Hlavní navigace

Jak si sjednat cestovní pojištění ze zahraničí?

1. 11. 2016
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Odjedete na zahraniční cestu a až během ní nebo v cílové destinaci si vzpomenete, že nemáte cestovní pojištění. Co pak?

Cestujete na dovolenou do zahraničí. V rámci příprav se snažíte na nic nezapomenout, ale cestovní pojištění bohužel opomenete. To, že jej nemáte, zjistíte až v zahraniční cílové destinaci. Aktuálně sice žádný úraz nemáte a cítíte se zdravotně v pořádku, ale pořád vás napadá ono „co kdyby“. Lékařská péče může v zahraničí při absenci cestovního pojištění vyjít poměrně draho. Záleží však na tom, v jaké části světa se vám úraz stane. Více informací v článku Jak přežít v zahraničí bez cestovního pojištění?

Pokud už jste v zahraničí a cestovní pojištění vám chybí, máte možnost si ho sjednat i dodatečně, a to on-line přes internet. Ne všechny instituce ale tento postup uznávají.

K platební kartě

Jednou z variant je, že máte platební kartu, ale ne tu, kde byste měli pojištění sjednáno automaticky. Je pouze doplňkovou službou, která je volitelná. Vy jej sjednané nemáte, ale rádi byste. Z bank nabízí možnost sjednat on-line pojištění tyto:

Banky, které nabízejí možnost sjednat si CP on-line
Cetelem
Česká spořitelna
Československá obchodní banka
Equa bank
Komerční banka
mBank
Raiffeisenbank
Sberbank
UniCredit Bank

Ovšem ne vždy platí, že pokud si sjednáte cestovní pojištění již v zahraniční destinaci, že vám na danou zahraniční dovolenou také platí.

Sjednat musíte před vycestováním

Drtivá většina bank, které umožňují sjednat cestovní pojištění on-line, má také podmínku, že musí být uzavřeno v České republice, jinak je neplatné.

U banky Cetelem si po internetu cestovní pojištění sjednat nemůžete. Lze jej ale sjednat po telefonu, když zavoláte na zákaznickou linku. Takový krok ale můžete podniknout nejpozději na letišti před celní kontrolou. Pojištění vám pak platí ode dne telefonního sjednání. Jestliže se nacházíte v cílové destinaci mimo Českou republiku, sjednat si jej sice samozřejmě můžete, ale na danou cestu se vám už nevztahuje. Museli byste se vrátit a znovu vycestovat.

Equa bank, Komerční banka, mBank a Sberbank mají rovněž podmínku, že cestovní pojištění musí být uzavřeno na území České republiky.

Karenční doba

V některých případech vám sice banka umožní sjednání cestovního pojištění on-line ze zahraničí, ale zároveň má v podmínkách nastavenou několikadenní karenční dobu, po kterou pojištění není platné. Pokud se v této době zraníte, je to jako kdybyste cestovní pojištění neměli.

České spořitelny si ze zahraničí nemůžete sjednat pojištění ke kreditním kartám. Lze to jen k Osobnímu účtu nebo v případě pojištění Kolumbus. V obou případech ale platí karenční lhůta 7 dnů. Pojištění je tudíž platné až po uplynutí této lhůty. Pro případ krátkodobé dovolené je tedy taková možnost nevyužitelná.

Tuto 7denní lhůtu má i Raiffeisenbank.

Platí i na dovolené

Pokud si sjednáte cestovní pojištění u Československé obchodní banky, sami si zde volíte začátek platnosti. Ten lze nastavit nejdříve hodinu po sjednání cestovního pojištění. Pokud tedy zapomenete na sjednání před cestou, lze v tomto případě využít sjednání on-line s téměř okamžitou platností.

V případě UniCredit Bank je cestovní pojištění platné od druhého dne po sjednání. Banka neřeší, zda jste na území České republiky, nebo v zahraničí.

