Hlavní navigace

Jak se zorientovat v obchodním rejstříku a najít důležité informace o firmách? Vše najdete v jediné online databázi

30. 11. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Potřebujete zjistit některé informace o určitém podniku, ať už za účelem kontaktování, nebo ověření jeho důvěryhodnosti? Online obchodní rejstřík a sbírka listin vám prozradí podrobné údaje o dané společnosti, které musí být ze zákona veřejně dostupné. Prostřednictvím intuitivního vyhledávače se snadno dostanete k přehlednému seznamu zapsaných podnikatelských subjektů.

Co je obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík firem představuje veřejný seznam, kde najdete důležité, zákonem stanovené informace nejen o jednotlivých registrovaných společnostech, ale také o podnikajících fyzických osobách. Tento přehled slouží pro zajištění transparentnosti podnikání, takže všechny údaje v něm zapsané jsou volně přístupné komukoliv, kdo potřebuje například navázat spojení s danou firmou nebo si chce ověřit některé skutečnosti týkající se určitého subjektu.

Jaké údaje v obchodním rejstříku najdete

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, jasně stanovuje všechny náležitosti, které by měly být v obchodním rejstříku u záznamu daného podnikatelského subjektu uvedeny. Tyto údaje zahrnují veškeré důležité skutečnosti o evidovaném podniku včetně informací o jeho orgánech. Následující položky by tak měly být dle uvedeného zákona v tomto seznamu dohledatelné pro každou společnost:

 1. jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu,
 2. předmět činnosti nebo podnikání nebo vymezení účelu osoby,
 3. právní forma právnické osoby,
 4. den vzniku a zániku právnické osoby,
 5. u fyzické osoby datum narození, rodné číslo a adresa místa pobytu,
 6. identifikační číslo osoby, které zapsané osobě přidělí rejstříkový soud,
 7. název statutárního orgánu, počet jeho členů, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu osoby, která je členem tohoto statutárního orgánu, způsob, jak za právnickou osobu jedná, a den vzniku a zániku její funkce,
 8. má-li být zřízen kontrolní orgán, uvede se jeho název, jméno a adresa místa pobytu, nebo sídlo osoby, která je členem kontrolního orgánu, a den vzniku a zániku její funkce,
 9. jméno a adresa místa pobytu prokuristy, způsob, jakým jedná, údaje o tom, že se prokura vztahuje jen na určitou pobočku nebo na určitý závod, jejich identifikace a údaj o tom, zda je prokurista oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc,
 10. další zákonem stanovené skutečnosti, nebo jiná důležitá skutečnost, o jejíž zápis požádá zapsaná osoba,
 11. den, k němuž byl zápis proveden.

Kdo má povinnost zapsat se do obchodního rejstříku

Není povinností každého podnikatele se do obchodního rejstříku zapsat. Učinit tak musí jen určité skupiny podnikatelských subjektů, mezi které patří obchodní společnosti a družstva (tzn. společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, komanditní společnosti a veřejné obchodní společnosti), podnikající fyzické osoby, jejichž výše příjmů přesahuje 120 milionů korun bez DPH za poslední dvě účetní období a které mají zároveň sídlo na území ČR, dále zahraniční podnikající osoby specifikované zákonem o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a nakonec další podnikající subjekty, u nichž zápis do rejstříku přikazuje zvláštní právní předpis.

Ačkoliv se osoby samostatně výdělečné činné, které nemají příjmy za dvě účetní období vyšší než 120 milionů korun bez DPH, nemusí povinně zapisovat do obchodního rejstříku, učinit tak z vlastní vůle mohou. Na rozdíl od zápisu do živnostenského rejstříku, který je pro ně povinný, se v tomto případě jedná o zcela dobrovolný akt. Pokud však o zápis požádají, musí počítat s tím, že jim v takovém případě vzniknou určité povinnosti. Těmi jsou vedení účetnictví, vystavování a evidence účetních dokladů a zveřejňování účetní závěrky do sbírky listin.

Jak hledat v obchodním rejstříku

Obchodní rejstřík včetně takzvané sbírky listin je dostupný na online platformě, která je spravována Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Vyhledávání na tomto webu je velice rychlé, pohodlné a intuitivní. K tomu, abyste se dopracovali k potřebným údajům, vám postačí znát základní informace o hledané společnosti, kterými jsou její identifikační číslo, název podniku nebo jméno a příjmení podnikající osoby, případně pak spisová značka, pokud vám je známa.

