kč neposkytuje se
ČSOB 500,00 Kč 500,00 Kč
eBanka 740,00 Kč 740,00 Kč
Fio, družstevní záložna 500,00 Kč 500,00 Kč
HVB Bank 600,00 Kč 600,00 Kč
Komerční banka 1190,00 Kč1) 1190,00 Kč1)
Poštovní spořitelna 500,00 Kč2) neposkytuje se
Raiffeisenbank 0,00 Kč 0,00 Kč
Volksbank 600,00 Kč 600,00 Kč
Waldviertler Sparkasse 500,00 Kč 500,00 Kč

1)Tyto karty mají v KB název Prestige Card a k účtu Komfort jsou po 1 exempláři vedeny zdarma.
2)K účtu Postkonto Max je vedení této karty první rok zdarma.

Roční poplatky za vedení u embosovaných karet Business
Banka VISA Business MasterCard Business
BAWAG Bank CZ 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč
Citibank 2 900,00 Kč neposkytuje se
Česká Spořitelna 1200,00 Kč 400,00 Kč
ČSOB 2 400,00 Kč1) 2 400,00 Kč
eBanka 3 200,00 Kč 3 200,00 Kč
Fio, družstevní záložna 2 400,00 Kč 2 400,00 Kč
GE Money Bank neposkytuje se 684,00 Kč
HVB Bank 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč
Komerční banka 3 500,00 Kč2) 3 500,00 Kč2)
Poštovní spořitelna 2 400,00 Kč 2 400,00 Kč
Raiffeisenbank 0,00 Kč3) 0,00 Kč3)
Volksbank 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
Živnostenská banka 2 500,00 Kč neposkytuje se

1) K účtu ČSOB Obchodní konto je vedení 1 této karty zdarma.
2) Tyto karty se v KB nazývají Business Silver Card a k účtu Excelent jsou vedeny jako hlavní karta po 1 exempláři zdarma.
3) Raiffeisenbank sice nezpoplatňuje vedení karet VISA Gold a MasterCard Gold, ale jejich vydání částkou 2800 Kč, platnost karet je 1 rok.

Roční poplatky za vedení u embosovaných karet Gold
Banka VISA Gold MasterCard Gold
BAWAG Bank CZ 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč
Citibank 5 900,00 Kč neposkytuje se
Česká Spořitelna 0,00 Kč 1) neposkytuje se
ČSOB 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč
eBanka 4 100,00 Kč 4 100,00 Kč
Fio, družstevní záložna 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč
GE Money Bank neposkytuje se 4 788,00 Kč
HVB Bank 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč
Komerční banka 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
Poštovní spořitelna neposkytuje se 4 000,00 Kč
Raiffeisenbank 0,00 Kč2) 0,00 Kč2)
Waldviertler Sparkasse 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč
Živnostenská banka 3 700,00 Kč neposkytuje se

1) Česká spořitelna sice nezpoplatňuje vedení karty VISA Gold, ale její vydání částkou 3700 Kč, platnost karty je 1 rok.
2) Raiffeisenbank sice nezpoplatňuje vedení karet VISA Gold a MasterCard Gold, ale jejich vydání částkou 4800 Kč, platnost karet je 1 rok.

Co byste ještě měli vědět?

Důležitým parametrem platebních karet, podle kterého je také vhodné se rozhodovat, který produkt a u jaké finanční instituce si konkrétně pořídit, je částka účtovaná za výběr hotovosti z bankomatu. Zde není rozdílu mezi jednotlivými druhy karet, takže za výběr zaplatíte obvykle stejně jak např. s VISA Electron, tak s VISA Gold.

Poplatky se podstatně liší u výběru z bankomatu banky, která vám kartu vydala, a u výběru z bankomatů jiných bank. Zatímco v prvním případě bývá tato operace zpoplatněna částkou do 10 Kč, v druhém bývá obvykle v průměru 5krát vyšší. Např. u Volksbank je tento poměr ještě vyšší, jelikož výběr z bankomatů banky stojí 2,50 Kč, zatímco výběr z bankomatů ostatních bank 25 Kč. V absolutní výši pak „vede“ Citibank, kde výběr z bankomatů, ať již vlastní nebo cizí banky, stojí 50 Kč.

Poplatky za výběr z bankomatu
Banka Výběr z bankomatu
vlastního cizího
Citibank 50,00 Kč1) 50,00 Kč1)
Česká Spořitelna 6,00 Kč 25,00 Kč
ČSOB 5,00 Kč 25,00 Kč
eBanka 6,90 Kč 29,90 Kč
Fio, družstevní záložna 5,00 Kč 25,00 Kč
GE Money Bank 5,00 Kč2) 25,00 Kč
HVB Bank 30,00 Kč 30,00 Kč
Komerční banka 6,00 Kč3) 39,00 Kč
Poštovní spořitelna 5,00 Kč 25,00 Kč
Raiffeisenbank 5,00 Kč4) 19,00 Kč
Volksbank 2,50 Kč 25,00 Kč
Živnostenská banka 5,00 Kč 40,00 Kč

1) Prvních 7 výběrů hotovosti v síti ATM v měsíci zdarma.
2) První dva výběry z bankomatu GE Money Bank v měsíci zdarma.
3) Všechny elektronické karty zahrnují 1 výběr, embosované 3 výběry a Silver karty všechny výběry hotovosti z bankomatů KB v měsíci zdarma.
4) Týká se jen prvních dvou výběrů v měsíci.

skoleni_13_10

U některých bank se částka za výběr z cizího bankomatu stanovuje procentuálně z vybrané částky, zároveň však poplatek nemůže klesnout pod určité stanovené minimum při sebemenší vybrané částce. U České spořitelny jde o 0,5 % a 25 Kč. Tento způsob stanovení poplatku za výběr z bankomatu se pak užívá v drtivé většině bank, pokud výběr uskutečňujete v zahraničí. Minimální poplatek se v tomto případě pohybuje okolo 100 Kč.

Zejména u „lepších“ karet s označením Business nebo Gold poskytují některé banky služby k nim vázané zdarma. Tak např. u Poštovní spořitelny tyto karty zahrnují ve své ceně automaticky i pojištění léčebních výloh, úrazové pojištění a pojištění právní ochrany D.A.S. pro řidiče.

Anketa

Používá vaše firma platební karty?

55 %
27 %
9 %
9 %
0 %
Odpovědělo 11 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).