Pojištění přes pojišťovny

Jste na dovolené a bohužel patříte mezi ty, kterým banka neumožňuje sjednat si cestovní pojištění k platební kartě ze zahraničí tak, aby jim zároveň na danou dovolenou platilo. Máte ale i další možnosti, a to pojistit se klasicky přes pojišťovnu.

Téměř všechny pojišťovny, které sjednávají cestovní pojištění, jej umožňují sjednat i on-line.

Pojišťovny, kde si cestovní pojištění můžete sjednat on-line
AIG Europe
Allianz pojišťovna
AXA Assistance
Česká podnikatelská pojišťovna
Česká pojišťovna
ČSOB Pojišťovna
DIRECT pojišťovna
ERGO pojišťovna
ERV pojišťovna
Generali pojišťovna
Komerční pojišťovna
Kooperativa pojišťovna
MAXIMA pojišťovna
Pojišťovna VZP
Slavia pojišťovna
UNIQA pojišťovna
Vitalitas pojišťovna

Stejně jako u cestovních pojištění poskytovaných bankou i zde platí, že ne ve všech případech si jej můžete sjednat s tím, že platí od chvíle uzavření, pokud jste jej uzavřeli ze zahraničí.

Uzavřít musíte doma

AIG Europe vám sice umožní sjednání cestovního pojištění on-line, ale musíte jej uzavřít na území České republiky. Stejně tak, pokud si sjednáváte cestovní pojištění u ERGO pojišťovny. Pokud jej sjednáte na zahraniční cestě, je pro tuto cestu neplatné. Výjimkou je situace, kdy toto pojištění bezprostředně navazuje na předchozí. I u ERV pojišťovny vám cestovní pojištění sjednané ze zahraničí platí na tuto cestu pouze v případě, že plynule navazuje na to předchozí.

Komerční pojišťovna a MAXIMA pojišťovna umožňuje sjednání pouze před vycestováním.

Ze zahraničí sjednat smíte

Jednou z pojišťoven, kde si smíte cestovní pojištění sjednat ze zahraničí a zároveň je platné pro danou cestu, je Allianz pojišťovna. K uzavření smlouvy dojde okamžikem, kdy zaplatíte pojistné. Tím se myslí podání platebního příkazu, který musí být zároveň podán nejpozději v den počátku pojištění. Pokud jste tedy na dovolené, sjednáte si pojištění on-line a rovnou jej zaplatíte, platí vám okamžitě.

AXA Assistance umožňuje sjednání ze zahraničí. Pojištění vám začne platit nejdříve 4 hodiny po sjednání dle toho, jak si nastavíte příslušné parametry. A samozřejmě se vztahuje pouze na ty události, ke kterým došlo až po sjednání pojištění.

Pokud platíte cestovní pojištění převodem a nastane pojistná událost, je možné, že pojišťovna vaši platbu ještě neobdržela. To ale nevadí. Pojištění je platné od zadání příkazu k úhradě a v takovém případě dokládáte skutečný stav věcí například výpisem z on-line bankovnictví. Jakmile je vidět, že jste pojištění již zaplatili, dojde k plnění, ačkoli platba na příslušný účet ještě nedorazila.

ČSOB Pojišťovny vám cestovní pojištění platí hodinu po sjednání. Za čas sjednání se považuje ten, kdy poukážete na příslušný účet platbu za pojistné. DIRECT pojišťovna umožňuje nastavit počátek pojištění okamžitě. Začíná totiž platit dnem a hodinou, kterou si určíte ve smlouvě, a to může být i okamžitě. V případě Generali pojišťovny rovněž cestovní pojištění ze zahraničí platí okamžikem zaplacení pojistného.

Pojišťovny VZP je v případě sjednávání ze zahraničí nastaven odklad 4 hodiny. Pak je pojištění platné. Slavia pojišťovna vám v takovém umožní sjednat si cestovní pojištění s okamžitou platností. Důležitý je ale způsob zaplacení. Pokud platíte on-line, dostane pojišťovna platbu ihned a vaše pojištění je platné. Pokud platíte převodem, musíte bohužel počkat, dokud platba nedojde na příslušný účet, a až pak vám zde pojištění platí.

