Hlavní navigace

Jak ušetřit na daních? Získejte slevy a uplatněte odpočty

11. 2. 2015
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: isifa.com
Probereme si jednotlivé daňové odpočty a daňové slevy, které vám umožní výrazně si snížit daňovou povinnost.

Daňové odpočty ze základu daně

Po uplatnění reálných výdajů nebo výdajového paušálu získáte takzvaný základ daně. Ten si můžete snížit následujícími odpočty:

 • Dary na prospěšné účely
 • Úroky z úvěrů na bytové potřeby
 • Darování krve 
 • Penzijní připojištění 
 • Životní pojištění 
 • Členské příspěvky odborovým organizacím
 • Úhrady za zkoušky ověřující další vzdělávání

Pojďme si je rozebrat.

Dary na veřejně prospěšné účely

Dary jsou vázané na veřejně prospěšné účely s tím, že můžete například kromě prospěšných společností či spolků také obdarovat obce, kraje, organizační složky státu apod. Můžete ale obdarovat třeba i invalidního důchodce či zdravotně postiženého. Podrobně na téma, koho můžete obdarovat, najdete v článku Jak darovat a ještě ušetřit na daních?

Minimální hodnota daru musí odpovídat úrovni vyšší než 2 % základu daně v relativním vyjádření nebo 1000 Kč ve vyjádření absolutním. Maximálně si však můžete snížit základ daně o 15 % (v roce 2014 to bylo jen 10 %).

Úroky z úvěrů na bytové potřeby

Pokud financujete své bytové potřeby prostřednictvím úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečním úvěrem poskytnutým bankou, pak si můžete uplatnit úroky z úvěru. Pokud koupíte stavební pozemek, pak si zde můžete snížit základ daně, avšak jen v případě, že na pozemku začnete do 4 let stavět. Celkově si můžete na úrocích za celou domácnost odečíst přibližně 300 000 Kč. 

Darování krve

Za každý bezplatný odběr si budete moci z daní odečíst celkem 2000 Kč (celková úspora na daních je tak 300 Kč). Jak bylo uvedeno, je nutné darovat krev bezplatně s tím, že k daňovému přiznání přiložíte potvrzení od daného zdravotnického střediska.

Dobrovolné penzijní spoření

Penzijní spoření si můžete uplatnit ve výši 12 000 Kč za rok s tím, že ze součtu zaplacených příspěvků odečtete 12 000 Kč (v minulosti to bylo 6000 Kč). Znamená to, že pokud chcete vůbec využívat daňových výhod, musíte utratit více jak 12 000 Kč, pro maximální využití daňových výhod pak 24 000 Kč. Pro daňové odpočty však musíte dodržet dvě podmínky: výplatu plnění z pojištění obdržet až po 60 měsících od uzavření smlouvy a zároveň nejdříve v roce dosažení věku 60 let nebo později.

Životní pojištění

Stejně jako v případě penzijního připojištění budete moci z daňového základu odečíst 12 000 Kč, nebudete však muset odečítat žádnou částku. Pro uplatnění maximálních odpočtů vám tedy stačí platit jen 12 000 Kč ročně. I v tomto případě platí pravidlo 60/60, tedy spoření v minimální délce 60 měsíců a dosažení 60 let věku. Z daní však není možné odečítat částku na úrazové pojištění, na pojištění závažných onemocnění nebo pojištění zproštění od placení, i když tato připojištění zpravidla bývají součástí pojistné smlouvy.

Členské příspěvky odborovým organizacím

Ač se tuto slevu snažil zrušit současný ministr financí Andrej Babiš, raději odborům ustoupil a sleva tak zůstala. Maximálně si odečtete 1,5 % ze zdanitelných příjmů, v absolutním vyjádření si maximálně odečtete 3000 Kč.

Úhrady za zkoušky ověřující další vzdělávání

Vzděláváte se a snažíte se zvyšovat kvalifikaci? Pak si budete moci uplatnit částku 10 000 Kč za zdaňovací období. V případě, že jste osoba se zdravotním postižením, dosahuje celková částka 13 000 Kč, v případě těžšího zdravotního pojištění pak 15 000 Kč.

Shrnutí daňových odpočtů
Druh odpočtu Výše odpočtu v Kč či % za zdaňovací období Doplnění
Dary na veřejně prospěšné účely Min. 1000 nebo 2 % základu daně, max. 15 % základu daně Podrobně v článku
Úroky z úvěrů na bytové potřeby Max. 300 000 Jen na financování bytových potřeb
Příspěvky na penzijní připojištění a dobrovolné penzijní spoření Max. 12 000 Odečíst 12 000 Kč od zaplacených příspěvků, plnění nejdříve v 60 letech a po 5 letech od uzavření smlouvy
Pojistné na penzijní pojištění Max. 12 000 Plnění nejdříve v 60 letech a po 5 letech od uzavření smlouvy
Pojistné na životní pojištění Max. 12 000 Plnění nejdříve v 60 letech a po 5 letech od uzavření smlouvy
Členské příspěvky odborovým organizacím Max. 1,5 % nebo 3000 Ze zdanitelných příjmů dle § 6
Úhrady za zkoušky ověřující další vzdělávání Max. 10 000, zdravotní postižení max. 13 000 Těžší zdravotní postižení max. 15 000 Kč

