Hlavní navigace

Jak zjistit, že měl váš příbuzný dluhy v zahraničí? Ohrožují vás při dědění?

26. 1. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Zemře vám někdo blízký a vy máte dědit. Jak ale zjistit, jestli a kde měl zemřelý dluhy, které by vás případně mohly ovlivnit? A co když měl navíc vazby do zahraničí a bojíte se, že dluhy nadělal třeba tam?

Ve článku Dá se po smrti životního partnera zjistit, jestli a kde měl dluhy? jsme se zabývali otázkou, jak po smrti blízké osoby, například manžela, manželky či někoho z rodiny, zjistíte při vypořádání dědictví, zda neměl zemřelý nějaké dluhy.

Možností moc není. Po zemřelém můžete překontrolovat písemnosti, pokud tu možnost máte nebo pokud se vám za života svěřil s tím, jaké má kde závazky. Pokud ale ani jednu možnost nemáte, dluhů a případných půjček se nedopátráte. Svépomocí de facto není dědic schopen zjistit, zda po sobě zůstavitel zanechal dluhy a případně v jaké výši, uvedla tehdy pro Měšec.cz advokátka Bohumila Vodičková Krpcová.

Článek se zabýval situací, kdy zjišťujete dluhy po zemřelém v rámci České republiky. Dluhy ale pochopitelně mohl zemřelý nadělat i v zahraničí. Jenže jak se jich dopátráte? A mají případně nějaký vliv na dědictví?

Sami nic nezjistíte, ale můžete se ochránit

Stejně jako v případě dluhů způsobených v České republice i u těch nadělaných v zahraničí platí, že se sami pravděpodobně ničeho nedopátráte. Můžete to samozřejmě zkusit a třeba budete mít štěstí, ale pravděpodobnější je, že se o nich sami nedozvíte.

To ale neznamená, že nemáte žádnou možnost, jak situaci řešit a jak se připravit na to, že se dluhy za čas mohou objevit. Aby vás případné dluhy po zemřelém v budoucnu nezaskočily, doporučuje se udělat tyto dva kroky:

1 – uplatnit právo na výhradu soupisu pozůstalosti,
2 – uplatnit požadavek na vyhledání dluhu soudem.

Dluhy hradíte jen do výše dědictví

Výhradu soupisu pozůstalosti definuje občanský zákoníkUplatnit ji můžete do jednoho měsíce od doby, kdy vás soud o této možnosti informoval. Buď můžete výhradu uplatnit ústně, nebo ji soudu zaslat písemně.

Ve chvíli, kdy uplatníte výhradu soupisu pozůstalosti, ochránili jste se před tím, abyste museli platit dluhy vyšší, než by bylo případné dědictví. Uplatnil-li dědic výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele pouze do výše ceny nabytého dědictví, uvedla pro Měšec.cz advokátka JUDr. Šárka Kincelová, společnice a jednatelka advokátní kanceláře Šárka Kincelová.

Naopak pokud výhradu neuplatníte, může se vám dědění prodražit. Pokud dědic neuplatnil výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele v plném rozsahu, což znamená i nad rámec ceny nabytého dědictví, dodává Šárka Kincelová.

Více dědiců se o dluh může podělit

Pokud je dědiců více, jde v takovou chvíli o společný dluh. Věřitel, tedy ten, komu peníze dlužil váš zemřelý příbuzný, má podle zákona právo chtít dluh splatit v celém rozsahu po jakémkoli dědici. V případě, že například vy celý dluh doplatíte, máte ale vůči ostatním dědicům tzv. regresní nárok.

To znamená, že jste zaplatili více, než byl váš podíl na dluhu, a máte právo po spoludědicích žádat náhradu. Tedy aby vám každý z nich zaplatil to, co měl podle svého podílu na dluh zaplatit, dodává Šárka Kincelová.

§ 1876 občanského zákoníku

(1) Uplatní-li věřitel proti některému ze spoludlužníků více, než odpovídá jeho podílu, vyrozumí o tom tento spoludlužník ostatní a dá jim příležitost, aby uplatnili proti pohledávce své námitky. Má právo požadovat, aby splnili dluh podle podílů, které na ně připadají, nebo aby ho v tomto rozsahu dluhu jinak zbavili.

(2) Vyrovnal-li spoludlužník více, než činí jeho podíl, náleží mu od ostatních spoludlužníků náhrada. Nemůže-li některý ze spoludlužníků splnit, rozvrhne se jeho podíl poměrným dílem na všechny ostatní.

Požádejte soud o vyhledání dluhů

Kromě uplatnění výhrady soupisu pozůstalosti u soudu byste měli soud požádat i o vyhledání dluhu. Ovšem pozor. Toto právo může uplatnit jen dědic, který uplatnil právo výhrady soupisu pozůstalosti, to je významná podmínka, říká Šárka Kincelová. Pokud tedy toto právo uplatní kdokoli jiný, nebude se k tomu přihlížet.

