Hlavní navigace

Jak si vedl váš penzijní fond?

23. 6. 2004
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Mezi fotbalovými výsledky a zprávami o tom, kdo se stane českou superhvězdičkou, se k nám nenápadně dostávají informace, jaké zhodnocení připisují penzijní fondy účastníkům za loňský rok. „Jak si vedl můj penzijní fond?“ si říká 2,7 milionu účastníků penzijního připojištění.

V době, kdy jsou bankovní vklady v českých bankách zhodnocovány v lepším případě jedním procentem a po odečtení poplatků jsme často rádi, že nejsme se svými úsporami ve ztrátě, připisují penzijní fondy svým účastníkům výnosy od dvou do čtyř procent. Je pravdou, že u penzijního fondu nikdy předem nevíme, jaké zhodnocení (kromě výše státního příspěvku) bude v tom kterém roce připsáno a zda bude vůbec nějaké, a rovněž peníze v penzijních fondech na rozdíl od bankovních vkladů nejsou pojištěny. Nicméně při správně zvolené investiční strategii jsou penzijní fondy rozhodně zajímavá alternativa pro větší či menší část našich vkladů.

Jak se zhodnocení počítá?

Co se vlastně děje s penězi vloženými do penzijního fondu? Peníze jsou jednak investovány do finančních nástrojů daných zákonem, jednak jsou z nich hrazeny náklady fondu. Zákon rovněž určuje, že v každém roce musí penzijní fond hospodařit s nezáporným výsledkem. Z vytvořeného zisku je podle zákona fond povinen nejméně 5 % odvést do rezervního fondu, nejvýše 10 % lze vyplatit akcionářům a zbytek se rozděluje účastníkům.

Rozhodnutí o tom, kolik bude klientům připsáno, je výrazně ovlivněno potřebou obstát v konkurenci jiných fondů. Jde nejen o to mít přitažlivost pro nové klienty, ale rovněž udržet ty současné. Přechod k jinému fondu je jednoduchý a beztrestný.

V budoucnu zřejmě dojde nejen k určitému nasycení trhu s penzijním připojištěním, ale je možné, že po změně zákona o penzijním připojištění se znesnadní přecházení klientů mezi fondy. Do jaké míry budou mít i potom penzijní fondy potřebu vykazovat vysoké připisované výnosy, mnohdy nadlepšované obětováním dividend ve prospěch účastníků, se dnes lze jen dohadovat. Zároveň nelze vyloučit, že se v budoucnu projeví potřeba vyšších odvodů do rezervních fondů, aby penzijní fondy mohly dostát svým garancím vůči účastníkům.

Připsané výnosy

Zhodnocení v jednom roce sice naznačuje, že by mohlo jít o fond, který nám přinese dobré nebo špatné zhodnocení vkladů, ale více nám řekne, když vezmeme do úvahy dlouhodobou výši a také stabilitu výnosů. Pro orientaci může sloužit například průměrné zhodnocení za delší období nebo porovnání výnosu fondu s průměrným zhodnocením všech fondů v daném roce.

skoleni_27_5

Zhodnocení penzijního připojištění
Fond Připsané zhodnocení v roce Průměr zhodnocení 2000 – 2003
2000 2001 2002 2003
Allianz PF 3,8 % 4,3 % 3,72 % 3 % 3,71 %
CS LIFE & PENSIONS PF 4,1 % 4,25 % 3,41 % 3,4 % 3,79 %
ČSOB PF Progres (ČSOB PF) 5,62 % 3,9 % 4,26 % 4,3 % 4,52 %
ČSOB PF Stabilita (ČMPF) 4,2 % 3,2 % 3 % 2,3 % 3,18 %
Generali PF 3,6 % 4,6 % 4,1 % 3 % 3,83 %
Hornický PF Ostrava 2,04 % 2,37 % 3,24 % 2,44 % 2,52 %
ING PF 4,4 % 4,8 % 4,1 % 4 % 4,33 %
Nový ČP PF (ABN AMRO PF) 3,95 % 4,1 % 3,5 % 3,34 % 3,72 %
PF České pojišťovny 4,5 % 3,8 % 3,2 % 3,1 % 3,65 %
PF České spořitelny 4,2 % 3,81 % 3,5 % 2,64 % 3,54 %
PF Komerční banky 4,89 % 4,4 % 4,63 % 3,4 % 4,33 %
Zemský PF 5,01 % 4,6 % 4,11 % 4,01 % 4,43 %
průměrná hodnota 4,19 % 4,01 % 3,73 % 3,24 % 3,79 %

Z uveřejněných výsledků je vidět, že loňské zhodnocení je nižší než v roce předcházejícím. Posuzujeme-li však tato čísla v kontextu s inflací, která byla loni rovněž nižší, je reálné zhodnocení přibližně stejné. V souhlasu s celkovou situací na kapitálovém trhu vykázaly nejlepší výsledky penzijní fondy s vyšším podílem investic v akciích.

Při hodnocení výnosnosti vkladů na penzijním připojištění je třeba hodnotit všechny výnosy. Tedy nejen procento výnosu připsané fondem, ale i státní příspěvek k vlastnímu vkladu, který je podle výše vkladu od 50 do 150 Kč měsíčně. Ten je významný především při kratší době spoření v penzijním fondu, při dlouhodobém spoření jeho význam klesá. Dalším zdrojem zhodnocení mohou být daňové odpočty uplatněné na vklady přesahující 6 tis. Kč ve výši až 12 tis. Kč za rok a v případě příspěvku zaměstnavatele i nižší nebo žádné zdanění této specielním způsobem vyplácené části mzdy.

Anketa

Jste spokojen/a s výnosy vašeho penzijního fondu?

48 %
39 %
7 %
6 %
Odpovědělo 242 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).