Slevy na dani

Daňový základ jsme ponížili o odpočty, vypočítáme následně 15% daň. Z částky, která vám vyšla, budete moci uplatnit následující slevy a zvýhodnění:

 • Základní sleva na poplatníka
 • Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti
 • Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu
 • Sleva držitele průkazu ZTP/P
 • Sleva pro studenta
 • Daňové zvýhodnění na vyživované dítě
 • Sleva za umístění dítěte ve školce

Sleva na poplatníka

Sleva na poplatníka je základní slevou, která dosahuje 24 840 Kč. Uplatnit si ji bez obav můžou také starobní důchodci.

Sleva na manžela/manželku 

Pokud máte manžela nebo manželku v domácnosti s příjmy nižšími než 68 000 Kč, pak si na ní budete moci uplatnit slevu, která dosahuje 24 840 Kč. Za příjem se považuje hrubá mzda, nikoliv superhrubá či čistá mzda.

Do těchto příjmů vašeho protějšku nevstupuje rodičovský příspěvek, dávky státní sociální podpory, zvýšení důchodu pro bezmocnost, stipendium při soustavné přípravě na budoucí povolání, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření. Pokud však využíváte výdajové paušály, pak slevu budete moci využít jen v případě, že jste zaměstnán a součet základů daně s využitím paušálů bude nižší než 50 % celkového základu daně.

Sleva pro invalidy 

Slevy pro invalidy jsou dvě, záleží na stupni invalidity. V případě 1. a 2. stupně si můžete vypočtenou daň snížit o 2520 Kč. U invalidního důchodu 3. stupně si lze dokonce odečíst 5040 Kč za rok.

Pokud jste invalidním důchodcem jenom část roku, pak za každý kalendářní měsíc v roce můžete uplatnit 1/12 částky, v počátku měsíce však tyto podmínky musíte splňovat. Pokud máte průkaz ZTP/P, pak si díky němu budete moci odečíst dalších 16 140 Kč.

Sleva pro studenta

Pokud jste student, který se soustavně připravuje na své budoucí povolání, pak si do svých 26 let můžete snížit daně o 4020 Kč. V případě doktorského studia můžete studovat do svých 28 let. Pokud jste studovali jen část roku, pak uplatněte 1/12 částky za každý kalendářní měsíc. Budete však potřebovat od dané školy potvrzení o studiu.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Od roku 2015 je daňová sleva na první vyživované dítě 13 404 Kč za rok, na druhé dítě 15 804 Kč za rok a na třetí a každé další dítě 17 004 Kč za rok.

Vyživovat dítě můžete do 18 nebo i do 26 let v případě, že se soustavně připravuje na budoucí povolání. Zvýhodnění na děti může uplatnit jeden poplatník. Jedině s touto slevou lze získat takzvaný daňový bonus, který činí 60 300 Kč. K získání daňového bonusu však musíte mít příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k prvnímu dni zdaňovacího období, což je 51 000 korun.

Platí zde stejná omezení jako v případě slevy na manželku: zvýhodnění nemohou použít podnikatelé, kteří využívají výdajové paušály a mají příjmy pouze z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti. Výjimku tvoří zaměstnaná OSVČ, která má součet základů daně s využitím paušálů nižší než 50 % z celkového základu daně. Všem úskalím této slevy, která vás můžou potkat, se budeme věnovat v jednom z dalších článků.

Sleva na školku

Pro rok 2014 přibyla nová sleva. V případě, že umístíte dítě v mateřské školce nebo v jiném zařízení péče o děti, pak budete moci uplatnit novou slevu, která dosahuje výše minimální mzdy pro daný rok, což je v roce 2014 celkem 8500 Kč. Podrobněji se o slevě dočtete v článku Sleva na školku: Jak získat 8500 Kč krok za krokem

Shrnutí daňových slev
Druh slevy Výše slevy v Kč za zdaňovací období Doplnění
Základní na poplatníka 24 840 Mimo pracující důchodce
Na manželku (manžela) 24 840 Držitel ZTP/P = 2× výše slevy
Invalidita I. a II. stupně 2520  
Invalidita III. stupně 5040  
Držitel průkazky ZTP/P 16 140  
Student 4020 Do 26 let, případně 28 let
Dítě 13 404 Na druhé dítě 15 804 Kč za rok a na třetí a každé další dítě 17 004 Kč za rok. Daň. bonus max. 60 300 Kč
Školka 8500 Podrobně v článku

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Nejčastěji se věnuje tématům z oblasti investování, financí a makroekonomie.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).