Ten, kdo uplatnil výhradu soupisu pozůstalosti, tedy musí uplatnit i tento požadavek. Vše ostatní pak zařídí soud. Ten vyzve věřitele zůstavitele, aby v přiměřené lhůtě oznámili a doložili své pohledávky. Lhůta je 3 měsíční. Soud je vyzve usnesením, které uveřejní vyhláškou a zveřejní ji na úřední desce soudu, který je k řízení o pozůstalosti příslušný. Tedy podle bydliště zemřelého.

Následující 3 měsíce se tedy bude čekat, jestli se někdo přihlásí s nárokem o zaplacení dluhu. Pak výzva uplyne a proběhne dědické řízení.

Tři možné výsledky

V zásadě pak mohou nastat 3 situace.

První – nikdo se na výzvu nepřihlásil. Žádné dluhy se tedy v rámci dědického řízení řešit nebudou a vy a další dědicové si rozdělíte majetek po zemřelém příbuzném.

Druhá – někteří věřitelé se přihlásili, váš zemřelý příbuzný tedy někde dlužil, ať už jste o tom věděli, nebo ne. Dluh ale nebyl vyšší než výše dědictví. Vše se vyrovnalo a žijete spokojeně dál.

Třetí – věřitelů se přihlásilo více. Váš zemřelý příbuzný měl řadu dluhů a ty převyšovaly hodnotu dědictví. Jako dědicové jste ale uplatnili výhradu soupisu a požadavek na vyhledání dluhu soudem. Pokud budou uplatněny věřiteli jejich dluhy a zjistí se, že pozůstalost je předlužena, následuje likvidace pozůstalosti nebo věřitelé mohou přijmout předluženou pozůstalost na úhradu svých pohledávek, informuje Šárka Kincelová.

A když po letech přijde zahraniční věřitel?

Někoho pak může budit ze sna myšlenka, co když měl váš zemřelý příbuzný dluhy v zahraničí. Někdo například obchoduje přes hranice, jiný tam léta žije a má tam vazby, a tak reálně hrozí, že tam mohl mít i dluhy.

Pak se opravdu může stát, že i po letech se přihlásí věřitel, který teprve zjistil, že jeho dlužník zemřel. A chce tedy svůj dluh splatit po dědicích.

A tehdy se vám opět může hodit ona výhrada soupisu. Věřitel, který se na výzvu soudu k oznámení a doložené pohledávek za zemřelým ve lhůtě nepřihlásí, nemá právo na uhrazení pohledávky vůči dědici, je-li pozůstalost vyčerpána uhrazením ohlášených pohledávek, informuje Šárka Kincelová. Tento nový věřitel nestihl tehdejší 3měsíční lhůtu.

Navíc platí, že pokud se po pravomocném ukončení pozůstalostního řízení objeví dodatečně pouze nějaký dluh, soud nebude dodatečně dědictví projednávat. Ať dopadlo předchozí dědické řízení jakoukoli z předchozích 3 variant. Dodatečné řízení o rozdělení pozůstalosti je přípustné, jen když se objeví nějaké aktivum – majetek, případně i pasivum – dluh, dodává Šárka Kincelová.

Něco jiného je, když se objeví i majetek

Pokud by se objevil i majetek, je však situace jiná. Pokud by se objevil dluh i majetek, nebyla v takovém případě pozůstalost vyčerpána a další pohledávka by mohla být věřitelem uplatněna. Pokud ji ale rozporujete, nepřihlíží se k ní a věřitel by se musel obrátit se svým nárokem na soud. Promlčecí doba ale také hraje svoji roli a v případě uplatnění promlčené pohledávky se lze úspěšně bránit námitkou promlčení.

Promlčecí doba je v tomto případě tříletá.

Pokud by se tedy objevily po uzavření dědického řízení pouze nové dluhy, dědické řízení se vůbec neobnoví. Pokud by se objevily dluhy i majetek, ale od dědického řízení uplynuly už 3 roky, máte právo uplatnit u soudu námitku promlčení právě na dluhy a máte velkou šanci, že uspějete. V takovém případě se bude rozdělovat jen majetek.

Největší past? „On by nikde nedlužil“

Výše zmíněné kroky se doporučují provést i v případě, že si myslíte, že zemřelý žádné dluhy neměl, anebo alespoň o žádných nevíte. Můžete se tak pojistit proti tomu, aby vás v budoucnu nečekaně objevené dluhy nepřekvapily.

Velkou chybou je, že řada pozůstalých se o případné dluhy a rizika z toho plynoucí nezajímá. Dědici výhradu soupisu pozůstalosti a vyhledání dluhu soudem moc často neuplatňují. Důvodů je více: snaha ušetřit na odměně notáře, přesvědčení dědiců, že zůstavitel dluhy nedělal, říká Šárka Kincelová.

skoleni_7_4

Neuplatněním těchto kroků ale riskujete, že předlužené dědictví budete muset zaplatit, na což třeba ani nemusíte mít peníze.

Žádný ze shora uvedených kroků neznamená, že dluh, který dědic nabyl rozhodnutím o rozdělení pozůstalosti, nebude muset dědic, který dědictví neodmítnul, plnit. Nabytý dluh dědic bude muset splnit, kroky shora uvedenými však zabezpečí, aby neplnil více, než v dědictví nabyl, uzavírá Šárka Kincelová.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).