Diakritika ani velká a malá počáteční písmena nehrají při vyhledávání větší roli. Na co je však potřeba dát si pozor, je vyplnění povinných polí, která jsou označená hvězdičkou. V nápovědě pod vyhledávací tabulkou pak najdete informaci, že stačí vyplnit alespoň jednu z takto označených položek. Jedná se právě o výše zmíněné základní informace, které jsou zároveň vyhledávacími kritérii. Přes tlačítko s názvem Vyhledat pak budete během několika vteřin přesměrováni na seznam výsledků.

Vyhledávali jste někdy v obchodním rejstříku?

Seznam výsledků

Po zadání základních kritérií do vyhledávací tabulky se dostanete na seznam subjektů, které vyhledávaným parametrům odpovídají. V tomto základním přehledu se vám jako první informace naskytnou název, identifikační číslo, spisová značka, sídlo, den zápisu a případně také informace o tom, zda je daná společnost v likvidaci.

U vybraného podniku je pak možné zobrazit si soupis všech údajů, které se ho týkají, a to jak těch aktuálně platných, tak i takových, jež byly do rejstříku zapsány dříve. V tomto rozšířeném přehledu se nachází jednak výše uvedené povinné údaje, které stanovuje zákon, a jednak také informace ohledně exekucí, insolvenčních řízení, likvidace a podobně. Současně je možné nahlížet také do sbírky listin společnosti a najdete zde mimo jiné i veškeré důležité podnikové kontakty.

Co je to sbírka listin

Sbírka listin představuje souhrn důležitých dokladů daného podnikatelského subjektu, který je součástí obchodního rejstříku. Zákon stanovuje, které z těchto dokumentů musí být veřejně dostupné. Každá společnost nebo podnikající fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku musí bez zbytečného odkladu předložit tyto listiny rejstříkovému soudu, který je zaeviduje a zveřejní. Mezi tyto doklady patří:

FIN23

 • dokumenty týkající se založení subjektu,
 • doklady o zrušení, sloučení nebo přeměně subjektu,
 • dokumenty ohledně volby, jmenování či odvolání statutárního orgánu,
 • výroční zprávy,
 • účetní uzávěrky,
 • doklady o rozdělení zisku,
 • informace o vypořádání ztráty.

Jak fungují rejstříky v zahraničí

Pakliže hledáte informace o nějakém zahraničním podnikatelském subjektu, bude postup podobný, jako je tomu u českých společností, avšak je potřeba vyhledat si pro to obchodní rejstřík či jiný registr konkrétní země, kde se sídlo daného subjektu nachází. Mnoho států má pro tyto účely zřízený podobný veřejný seznam, jako je český obchodní rejstřík firem. Jednotlivé alternativy se však mohou lišit například v kritériích pro vyhledávání.  

Na Slovensku a v Polsku spravuje obchodní rejstřík stejně jako v ČR tamní Ministerstvo spravedlnosti, v Německu pak důležité informace dohledáte přes Národní registr firem. V některých státech může být přístup do těchto databází zpoplatněn, jako je tomu například v sousedním Rakousku. V takovém případě je dobré zkusit si vyhledat komerční databáze. Zápis do nich je však dobrovolný čili zde nemusíte najít vždy to, co hledáte.

Kde najdu obchodní rejstřík?
Obchodní rejstřík firem je možné prohlížet na online platformě spravované Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Jedná se o speciální webovou stránku, kde lze prostřednictvím vyhledávací tabulky prohledávat seznam zapsaných podnikatelských subjektů. Naleznete zde všechny zákonem stanovené veřejné informace o daných subjektech včetně sbírky listin.
Jak vyhledávat v obchodním rejstříku?
Pro získání potřebných informací o vybrané společnosti nebo podnikající fyzické osobě je potřeba znát základní kritéria pro vyhledávání v obchodním rejstříku. Těmi jsou identifikační číslo, název podniku nebo jméno a příjmení podnikající osoby, případně pak spisová značka. Tyto údaje zadáte do vyhledávací tabulky a následně se po stisknutí tlačítka Vyhledat dostanete na seznam výsledků. Zde se objeví všechny zapsané podnikatelské subjekty odpovídající zadaným kritériím.
Jaké dokumenty obsahuje sbírka listin?
Ve sbírce listin jsou k dispozici doklady týkající se podnikatelského subjektu, které musí být ze zákona veřejně dostupné. Mezi takové patří dokumenty o založení subjektu, doklady o zrušení subjektu, dokumenty ohledně volby, jmenování nebo odvolání statutárního orgánu, výroční zprávy, účetní uzávěrky, doklady o rozdělení zisku a informace o vypořádání ztráty.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).