Pokud si sjednáváte cestovní pojištění ze zahraničí, pamatujte, že datum a čas zahájení pojištění se řídí středoevropským časem. Pokud jste tedy v destinaci, kde vzhledem ke středoevropskému času dochází k časovému posunu, je nutné si případný počátek pojištění dopočítat.

Vitalitas pojišťovna umožňuje sjednání on-line, ale zaplacené pojistné vám zajistí počátek pojištění až od půlnoci.

Karenční lhůty

České podnikatelské pojišťovny záleží na tom, zda jste již u ní měli cestovní pojištění a zda toto nově sjednané na to předchozí plynule navazuje. Pokud navazuje, platí okamžitě od sjednání. Pokud jste u ní ale cestovní pojištění neměli a sjednáváte si jej ze zahraničí, platí zde 3denní karenční lhůta, o kterou se počátek pojištění posouvá.

Cestovní pojištění si můžete sjednat i u nás na Měšci.

Velice podobně má pravidla nastavená i Česká pojišťovna. Ze zahraničí si pojištění on-line sjednat smíte. Pokud již jedno máte, pak lze plynule navázat a prodloužit jej. V takovém případě začne pojištění platit první den po dni sjednání. Jestliže u ní cestovní pojištění nemáte a jde o jednorázové sjednání, rovněž musíte počítat s 3denní karenční lhůtou.

Kooperativa pojišťovna a UNIQA pojišťovna mají v případě, že sjednáváte cestovní pojištění ze zahraničí, nastavenou karenční lhůtu na 7 dní.

Co když to zatajím?

Nabízí se otázka, jak pojišťovny, které sjednání ze zahraničí neumožňují, zjišťují, že si sjednáváte cestovní pojištění skutečně ze zahraničí. Při vyplňování on-line formuláře sice máte zaškrtnout, zda se nacházíte v České republice, či mimo ni, a správně byste měli vše uvést popravdě, ale kdo vám to dokáže?

Pravda je taková, že pojišťovny mají určité mechanismy, jak zjistit, odkud jste si pojištění sjednali. Většinou se ale tyto věci řeší až v případě pojistné události. To pak můžete být požádáni například o předložení konkrétních dokumentů jako:

  • letenek,
  • faktur k ubytování,
  • jakéhokoli dokladu, který dokazuje, kdy jste překročili hranice.

Podle pojistné smlouvy a jejího počátku lze následně dohledat, zda datum sjednání koresponduje s datem, kdy jste ještě měli být na území České republiky. A pokud ne, pojišťovna neplní.

skoleni_4_3

Některé pojišťovny využívají i různých řešení, která dle IP adresy identifikují, kde se nacházíte.

Kde tedy sjednat?

Pokud se tedy nacházíte na dovolené v zahraničí a vzpomněli jste si, že na sjednání cestovního pojištění jste zapomněli, umožní vám sjednání ze zahraničí tyto banky a pojišťovny:

Banky a pojišťovny umožňující sjednání cestovního pojištění ze zahraničí Karenční doba
Česká pojišťovna 7 dní
Československá obchodní banka 1 hodina
Raiffeisenbank 7 dní
UniCredit Bank od půlnoci
Allianz pojišťovna 0 – platí okamžikem zaplacení
AXA Assistance 4 hodiny
Česká podnikatelská pojišťovna 3 dny, pokud plynule nenavazuje
Česká pojišťovna 3 dny, pokud plynule nenavazuje
ČSOB Pojišťovna 1 hodiny
DIRECT pojišťovna 0 – platí okamžikem zaplacení
Generali pojišťovna 0 – platí okamžikem zaplacení
Pojišťovna VZP 4 hodiny
Slavia pojišťovna platí od doručení platby na účet
UNIQA pojišťovna 7 dní
Vitalitas pojišťovna od půlnoci

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).